Să facem bine în vremuri de restrişte

„SĂ FACEM ce este bine faţă de toţi, dar îndeosebi faţă de cei înrudiţi cu noi în credinţă“, a îndemnat apostolul Pavel (Galateni 6:10). Martorii lui Iehova din lumea întreagă se străduiesc să aplice cu conştiinciozitate acest principiu, făcând ce este bine faţă de toţi oamenii, dar îndeosebi faţă de colaboratorii lor în credinţă. Acest lucru se vede de repetate ori în vremuri de restrişte. Iată câteva exemple recente din trei ţări.

În decembrie 2002, un taifun puternic a lovit cu furie Guamul, vântul având o viteză de peste 300 km/h. Multe case au fost grav avariate, iar câteva au fost complet distruse. Congregaţiile din zona respectivă au format imediat echipe care să-i ajute la curăţenie pe Martorii din familiile cel mai grav afectate de dezastru. Filiala din Guam a trimis materiale şi oameni calificaţi pentru a repara casele avariate. După câteva săptămâni, filiala din Hawaii şi-a oferit şi ea sprijinul, trimiţând o echipă de tâmplari care să ajute la reconstruirea caselor. Pentru a-i ajuta pe tâmplari, unii fraţi locali şi-au luat concediu. Toţi oamenii au remarcat bucuria şi spiritul lor de colaborare.

Într-o suburbie a oraşului Mandalay (Myanmar), a izbucnit un incendiu nu departe de o Sală a Regatului. În aceeaşi zonă locuia şi o soră inactivă, împreună cu familia ei. Întrucât vântul sufla în direcţia casei sale, a mers repede la sală pentru a cere ajutor. În acea perioadă, se făceau lucrări de renovare a sălii şi, prin urmare, erau mulţi fraţi acolo. Ei au fost surprinşi să o vadă, deoarece nu ştiau că sora locuia în zona respectivă. Imediat, fraţii au ajutat-o să-şi mute lucrurile într-un loc sigur. Când soţul ei, care nu era Martor, a auzit despre incendiu, a fugit acasă, unde i-a găsit pe fraţi. A fost impresionat şi le-a mulţumit pentru grija lor faţă de familia sa, răsuflând uşurat că hoţii nu i-au prădat casa, cum se întâmplă deseori în astfel de situaţii. Bunătatea fraţilor a îndemnat-o pe această soră şi pe fiul ei să se asocieze din nou cu congregaţia creştină, iar în prezent ei asistă la toate întrunirile.

În anul de serviciu trecut, mulţi fraţi din Mozambic au avut de suferit din cauza foametei provocate de secetă şi de culturile compromise. Filiala din această ţară a acţionat prompt oferindu-le hrană celor în nevoie.  Distribuirea hranei avea loc la Sala Regatului, uneori după întrunirile congregaţiei. O soră care este mamă fără partener a spus: „Am venit la întrunire deprimată, neştiind ce aveam să le dau copiilor demâncare la întoarcerea acasă“. Ajutorul oferit cu iubire de fraţi i-a ridicat imediat moralul. „Parcă aş fi înviat!“, a spus ea.

Martorii ‘fac ce este bine’ şi în sens spiritual împărtăşindu-le altora mesajul de mângâiere şi de speranţă pe care-l conţine Biblia. Asemenea înţeleptului din vechime, ei nutresc convingerea că ‘cel ce ascultă [înţelepciunea divină] va locui în siguranţă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău’. — Proverbele 1:33.

[Legenda fotografiilor de la pagina 31]

1, 2. Se distribuie hrană fraţilor din Mozambic afectaţi de foamete

3, 4. Taifunul din Guam a distrus multe case

[Provenienţa fotografiilor]

Stânga, copil: Andrea Booher/FEMA News Photo; deasupra, femeie: AP Photo/Pacific Daily News, Masako Watanabe