666 — Nu doar o enigmă

„Nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât cel ce are semnul, numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este necesară înţelepciunea: Cine are inteligenţă să calculeze numărul fiarei, căci este un număr de om; şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.“ — Revelaţia 13:17, 18.

PUŢINE subiecte biblice au stârnit atât de mult interes ca profeţia despre enigmaticul semn, sau nume, al ‘fiarei’ — numărul 666. La televizor sau pe Internet, precum şi în filme, în cărţi şi în reviste, s-au făcut nenumărate speculaţii pe această temă.

Unii cred că 666 este semnul anticristului, despre care vorbeşte Biblia. Alţii spun că ar fi o formă obligatorie de identificare, cum ar fi un tatuaj sau un microcip implantat, cu un cod digital, după care pot fi recunoscuţi cei ce slujesc fiarei. Iar alţii susţin că 666 este semnul papalităţii. Înlocuind cu cifre romane literele din unul dintre titlurile oficiale ale papei, Vicarius Filii Dei (Vicar al Fiului lui Dumnezeu), şi rearanjând puţin cifrele, aceştia au ajuns la concluzia că 666 îl reprezintă pe papă. Se spune şi că acest număr se poate obţine de la numele latin al împăratului roman Diocleţian şi de la forma ebraică a numelui Nero Cezar. *

Însă aceste interpretări fanteziste nu corespund deloc cu ce spune Biblia despre semnul fiarei, aşa cum vom vedea în articolul următor. Biblia dezvăluie că oamenii care au acest semn vor suferi mânia lui Dumnezeu când el va pune capăt actualului sistem de lucruri (Revelaţia 14:9–11; 19:20). Aşadar, a înţelege semnificaţia numărului 666 înseamnă mai mult decât a dezlega o enigmă fascinantă. Din fericire, Iehova Dumnezeu, personificarea iubirii şi Sursa luminii spirituale, nu şi-a lăsat slujitorii să bâjbâie în întuneric în încercarea de a desluşi această chestiune importantă. — 2 Timotei 3:16; 1 Ioan 1:5; 4:8.

[Notă de subsol]

^ par. 4 Pentru o dezbatere pe tema numerologiei, vezi numărul din 8 septembrie 2002 al revistei Treziţi-vă!