Te întrebi „Unde este Iehova“?

„S-au depărtat de Mine . . . [şi] n-au întrebat «Unde este DOMNUL [IEHOVA, NW]?».“ — IEREMIA 2:5, 6.

1. La ce anume s-ar putea gândi oamenii când se întreabă „Unde este Dumnezeu“?

„UNDE este Dumnezeu?“ Mulţi oameni îşi pun această întrebare. Unii pur şi simplu încearcă să înţeleagă un lucru elementar despre Dumnezeu, şi anume, unde locuieşte el. Alţii dau glas acestei întrebări după o catastrofă sau când trec prin mari dificultăţi şi nu înţeleg de ce Dumnezeu nu intervine. Există şi oameni care nu-şi pun această problemă deoarece resping însăşi ideea existenţei lui Dumnezeu. — Psalmul 10:4.

2. Cine l-a găsit cu adevărat pe Dumnezeu?

2 Desigur, mulţi oameni recunosc nenumăratele dovezi ale existenţei lui Dumnezeu (Psalmii 19:1; 104:24). Unii dintre ei se mulţumesc cu simplul fapt că au o religie. Însă iubirea intensă pentru adevăr i-a îndemnat pe milioane de alţi oameni, din toate ţările, să-l caute pe adevăratul Dumnezeu. Eforturile lor nu au fost zadarnice, deoarece Dumnezeu „nu este departe de nici unul dintre noi“. — Faptele 17:26–28.

3. a) Unde locuieşte Dumnezeu? b) Ce semnificaţie are întrebarea biblică „Unde este Iehova“?

3 Când cineva îl găseşte cu adevărat pe Iehova, el înţelege că „Dumnezeu este un Spirit“, invizibil ochilor umani (Ioan 4:24). Isus l-a numit pe Dumnezeul adevărat ‘Tatăl meu care este în cer’. Ce înseamnă aceasta? Că domeniul în care locuieşte Tatăl nostru ceresc este, în sens spiritual, un domeniu înalt, aşa cum cerul fizic este cu mult deasupra pământului (Matei 12:50; Isaia 63:15). Cu toate că noi nu putem să-l vedem literalmente pe Dumnezeu, el ne dă posibilitatea să-l cunoaştem şi să aflăm multe despre scopurile sale (Exodul 33:20; 34:6, 7). El răspunde la întrebările puse de oamenii sinceri care caută sensul vieţii. Cât priveşte chestiunile de viaţă, el ne oferă principii sănătoase ca să-i înţelegem poziţia, cu alte cuvinte, să înţelegem cum priveşte el lucrurile şi dacă dorinţele noastre sunt în armonie cu scopurile sale. El doreşte să punem întrebări cu privire la aceste chestiuni şi să depunem eforturi sincere ca să găsim răspunsurile. Deoarece israeliţii din antichitate nu au procedat astfel, Iehova i-a mustrat prin intermediul profetului Ieremia. Israeliţii cunoşteau numele lui Dumnezeu, dar nu au întrebat „Unde este Iehova?“ (Ieremia 2:6). Scopul lui Iehova nu era principala lor preocupare. Ei nu căutau îndrumarea sa. Când trebuie să luaţi decizii, fie mari, fie mici, vă întrebaţi „Unde este Iehova“?

Oameni care l-au întrebat pe Dumnezeu

4. În ce fel ne este de folos exemplul lui David care l-a întrebat pe Iehova?

4 Când era încă tânăr, David, fiul lui Isai, a cultivat o credinţă puternică în Iehova. El ştia că Iehova este ‘Dumnezeul cel viu’. David a simţit personal ocrotirea sa. Impulsionat de credinţă şi de iubire pentru „Numele DOMNULUI“, David l-a doborât pe uriaşul filistean Goliat, care era bine înarmat (1 Samuel 17:26, 34–51). Totuşi victoria repurtată nu l-a făcut pe David să se încreadă în forţele proprii. El nu s-a gândit că, din acel moment, indiferent ce făcea, avea să primească binecuvântarea lui Iehova. Pe parcursul anilor care au urmat, David l-a întrebat de multe ori pe Iehova când a trebuit să ia decizii (1 Samuel 23:2; 30:8; 2 Samuel 2:1; 5:19). De-a lungul vieţii, el s-a rugat: „Fă-mă să cunosc căile Tale, DOAMNE, învaţă- mă cărările Tale! Fă-mă să umblu în adevărul Tău şi învaţă-mă: căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele, Tu eşti nădejdea mea în fiecare zi“ (Psalmul 25:4, 5). Ce exemplu demn de urmat pentru noi toţi!

