Să manifestăm bunătate într-o lume rea

„Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui.“ — PROVERBELE 19:22.

1. De ce este bunătatea o calitate atât de rară?

TE CONSIDERI un om bun? Dacă da, probabil că ţi-e greu să trăieşti în lumea de azi. Din moment ce Biblia spune că bunătatea face parte dintre „roadele spiritului“, de ce este această calitate atât de rară chiar şi în ţările aşa-zis creştine (Galateni 5:22)? După cum s-a arătat în articolul precedent, răspunsul se găseşte, în parte, în cuvintele apostolului Ioan, care a scris că întreaga lume se află sub controlul unei fiinţe spirituale lipsite de bunătate, şi anume Satan Diavolul (1 Ioan 5:19). Isus Cristos l-a identificat pe Satan drept „conducătorul lumii“ (Ioan 14:30). Astfel, lumea se aseamănă cu conducătorul ei răzvrătit, a cărui atitudine se reflectă în acţiunile sale violente. — Efeseni 2:2.

2. În ce situaţii ne-ar putea fi greu să manifestăm bunătate?

2 Cu toţii suferim când nu suntem trataţi cu bunătate. Lucrul acesta se poate întâmpla când avem de-a face cu vecini răutăcioşi, cu necunoscuţi lipsiţi de amabilitate sau chiar cu prieteni sau membri ai familiei care, uneori, acţionează nechibzuit. Adesea, când suntem nevoiţi să fim în preajma unor oameni grosolani, care ţipă şi proferează injurii, ne-am putea demoraliza. S-ar putea întâmpla să devenim şi noi  ostili, fiind tentaţi să răspundem cu aceeaşi monedă. Toate acestea ne pot afecta sănătatea spirituală sau fizică. — Romani 12:17.

3. Ce probleme serioase cu care se confruntă oamenii pot pune la încercare dorinţa lor de a manifesta bunătate?

3 Ne este greu să dăm dovadă de bunătate şi din cauza problemelor care apasă această lume. De exemplu, omenirea în general este înspăimântată din cauza unor eventuale atentate teroriste şi din cauză că diferite grupuri naţionale ar putea folosi arme biologice sau nucleare. În plus, milioane de oameni se află la limita subzistenţei, fără hrană, adăpost, îmbrăcăminte sau îngrijire medicală corespunzătoare. Când situaţia pare fără ieşire, e o adevărată încercare să manifeşti bunătate. — Eclesiastul 7:7.

4. Ce concluzie greşită ar putea trage unii referitor la bunătate?

4 Unii ar putea trage uşor concluzia că a arăta bunătate nu este lucrul cel mai important. În opinia lor, ar putea fi chiar o dovadă de slăbiciune. Ei s-ar putea simţi exploataţi, mai ales când alţii le calcă în picioare demnitatea (Psalmul 73:2–9). Totuşi, Biblia ne dă îndrumarea corectă spunând: „Un răspuns blând potoleşte mânia, dar un cuvânt aspru aprinde mânia“ (Proverbele 15:1). Bunătatea şi blândeţea sunt două aspecte ale rodului spiritului care se află într-o strânsă legătură şi care ne sunt de mare ajutor când trecem prin situaţii dificile.

5. Menţionaţi câteva domenii ale vieţii în care trebuie să dăm dovadă de bunătate.

5 Pentru noi, creştinii, este foarte important să cultivăm rodul spiritului sfânt al lui Dumnezeu. Să vedem cum putem manifesta una dintre calităţile cuprinse în rodul spiritului, şi anume bunătatea. Este posibil să dăm dovadă de bunătate într-o lume rea? Dacă da, în ce domenii putem demonstra că nu-i permitem lui Satan să ne împiedice să arătăm bunătate, mai ales în situaţii încordate? Să analizăm deci cum putem dovedi bunătate în familie, la locul de muncă, la şcoală, faţă de vecini, în minister şi faţă de colaboratorii în credinţă.

