Ce învăţăm din relatarea despre naşterea lui Isus

MILIOANE de oameni sunt fascinaţi de evenimentele care au avut loc în preajma naşterii lui Isus. Aceasta se observă din numărul mare de machete reprezentând naşterea Domnului şi de numeroasele puneri în scenă ale acestui eveniment pretutindeni pe glob cu ocazia Crăciunului. Deşi evenimentele care au avut loc în perioada naşterii lui Isus sunt fascinante, ele nu au fost consemnate în Biblie pentru distracţia oamenilor. În schimb, ele fac parte din toată Scriptura care a fost inspirată de Dumnezeu ca să înveţe şi să îndrepte lucrurile. — 2 Timotei 3:16.

Dacă Dumnezeu ar fi dorit ca creştinii să sărbătorească naşterea lui Isus, Biblia ar fi menţionat data exactă a naşterii lui. Însă menţionează Biblia această dată? După ce a explicat că la naşterea lui Isus păstorii se aflau noaptea cu oile pe câmp, Albert Barnes, un biblist din secolul al XIX-lea, a concluzionat: „Este evident că Salvatorul nostru s-a născut înainte de 25 decembrie . . . La această dată este frig, mai ales în regiunile înalte şi în zonele de munte din jurul Betleemului. Dumnezeu a ascuns data naşterii [lui Isus]. . . . Nu era important să se cunoască această dată. Dacă ar fi fost important, Dumnezeu ar fi avut grijă să fie consemnată“.

În schimb, scriitorii celor patru evanghelii consemnează în mod clar data morţii lui Isus. Este vorba de ziua de Paşte, o sărbătoare care se ţinea primăvara, la 14 nisan, după  calendarul evreiesc. În plus, Isus le-a poruncit în mod expres continuatorilor săi să comemoreze această zi în amintirea lui (Luca 22:19). Nicăieri în Biblie nu apare porunca de a se sărbători naşterea lui Isus sau a vreunei alte persoane. Din nefericire, controversele cu privire la data naşterii lui Isus eclipsează oarecum lucrurile mai importante care s-au petrecut în acea perioadă.

Părinţi aleşi de Dumnezeu

Dintre miile de familii care trăiau în Israel, ce fel de părinţi a ales Dumnezeu pentru a-i creşte Fiul? Trebuiau ei să fie oameni proeminenţi sau bogaţi? Nicidecum. Iehova s-a uitat la calităţile lor spirituale. Să analizăm cântarea de laudă intonată de Maria după ce a aflat de privilegiul unic de a deveni mama lui Mesia, cântare consemnată la Luca 1:46–55. Iată câteva dintre cuvintele ei: „Sufletul meu îl preamăreşte pe Iehova . . . pentru că el a privit spre condiţia umilă a sclavei sale“. Ea se considera o persoană de ‘condiţie umilă’, sclava lui Iehova. Mai mult decât atât, frumoasele cuvintele de laudă din cântarea Mariei arată că era o persoană spirituală, având cunoştinţe temeinice din Scripturi. Deşi era o descendentă păcătoasă a lui Adam, ea a fost mama pământească ideală a Fiului lui Dumnezeu.

Ce putem spune despre soţul Mariei, care a devenit tatăl adoptiv al lui Isus? Iosif era un tâmplar priceput. Fiind dispus să lucreze din greu, el şi-a putut întreţine familia, care, cu timpul, a ajuns să cuprindă cinci fii şi cel puţin două fiice (Matei 13:55, 56). Iosif nu era bogat. Când a sosit momentul ca Maria să-şi prezinte fiul întâi-născut la templul lui Dumnezeu, fără îndoială că Iosif s-a simţit descurajat că nu a putut să ofere ca jertfă o oaie. Ei au fost nevoiţi să apeleze la o dispoziţie specială dată în favoarea celor săraci. Iată ce prevedea legea lui Dumnezeu pentru o femeie care tocmai născuse un fiu: „Dacă nu poate să aducă un miel, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru arderea-de-tot, altul pentru jertfa pentru păcat. Preotul să facă ispăşire pentru ea şi va fi curată“. — Leviticul 12:8; Luca 2:22–24.