5, 6. Cum l-a căutat Iosafat pe Iehova în diferite momente din viaţa sa?

5 În zilele lui Iosafat, cel de-al cincilea rege din linia regală a lui David, forţele aliate a trei naţiuni au venit să poarte război cu Iuda. Întrucât naţiunea sa se confrunta cu o stare de urgenţă, Iosafat „şi-a îndreptat faţa să caute pe DOMNUL“ (2 Cronici 20:1–3). Nu era prima dată când Iosafat îl căuta pe Iehova. Regele evitase închinarea la Baal, care era practicată pe scară largă în regatul de nord al Israelului devenit apostat. El alesese să umble pe căile lui Iehova (2 Cronici 17:3, 4). Aşadar, cum l-a ‘căutat Iosafat pe Iehova’ în acea perioadă de criză?

6 Într-o rugăciune publică rostită la Ierusalim în acele momente critice, Iosafat a arătat că îşi amintise de atotputernicia lui Iehova. El meditase profund la scopul pe care Iehova îl revelase izgonind unele naţiuni şi dându-i Israelului o anumită ţară ca moştenire. Regele a recunoscut că avea nevoie de ajutorul lui Iehova (2 Cronici 20:6–12). S-a lăsat Iehova găsit cu acea ocazie? Desigur! Prin intermediul unui levit pe nume Iahaziel, Iehova i-a oferit îndrumări concrete, iar ziua următoare i-a dat poporului Său victoria (2 Cronici 20:14–28). Cum poţi fi sigur că şi în cazul tău Iehova se va lăsa găsit când vei apela la el pentru îndrumare?

7. Ale cui rugăciuni le ascultă Dumnezeu?

7 Iehova nu este părtinitor. El îi invită pe oamenii din toate naţiunile să-l caute prin intermediul rugăciunii (Psalmul 65:2; Faptele 10:34, 35). El ştie ce este în inima celor ce îi adresează rugăciuni şi ne asigură că aude rugăciunile celor drepţi (Proverbele 15:29). El se lasă găsit de unii care în trecut nu au manifestat deloc interes faţă de el, dar care acum caută cu umilinţă îndrumarea sa (Isaia 65:1). El aude chiar şi rugăciunile celor ce nu au respectat legea sa, dar acum se căiesc în mod sincer (Psalmul 32:5, 6; Faptele 3:19). Totuşi, dacă inima cuiva nu-i este supusă lui Dumnezeu, rugăciunile acelei persoane sunt zadarnice (Marcu 7:6, 7). Iată câteva exemple.

Au întrebat, dar nu au primit răspuns

8. De ce rugăciunile lui Saul nu au fost ascultate de Iehova?

8 După ce profetul Samuel i-a spus că fusese respins de Dumnezeu din cauza neascultării, regele Saul s-a prosternat înaintea lui Iehova (1 Samuel 15:30, 31). Însă acesta a fost doar un gest ostentativ. Saul nu dorea, de fapt, să asculte de Dumnezeu, ci dorea să fie onorat înaintea poporului. Mai târziu, când filistenii au început să lupte împotriva Israelului, Saul l-a întrebat în mod formal pe Iehova. Însă, când nu a primit nici un răspuns, el a consultat un mediu spiritist, deşi ştia că Iehova condamna acest lucru (Deuteronomul 18:10–12; 1 Samuel 28:6, 7). Ca o concluzie, în 1 Cronici 10:14 se spune despre Saul: „N-a întrebat pe DOMNUL“. De ce? Deoarece rugăciunile lui Saul nu au avut la bază credinţa. Prin urmare, era ca şi cum nu s-ar fi rugat deloc.

9. În ce sens a fost greşită cererea lui Zedechia de a fi îndrumat de Iehova?