În familie

6. De ce este foarte important ca membrii familiei să arate bunătate unii faţă de alţii, şi cum pot face ei acest lucru?

6 Pentru a primi binecuvântarea şi îndrumarea lui Iehova, este esenţial să cultivăm pe deplin rodul spiritului (Efeseni 4:32). În continuare vom vedea cât de important este ca membrii familiei să dea dovadă de bunătate unii faţă de alţii. În viaţa de zi cu zi, soţul şi soţia trebuie să fie plini de bunătate şi de consideraţie unul faţă de altul şi faţă de copiii lor (Efeseni 5:28–33; 6:1, 2). Bunătatea membrilor unei familii trebuie să fie evidentă în modul în care îşi vorbesc. Copiii trebuie să-şi onoreze şi să-şi respecte părinţii, iar părinţii  trebuie să-şi trateze copiii aşa cum se cuvine. Fiţi gata să lăudaţi, nu să condamnaţi!

7, 8. a) Ce trebuie să evităm dacă dorim să manifestăm bunătate autentică în familie? b) Cum contribuie o bună comunicare la unitatea familiei? c) Cum putem arăta bunătate faţă de membrii familiei?

7 A fi buni cu membrii familiei înseamnă totodată a urma sfatul dat de apostolul Pavel: „Îndepărtaţi-le într-adevăr pe toate de la voi: mânia, furia, răutatea, vorbirea injurioasă şi cuvintele obscene din gura voastră“. În fiecare zi, membrii unei familii creştine trebuie să comunice respectuos unii cu alţii. De ce? Deoarece o bună comunicare este sufletul unei familii unite şi fericite. Pentru a aplana conflictele care pot apărea, încercaţi să rezolvaţi problema, nu să câştigaţi disputa. În familiile fericite, toţi depun eforturi sincere să promoveze bunătatea şi consideraţia. — Coloseni 3:8, 12–14.

8 Bunătatea este o calitate care ne îndeamnă să le facem bine altora. Astfel, noi căutăm să le dăm ajutor şi să le acordăm înţelegere membrilor familiei noastre din toată inima. Este necesar să depunem eforturi individual şi ca familie ca să arătăm acel gen de bunătate prin care ne facem o bună reputaţie. Ca urmare, familia noastră va avea binecuvântarea divină, iar în congregaţie şi în comunitatea căreia aparţinem îl va onora pe Dumnezeul bunătăţii, Iehova. — 1 Petru 2:12.

La locul de muncă

9, 10. Menţionaţi câteva probleme ce s-ar putea ivi la locul de muncă, şi arătaţi cum aţi putea acţiona cu bunătate în acele situaţii.

9 În anumite situaţii, pentru un creştin ar putea fi o adevărată încercare să manifeste bunătate faţă de colegii de serviciu. De exemplu, reputaţia cuiva înaintea angajatorului ar putea fi ştirbită de un angajat care, din cauza invidiei, minte sau acţionează cu viclenie. Din acest motiv, cel prejudiciat ar putea chiar să-şi piardă locul de muncă (Eclesiastul 4:4). Într-o asemenea situaţie nu e uşor să arăţi bunătate. Totuşi, păstrând în minte că, de obicei, soluţia cea mai bună este cea care vădeşte bunătate, un slujitor al lui Iehova trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă ca să-i câştige pe cei cu care se înţelege mai greu. De folos poate fi o atitudine amabilă. De exemplu, arătaţi interes faţă de colegul respectiv dacă el sau cineva din familia lui este bolnav. Simplul fapt de a-l întreba ce mai face sau cum se simte familia lui poate avea un efect pozitiv. Da, atât cât depinde de ei, creştinii trebuie să promoveze pacea şi armonia. Uneori, o vorbă bună prin care ne exprimăm grija şi interesul poate însemna mult.

10 Alteori, un angajator ar putea încerca să le impună angajaţilor propriile opinii. De  exemplu, el ar putea pretinde ca toţi să participe la anumite acţiuni cu caracter naţionalist sau la o sărbătoare care contravine Scripturilor. Dacă unui creştin conştiinţa nu-i permite să participe la asemenea acţiuni, ar putea apărea un conflict. În astfel de situaţii, poate că n-ar fi înţelept să arătaţi cu o mulţime de argumente cât de greşit ar fi să respectaţi pretenţiile angajatorului. La urma urmei, pentru cei ce nu împărtăşesc convingerile creştine, activităţile respective sunt corecte (1 Petru 2:21–23). Probabil i-aţi putea prezenta cu amabilitate motivele pentru care, personal, nu puteţi participa. Dacă vi se vorbeşte sarcastic, nu răspundeţi cu aceeaşi monedă. Este bine ca toţi creştinii să respecte sfatul excelent din Romani 12:18: „Dacă este posibil, atât cât depinde de voi, fiţi în pace cu toţi oamenii“.

