Studiul personal ne pregăteşte să fim învăţători capabili

„Meditează la aceste lucruri, fii absorbit de ele, pentru ca progresul tău să fie evident pentru toţi. Fii în mod constant atent la tine însuţi şi la predare.“ — 1 TIMOTEI 4:15, 16.

1. Ce se poate spune despre timp şi studiul personal?

„TOATE îşi au vremea lor“, spune Biblia în Eclesiastul 3:1. Această afirmaţie se aplică, desigur, şi la studiul personal. Multora le este greu să mediteze la lucruri spirituale într-un moment şi într-un loc inadecvate. De exemplu, credeţi că aţi avea dispoziţia necesară pentru studiu la sfârşitul unei zile grele de muncă şi după o cină copioasă, mai ales dacă v-aţi aşeza în fotoliul preferat, în faţa televizorului? Probabil că nu. Prin urmare, care este soluţia? Evident, trebuie să decidem când şi unde să studiem astfel încât să tragem foloase maxime de pe urma eforturilor noastre.

2. Care este, de obicei, cel mai bun moment pentru a studia?

2 Mulţi preferă să studieze dimineaţa devreme, când, de obicei, se pot concentra cel mai bine.  Alţii studiază puţin în timpul pauzei de prânz. Observaţi în următoarele exemple momentul în care au fost efectuate unele activităţi spirituale importante. Regele David al Israelului antic a scris: „Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalţ sufletul“ (Psalmul 143:8). Profetul Isaia a recunoscut şi el valoarea studiului spunând: „Stăpânul meu, DOMNUL, Mi-a dat o limbă de ucenic, ca să ştiu să înviorez prin cuvânt pe cel obosit. El Îmi trezeşte, în fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea, să ascult ca un ucenic“. Ideea este că trebuie să studiem şi să comunicăm cu Iehova când avem mintea limpede şi receptivă, indiferent în ce moment al zilei ne-am afla. — Isaia 50:4, 5; Psalmii 5:3; 88:13.

3. Ce condiţii sunt de dorit pentru a studia cu eficienţă?

3 Un alt factor de care trebuie să ţinem cont dacă dorim să studiem cu eficienţă este să nu ne aşezăm în cel mai confortabil fotoliu sau pe cea mai comodă canapea. Altminteri, nu ne vom putea concentra. Când studiem, mintea noastră trebuie să fie receptivă, dar se pare că prea mult confort fizic produce exact efectul contrar. În plus, este de dorit ca, atunci când studiem şi medităm, să alegem un loc în care este cât de cât linişte şi unde nu suntem distraşi. Dacă încercăm să studiem în timp ce radioul sau televizorul funcţionează, iar copiii ne solicită atenţia, nu vom trage prea multe foloase. Când a vrut să mediteze, Isus s-a dus într-un loc unde era linişte. El a spus că este important să găsim un loc liniştit când ne rugăm. — Matei 6:6; 14:13; Marcu 6:30–32.

Studiul personal ne pregăteşte pentru a răspunde

4, 5. În ce fel poate fi de folos broşura Ce pretinde Dumnezeu?

4 Studiul personal ne aduce satisfacţii când ne folosim de diferite auxiliare ale Bibliei pentru a aprofunda un subiect, şi aceasta îndeosebi cu scopul de a răspunde la întrebările sincere ale unei persoane (1 Timotei 1:4; 2 Timotei 2:23). La început, multe persoane interesate studiază broşura Ce pretinde Dumnezeu de la noi? *, disponibilă în prezent în 261 de limbi. Este o broşură foarte  simplă şi directă, bazată în întregime pe Biblie. Ea îi ajută pe cititori să înţeleagă repede care sunt cerinţele divine în vederea închinării curate. Însă broşura nu conţine o analiză detaliată a fiecărui subiect. Ce puteţi face dacă elevul pune cu sinceritate întrebări despre anumite subiecte pe care le discutaţi la studiul biblic? Cum puteţi găsi mai multe informaţii biblice care să-l ajute să înţeleagă cum stau lucrurile?