 9 În mod asemănător, când regatul lui Iuda era în pragul distrugerii, au fost rostite mai multe rugăciuni decât de obicei şi au fost consultaţi profeţii lui Iehova. Totuşi, poporul amesteca idolatria cu o aşa-zisă veneraţie faţă de Iehova (Ţefania 1:4–6). Deşi au făcut demersurile formale pentru a-l întreba pe Dumnezeu, ei nu şi-au pregătit inima să se supună voinţei sale. Regele Zedechia l-a rugat pe Ieremia să-l întrebe pe Iehova pentru el. Dar Iehova îi spusese deja regelui ce avea de făcut. Însă, lipsindu-i credinţa şi cedând fricii de oameni, regele nu a ascultat de glasul lui Iehova, iar Iehova nu i-a dat alt răspuns, care să fie mai pe placul regelui. — Ieremia 21:1–12; 38:14–19.

10. Ce a fost greşit în modul în care Iohanan a căutat îndrumarea lui Iehova, şi ce învăţăm din această greşeală?

10 După ce Ierusalimul a fost distrus, iar armata babiloniană plecase cu captivii evrei, Iohanan s-a pregătit să ducă în Egipt grupul mic de evrei care mai rămăsese în Iuda. Planurile erau făcute, însă, înainte de a pleca, ei i-au spus lui Ieremia să se roage pentru ei şi să caute îndrumarea lui Iehova. Totuşi, când nu au primit răspunsul pe care-l voiau, ei au mers mai departe şi au făcut cum plănuiseră (Ieremia 41:16–43:7). Sesizaţi în aceste întâmplări unele lecţii care vă pot fi utile astfel încât, atunci când ‘căutaţi faţa lui Iehova’, el să se lase găsit de voi?

„Continuaţi să vă asiguraţi“

11. De ce trebuie să aplicăm îndemnul din Efeseni 5:10?

11 Închinarea adevărată înseamnă mai mult decât a ne simboliza dedicarea prin botez, a asista la întrunirile congregaţiei şi a participa la ministerul public. Ea vizează întregul nostru mod de viaţă. Zilnic suntem supuşi unor presiuni — unele subtile, altele mai evidente — care ne-ar putea determina să deviem de la calea devoţiunii sfinte. Cum reacţionăm în faţa acestor presiuni? În scrisoarea adresată creştinilor fideli din Efes, apostolul Pavel i-a îndemnat: „Continuaţi să vă asiguraţi de ceea ce îi este plăcut Domnului“ (Efeseni 5:10). Multe situaţii consemnate în Scripturi arată cât este de înţelept să acţionăm în acest fel.

12. Ce nu i-a plăcut lui Iehova când David a mutat arca legământului la Ierusalim?

12 După ce arca legământului fusese adusă din nou în Israel şi ţinută zeci de ani la Chiriat-Iearim, regele David a vrut să o aducă la Ierusalim. El s-a consultat cu căpeteniile poporului şi a spus că arca avea să fie mutată ‘dacă ei socoteau că era bine şi dacă lucrul acesta venea de la Iehova’. Însă David nu a căutat suficient să afle care era voinţa lui Iehova în această privinţă. Dacă ar fi procedat astfel, arca nu ar fi fost nicidecum transportată într-un car, ci ar fi fost dusă pe umeri de leviţi chehatiţi, potrivit instrucţiunilor clare date de Dumnezeu. Deşi David l-a întrebat deseori pe Iehova, de data aceasta el nu a făcut acest lucru aşa cum se cuvenea. Consecinţele au fost dezastruoase. David a recunoscut ulterior: „DOMNUL Dumnezeul nostru a făcut o spărtură printre noi, căci nu L-am căutat după rânduială“. — 1 Cronici 13:1–3; 15:11–13; Numeri 4:4–6, 15; 7:1–9.

13. Ce sfat conţinea cântarea intonată când arca a fost în sfârşit mutată?

 13 Când arca a fost transportată în final de leviţi de la casa lui Obed-Edom la Ierusalim, s-a cântat o cântare compusă de David. Versurile ei conţineau următorul sfat sincer: „Căutaţi cu stăruinţă pe DOMNUL şi tăria Lui, căutaţi necurmat faţa Lui! Aduceţi-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de minunile Lui şi de judecăţile gurii Lui“. — 1 Cronici 16:11, 12.

