Cine va supravieţui zilei lui Iehova?

„Vine ziua care va arde ca un cuptor.“ — MALEAHI 4:1.

1. Cum descrie Maleahi sfârşitul acestui sistem nelegiuit?

PROFETUL Maleahi a fost inspirat de Dumnezeu să consemneze profeţii referitoare la unele evenimente inspiratoare de teamă care urmează să aibă loc în viitorul foarte apropiat. Aceste evenimente se vor abate asupra tuturor oamenilor de pe pământ. În Maleahi 4:1 găsim următoarea profeţie: „«Iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei mândri şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde,» zice DOMNUL oştirilor, «şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramur㻓. Distrugerea acestui sistem de lucruri va fi completă! Situaţia va fi asemănătoare cu cea a unui copac care, odată ce i se distrug rădăcinile, nu mai poate creşte niciodată.

2. Cum descriu anumite texte biblice ziua lui Iehova?

2 Probabil că ne întrebăm: Despre care „zi“ face preziceri profetul Maleahi? Este vorba despre aceeaşi zi la care se face referire şi în Isaia 13:9, unde citim: „Iată, vine ziua DOMNULUI [a lui Iehova, NW], zi fără milă, zi de mânie şi de furie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu şi va nimici pe toţi păcătoşii de pe el“. În Ţefania 1:15 este descrisă astfel: „Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz şi de suferinţă, o zi de ruină şi de nimicire, o zi de întuneric şi de negură, o zi de nori şi de întunecime“.

„Marele necaz“

3. Ce este „ziua lui Iehova“?

3 În împlinirea principală a profeţiei lui Maleahi, „ziua lui Iehova“ este o perioadă caracterizată printr-un „mare necaz“. Isus a prezis: „Atunci va fi un mare necaz, cum nu a mai avut loc de la începutul lumii până acum, nu, nici nu va mai avea loc“ (Matei 24:21). Să ne gândim prin câte necazuri au trecut deja  oamenii, îndeosebi începând din anul 1914 (Matei 24:7–12). De fapt, numai cel de-al doilea război mondial a secerat peste 50 de milioane de vieţi omeneşti! Însă pe parcursul ‘marelui necaz’ vor avea loc nenorociri fără precedent. Acest eveniment, care corespunde cu ziua lui Iehova, va culmina cu Armaghedonul, punând capăt ultimelor zile ale actualului sistem de lucruri rău. — 2 Timotei 3:1–5, 13; Revelaţia 7:14; 16:14, 16.

4. Ce se va întâmpla până la sfârşitul zilei lui Iehova?

4 Până la sfârşitul acelei zile a lui Iehova, lumea lui Satan şi susţinătorii ei vor fi nimiciţi. Mai întâi vor fi distruse toate religiile false. Apoi Iehova îşi va executa judecata împotriva sistemului politic şi economic al lui Satan (Revelaţia 17:12–14; 19:17, 18). Ezechiel profeţeşte următoarele: „Îşi vor arunca argintul pe străzi şi aurul lor le va fi ca o necurăţie. Argintul sau aurul lor nu poate să-i scape, în ziua mâniei DOMNULUI“ (Ezechiel 7:19). Referitor la acea zi, în Ţefania 1:14 se spune: „Ziua cea mare a DOMNULUI este aproape, este aproape şi vine în graba mare!“ Ţinând cont de ceea ce spune Biblia despre ziua lui Iehova, ar trebui să fim hotărâţi să acţionăm în armonie cu cerinţele drepte ale lui Iehova.

5. De ce anume au parte cei ce se tem de numele lui Iehova?

5 După ce este prezis ce se va întâmpla cu lumea lui Satan în ziua lui Iehova, în Maleahi 4:2 sunt consemnate următoarele cuvinte ale lui Iehova: „Pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele dreptăţii, şi vindecarea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd“. „Soarele dreptăţii“ este Isus Cristos; în sens spiritual, el este „lumina lumii“ (Ioan 8:12). Lumina lui Isus îi vindecă pe oameni mai întâi din punct de vedere spiritual, aşa cum putem observa în prezent, iar apoi, în mod complet, din punct de vedere fizic, în lumea nouă. După cum spune Iehova, cei vindecaţi ‘vor ieşi şi vor sări ca viţeii din grajd’, care zburdă bucuroşi când li se dă drumul.