5 Cei care dispun de Watchtower Library (Biblioteca Watchtower) pe CD-ROM în limba lor au acces cu uşurinţă la multe surse de informaţii pe calculator. Dar ce pot face cei care nu dispun de acest echipament? Să examinăm două subiecte analizate în broşura Ce pretinde Dumnezeu pentru a vedea cum putem avea o înţelegere mai clară şi cum putem răspunde mai amănunţit la unele întrebări. Ne vom referi aici la două întrebări pe care le pun unii: Cine este Dumnezeu? şi Cine a fost în realitate Isus? — Exodul 5:2; Luca 9:18–20; 1 Petru 3:15.

Cine este Dumnezeu?

6, 7. a) Ce întrebare se pune cu privire la Dumnezeu? b) Ce omisiune gravă s-a remarcat într-o cuvântare ţinută de un cleric?

6 Lecţia 2 din broşura Ce pretinde Dumnezeu răspunde la o întrebare esenţială: Cine este Dumnezeu? Aceasta este o chestiune doctrinară fundamentală deoarece o persoană nu se poate închina adevăratului Dumnezeu dacă nu îl cunoaşte sau dacă, probabil, se îndoieşte de existenţa sa (Romani 1:19, 20; Evrei 11:6). În lume însă există o mulţime de concepţii cu privire la cine este Dumnezeu (1 Corinteni 8:4–6). Fiecare filozofie religioasă oferă un alt răspuns la întrebarea privitoare la identitatea lui Dumnezeu. Majoritatea religiilor din creştinătate îl consideră pe Dumnezeu o Trinitate. Un cleric american proeminent a prezentat o cuvântare intitulată „Îl cunoaşteţi pe Dumnezeu?“, dar pe parcursul expunerii nu a menţionat nici măcar o dată numele divin, chiar dacă a citat de câteva ori din Scripturile ebraice. Bineînţeles, el a folosit o traducere a Bibliei care, în loc de Iehova sau Iahve, utilizează un ambiguu şi anonim „Domnul“.

7 Ce idee esenţială a omis acel cleric atunci când a citat textul din Ieremia 31:33, 34: „«Nici unul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte pe DOMNUL! [în ebraică, „cunoaşte-l pe Iehova]“. Ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare,» zice DOMNUL [în ebraică, Iehova]“. Traducerea folosită de el omitea numele distinctiv al lui Dumnezeu, Iehova. — Psalmul 73:28, nota de subsol.

8. De unde reiese importanţa folosirii numelui divin?

8 În Psalmul 8:9 se arată de ce este atât de importantă folosirea numelui divin: „O, Iehova, Domnul nostru, cât de maiestuos este numele tău pe tot pământul“ (NW). Comparaţi această redare cu cea care urmează: „DOAMNE, Stăpânul nostru, cât de minunat este Numele tău pe tot pământul!“ (Biblia Cornilescu revizuită; vezi şi King James Version, precum şi Psalmul 8:10 din Biblia, adică Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament, de Gala Galaction şi Vasile Radu). Însă, aşa cum s-a menţionat în articolul precedent, putem obţine însăşi „cunoştinţa lui Dumnezeu“ dacă permitem Cuvântului său să ne lumineze pe plan spiritual. Dar ce auxiliar de studiere a Bibliei ne ajută să găsim cu uşurinţă răspunsuri la întrebările despre importanţa folosirii numelui divin? — Proverbele 2:1–6.

9. a) Ce publicaţie ne poate ajuta să le explicăm altora de ce este important să folosim numele divin? b) În ce fel au dovedit mulţi traducători lipsă de respect faţă de numele lui Dumnezeu?

9 Putem apela la broşura Numele divin care va dăinui pentru totdeauna, broşură care a fost tradusă în 69 de limbi. * În partea intitulată „Numele lui Dumnezeu — semnificaţia şi pronunţarea sa“ (paginile 6–11) se arată clar că Tetragrama ebraică (cuvântul tetragramă provine din greacă şi înseamnă „patru litere“) apare de aproape 7 000 de ori în textele ebraice vechi. Cu toate acestea, traducătorii şi clericii iudaismului şi ai creştinătăţii au omis intenţionat numele divin din  majoritatea traducerilor Bibliei efectuate de ei. * Cum pot pretinde ei că îl cunosc pe Dumnezeu şi că au aprobarea lui atâta timp cât refuză să-i folosească numele? Adevăratul său nume ne oferă posibilitatea să înţelegem cine este el şi care sunt scopurile sale. În plus, ce sens ar avea cuvintele „Tatăl nostru care eşti în ceruri, să fie sfinţit numele tău“, care fac parte din rugăciunea model prezentată de Isus, dacă nici măcar nu am folosi numele lui Dumnezeu? — Matei 6:9; Ioan 5:43; 17:6.