La şcoală

11. De ce le este uneori greu tinerilor să manifeste bunătate faţă de colegii de şcoală?

11 Pentru tinerii creştini poate fi o adevărată încercare să arate bunătate faţă de unii colegi. Adesea, tinerii doresc foarte mult să fie acceptaţi. Ca să fie bine văzuţi, unii băieţi sunt duri, iar uneori chiar agresivi (Matei 20:25). Altor tineri le place să-i impresioneze pe ceilalţi arătându-le cât sunt de buni la învăţătură, la sport sau în alte domenii. De multe ori, ei sunt nepoliticoşi faţă de colegii de clasă şi faţă de alţi elevi, considerând că talentele sau aptitudinile lor îi fac oarecum superiori. Un creştin tânăr trebuie să fie atent să nu imite atitudinea acestora (Matei 20:26, 27). Apostolul Pavel a spus că „iubirea este îndelung răbdătoare şi bună“ şi că iubirea „nu se laudă, nu se îngâmfă“. Aşadar, un creştin nu trebuie să urmeze exemplul rău al celor lipsiţi de bunătate, ci să respecte sfaturile biblice şi în relaţiile cu colegii de şcoală. — 1 Corinteni 13:4.

12. a) De ce ar putea fi o încercare pentru tineri să se poarte cu bunătate faţă de profesori? b) La cine pot apela tinerii pentru ajutor în astfel de situaţii?

12 Şi în relaţiile cu profesorii, tinerii trebuie să se poarte cu bunătate. Multor elevi le place să-i enerveze pe profesori. Ei cred că sunt isteţi dacă subminează respectul faţă de cadrele didactice făcând lucruri care contravin regulamentelor şcolare. Prin intimidări, ei îi conving şi pe alţii să se poarte la fel. Dacă un tânăr creştin refuză să le facă pe plac, ar putea deveni ţinta batjocurilor sau a abuzurilor fizice. Hotărârea unui creştin de a manifesta bunătate este pusă la încercare dacă se confruntă cu astfel  de situaţii pe tot parcursul anului şcolar. Tineri, nu uitaţi însă cât de important este să fiţi slujitori loiali ai lui Iehova. Fiţi siguri că el vă va susţine prin spiritul său în aceste momente dificile. — Psalmul 37:28.

Faţă de vecini

13–15. Ce anume ne-ar putea împiedica să arătăm bunătate faţă de vecini, şi cum putem acţiona în astfel de momente?

13 Fie că locuim la casă, fie la bloc, putem să ne gândim la modalităţi de a arăta bunătate faţă de vecini şi de a ne exprima interesul pentru bunăstarea lor. Dar nici acest lucru nu este întotdeauna uşor de făcut.

14 Să presupunem că vecinii au prejudecăţi faţă de voi din cauza rasei, a naţionalităţii sau a religiei voastre. Cum vă simţiţi dacă uneori sunt necivilizaţi sau dacă pur şi simplu vă ignoră? Ca slujitori ai lui Iehova, veţi avea de câştigat dacă faceţi tot posibilul să demonstraţi bunătate. Veţi fi într-adevăr deosebiţi, aducându-i laude lui Iehova — exemplul suprem de bunătate. Nu se ştie niciodată dacă, observându-ne bunătatea, un vecin nu-şi va schimba atitudinea. Ar putea chiar să devină un închinător al lui Iehova. — 1 Petru 2:12.

15 Cum putem fi buni cu vecinii? În primul rând, dacă fiecare membru al familiei noastre manifestă rodul spiritului având astfel o conduită exemplară. Vecinii ar putea observa acest lucru. Uneori, le-aţi putea face mici servicii. Să nu uităm că a fi bun înseamnă a arăta un interes activ faţă de bunăstarea altora. — 1 Petru 3:8–12.

În ministerul creştin

16, 17. a) De ce este important să dăm dovadă de bunătate în minister? b) Cum putem arăta bunătate în diferite aspecte ale ministerului de teren?

16 În timp ce facem tot posibilul să le predicăm oamenilor la locuinţele lor, la locul lor de  muncă sau în locurile publice, trebuie să dăm dovadă de bunătate. Să nu uităm că noi îl reprezentăm pe Iehova, care este întotdeauna bun. — Exodul 34:6.