6. Ce victorie vor sărbători slujitorii lui Iehova?

6 Ce se poate spune despre oamenii care ignoră cerinţele lui Iehova? În Maleahi 4:3 se spune: „«[Voi, slujitorii lui Dumnezeu] veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre, în ziua pe care o pregătesc Eu,» zice DOMNUL oştirilor“. Oamenii care îi aduc închinare lui Dumnezeu nu vor lua parte la distrugerea lumii lui Satan. Însă, figurativ vorbind, ei ‘îi vor călca în picioare pe cei răi’ când vor participa la sărbătoarea ţinută în cinstea marii victorii, la sfârşitul zilei lui Iehova. De exemplu, o astfel de sărbătoare s-a ţinut după distrugerea armatelor lui Faraon în Marea Roşie (Exodul 15:1–21). În mod asemănător, înlăturarea lui Satan şi a lumii sale în marele necaz va fi urmată de o sărbătoare în cinstea acestei victorii. Oamenii fideli care vor supravieţui zilei lui Iehova vor striga atunci: „Să ne înveselim şi să ne bucurăm de mântuirea Lui!“ (Isaia 25:9). Ce bucurie va exista când suveranitatea lui Iehova va fi justificată, iar pământul curăţat pentru a fi locuit de oameni paşnici!

Creştinătatea calcă pe urmele Israelului

7, 8. Descrieţi starea spirituală existentă în timpul lui Maleahi.

7 Cei care ajung să se bucure de favoarea lui Iehova sunt slujitorii săi, ei deosebindu-se de cei care nu-i slujesc. La fel era şi pe timpul când şi-a scris Maleahi cartea. În 537 î.e.n., o rămăşiţă a Israelului fusese restabilită după 70 de ani de captivitate babiloniană. Cu toate acestea, în veacul ce a urmat, naţiunea restabilită a început din nou să încline spre apostazie şi spre răutate. Majoritatea oamenilor dezonorau numele lui Iehova, ignorau legile sale drepte, pângăreau templul aducând ca jertfe animale oarbe, şchioape şi bolnave şi divorţau de soţia tinereţii lor.

8 Prin urmare, Iehova le-a spus: „Mă voi apropia de voi pentru judecată şi Mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor şi adulterilor,  împotriva celor care jură fals, împotriva acelora care opresc plata slujbaşului, care asupresc pe văduvă şi pe orfan, nedreptăţesc pe străin şi nu se tem de Mine, . . . Căci Eu sunt DOMNUL, Eu nu Mă schimb“ (Maleahi 3:5, 6). Totuşi, Iehova le-a adresat o invitaţie tuturor celor care aveau să abandoneze căile lor rele: „Întoarceţi-vă la Mine, şi Mă voi întoarce şi Eu la voi“. — Maleahi 3:7.

9. Ce împlinire au mai cunoscut profeţiile lui Maleahi?

9 Aceste cuvinte au avut o împlinire şi în secolul I e.n. O rămăşiţă a evreilor i-a slujit lui Iehova şi a devenit o parte a noii „naţiuni“ de creştini unşi cu spirit, care, cu timpul, avea să includă şi neevrei. Dar marea majoritate a israeliţilor naturali l-au respins pe Isus. De aceea, Isus le-a spus: „Iată! Casa vă este abandonată“ (Matei 23:38; 1 Corinteni 16:22). După cum s-a profeţit în Maleahi 4:1, în 70 e.n. asupra Israelului carnal s-a abătut o ‘zi care arde ca un cuptor’. Ierusalimul şi templul au fost distruse şi se spune că peste un milion de oameni şi-au pierdut viaţa din cauza foametei, a luptelor pentru supremaţie şi a atacurilor din partea armatelor romane. Însă cei care i-au slujit lui Iehova au scăpat de acel necaz. — Marcu 13:14–20.

10. De ce se poate spune că omenirea în general şi clericii se comportă asemenea Israelului din secolul I?

10 Omenirea în general, dar mai ales creştinătatea, se comportă asemenea naţiunii Israel din secolul I. Şi conducătorii, şi oamenii de rând din creştinătate preferă mai degrabă propriile credinţe religioase decât adevărurile lui Dumnezeu pe care le-a predat Isus. Vina este în special a clericilor. Ei refuză să folosească numele lui Iehova, ba chiar îl scot din diversele lor traduceri ale Bibliei. Ei îl dezonorează pe Iehova prin doctrine păgâne, cum ar fi chinul veşnic în focul iadului, Trinitatea, nemurirea sufletului şi evoluţia. Astfel, ei nu-i acordă lui Iehova onoarea care i se cuvine, la fel cum au procedat şi preoţii din timpul lui Maleahi.

11. Cum arată religiile lumii cui slujesc în realitate?

11 În 1914, când au început ultimele zile, religiile lumii, mai ales cele care pretind că sunt creştine, au arătat cui îi slujesc în realitate. În cele două războaie mondiale, ele şi-au îndemnat enoriaşii să meargă la război din considerente naţionaliste, chiar dacă aceasta a însemnat să ucidă oameni care aparţineau propriei lor religii. Cuvântul lui Dumnezeu îi identifică cu claritate pe cei care ascultă de Iehova şi pe cei care nu-i dau ascultare: „Copiii lui Dumnezeu şi copiii Diavolului se evidenţiază  prin următorul fapt: Oricine nu practică dreptatea nu provine din Dumnezeu, nici cel care nu îşi iubeşte fratele. Căci iată mesajul pe care l-aţi auzit de la început: să ne iubim unii pe alţii; nu precum Cain, care provenea din cel rău şi şi-a înjunghiat fratele“. — 1 Ioan 3:10–12.

