Soluţia definitivă la problema sărăciei

ÎN CIUDA rapoartelor triste despre sărăcie de pe tot globul, există persoane care privesc situaţia cu optimism, considerând că se poate face ceva concret pentru rezolvarea ei. De exemplu, potrivit celor titrate în Manila Bulletin, Banca Asiatică de Dezvoltare a declarat că „Asia poate eradica sărăcia în 25 de ani“. Banca a propus dezvoltarea economiei ca soluţie pentru a-i scoate pe oameni din groapa adâncă a sărăciei.

Alte organizaţii sau guverne au întocmit o lungă listă de sugestii şi proiecte pentru rezolvarea problemei. Iată câteva dintre ele: programe de asigurare socială, îmbunătăţirea sistemului de învăţământ, anularea datoriilor pe care le au ţările în curs de dezvoltare către ţările industrializate, înlăturarea barierelor de import pentru ca naţiunile care au o proporţie mare de oameni săraci să-şi poată vinde mai uşor produsele şi asigurarea de locuinţe pentru cei nevoiaşi.

În anul 2000, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a stabilit unele obiective ce se doresc a fi atinse până în anul 2015, cum ar fi eliminarea sărăciei lucii şi a foametei, precum şi a diferenţei uriaşe de venit existente în unele ţări. Oricât de nobile ar fi aceste obiective, mulţi se îndoiesc că ele pot fi realizate în această lume dezbinată.

Măsuri practice pentru a face faţă sărăciei

Întrucât există puţine şanse pentru un progres real la scară mondială, unde pot căuta oamenii  ajutor? Aşa cum s-a amintit mai înainte, există o sursă de înţelepciune practică ce le poate fi de ajutor oamenilor chiar şi în prezent. Despre ce este vorba? Despre Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu.

Cu ce se deosebeşte Biblia de toate celelalte surse de informaţii? Ea provine de la cel care deţine autoritatea supremă, Creatorul nostru. În paginile ei, el ne-a dat un adevărat izvor de înţelepciune: principii practice care pot fi aplicate de oamenii din orice timp şi din orice loc. Punând în practică aceste principii, cei săraci se pot bucura chiar şi în prezent de o viaţă cu mai multe satisfacţii. Să analizăm câteva exemple:

Dobândiţi un punct de vedere corect cu privire la bani. Biblia spune: „Ocrotire dă şi înţelepciunea, ocrotire dă şi argintul; dar un folos mai mult al cunoştinţei este că înţelepciunea ţine în viaţă pe cei ce o au“ (Eclesiastul 7:12). Ce vor să spună aceste cuvinte? Că banii nu înseamnă totul. E adevărat, într-o anumită măsură ei conferă siguranţă. Cu ei putem cumpăra unele lucruri de care avem nevoie, totuşi avantajele oferite de bani sunt limitate. Există lucruri mai valoroase care nu pot fi cumpărate cu bani. Fiind conştienţi de acest lucru, nu vom acorda lucrurilor materiale o importanţă mai mare decât li se cuvine şi astfel vom fi scutiţi de stresul de care au parte cei ce nu urmăresc decât să acumuleze bani. Viaţa nu poate fi cumpărată cu bani, însă o conduită înţeleaptă ne poate ocroti existenţa în prezent şi chiar ne poate oferi posibilitatea de a ne bucura de viaţă fără sfârşit.

Trăiţi conform posibilităţilor voastre. Dorinţele nu coincid întotdeauna cu necesităţile. Acestea din urmă trebuie să aibă prioritate. Putem ajunge foarte uşor să ne convingem că avem nevoie de un lucru, când, în realitate, poate fi vorba doar de o dorinţă, nu de o necesitate. O persoană înţeleaptă va pune deoparte din salariu banii pentru necesităţile stringente: hrană, îmbrăcăminte, locuinţă şi altele. Iar înainte de a face alte cheltuieli, ea va socoti dacă banii rămaşi îi ajung şi pentru acestea. Potrivit sfatului lui Isus amintit într-una din ilustrările sale, o persoană trebuie ‘să se aşeze mai întâi şi să calculeze cheltuiala, ca să vadă dacă are’ suficient. — Luca 14:28.