17 Cum putem da dovadă de bunătate în minister? De exemplu, când participăm la lucrarea stradală, trebuie să fim concişi şi plini de consideraţie când discutăm cu oamenii. De obicei, trotuarele sunt aglomerate; prin urmare, trebuie să fim atenţi să nu blocăm circulaţia. Şi când depunem mărturie în teritorii comerciale este necesar să fim concişi, întrucât vânzătorii trebuie să-i servească pe clienţi.

18. Cum ne ajută discernământul să dăm dovadă de bunătate în minister?

18 În ministerul din casă în casă, trebuie să ne folosim discernământul. Să nu prelungim discuţia la uşă, mai ales dacă vremea este urâtă. Sesizaţi când un locatar devine nerăbdător sau chiar se irită? În unele zone ale lumii, Martorii lui Iehova îi vizitează foarte des pe oameni. Dacă aşa stau lucrurile şi în zona voastră, dovediţi-vă plini de consideraţie, fiind întotdeauna amabili (Proverbele 17:14). Fiţi înţelegători dacă locatarul nu este dispus să vă asculte în acel moment. Nu uitaţi că, în scurt timp, un alt frate sau o altă soră de credinţă va vizita acea locuinţă. Dacă întâlniţi în minister un om nepoliticos, depuneţi eforturi speciale să manifestaţi bunătate. Nu ridicaţi tonul şi nu vă încruntaţi, ci vorbiţi cu calm. Un creştin plin de bunătate nu îl va provoca niciodată pe un locatar la o discuţie în contradictoriu (Matei 10:11–14). E posibil ca într-o bună zi acel om să asculte vestea bună.

La întrunirile congregaţiei

19, 20. De ce este important să manifestăm bunătate în congregaţie, şi cum putem face acest lucru?

19 Este important, de asemenea, să arătăm bunătate faţă de colaboratorii în credinţă (Evrei 13:1). Întrucât facem parte dintr-o familie mondială de fraţi, este esenţial să manifestăm bunătate unii faţă de alţii.

20 Dacă Sala Regatului este folosită de două sau mai multe congregaţii, trebuie să manifestăm bunătate faţă de membrii celorlalte congregaţii tratându-i cu demnitate. Rivalitatea nu favorizează colaborarea când este vorba despre stabilirea programului întrunirilor sau despre alte necesităţi, cum ar fi curăţenia sau renovarea sălii. Daţi dovadă de bunătate şi de consideraţie chiar dacă apar diferenţe de opinie. Astfel, bunătatea va triumfa, iar Iehova va binecuvânta cu adevărat interesul pe care îl arătaţi faţă de bunăstarea altora.

Să continuăm să manifestăm bunătate

21, 22. În armonie cu Coloseni 3:12, care trebuie să fie hotărârea noastră?

21 Bunătatea este o calitate cuprinzătoare, care vizează practic fiecare aspect al vieţii. Prin urmare, ea trebuie să devină o parte integrantă a personalităţii noastre creştine. Este important, deci, să ne facem obiceiul de a manifesta bunătate.

22 Fie ca toţi să arătăm în fiecare zi bunătate aplicând astfel cuvintele apostolului Pavel: „Ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu tandra afecţiune a compasiunii, cu bunătate, cu umilinţă a minţii, cu blândeţe şi cu îndelungă răbdare“. — Coloseni 3:12.

Vă amintiţi?

• De ce unui creştin i-ar putea fi greu uneori să manifeste bunătate?

• De ce este important să arătăm bunătate faţă de membrii familiei?

• Cu ce încercări ne-am putea confrunta când ne străduim să manifestăm bunătate faţă de colegii de şcoală, colegii de muncă şi vecini?

• Arătaţi cum pot creştinii să dea dovadă de bunătate în minister.

[Întrebări de studiu]

[Legenda fotografiei de la pagina 18]

Într-o familie în care toţi arată bunătate există colaborare şi unitate

[Legenda fotografiei de la pagina 19]

Puteţi arăta bunătate când un coleg de serviciu sau un membru al familiei lui se îmbolnăveşte

[Legenda fotografiei de la pagina 20]

Iehova îi susţine pe cei ce manifestă în mod loial bunătate în pofida batjocurilor

[Legenda fotografiei de la pagina 21]

A da o mână de ajutor unui vecin este un act de bunătate