14. Ce foloase putem obţine analizând exemplul bun al lui Solomon şi greşelile pe care le-a făcut mai târziu în viaţa sa?

14 Înainte de a muri, David l-a sfătuit pe fiul său Solomon astfel: „Dacă-L vei căuta [pe Iehova], Se va lăsa găsit de tine“ (1 Cronici 28:9). După ce a urcat la tron, Solomon s-a dus la Gabaon, unde era cortul întâlnirii, şi i-a adus jertfe lui Iehova. Acolo, Iehova i-a spus lui Solomon: „Cere ce vrei să-ţi dau“. Ca răspuns la cererea lui Solomon, Iehova i-a dat din belşug înţelepciune şi cunoştinţă ca să judece Israelul şi, în plus, i-a dăruit bogăţii şi onoare (2 Cronici 1:3–12). Pe baza planului arhitectural dat de Iehova lui David, Solomon a construit un templu măreţ. Însă, în ce priveşte viaţa sa conjugală, Solomon nu l-a căutat pe Iehova. El s-a căsătorit cu femei care nu erau închinătoare ale lui Iehova. În anii săi de mai târziu, ele i-au abătut inima de la Iehova (1 Împăraţi 11:1–10). Indiferent cât de proeminenţi, înţelepţi sau plini de cunoştinţă am putea părea, este important să ‘continuăm să ne asigurăm de ceea ce îi este plăcut Domnului’!

15. Când Zerah etiopianul a venit să lupte împotriva lui Iuda, de ce i-a putut cere Asa fără nici o reţinere lui Iehova să salveze Iuda?

15 Necesitatea de a face acest lucru este subliniată şi de relatarea despre domnia lui Asa, un strănepot al lui Solomon. La 11 ani după ce Asa a devenit rege, Zerah etiopianul a venit să lupte împotriva lui Iuda în fruntea unei armate de un milion de oameni. Avea Iehova să salveze Iuda? Cu peste 500 de ani mai înainte, Iehova arătase cu claritate la ce răsplată se puteau aştepta membrii poporului său dacă ascultau de el şi respectau poruncile sale, precum şi ce avea să li se întâmple dacă nu procedau astfel (Deuteronomul 28:1, 7, 15, 25). La începutul domniei sale, Asa înlăturase din Iuda altarele şi stâlpii folosiţi în închinarea falsă. El îndemnase poporul „să caute pe DOMNUL“. Asa nu a aşteptat să se confrunte cu necazuri ca să facă acest lucru. Aşadar, având credinţă în Iehova, Asa i-a putut cere să acţioneze în folosul poporului. Care a fost rezultatul? Iehova i-a dat lui Iuda o victorie răsunătoare. — 2 Cronici 14:2–12.

16, 17. a) Deşi Asa a fost victorios, ce i-a amintit Iehova? b) Când Asa a acţionat neînţelept, ce ajutor i s-a oferit, dar cum a reacţionat el? c) Ce foloase obţinem analizând conduita lui Asa?

16 Totuşi, când Asa s-a întors victorios, Iehova l-a trimis pe Azaria să meargă la rege şi să spună: „Ascultaţi-mă, Asa şi tot Iuda şi Beniamin! DOMNUL este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi“ (2 Cronici 15:2). Cu un zel reînnoit, Asa a promovat închinarea adevărată. Însă, 24 de ani mai târziu, când alt război se profila la orizont, Asa nu l-a mai căutat pe Iehova. El nu a consultat Cuvântul lui Dumnezeu şi nu s-a gândit la ceea ce făcuse Iehova când armata etiopiană invadase Iuda. Asa a acţionat în mod nesăbuit încheind o alianţă cu Siria. — 2 Cronici 16:1–6.

