Ce anume vă conferă siguranţă?

Tânărul Josué *, dintr-un mic sat din vestul Africii, îşi ia rămas bun de la familie şi prieteni şi porneşte la drum. El pleacă într-un oraş mare în căutarea siguranţei financiare. Însă, nu după mult timp, îşi dă seama că străzile oraşului nu sunt „pavate cu aur“. Speranţele îi sunt spulberate.

JOSUÉ depune mari eforturi pentru a se adapta condiţiilor de viaţă de la oraş, însă e din ce în ce mai dezamăgit. Aşteptările i-au fost amarnic înşelate. În tot acest timp, în adâncul sufletului, Josué tânjeşte să se întoarcă la familia şi prietenii lui din modestul sat pe care-l părăsise. Dar îi e teamă că unii săteni îşi vor bate joc de el. „Vor zice că sunt un ratat, deoarece n-am reuşit să-mi fac o situaţie la oraş“, îşi spune el cu îngrijorare.

Şi mai greu îl apasă însă gândul că i-ar putea dezamăgi pe părinţi. Ei contează pe ajutorul lui material. În încercarea de a face faţă acestui chin sufletesc, acceptă o muncă înjositoare, fiind nevoit să lucreze ore în şir pentru un salariu foarte mic în comparaţie cu câştigul la care visase. Munca excesivă îl extenuează. Cu fiecare săptămână ce trece, are din ce în ce mai puţin timp pentru activităţile creştine, pe care le consideră foarte importante. Departe de familie şi de vechii prieteni, cu care avea relaţii călduroase, se simte singur şi este foarte trist. A ajuns la concluzia că oraşul nu i-a oferit siguranţa mult râvnită.

Cu alte personaje şi în alt cadru, povestea tristă a lui Josué se repetă de multe ori. Josué nu s-a mutat din motive egoiste; el a vrut doar să caute siguranţă. A crezut cu sinceritate că oraşul îi oferea mai multe posibilităţi decât micul său sat. E adevărat, unii ajung, probabil, să aibă un trai mai bun, însă aceasta nu înseamnă că au găsit adevărata siguranţă. Cu certitudine, nu aşa au stat lucrurile în cazul lui Josué şi, foarte probabil, nu aşa vor sta lucrurile nici în cazul majorităţii celor care depun eforturi pentru atingerea aceluiaşi obiectiv. Prin urmare, ne punem în mod firesc întrebarea: Ce este siguranţa?

Oamenii înţeleg siguranţa în mod diferit. Un dicţionar defineşte siguranţa drept „lipsă de primejdie“ sau „sentiment de linişte şi încredere“. Majoritatea oamenilor îşi dau seama că în zilele noastre nu se poate vorbi de ‘lipsa totală a primejdiei’. Ei sunt mulţumiţi atâta timp cât se simt în siguranţă, în pofida unor situaţii ameninţătoare care s-ar putea ivi.

Însă cum stau lucrurile în cazul vostru? Încotro vă îndreptaţi pentru a găsi siguranţă? Este cumva vorba de viaţa de la oraş, despre care Josué crezuse că era mai bună decât cea de la sat? Sau de bani, indiferent din ce sursă provin ori prin ce mijloace sunt obţinuţi? Sau, probabil, de faptul de a urca pe scara socială? Oricare ar fi lucrul despre care credeţi că vă conferă siguranţă, cât va dura ea atât în cazul vostru, cât şi în cazul familiei voastre?

Vom analiza în continuare trei factori pe care mulţi oameni îi consideră importanţi pentru obţinerea siguranţei: zona geografică, banii şi poziţia socială. Apoi vom vedea ce anume ne conferă o siguranţă adevărată, care va dura veşnic.

[Notă de subsol]

^ par. 2 Numele a fost schimbat.