Întrebări de la cititori

Trebuie cufundată în apă o persoană care doreşte să se boteze, dar are un handicap grav sau o sănătate foarte şubredă, fapt ce ar face dificilă cufundarea?

Cuvântul „botez“ derivă din verbul grecesc bápto, care înseamnă „a înmuia“ (Ioan 13:26). În Biblie, „a boteza“ este sinonim cu „a cufunda“. Iată cum redă versiunea The Emphasised Bible, a lui Rotherham, textul referitor la botezul eunucului etiopian, botez efectuat de Filip: „Amândoi au coborât în apă, atât Filip, cât şi eunucul, şi el l-a cufundat“ (Faptele 8:38). Aşadar, cineva care se botează este efectiv cufundat în apă. — Matei 3:16; Marcu 1:10.

Isus le-a poruncit discipolilor săi: „Duceţi-vă deci şi faceţi discipoli din oameni ai tuturor naţiunilor, botezându-i“ (Matei 28:19, 20). Prin urmare, Martorii lui Iehova iau măsuri ca botezurile să se efectueze în bazine, lacuri, râuri sau în alte locuri unde să fie suficientă apă pentru cufundarea completă a candidaţilor la botez. Dat fiind că botezul prin cufundare completă este o cerinţă biblică, oamenii nu au autoritatea de a scuti pe cineva de botez. În consecinţă, o persoană trebuie să fie botezată chiar dacă situaţia sa impune luarea unor măsuri neobişnuite. De exemplu, s-a considerat că e mai convenabil ca unele persoane în vârstă sau cu o sănătate foarte şubredă să fie botezate în căzi mari, cu apă caldă. Candidatul la botez este ajutat să intre uşor şi în mod treptat în apă şi poate fi botezat odată ce s-a obişnuit cu temperatura apei.

Au fost botezate şi persoane cu handicapuri grave, de pildă, persoane care suferă de traheotomie şi au un orificiu la gât, precum şi unele care trebuie să folosească un respirator. Desigur, pentru toate botezurile de acest fel trebuie făcute pregătiri temeinice. Este bine ca la locul botezului să fie prezentă o asistentă medicală cu experienţă sau un medic. Dacă se iau măsuri de precauţie speciale, botezul se poate efectua aproape în toate cazurile. Aşadar, dacă cineva doreşte cu sinceritate să fie botezat în apă şi este dispus să-şi asume eventualele riscuri, trebuie depuse toate eforturile rezonabile în acest sens.