17 Din acest motiv, Iehova l-a trimis pe Hanani, văzătorul, să-l mustre pe Asa. Chiar şi în acel moment, când i s-a explicat punctul de vedere al lui Iehova cu privire la situaţia respectivă, Asa avea încă posibilitatea să adopte o atitudine corectă. Dar el s-a supărat şi l-a pus pe Hanani în casa butucilor (2 Cronici 16:7–10, NW). Ce trist! Însă ce se poate spune despre noi? Îl căutăm pe Dumnezeu, iar apoi refuzăm să primim sfaturi? Când un bătrân atent şi plin de grijă ne oferă sfaturi cu ajutorul Bibliei deoarece ne lăsăm atraşi de căile  lumii, ne dovedim recunoscători pentru ajutorul iubitor care ni se oferă pentru a şti „ceea ce îi este plăcut Domnului“?

Nu uitaţi să întrebaţi

18. Cum ne sunt de folos cuvintele adresate de Elihu lui Iov?

18 În situaţii stresante, chiar şi cineva care îi slujeşte de mult timp şi cu loialitate lui Iehova ar putea ajunge să nu acţioneze într-un mod aprobat de el. Când a fost lovit de o boală respingătoare, şi-a pierdut copiii şi bunurile şi a fost acuzat pe nedrept de prietenii săi, Iov a ajuns să-şi concentreze toate gândurile asupra lui însuşi. Elihu i-a reamintit: „Nici unul nu zice: «Unde este Dumnezeu, Creatorul meu?»“ (Iov 35:10). Iov trebuia să se concentreze asupra lui Iehova şi să analizeze modul în care vedea El situaţia. Iov a acceptat cu umilinţă să i se aducă aminte acest lucru, iar exemplul său ne poate ajuta să facem la fel.

19. Ce au omis de multe ori israeliţii?

19 Membrii poporului Israel ştiau cum acţionase Dumnezeu faţă de naţiunea lor. Însă de prea multe ori nu şi-au amintit de aceste lucruri în diferitele situaţii din viaţa lor (Ieremia 2:5, 6, 8). Când au avut de luat decizii, ei şi-au urmărit propriile plăceri în loc să se întrebe „Unde este Iehova“? — Isaia 5:11, 12.

Continuaţi să întrebaţi „Unde este Iehova?“

20, 21. a) Cine a manifestat în zilele noastre spiritul lui Elisei, căutând îndrumarea lui Iehova? b) Cum putem imita exemplul lor de credinţă, şi ce foloase tragem din acesta?

20 Când Ilie şi-a încheiat ministerul public, slujitorul său Elisei a luat veşmântul oficial care căzuse de pe Ilie, s-a dus la Iordan, a lovit apa şi a întrebat: „Unde este acum DOMNUL, Dumnezeul lui Ilie?“ (2 Împăraţi 2:14). Iehova i-a răspuns arătând că spiritul său era acum peste Elisei. Ce învăţăm de aici?

21 Ceva asemănător s-a întâmplat în timpurile moderne. Unii creştini unşi care fuseseră  în fruntea lucrării de predicare au părăsit scena pământească. Cei cărora li s-a încredinţat apoi responsabilitatea de a supraveghea lucrarea au examinat Scripturile şi s-au rugat lui Iehova pentru îndrumare. Ei nu au ezitat să întrebe: „Unde este Iehova?“ Prin urmare, Iehova a continuat să-şi îndrume slujitorii şi să le binecuvânteze activitatea. Le imităm noi credinţa (Evrei 13:7)? Dacă da, atunci vom rămâne aproape de organizaţia lui Iehova, vom reacţiona la îndrumarea oferită prin ea şi vom participa din plin la lucrarea pe care o efectuează sub îndrumarea lui Isus Cristos. — Zaharia 8:23.

Cum aţi răspunde?

• Cu ce scop ar trebui să ne întrebăm „Unde este Iehova“?

• Cum putem găsi în prezent răspuns la întrebarea „Unde este Iehova“?

• De ce unele rugăciuni în care se cere îndrumarea divină rămân fără răspuns?

• Ce exemple biblice arată necesitatea de a ‘continua să ne asigurăm de ceea ce îi este plăcut Domnului’?

[Întrebări de studiu]

[Legenda ilustraţiei de la pagina 9]

Cum l-a căutat regele Iosafat pe Iehova?

[Legenda ilustraţiei de la pagina 10]

De ce a consultat Saul un mediu spiritist?

[Legenda fotografiilor de la pagina 12]

Rugaţi-vă, studiaţi şi meditaţi ca să aflaţi ‘unde este Iehova’