Doi pastori care au apreciat scrierile lui Russell

ÎN 1891, Charles Taze Russell, unul dintre închinătorii adevăraţi ai lui Iehova care au efectuat o lucrare remarcabilă, a vizitat Europa pentru prima dată. Potrivit unor rapoarte, în Pinerolo (Italia), unde se afla pentru scurt timp, Russell l-a cunoscut pe profesorul Daniele Rivoire. Acesta fusese pastor valdez *. Deşi a continuat să se asocieze strâns cu valdezii după ce a renunţat la activitatea sa pastorală, Rivoire a rămas un om cu vederi largi şi a citit multe publicaţii scrise de C. T. Russell.

În 1903, Rivoire a tradus în italiană cartea Planul divin al vârstelor, scrisă de Russell, şi a tipărit-o pe propria-i cheltuială. Acest lucru se întâmpla cu mult înainte de publicarea ediţiei oficiale în italiană. Iată ce a scris Rivoire în prefaţa cărţii: „Lăsăm această primă ediţie în limba italiană în grija Domnului. Fie ca el să o binecuvânteze pentru ca, în ciuda lipsurilor ei, să contribuie la preamărirea numelui său preasfânt şi să-i îndemne pe copiii lui care vorbesc limba italiană să fie mai credincioşi. Fie ca inimile celor care, citind această carte, vor aprecia profunzimea bogăţiei, a înţelepciunii şi a cunoştinţei planului şi iubirii lui Dumnezeu să manifeste recunoştinţă faţă de El, căci prin harul Lui a fost posibilă publicarea acestei lucrări“.

Rivoire a început, de asemenea, să traducă în italiană Turnul de veghere al Sionului şi Mesagerul prezenţei lui Cristos. În 1903, această revistă, care în prezent poartă titlul Turnul de veghere, apărea trimestrial. Chiar dacă profesorul Rivoire nu a devenit niciodată Student în Biblie, cum erau cunoscuţi pe atunci Martorii lui Iehova, el a depus multe eforturi pentru a răspândi mesajul Bibliei, aşa cum era el explicat în publicaţiile Studenţilor în Biblie.

„Parcă mi-ar fi căzut nişte solzi de pe ochi“

Un alt pastor valdez care a apreciat publicaţiile lui Russell a fost Giuseppe Banchetti. Tatăl lui, care înainte de a se converti fusese catolic, şi-a educat fiul în spiritul religiei valdezilor. În 1894, Giuseppe a devenit pastor şi a slujit în diferite comunităţi valdeze din Puglia şi Abruzzi, precum şi din insulele Elba şi Sicilia.

În 1905 a fost publicată în italiană ediţia oficială a lucrării Planul divin al vârstelor, scrisă de Russell. Banchetti a făcut o recenzie entuziastă, care a apărut în periodicul protestant La Rivista Cristiana. „În opinia noastră“, a scris Banchetti, cartea lui Russell „este cel mai edificator şi mai sigur ghid pe care îl poate găsi un creştin pentru un studiu util şi recompensator al Sfintelor Scripturi . . . După ce am citit-o, parcă mi-ar fi căzut nişte solzi de pe ochi,  iar calea spre Dumnezeu era mai dreaptă şi mai uşoară. Chiar şi aparentele contradicţii au dispărut în cea mai mare parte. Învăţăturile care odinioară păreau dificile acum deveniseră limpezi şi uşor de acceptat. Lucrurile greu de înţeles erau clare. Excelentul plan al salvării lumii prin Cristos îmi apărea în faţă într-o simplitate uimitoare, care mă făcea să exclam asemenea apostolului: O, adâncimea bogăţiei înţelepciunii şi cunoştinţei lui Dumnezeu!“. — Romani 11:33.

Potrivit consemnărilor din 1925 ale lui Remigio Cuminetti, Banchetti manifesta „o simpatie deosebită“ pentru lucrarea Studenţilor în Biblie şi „credea cu convingere“ în doctrinele predate de aceştia. De asemenea, Banchetti s-a străduit, prin metodele lui, să promoveze aceste doctrine.

Din scrierile lui Banchetti reiese cu claritate că el credea, asemenea Martorilor lui Iehova, că morţii vor fi înviaţi pe pământ, aşa cum spun Scripturile. El era de acord cu Studenţii în Biblie şi în ce priveşte faptul că anul morţii lui Isus a fost stabilit şi revelat de Dumnezeu în profeţia lui Daniel privitoare la cele 70 de săptămâni (Daniel 9:24–27). În dezacord evident cu învăţăturile bisericii lui, el a susţinut în mai multe rânduri că moartea lui Isus Cristos trebuie celebrată o singură dată pe an, „chiar în ziua în care cade comemorarea“ (Luca 22:19, 20). El a respins teoria darwinistă a evoluţiei şi a afirmat că adevăraţii creştini nu trebuie să ia parte la războaie. — Isaia 2:4.

Odată, Banchetti a discutat despre scrierile lui Russell cu un bărbat pe nume J. Campbell Wall. Ca răspuns la criticile lui Wall, Banchetti a spus: „Sunt sigur că, dacă ai citi cele şase volume ale lui Russell, ai simţi o mare bucurie şi mi-ai mulţumi entuziasmat. Nu vreau să ridic în slăvi anumite doctrine; dar am citit aceste cărţi cu unsprezece ani în urmă şi îi mulţumesc în fiecare zi lui Dumnezeu că mi-a dat atât de multă lumină şi consolare prin intermediul acestei lucrări bazate în întregime şi în mod solid pe Sfintele Scripturi“.

„Să ascultăm, să ascultăm şi iar să ascultăm“

Este demn de remarcat că aceşti doi pastori valdezi — Daniele Rivoire şi Giuseppe Banchetti — şi-au exprimat aprecierea pentru explicaţiile biblice ale lui Russell. Banchetti a scris: „Eu cred că nici unul dintre noi, evangheliştii, nici chiar pastorii sau profesorii noştri de teologie, nimeni nu ştie totul. Mai avem multe, multe de-nvăţat. . . . [Ar trebui] . . . să stăm şi să ascultăm fără să ne considerăm atotştiutori; să nu respingem niciodată ceea ce ni se oferă spre examinare. Mai bine să ascultăm, să ascultăm şi iar să ascultăm“.

În fiecare an, mii de oameni dau ascultare mesajului despre Regat pe care Martorii lui Iehova li-l prezintă chiar la casele lor. Pretutindeni, cei ce nu au prejudecăţi şi sunt însetaţi după adevărul biblic răspund la invitaţia lui Isus: „Vino să fii continuatorul meu“. — Marcu 10:17–21; Revelaţia 22:17.

[Notă de subsol]

^ par. 2 Numele de valdezi provine de la Pierre Vaudès, sau Peter Waldo, un negustor din secolul al XII-lea din Lyon (Franţa). Waldo a fost excomunicat din Biserica Catolică din cauza convingerilor sale. Pentru informaţii suplimentare despre valdezi, vezi articolul „Valdezii — de la erezie la protestantism“, apărut în Turnul de veghere din 15 martie 2002.

[Legenda fotografiei de la pagina 28]

Profesorul Daniele Rivoire

[Legenda fotografiei de la pagina 29]

Giuseppe Banchetti

[Provenienţa fotografiei]

Banchetti: La Luce, 14 aprilie 1926