De când a fost părăsită de soţul ei în urmă cu câţiva ani, Eufrosina, o filipineză, mamă a trei copii, trebuie să muncească din greu pentru a-şi întreţine familia şi să-şi administreze cu chibzuinţă banii. În acelaşi timp, ea îşi învaţă copiii să înţeleagă care sunt cele mai importante lucruri ce trebuie cumpărate. De exemplu, dacă ei văd un lucru pe care probabil şi-l doresc, în loc să refuze imediat să li-l cumpere, ea le explică: „Uite, poţi să-l ai dacă vrei, dar trebuie să te gândeşti bine. Nu avem bani decât pentru un singur lucru. Ori cumpărăm ce-ţi place ţie, ori cumpărăm puţină carne sau nişte legume pe care să le mâncăm săptămâna asta cu orez. Atunci, ce vrei să cumpărăm? Tu decizi“. De obicei, copiii înţeleg imediat şi spun că preferă mâncarea.

Fiţi mulţumiţi. „Având hrană şi acoperământ, vom fi mulţumiţi cu aceste lucruri“, spune un alt principiu biblic (1 Timotei 6:8). Banii nu aduc fericirea. Mulţi oameni bogaţi sunt nefericiţi, în timp ce multe persoane sărace sunt foarte fericite. Ele au învăţat să se mulţumească cu strictul necesar. Isus a vorbit despre importanţa de a avea un ‘ochi simplu’, care se concentrează asupra lucrurilor mai importante (Matei 6:22). În felul acesta, o persoană poate fi  mulţumită. Mulţi oameni săraci simt o mare satisfacţie deoarece au cultivat relaţii bune cu Dumnezeu şi au o viaţă de familie fericită, ceea ce nu se poate cumpăra cu bani.

Acestea sunt doar câteva sfaturi practice pe care le oferă Biblia, sfaturi care îi pot ajuta pe cei săraci să facă faţă situaţiei. Dar mai sunt multe altele, cum ar fi: feriţi-vă de vicii precum fumatul şi jocurile de noroc, ce duc la irosirea banilor; stabiliţi care sunt lucrurile mai importante în viaţă şi fixaţi-vă obiective spirituale; în zonele unde nu sunt suficiente locuri de muncă încercaţi să prestaţi servicii de care alţii au nevoie (Proverbele 22:29; 23:21; Filipeni 1:9–11). Biblia recomandă folosirea ‘înţelepciunii practice şi a capacităţii de gândire’ deoarece ele ‘se vor dovedi viaţă pentru sufletul tău’. — Proverbele 3:21, 22, NW.

Deşi sfaturile Bibliei le pot fi de ajutor celor ce se luptă cu sărăcia, mai sunt unele întrebări cu privire la viitor care aşteaptă răspuns. Vor rămâne cei sărăci întotdeauna în ghearele sărăciei? Vor fi înlăturate vreodată inegalităţile dintre cei foarte bogaţi şi cei aflaţi la limita subzistenţei? Să luăm în considerare o soluţie la care mulţi nici nu s-au gândit.

Biblia oferă o speranţă

Mulţi recunosc că Biblia este o carte bună. Totuşi, deseori, ei nu ştiu că ea oferă informaţii clare care indică spre unele schimbări majore ce vor avea loc în curând.

Dumnezeu intenţionează să intervină pentru a rezolva problemele omenirii, inclusiv problema sărăciei. Întrucât guvernele umane au dovedit că nu pot sau că nu vor să facă aceasta, Dumnezeu le va înlocui. Cum anume? Biblia declară cu hotărâre la Daniel 2:44: „Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi distrusă şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii, dar ea însăşi va dăinui pentru totdeauna“.