Cine este Isus Cristos?

10. Cum ne-am putea face o imagine completă despre viaţa şi ministerul lui Isus?

10 Lecţia 3 din broşura Ce pretinde Dumnezeu se intitulează „Cine este Isus Cristos?“ În doar 6 paragrafe, ea face o foarte scurtă prezentare a lui Isus, a originii sale şi a scopului pentru care a venit pe pământ. Însă dacă doriţi o relatare completă a vieţii sale, cea mai bună sursă — în afară de relatările evanghelice — este cartea Cel mai mare om care a trăit vreodată, publicată în 111 limbi *. Această carte prezintă în ordine cronologică viaţa şi învăţăturile lui Cristos, pe baza celor patru evanghelii. Cele 133 de capitole ale cărţii cuprind toate evenimentele din viaţa şi ministerul lui Isus. Pentru o abordare analitică, puteţi apela la cartea Insight (Perspicacitate), volumul 2, la subiectul „Isus Cristos“.

11. a) Prin ce se deosebesc Martorii lui Iehova de alte grupări religioase în privinţa credinţei despre Isus? b) Care sunt unele texte biblice ce combat în mod categoric doctrina Trinităţii, şi ce publicaţie este utilă în acest sens?

11 În creştinătate există o controversă cu privire la identitatea lui Isus, şi anume dacă el este atât „Fiul lui Dumnezeu“, cât şi „Dumnezeu-Fiul“ — cu alte cuvinte, o dispută pe marginea a ceea ce Catehismul Bisericii Catolice numeşte „misterul central al credinţei creştine“, adică Trinitatea. Spre deosebire de religiile creştinătăţii, Martorii lui Iehova cred că Isus a fost creat de Dumnezeu, şi deci nu este Dumnezeu însuşi. Putem găsi o analiză foarte bună asupra acestui subiect în broşura Trebuie să crezi în Trinitate?, tradusă în 95 de limbi *. Printre numeroasele texte biblice menţionate aici pentru a combate doctrina Trinităţii sunt şi Marcu 13:32 şi 1 Corinteni 15:24, 28.

12. Ce altă întrebare merită atenţia noastră?

12 Discuţia de mai sus despre Dumnezeu şi Isus Cristos are scopul de a ne arăta în ce fel putem studia personal pentru a-i ajuta pe cei care nu cunosc adevărul biblic să dobândească o cunoştinţă exactă (Ioan 17:3). Dar ce putem spune despre cei care sunt membri ai congregaţiei creştine de mai mulţi ani? Având în vedere bagajul de cunoştinţe biblice acumulat, mai trebuie ei să acorde atenţie studiului personal al Cuvântului lui Iehova?

De ce să ‘fim în mod constant atenţi’?

13. Ce concepţie greşită au, probabil, unii despre studiul personal?

13 Unii membri ai congregaţiei care sunt la adevăr de mai mult timp poate că s-au obişnuit să se bazeze doar pe cunoştinţele biblice acumulate pe parcursul a câţiva ani după ce au devenit Martori ai lui Iehova. Am putea ajunge uşor să gândim: „Eu n-am nevoie să studiez la fel de mult ca persoanele mai noi la adevăr. Eu am citit de-atâtea ori Biblia şi am citit atâtea publicaţii de-a lungul anilor!“ Dar aceasta ar fi ca şi cum am spune: „Dacă mă gândesc de câte ori am luat masa în trecut, nu cred că trebuie să mă mai preocupe cât mănânc în prezent“. Ştim însă că, pentru a rămâne sănătos şi activ, corpul trebuie nutrit în mod constant cu o hrană consistentă, pregătită în mod corespunzător. Acest lucru este şi mai adevărat în privinţa menţinerii sănătăţii şi tăriei noastre spirituale! — Evrei 5:12–14.

