Întrebări de la cititori

În ce situaţii ar fi potrivit ca o femeie creştină să-şi acopere capul?

„Orice femeie care se roagă sau profeţeşte cu capul descoperit îi aduce ruşine capului ei“, a scris apostolul Pavel. Care este motivul? Aici este vorba de principiul divin al autorităţii: „Capul femeii este bărbatul“. Responsabilitatea de a rosti rugăciuni şi de a predica în congregaţia creştină le revine bărbaţilor. Prin urmare, când o soră efectuează unele activităţi legate de închinare care în mod normal ar fi îndeplinite de soţul ei sau de un bărbat botezat, ea trebuie să-şi acopere capul. — 1 Corinteni 11:3–10.

În familie se pot ivi situaţii în care o femeie creştină trebuie să-şi acopere capul. De exemplu, când familia se întruneşte pentru a studia Biblia sau ia masa împreună, soţul este cel care, în mod obişnuit, acordă instruire membrilor familiei şi îi reprezintă în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Însă, dacă el nu este Martor, această responsabilitate îi revine soţiei sale. Aşadar, când o soră se roagă cu voce tare în folosul ei şi al altora sau conduce un studiu biblic cu copiii în prezenţa soţului ei, este potrivit ca ea să-şi acopere capul. Dacă soţul ei nu este de faţă, nu e necesar ca ea să aibă capul acoperit, deoarece este împuternicită de Dumnezeu să-şi înveţe copiii. — Proverbele 1:8; 6:20.

Însă ce se poate spune dacă unul dintre fii este un slujitor dedicat şi  botezat al lui Iehova Dumnezeu? Întrucât este membru al congregaţiei creştine, el trebuie să fie instruit de bărbaţii din congregaţie (1 Timotei 2:12). Dacă tatăl lui este credincios, băiatul trebuie să primească instruire de la el. Cu toate acestea, dacă mama conduce un studiu biblic cu fiul ei botezat şi cu ceilalţi copii în lipsa tatălui, ea trebuie să-şi acopere capul. Ea poate să decidă personal dacă fiul ei botezat va rosti sau nu rugăciunea la studiu sau la masă. Probabil, ea consideră că el nu este încă în măsură să facă acest lucru şi hotărăşte să spună ea rugăciunea. Dacă ia această decizie, ea trebuie să-şi acopere capul.

Când participă la anumite activităţi ale congregaţiei, s-ar putea ca femeile creştine să trebuiască să-şi acopere capul. De exemplu, la o întrunire pentru serviciul de teren din cursul săptămânii ar putea fi prezente numai surori şi nici un bărbat botezat. Pot apărea şi alte situaţii când la o întrunire a congregaţiei să nu fie prezent nici un bărbat botezat. Dacă la o întrunire planificată de congregaţie sau la o întrunire pentru serviciul de teren o soră trebuie să îşi asume o responsabilitate pe care în mod obişnuit o îndeplineşte un frate, este necesar ca ea să-şi acopere capul.

Ar trebui o soră să aibă capul acoperit când traduce ori redă în limbajul semnelor un discurs biblic sau când citeşte în public dintr-un auxiliar biblic folosit la o întrunire a congregaţiei? Nu. În aceste cazuri, ea nu prezidează o întrunire şi nici nu le predă altora. De asemenea, nici când surorile prezintă o demonstraţie, relatează unele experienţe sau susţin o temă la Şcoala de Minister Teocratic nu este necesar să aibă capul acoperit.

Dacă sarcina de predare în congregaţie le revine bărbaţilor botezaţi, responsabilitatea de a le predica şi a le preda celor din afara congregaţiei le aparţine atât bărbaţilor, cât şi femeilor (Matei 24:14; 28:19, 20). Aşadar, când o femeie creştină este însoţită de un frate şi le vorbeşte despre Cuvântul lui Dumnezeu unor persoane care nu sunt Martore, nu este necesar să-şi acopere capul.

Altfel stau însă lucrurile în cazul unui studiu biblic programat şi ţinut cu regularitate la care asistă un bărbat dedicat şi botezat. Studiul este planificat dinainte, iar cel care îl conduce preia, de fapt, sarcina de prezidare. În această situaţie, studiul urmează modelul congregaţiei. Dacă o soră conduce un astfel de studiu la care este prezent şi un Martor botezat, este potrivit ca ea să aibă capul acoperit. Însă fratele care o însoţeşte trebuie să spună rugăciunea. O soră nu va rosti rugăciunea în prezenţa unui frate dedicat decât în situaţii excepţionale, de pildă, dacă fratele nu poate vorbi.

Uneori, s-ar putea ca o soră să fie însoţită la un studiu biblic de un vestitor nebotezat. Dacă doreşte, ea îl poate ruga pe acesta să conducă studiul. Însă, deoarece el nu este în măsură să o reprezinte în mod potrivit în rugăciune în faţa lui Iehova pe sora botezată, ar trebui ca ea să spună rugăciunea. Dacă conduce studiul şi rosteşte rugăciunea, sora trebuie să-şi acopere capul. Deşi vestitorul nu este încă botezat, fiindcă ia parte la activitatea de predicare, oamenii îl identifică drept membru al congregaţiei.

„Din cauza îngerilor, femeia trebuie să aibă un semn de autoritate pe cap“, a scris apostolul Pavel. Într-adevăr, surorile creştine au privilegiul de a da un bun exemplu milioanelor de îngeri care continuă să i se supună cu loialitate lui Iehova. Cât de potrivit este, aşadar, ca femeile fidele lui Dumnezeu să acorde atenţia cuvenită faptului de a-şi acoperi capul în situaţiile în care se impune lucrul acesta!

[Legenda fotografiilor de la pagina 26]

O soră îşi acoperă capul în semn de respect faţă de autoritate