Întrebări de la cititori

De vreme ce leviţii nu aveau nici o moştenire în Israelul antic, cum a putut levitul Hanameel să-i vândă un ogor vărului său levit, Ieremia, aşa cum reiese din Ieremia 32:7?

Cu privire la leviţi, Iehova i-a spus lui Aaron: „Tu să n-ai nici o moştenire în ţara lor şi să n-ai nici o parte în mijlocul lor [al Israelului]“ (Numeri 18:20). Totuşi, leviţii au primit pe tot cuprinsul Ţării Promise 48 de cetăţi, sau oraşe, cu păşunile din jurul lor. Anatotul a fost oraşul natal al lui Ieremia, fiind una dintre cetăţile date ‘preoţilor, fiilor lui Aaron’. — Iosua 21:13–19; Numeri 35:1–8; 1 Cronici 6:54, 60.

În Leviticul 25:32–34 se arată că Iehova a dat instrucţiuni precise cu privire la ‘dreptul de răscumpărare’ asupra proprietăţilor deţinute de leviţi. Se pare că fiecare familie levitică avea prin moştenire dreptul să posede, să folosească şi să vândă anumite terenuri. În mod firesc, acest lucru însemna şi posibilitatea de a vinde şi de a răscumpăra proprietăţi. * În multe privinţe, leviţii îşi puteau exercita dreptul de posesiune şi de folosinţă asupra proprietăţilor lor la fel ca israeliţii din celelalte triburi.

Probabil că dreptul de posesiune asupra unei proprietăţi aparţinând unei familii levitice era transmis prin moştenire în cadrul familiei. Însă, în ce priveşte „dreptul de răscumpărare“, se puteau face tranzacţii, dar numai între leviţi. În plus, se pare că vânzarea şi răscumpărarea unor terenuri erau permise doar în cazul proprietăţilor aflate în interiorul cetăţilor; „păşunile din jurul cetăţilor“ nu puteau fi vândute deoarece aveau să fie ‘stăpânite de [leviţi] pentru totdeauna’. — Leviticul 25:32, 34.

Prin urmare, ogorul pe care l-a răscumpărat Ieremia de la Hanameel trebuie să fi fost un teren aflat în perimetrul oraşului, sau al cetăţii, ce putea fi dat prin răscumpărare. Iehova însuşi a spus că „ogorul“ respectiv îi aparţinea lui Hanameel şi că Ieremia avea „drept de răscumpărare“ asupra lui (Ieremia 32:6, 7). Iehova a folosit în mod simbolic această tranzacţie cu scopul de a-şi întări promisiunea conform căreia, după o perioadă de exil în Babilon, israeliţii aveau să se întoarcă în ţara lor şi să-şi ia înapoi pământurile primite ca moştenire. — Ieremia 32:13–15.

Nu există nici o dovadă că Hanameel ar fi dobândit terenul din Anatot în mod ilegal. Nimic nu lasă să se înţeleagă că el ar fi încălcat legea lui Iehova când l-a îndemnat pe Ieremia să cumpere ogorul din Anatot sau că Ieremia şi-a folosit în mod nepotrivit dreptul de răscumpărare făcând acest lucru. — Ieremia 32:8–15.

[Notă de subsol]

^ par. 4 În secolul I e.n., levitul Barnaba a vândut un teren care-i aparţinea. El a donat banii pentru a-i ajuta pe discipolii din Ierusalim ai lui Cristos aflaţi în nevoie. Terenul se afla, după câte se pare, în Palestina sau în Cipru. Sau e posibil să fi fost vorba doar de un loc de înmormântare pe care Barnaba îl cumpărase în zona Ierusalimului. — Faptele 4:34–37.