14. De ce trebuie să fim în mod constant atenţi la noi înşine?

14 Aşadar, fiecare dintre noi, indiferent că studiază Biblia de mai mult sau de mai puţin timp, trebuie să dea ascultare sfatului adresat de Pavel lui Timotei, care era pe atunci un supraveghetor matur şi cu simţul răspunderii: „Fii în mod constant  atent la tine însuţi şi la predare. Perseverează în aceste lucruri, căci, făcând aceasta, te vei salva atât pe tine însuţi, cât şi pe cei care te ascultă“ (1 Timotei 4:15, 16). De ce trebuie să acordăm atenţie sfatului dat de Pavel? Să ne amintim că tot Pavel a arătat că avem de dus o luptă împotriva „maşinaţiilor [sau uneltirilor, BC] Diavolului“ şi „împotriva forţelor spirituale rele din locurile cereşti“. Iar apostolul Petru ne-a avertizat că Diavolul ‘caută să devoreze pe cineva’ iar acel „cineva“ poate fi oricare dintre noi. Dacă am ajunge mulţumiţi de sine şi nepăsători i-am putea oferi lui Satan exact ocazia pe care o caută. — Efeseni 6:11, 12; 1 Petru 5:8.

15. Ce echipament spiritual de apărare avem, şi cum îl putem întreţine?

15 Dar ce echipament de apărare avem la dispoziţie? Apostolul Pavel ne aminteşte: „Luaţi armura completă care provine de la Dumnezeu, ca să puteţi rezista în ziua cea rea şi, după ce aţi făcut temeinic toate lucrurile, să staţi ferm“ (Efeseni 6:13). Eficienţa armurii spirituale depinde nu numai de calitatea ei iniţială, ci şi de o întreţinere efectuată cu regularitate. Prin urmare, acest echipament complet de la Dumnezeu trebuie să includă o cunoştinţă actualizată a Cuvântului lui Dumnezeu. Este important deci să ţinem pasul cu înţelegerea adevărului transmis de Iehova prin intermediul Cuvântului său şi al clasei sclavului fidel şi prevăzător. Pentru a ne întreţine armura spirituală este esenţial să studiem personal şi cu regularitate Biblia şi publicaţiile biblice. — Matei 24:45–47; Efeseni 6:14, 15.

16. Ce putem face pentru a fi siguri că „marele scut al credinţei“ pe care îl avem este în stare bună?

16 Pavel scoate în evidenţă un element indispensabil al armurii noastre spirituale, şi anume „marele scut al credinţei“ cu care putem devia şi stinge proiectilele arzătoare ale lui Satan, respectiv acuzaţiile false şi învăţăturile apostate (Efeseni 6:16). Aşadar este vital să verificăm cât de puternic este scutul credinţei noastre şi ce măsuri luăm pentru a-l păstra în stare bună şi pentru a-l întări. De exemplu ne-am putea întreba: Cum mă pregătesc pentru studiul săptămânal al Bibliei efectuat cu ajutorul revistei Turnul de veghere? Studiez materialul suficient de bine ca să pot da la întrunire răspunsuri bine gândite care să ‘stimuleze la iubire şi la lucrări excelente’? Caut în Biblie şi citesc versetele care sunt menţionate, dar nu sunt citate? Îi încurajez pe ceilalţi printr-o participare entuziastă la întruniri? Hrana noastră spirituală este solidă şi pentru a trage foloase maxime este necesar să o digerăm bine. — Evrei 5:14; 10:24.

17. a) Ce otravă foloseşte Satan în încercarea de a ne submina spiritualitatea? b) Care este antidotul pentru veninul lui Satan?

17 Satan ştie care sunt slăbiciunile oamenilor imperfecţi, şi foloseşte maşinaţii subtile. Una dintre modalităţile prin care îşi extinde influenţa nefastă este faptul că le facilitează oamenilor accesul la pornografie prin intermediul televizorului, al Internetului, al videocasetelor şi al ziarelor şi revistelor. Unii creştini au permis ca această otravă să se infiltreze în sistemul lor de apărare, de altfel slăbit, iar acest lucru a dus la pierderea privilegiilor din congregaţie sau a avut consecinţe şi mai grave (Efeseni 4:17–19). Care este antidotul pentru veninul spiritual al lui Satan? Nu trebuie să neglijăm studiul personal al Bibliei, întrunirile creştine şi armura completă de la Dumnezeu. Împreună, acestea ne dau puterea de a discerne binele de rău şi de a urî lucrurile pe care le urăşte Dumnezeu. — Psalmul 97:10; Romani 12:9.