Se împlineşte profeţia

12, 13. Ce profeţii împlinesc slujitorii lui Dumnezeu în timpul nostru?

12 La sfârşitul primului război mondial, în 1918, slujitorii lui Iehova au putut vedea că Dumnezeu condamnase creştinătatea şi toate celelalte religii false. Începând de atunci, celor drepţi le este adresată următoarea invitaţie: „Ieşiţi din ea, poporul meu, dacă nu vreţi să participaţi cu ea la păcatele ei şi dacă nu vreţi să primiţi o parte din plăgile ei. Căci păcatele ei s-au îngrămădit până la cer, şi Dumnezeu şi-a amintit de actele ei de nedreptate“ (Revelaţia 18:4, 5). Cei ce au dorit să-i slujească lui Iehova au început să fie curăţaţi de urmele religiei false, predicând pe întregul pământ vestea bună despre Regatul întemeiat. Această lucrare trebuie înfăptuită înainte de sfârşitul prezentului sistem de lucruri. — Matei 24:14.

13 Toate acestea s-au întâmplat ca împlinire a profeţiei consemnate în Maleahi 4:5, unde Iehova declară: „Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua DOMNULUI, ziua aceea mare şi înfricoşătoare“. Profeţia a cunoscut o primă împlinire în lucrarea efectuată de Ioan Botezătorul, care a fost prefigurat de Ilie. Ioan a făcut o lucrare asemănătoare cu a lui Ilie, botezându-i pe evreii care se căiseră de păcatele săvârşite împotriva legământului Legii. Lucru şi mai important, Ioan a fost precursorul lui Mesia. Totuşi, lucrarea lui Ioan nu a reprezentat decât o primă împlinire a profeţiei lui Maleahi. Când l-a identificat pe Ioan drept al doilea Ilie, Isus a indicat că, în viitor, trebuia să se mai facă o lucrare ca a lui „Ilie“. — Matei 17:11, 12.

14. Ce lucrare vitală trebuie efectuată înainte de sfârşitul acestui sistem?

14 Profeţia lui Maleahi a arătat că această măreaţă lucrare asemănătoare cu cea a lui Ilie avea să fie efectuată înainte de „ziua cea mare şi inspiratoare de teamă a lui Iehova“. Această zi se va încheia la Armaghedon, războiul zilei celei mari a Dumnezeului cel Atotputernic, război care se apropie cu repeziciune. Aceasta înseamnă că sfârşitul actualului sistem de lucruri rău şi începutul Domniei Milenare a Regatului ceresc al lui Dumnezeu exercitate de întronatul Isus Cristos trebuie să fie precedate de o lucrare asemănătoare cu cea efectuată de Ilie. Şi, exact cum s-a profeţit, înainte ca Iehova să distrugă acest sistem de lucruri rău, clasa Ilie din zilele noastre, susţinută de milioane de colaboratori creştini cu speranţă pământească, efectuează cu entuziasm o lucrare de restabilire a închinării pure, glorificând numele lui Iehova şi predându-le adevărurile biblice celor asemănători oilor.

Iehova îşi binecuvântează slujitorii

15. Cum îşi aminteşte Iehova de slujitorii săi?

15 Iehova îi binecuvântează pe cei ce îi slujesc. În Maleahi 3:16 se spune: „Atunci cei care se tem de DOMNUL au vorbit adesea unul cu altul; DOMNUL a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei care se tem de DOMNUL şi cinstesc Numele Lui“. Încă din timpul lui Abel, Dumnezeu a început să noteze într-o carte, ca să spunem aşa, numele celor de care îşi va aminti ca să le acorde viaţă eternă. Iată ce le spune Iehova acestora: „«Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare,» zice DOMNUL oştirilor, «dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi o binecuvântare care va da pe deasupra»“. — Maleahi 3:10.

16, 17. Cum a binecuvântat Iehova poporul său şi lucrarea acestuia?

16 Iehova i-a binecuvântat într-adevăr pe cei ce îi slujesc. În ce fel? De exemplu, cu o înţelegere  mai amplă a scopurilor sale (Proverbele 4:18; Daniel 12:10). Roadele impresionante obţinute în lucrarea de predicare constituie o altă binecuvântare. Mulţi oameni sinceri li s-au alăturat în închinarea adevărată, iar aceştia formează „o mare mulţime . . . din toate naţiunile şi triburile şi popoarele şi limbile, . . . [care] strigă încontinuu cu voce tare, zicând: «Salvarea o datorăm Dumnezeului nostru, care este aşezat pe tron, şi Mielului»“ (Revelaţia 7:9, 10). A fost extraordinar să vezi cum această mare mulţime a început să-şi facă simţită prezenţa. Actualmente, cei care îi slujesc în mod activ lui Iehova numără peste 6 milioane, organizaţi în peste 93 000 de congregaţii pe tot globul!