În Biblie se spune despre Iosif că „era drept“ (Matei 1:19). De exemplu, el nu a avut relaţii intime cu soţia sa, care era virgină, decât după naşterea lui Isus. Astfel nimeni nu ar fi putut contesta identitatea adevăratului Tată al lui Isus. Nu a fost deloc uşor pentru doi tineri proaspăt căsătoriţi să se abţină de la relaţii intime în timp ce locuiau sub acelaşi acoperiş. Însă, procedând astfel, ei şi-au demonstrat aprecierea pentru privilegiul de a fi fost aleşi să-l crească pe Fiul lui Dumnezeu. — Matei 1:24, 25.

Ca şi Maria, Iosif era o persoană spirituală. În fiecare an, el lăsa lucrul de-o parte pentru a participa cu toată familia la sărbătoarea anuală a Paştelui, călătorind trei zile de la Nazaret la Ierusalim (Luca 2:41). De asemenea, Iosif l-a deprins pe Isus cu obiceiul de a participa săptămânal la închinarea ce se aducea în sinagoga locală, unde se citea şi se explica Cuvântul lui Dumnezeu (Luca 2:51; 4:16). Cu certitudine, Dumnezeu a ales pentru Fiul său părinţii adoptivi potriviţi.

Un privilegiu măreţ pentru nişte păstori simpli

În pofida dificultăţilor pe care le întâmpina soţia sa, aflată în ultima lună de sarcină, Iosif a călătorit până în oraşul strămoşilor săi pentru a fi înregistrat, aşa cum cerea decretul emis de  Cezar. Ajunşi în Betleem, cei doi soţi nu au găsit loc de popas în oraşul înţesat de oameni. Forţaţi de împrejurări, ei au înnoptat într-un grajd. Isus s-a născut aici şi a fost apoi aşezat într-o iesle. Pentru a le întări credinţa, Iehova i-a asigurat pe aceşti părinţi umili că Isus s-a născut prin voinţa sa. A trimis el în acest sens o delegaţie de bătrâni proeminenţi din Betleem? Nicidecum. Iehova Dumnezeu a dezvăluit acest lucru unor păstori harnici care îşi petreceau noaptea afară păzind turmele.

Un înger al lui Dumnezeu le-a apărut păstorilor şi le-a spus să meargă la Betleem, unde aveau să-l găsească pe nou-născutul Mesia „culcat într-o iesle“. Au fost aceşti bărbaţi simpli surprinşi sau stânjeniţi când au aflat că nou-născutul Mesia se afla într-un grajd? În nici un caz. Fără să stea pe gânduri, ei şi-au lăsat turmele şi s-au îndreptat spre Betleem. Când l-au găsit pe Isus, ei le-au povestit lui Iosif şi Mariei ce le spusese îngerul lui Dumnezeu. Cu siguranţă, aceasta le-a întărit celor doi soţi convingerea că toate lucrurile se derulau potrivit scopului lui Dumnezeu. Iar „păstorii s-au întors, glorificându-l şi lăudându-l pe Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care le auziseră şi le văzuseră“ (Luca 2:8–20). Într-adevăr, Iehova a făcut o alegere corectă dezvăluind acest eveniment păstorilor temători de Dumnezeu.

Din cele spuse mai sus învăţăm ce fel de persoane trebuie să fim pentru a ne bucura de favoarea lui Iehova. Nu trebuie să fim oameni proeminenţi sau bogaţi. Dimpotrivă, asemenea lui Iosif, Mariei şi păstorilor, trebuie să dăm dovadă de ascultare faţă de Dumnezeu şi să ne demonstrăm iubirea pentru el acordând prioritate lucrurilor spirituale, nu celor materiale. Cu siguranţă, meditând la relatarea despre evenimentele care au avut loc în preajma naşterii lui Isus putem învăţa lucruri minunate.

[Legenda ilustraţiei de la pagina 7]

Ce înţelegem din faptul că Maria a adus ca jertfă doi porumbei?

[Legenda ilustraţiei de la pagina 7]

Dumnezeu a ales să dezvăluie naşterea lui Isus unor păstori simpli