Întrebări de la cititori

Ce s-a prefigurat prin instituirea anului Jubileului menţionat în capitolul 25 din Leviticul?

Legea Mozaică prevedea ca „anul al şaptelea să fie un sabat de odihnă pentru pământ“. Cu privire la acel an, israeliţilor li s-a poruncit: „Să nu-ţi semeni ogorul şi să nu-ţi tai via. Să nu seceri ce va ieşi din seminţele căzute la seceriş şi să nu culegi struguri din via ta netăiată: să fie un an de odihnă pentru pământ“ (Leviticul 25:4, 5). Astfel, la fiecare şapte ani trebuia să fie ţinut un an sabatic pentru pământ. Iar, la fiecare cincizeci de ani, în anul care urma celui de-al şaptelea an sabatic, trebuia să fie un Jubileu. Ce se întâmpla în acest an?

Iehova i-a spus Israelului prin Moise: „Să sfinţiţi astfel anul al cincizecilea, să vestiţi libertatea în ţară pentru toţi locuitorii ei: acesta să fie pentru voi un jubileu; fiecare din voi să se întoarcă la moşia lui şi fiecare din voi să se întoarcă în familia lui. Anul al cincizecilea să fie pentru voi anul Jubileu; să nu semănaţi, să nu seceraţi ce vor aduce ogoarele de la ele şi să nu culegeţi via netăiată“ (Leviticul 25:10, 11). Jubileul reprezenta al doilea an sabatic consecutiv pentru pământ. Dar pentru locuitorii ţării, el însemna eliberare. Orice evreu care fusese vândut ca sclav trebuia să fie eliberat, iar orice proprietate moştenită pe care o persoană fusese probabil nevoită să o vândă trebuia returnată familiei acesteia. Pentru anticul Israel, Jubileul era un an de restabilire şi de eliberare. Dar ce prefigurează Jubileul pentru creştini?

Răzvrătirea primului om, Adam, a dus omenirea în sclavia păcatului. Pentru a salva omenirea din lanţurile acestei sclavii, Dumnezeu  l-a dat pe Isus Cristos ca jertfă de răscumpărare * (Matei 20:28; Ioan 3:16; 1 Ioan 2:1, 2). Însă când sunt eliberaţi creştinii de sub legea păcatului? Adresându-se creştinilor unşi, apostolul Pavel a spus: „Fiindcă legea spiritului care dă viaţă în comuniune cu Cristos Isus te-a eliberat de legea păcatului şi a morţii“ (Romani 8:2). Cei care au speranţa vieţii cereşti primesc această eliberare când sunt unşi cu spirit sfânt. Deşi au corpuri umane imperfecte, Dumnezeu îi declară drepţi şi îi adoptă ca fii spirituali ai săi (Romani 3:24; 8:16, 17). Pentru creştinii unşi, ca grup, Jubileul creştin a început la Penticosta din 33 e.n.

Dar ce putem spune despre „alte oi“ care au speranţa de a trăi pentru totdeauna pe pământ (Ioan 10:16)? Pentru ele, timpul de restabilire şi de eliberare va fi Domnia de O Mie de Ani a lui Cristos. Pe parcursul acestui Jubileu Milenar, Isus va aplica foloasele jertfei sale de răscumpărare asupra omenirii credincioase şi va anula efectele păcatului (Revelaţia 21:3, 4). La sfârşitul Domniei Milenare a lui Cristos, omenirea va ajunge la perfecţiune şi va fi complet eliberată de păcatul şi moartea moştenite (Romani 8:21). Odată cu aceste lucruri, Jubileul creştin se va încheia.

[Notă de subsol]

^ par. 5 De fapt, Isus Cristos a fost trimis ‘să vestească eliberarea robilor’ (Isaia 61:1–7; Luca 4:16–21). El a vestit o eliberare spirituală.

[Legenda ilustraţiei de la pagina 26]

Jubileul Milenar — un timp de restabilire şi de eliberare pentru „alte oi“