După ce va înlătura aceste „împărăţii“, sau guverne, Conducătorul numit de însuşi Dumnezeu va trece la acţiune. Acesta nu este un conducător uman, ci o puternică fiinţă cerească asemănătoare lui Dumnezeu, care are capacitatea de a face schimbările radicale necesare pentru a înlătura inegalităţile existente în prezent. Dumnezeu l-a ales în acest scop chiar pe Fiul său (Faptele 17:31). Versetele din Psalmul 72:12–14 arată ce va face acest Conducător: „El va scăpa pe săracul care strigă şi pe cel necăjit care n-are nici un ajutor. Va avea milă de cel sărman şi lipsit şi va scăpa viaţa săracilor; va răscumpăra sufletele lor din apăsare şi din asuprire şi sângele lor va fi scump înaintea lui“. Ce perspectivă minunată! În sfârşit, alinare! Conducătorul numit de Dumnezeu va acţiona în favoarea celor săraci şi a celor sărmani.

Atunci vor fi rezolvate numeroasele probleme legate de sărăcie. Versetul 16 din Psalmul 72 spune: „Va fi belşug de grâne în ţară până pe vârful munţilor“. Nu va mai fi lipsă de alimente  din cauza banilor prea puţini, a unei administrări deficitare sau a foametei.

Vor fi rezolvate şi alte probleme. De exemplu, în prezent, o mare parte din populaţia globului nu are o casă proprie. Însă Dumnezeu promite: „Vor construi case şi le vor locui; vor sădi vii şi le vor mânca rodul. Nu vor construi case, ca altul să locuiască în ele; nu vor sădi vii, ca altul să le mănânce rodul; căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor“ (Isaia 65:21, 22). Toţi vor avea casele lor şi se vor bucura de munca lor. Aşadar, Dumnezeu promite că va soluţiona în mod complet şi definitiv problema sărăciei. Nu va mai exista acea prăpastie uriaşă între bogaţi şi săraci, iar oamenii nu vor mai trudi doar pentru a trăi de pe o zi pe alta.

O persoană care aude pentru prima dată aceste promisiuni biblice s-ar putea să considere că nu sunt realiste. Însă la o analiză mai amănunţită a Bibliei se poate observa că Dumnezeu şi-a dus la îndeplinire toate promisiunile din trecut (Isaia 55:11). Aşadar, nu se pune problema dacă se vor împlini. Mai degrabă, întrebarea este: Ce trebuie să faceţi pentru a beneficia atunci de aceste binecuvântări?

Veţi fi şi voi acolo?

Întrucât guvernul îi aparţine lui Dumnezeu, trebuie să facem parte din acea categorie de oameni care vor fi acceptaţi de Dumnezeu ca supuşi ai acestei domnii. El nu ne-a lăsat în ignoranţă în ce priveşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinim. Normele sale sunt prezentate în Biblie.

Conducătorul numit, Fiul lui Dumnezeu, este un conducător drept (Isaia 11:3–5). Prin urmare, şi din partea celor care vor fi acceptaţi ca supuşi ai acestui guvern se aşteaptă să fie drepţi. Iată ce se spune la Proverbele 2:21, 22: „Oamenii drepţi vor locui ţara şi oamenii integri vor rămâne în ea; dar cei răi vor fi nimiciţi din ţară şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea“.

Există vreo modalitate de a afla cum putem să întrunim aceste cerinţe? Bineînţeles. Studiind Biblia şi urmând îndrumările ei aveţi posibilitatea să vă bucuraţi de acest viitor minunat (Ioan 17:3). Martorii lui Iehova sunt bucuroşi să vă ajute să studiaţi Biblia. Vă invităm să profitaţi de ocazia de a fi membri ai unei societăţi care nu va mai suferi niciodată din cauza sărăciei şi a nedreptăţilor.

[Legenda fotografiei de la pagina 5]

Eufrosina: „Deoarece administrez cu chibzuinţă banii, familia mea are cele necesare“

[Legenda fotografiilor de la pagina 6]

Relaţiile bune cu Dumnezeu şi o viaţă de familie fericită nu pot fi cumpărate cu bani