17 Binecuvântarea lui Iehova este evidentă şi prin faptul că publicaţiile Martorilor lui Iehova sunt cele mai răspândite publicaţii biblice din istorie. În prezent se produc în fiecare lună 90 de milioane de exemplare ale revistelor Turnul de veghere şi Treziţi-vă!; Turnul de veghere apare în 144 de limbi, iar Treziţi-vă! în 87 de limbi. Manualul de studiere a Bibliei Adevărul care conduce la viaţă eternă, lansat în 1968 (în română în 1970), a cunoscut un tiraj de peste 107 milioane de exemplare, publicate în 117 limbi. Cartea Tu poţi trăi pentru totdeauna în paradis pe pământ, publicată în 1982 (în română în 1986), a fost tipărită în peste 81 de milioane de exemplare în 131 de limbi. Iar cartea Cunoştinţa care conduce la viaţă veşnică, lansată în 1995, are un tiraj de peste 85 de milioane de exemplare în 154 de limbi. Broşura Ce pretinde Dumnezeu de la noi?, publicată în 1996, s-a distribuit deja în 150 de milioane de exemplare, în 244 de limbi.

18. De ce ne bucurăm de prosperitate spirituală în pofida opoziţiei?

18 Noi ne bucurăm de această prosperitate spirituală în pofida celor mai crunte şi îndelungate opoziţii din partea lumii lui Satan. Aceasta confirmă adevărul cuvintelor consemnate în  Isaia 54:17: „«Orice armă pregătită împotriva ta va fi fără putere; şi, pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei condamna. Aceasta este moştenirea slujitorilor DOMNULUI; dreptatea lor este de la Mine,» zice DOMNUL“. Cât de încurajator este pentru slujitorii lui Iehova să ştie că în persoana lor îşi găsesc împlinirea principală cuvintele din Maleahi 3:17: „«Cu certitudine, vor deveni ai mei», a spus Iehova al armatelor, «în ziua în care voi produce o proprietate special㻓 (NW)!

Să-i slujim lui Iehova cu bucurie

19. Cum se deosebesc cei ce îi slujesc lui Iehova de cei ce nu fac acest lucru?

19 Cu fiecare zi ce trece, contrastul dintre slujitorii fideli ai lui Iehova şi cei din lumea lui Satan este tot mai izbitor. În Maleahi 3:18 s-a prezis: „Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel drept şi cel rău, dintre cel care slujeşte lui Dumnezeu şi cel care nu-I slujeşte“. Una dintre multele deosebiri este că cei ce îi slujesc lui Iehova simt o mare bucurie. Aceasta se datorează şi minunatei speranţe pe care o nutresc. Ei au încredere absolută în ceea ce promite Iehova: „Iată, Eu creez ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în minte. Ci vă veţi bucura şi vă veţi înveseli pe vecie în cele ce voi crea“. — Isaia 65:17, 18; Psalmul 37:10, 11, 29; Revelaţia 21:4, 5.

20. De ce suntem noi un popor fericit?

20 Avem încredere în promisiunea lui Iehova conform căreia slujitorii săi loiali vor supravieţui zilei lui şi vor trăi în lumea nouă (Ţefania 2:3; Revelaţia 7:13, 14). Şi chiar dacă, între timp, unii poate că vor muri din cauza vârstei înaintate, a bolii sau a unui accident, Iehova ne promite că îi va învia, oferindu-le perspectiva de a trăi veşnic (Ioan 5:28, 29; Tit 1:2). Aşadar, deşi toţi ne confruntăm cu probleme şi trecem prin încercări, pe măsură ce se apropie această zi a lui Iehova, avem toate motivele să fim cei mai fericiţi oameni de pe pământ.

Cum aţi răspunde?

• Ce este „ziua lui Iehova“?

• De ce se poate spune că religiile lumii acţionează întocmai ca Israelul antic?

• Ce profeţii împlinesc slujitorii lui Iehova?

• Cum şi-a binecuvântat Iehova poporul?

[Întrebări de studiu]

[Legenda ilustraţiei de la pagina 21]

Ierusalimul din secolul I ‘a ars ca un cuptor’

[Legenda fotografiilor de la pagina 23]

Iehova se îngrijeşte de necesităţile celor care îi slujesc

[Legenda ilustraţiei şi a fotografiilor de la pagina 24]

Datorită minunatei lor speranţe, slujitorii lui Iehova sunt cu adevărat bucuroşi