18. Cum ne poate ajuta „sabia spiritului“ în lupta noastră spirituală?

18 Dacă ne păstrăm obiceiul de a studia cu regularitate Biblia, vom avea nu numai un puternic sistem  de apărare bazat pe cunoştinţa exactă din Cuvântul lui Dumnezeu, ci şi o ofensivă eficientă cu ajutorul ‘sabiei spiritului, adică cuvântul lui Dumnezeu’. Cuvântul lui Dumnezeu este „mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri şi pătrunde până acolo încât separă sufletul de spirit şi încheieturile de măduva lor, şi este capabil să discearnă gândurile şi intenţiile inimii“ (Efeseni 6:17; Evrei 4:12). Dacă devenim iscusiţi în folosirea acestei ‘săbii’, când ne vom confrunta cu tentaţii vom putea să identificăm capcanele mortale ale celui rău ce se pot ascunde în spatele lucrurilor aparent inofensive, ba chiar atrăgătoare. Tezaurul nostru de cunoştinţe şi de înţelegere a Bibliei ne va ajuta să respingem ceea ce este rău şi să facem ce este bine. Prin urmare, fiecare dintre noi trebuie să-şi pună următoarele întrebări: Este sabia mea ascuţită sau este tocită şi ruginită? Îmi vine greu să-mi amintesc texte biblice care-mi pot întări ofensiva? Să ne păstrăm aşadar bunele obiceiuri de studiu personal al Bibliei şi astfel să ne împotrivim Diavolului! — Efeseni 4:22–24.

19. Ce foloase putem obţine dacă acordăm atenţie studiului personal?

19 Pavel a scris: „Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi utilă ca să înveţe, să mustre, să îndrepte lucrurile, să disciplineze în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie pe deplin competent, complet echipat pentru orice lucrare bună“. Dacă dăm ascultare cuvintelor adresate de Pavel lui Timotei, putem să ne întărim propria spiritualitate şi putem deveni mai eficienţi în minister. Bătrânii şi slujitorii ministeriali vor fi mai utili congregaţiei, iar, cu toţii, vom putea rămâne tari în credinţă. — 2 Timotei 3:16, 17; Matei 7:24–27.

[Note de subsol]

^ par. 4 În mod normal, o persoană interesată care studiază broşura Ce pretinde Dumnezeu va studia apoi cartea Cunoştinţa care conduce la viaţă veşnică, ambele fiind publicate de Martorii lui Iehova. Sugestiile prezentate aici vor ajuta la înlăturarea obstacolelor din calea progresului spiritual.

^ par. 9 Publicată de Martorii lui Iehova. Cei care dispun în limba lor de lucrarea Insight on the Scriptures (Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor) pot consulta volumul 2, la subiectul „Iehova“.

^ par. 9 Câteva traduceri în limba spaniolă şi catalană constituie excepţii remarcabile, ele redând Tetragrama ebraică prin „Yavé“, „Yahveh“, „Jahvè“ şi „Jehová“.

^ par. 10 Publicată de Martorii lui Iehova.

^ par. 11 Publicată de Martorii lui Iehova.

Vă amintiţi?

• Ce factori favorizează un studiu personal eficient?

• Ce greşeală fac multe traduceri ale Bibliei în privinţa numelui divin?

• Ce texte biblice aţi folosi pentru a combate doctrina Trinităţii?

• Ce trebuie să facem, chiar dacă suntem la adevăr de mai mulţi ani, pentru a nu cădea victime maşinaţiilor lui Satan?

[Întrebări de studiu]

[Legenda fotografiilor de la pagina 19]

Pentru un studiu personal eficient, trebuie să alegem un loc potrivit, unde să fie cât mai multă linişte

[Legenda fotografiilor de la pagina 23]

Este sabia voastră ascuţită sau este tocită şi ruginită?