Întrebări de la cititori

Ce este botezul pentru morţi?

Referindu-se la învierea la viaţă cerească, apostolul Pavel a scris un pasaj extrem de interesant. Biblia ortodoxă română îl redă astfel: „Fiindcă ce vor face cei care se botează pentru morţi? Dacă morţii nu înviază nicidecum, pentru ce se mai botează pentru ei?“ Iar în Noul Testament tradus în româneşte de Emil Pascal se spune: „Altcum, la ce tind cei ce se botează în locul morţilor? Dacă oricum morţii nu învie, de ce se mai botează în locul lor?“ — 1 Corinteni 15:29.

Vrea să spună Pavel aici că cei vii se pot boteza în locul celor ce au murit nebotezaţi? Aşa s-ar putea înţelege din unele traduceri ale Bibliei, cum sunt cele de mai sus. Totuşi, o examinare mai atentă a acestor două traduceri, precum şi a textului grecesc original conduce spre o altă concluzie. Pavel voia să spună că creştinii unşi sunt botezaţi, sau cufundaţi, într-un mod de viaţă care va duce la o moarte în integritate, asemănătoare morţii lui Cristos. După aceea, ei vor fi înviaţi, la fel ca Isus, la viaţă cerească.

Biblia susţine această explicaţie. În scrisoarea sa către romani, Pavel a scris: „Nu ştiţi că noi toţi, care am fost botezaţi în Cristos Isus, am fost botezaţi în moartea lui?“ (Romani 6:3). În scrisoarea adresată filipenilor, Pavel spunea despre sine că are ‘părtăşie la suferinţele lui [ale lui Cristos], supunându-se unei morţi asemănătoare cu a lui, pentru a vedea dacă poate în vreun fel să ajungă la învierea timpurie din morţi’ (Filipeni 3:10, 11). Pavel arăta că modul de viaţă al unui continuator uns al lui Cristos presupune integritate în încercări, o confruntare zilnică cu moartea şi, în cele din urmă, o moarte în integritate, urmată de învierea la viaţă cerească.

De remarcat că aceste versete, precum şi altele în care moartea este pusă în legătură cu cei botezaţi se referă la persoane vii, care fuseseră botezate, nu la oameni care muriseră. Pavel le-a mai spus colaboratorilor săi, care erau creştini unşi: „Aţi fost înmormântaţi cu el în botezul lui, iar prin relaţia voastră cu el aţi fost şi sculaţi din morţi împreună, prin intermediul credinţei voastre în operaţiunea lui Dumnezeu, care l-a sculat din morţi“. — Coloseni 2:12.

Prepoziţia hypér din greacă, ce apare în 1 Corinteni 15:29, tradusă în diferite versiuni biblice prin „pentru“ sau „în locul“, poate însemna şi „cu scopul“. De aceea, în armonie cu ideea exprimată în alte texte biblice, Sfintele Scripturi — Traducerea Lumii Noi redau în mod corect acest verset astfel 1Co 15:29: „Ce vor face cei care se botează pentru [cu scopul de] a fi morţi? Dacă morţii nu vor fi deloc sculaţi, de ce se mai botează ei pentru [cu scopul de] a fi morţi?“