Întrebări de la cititori

De ce la Evrei 2:14 Satan este numit „cel care are mijloacele de a cauza moartea“?

Pe scurt, Pavel a vrut să spună că Satan poate provoca personal sau prin intermediul agenţilor săi moartea fizică a oamenilor. În conformitate cu aceasta, Isus a spus că Satan a fost „un ucigaş când a început“. — Ioan 8:44.

Modul în care a fost redat versetul din Evrei 2:14 în unele traduceri, în care se spune că Satan are „puterea morţii“ sau „stăpânirea morţii“, poate face ca acest verset să fie greşit înţeles (Biblia Cornilescu; Biblia ortodoxă). Aceste traduceri ar putea transmite ideea că Satan are puterea nelimitată de a omorî pe cine doreşte. Însă, cu siguranţă, nu aşa stau lucrurile. Dacă ar avea această putere, foarte probabil că de mult i-ar fi şters de pe faţa pământului pe închinătorii lui Iehova. — Geneza 3:15.

Expresia grecească redată în unele traduceri prin „stăpânirea morţii“, iar în Traducerea lumii noi prin „cel care are mijloacele de a cauza moartea“ este krátos tou thanátou. Tou thanátou este o formă a expresiei care înseamnă „moarte“. Krátos înseamnă, în esenţă, „forţă, putere, tărie“. Potrivit cu Theological Dictionary of the New Testament, acest termen se referă la „existenţa şi semnificaţia forţei, sau puterii, nu [la] exercitarea ei“. Aşadar, la Evrei 2:14, Pavel nu vrea să spună că Satan are o putere absolută asupra morţii. Mai degrabă, el se referă la capacitatea sau puterea lui Satan de a provoca moartea.

Cum se foloseşte Satan de „mijloacele de a cauza moartea“? În cartea lui Iov putem citi despre un caz oarecum excepţional. Relatarea spune că Satan s-a folosit de o furtună pentru „a cauza moartea“ copiilor lui Iov. Remarcaţi însă că Satan a putut face aceasta numai cu permisiunea lui Dumnezeu; Iehova i-a dat permisiunea deoarece era implicată o controversă capitală (Iov 1:12, 18, 19). Satan nu l-a putut ucide pe Iov deoarece nu i s-a dat permisiunea s-o facă (Iov 2:6). Prin urmare, chiar dacă uneori Satan a provocat moartea unor oameni fideli, nu trebuie să ne fie teamă că ne poate lua viaţa după bunul lui plac.

De asemenea, Satan a provocat moartea altor oameni folosindu-se de agenţii săi umani. În consecinţă, mulţi creştini au murit pentru credinţa lor, fiind ucişi de gloate furioase sau fiind executaţi pe nedrept din ordinul unor oficialităţi guvernamentale ori al unor judecători corupţi. — Revelaţia 2:13.

În plus, Satan a provocat uneori moartea profitând de slăbiciunile umane. În trecut, în zilele Israelului, profetul Balaam le-a îndemnat pe femeile moabite să-i ademenească pe israeliţi „să păcătuiască împotriva DOMNULUI“ (Numeri 31:16). Drept urmare, mai bine de 23 000 de israeliţi şi-au pierdut viaţa (Numeri 25:9; 1 Corinteni 10:8). În mod asemănător, în zilele noastre, unii cad pradă „maşinaţiilor“ lui Satan şi sunt tentaţi să comită imoralitate sau alte practici lipsite de pietate (Efeseni 6:11). Este adevărat, în general, aceste persoane nu-şi pierd imediat viaţa, dar ele riscă să piardă posibilitatea de a se bucura de viaţă veşnică, Satan cauzându-le moartea în acest fel.

Deşi suntem conştienţi că Satan are puterea de a ne face rău, nu trebuie să ne temem în mod exagerat de el. Când a spus că Satan are mijloacele de a cauza moartea, Pavel a mai adăugat că Isus a murit ca „să-l reducă [pe Satan] la nimic . . . şi să-i elibereze pe toţi cei care, de teama morţii, erau supuşi sclaviei toată viaţa“ (Evrei 2:14, 15). Într-adevăr, Isus a plătit răscumpărarea, eliberându-i astfel pe oamenii credincioşi din sclavia păcatului şi a morţii. — 2 Timotei 1:10.

Desigur, faptul că Satan are mijloacele de a cauza moartea este o chestiune cât se poate de serioasă, însă suntem convinşi că Iehova poate înlătura orice prejudiciu pe care ni-l provoacă Satan şi agenţii săi. Iehova ne asigură că înviatul Isus ‘va distruge lucrările Diavolului’ (1 Ioan 3:8). Cu puterea lui Iehova, Isus îi va învia pe morţi şi în acest mod va reduce moartea la nimic (Ioan 5:28, 29). În cele din urmă, el va demonstra într-un mod spectaculos că puterea lui Satan este limitată aruncându-l în abis. În final, Satan va fi distrus pentru totdeauna. — Revelaţia 20:1–10.