Învăţătorii Cuvântului lui Dumnezeu sunt îndemnaţi să-şi îndeplinească misiunea

SUTE de mii de învăţători s-au adunat în ultimele luni pentru a primi instruire. Începând din mai, anul trecut, Martorii lui Iehova au ţinut la nivel mondial sute de congrese de district „Învăţători ai Cuvântului lui Dumnezeu“. Delegaţii au fost îndemnaţi să înveţe ei înşişi, să devină mai competenţi şi să-şi îndeplinească misiunea de învăţători.

V-aţi numărat şi voi printre delegaţii la unul dintre aceste congrese? Dacă da, fără îndoială că aţi apreciat excelenta hrană spirituală care le-a fost oferită celor ce s-au adunat cu această ocazie pentru a-i aduce închinare adevăratului Dumnezeu, Iehova. În continuare, să trecem în revistă instructivul program al congresului.

Prima zi — Scripturile inspirate sunt utile ca să înveţe

Preşedintele congresului le-a adresat un călduros bun venit delegaţilor prin tema „Instruire pentru învăţătorii Cuvântului lui Dumnezeu“. Învăţând de la Iehova, ‘Marele Instructor’, Isus Cristos a devenit Marele Învăţător (Isaia 30:20, NW; Matei 19:16). Pentru a progresa ca învăţători ai Cuvântului lui Dumnezeu, şi noi trebuie să fim instruiţi de Iehova.

Apoi a fost prezentată tema „Predarea învăţăturilor despre Regat aduce roade excelente“. Interviurile luate unor învăţători ai Cuvântului lui Dumnezeu experimentaţi au scos în evidenţă  bucuriile şi binecuvântările pe care le aduce lucrarea de facere de discipoli.

A urmat o cuvântare stimulatoare intitulată „Impulsionaţi de «lucrurile magnifice ale lui Dumnezeu»“. În secolul I, „lucrurile magnifice“ ale Regatului lui Dumnezeu i-au impulsionat pe oameni să treacă la acţiune (Faptele 2:11). Şi noi îi putem îndemna pe oameni la acţiune proclamând aceste ‘lucruri magnifice’, cum ar fi învăţăturile biblice privitoare la răscumpărare, la înviere şi la noul legământ.

Următoarea cuvântare a adresat tuturor îndemnul: „Să găsim plăcere în dreptatea lui Iehova“ (Psalmul 35:27). Putem să urmărim dreptatea dacă învăţăm să iubim ce este drept şi să urâm ce este rău, dacă studiem Biblia, dacă ne împotrivim cu tărie influenţelor ce ne pot slăbi spiritualitatea şi dacă cultivăm umilinţa. Aceşti paşi ne vor ajuta să evităm asocierile nesănătoase, concepţiile materialiste şi distracţiile imorale şi violente din lumea de azi.

Cuvântarea-cheie, intitulată „Complet echipaţi ca învăţători ai Cuvântului lui Dumnezeu“, ne-a amintit că Iehova ne împuterniceşte ca miniştri calificaţi ai lui prin intermediul Cuvântului său, al spiritului său sfânt şi al organizaţiei sale pământeşti. Cu privire la folosirea Cuvântului lui Dumnezeu, vorbitorul ne-a îndemnat: „Obiectivul nostru este acela de a desprinde mesajul Bibliei de pe pagina tipărită şi de a-l întipări în inima celor care ne ascultă“.

Primul simpozion al congresului a avut tema „Să învăţăm noi înşine în timp ce-i învăţăm pe alţii“. În prima parte s-a scos în evidenţă că trebuie să ne conformăm înaltelor norme morale creştine pe care le predăm altora. A doua parte ne-a îndemnat să ‘expunem corect cuvântul adevărului’ (2 Timotei 2:15). Pentru a învăţa noi înşine, este vital să studiem personal Biblia cu regularitate şi în mod sârguincios, indiferent de cât timp suntem slujitori ai lui Dumnezeu. Ultima parte a simpozionului a arătat că Diavolul urmăreşte să exploateze unele atitudini pe care le-am putea avea, cum ar fi: mândria, spiritul de independenţă, sentimentul că suntem persoane foarte importante, gelozia, invidia, ranchiuna, resentimentele şi spiritul critic. Însă, dacă ne împotrivim Diavolului cu toată forţa, el va pleca de  la noi. Pentru a ne opune lui, trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. — Iacov 4:7, 8.

Cuvântarea oportună intitulată „Să avem aversiune faţă de flagelul pornografiei“ ne-a arătat cum să facem faţă ameninţării pe care o reprezintă această practică degradantă pentru spiritualitatea noastră. Profetul Habacuc a spus despre Iehova: „Ochii tăi sunt aşa de curaţi că nu pot să vadă răul şi nu poţi să priveşti răutatea“ (Habacuc 1:13). Trebuie să ‘avem aversiune faţă de ceea ce este rău’ (Romani 12:9). Părinţii au fost îndemnaţi să-şi supravegheze copiii când aceştia navighează pe Internet sau vizionează programe TV. Cei care se simt atraşi spre pornografie, a spus vorbitorul, trebuie să caute ajutor la un prieten matur din punct de vedere spiritual. De asemenea, le-ar putea fi util să mediteze la unele texte biblice cum ar fi Psalmul 97:10, Matei 5:28, 1 Corinteni 9:27, Efeseni 5:3, 12, Coloseni 3:5 şi 1 Tesaloniceni 4:4, 5 şi să le memoreze.

Următoarea cuvântare, „Pacea lui Dumnezeu să vă păzească“, ne-a oferit mângâiere, dându-ne asigurarea că ne putem arunca povara asupra lui Iehova atunci când suntem copleşiţi de îngrijorări (Psalmul 55:22). Dacă ne vărsăm inima înaintea lui Iehova în rugăciune, el ne va da „pacea lui Dumnezeu“, acea linişte interioară ce rezultă din preţioasele relaţii pe care le avem cu el. — Filipeni 4:6, 7.

Programul primei zile s-a încheiat într-o notă de bucurie cu tema „Iehova îşi înfrumuseţează poporul cu lumină“, în care s-a explicat împlinirea capitolului 60 din cartea biblică Isaia. În întunericul lumii actuale, „străinii“ — marea mulţime de oameni asemănători oilor care este strânsă în prezent — se bucură de lumina lui Iehova alături de creştinii unşi. Referitor la versetele 19 şi 20, vorbitorul a spus: „Iehova nu va «asfinţi» ca soarele şi nici nu se va «retrage» ca luna. El va continua să-şi înfrumuseţeze poporul revărsând lumină asupra lui. Ce asigurare minunată este aceasta pentru noi, cei care trăim în ultimele zile ale acestei lumi ce zace în întuneric!“ În încheierea cuvântării, vorbitorul a anunţat lansarea celui de-al doilea volum al cărţii Profeţia lui Isaia — Lumină pentru întreaga omenire. Aţi terminat de citit această nouă publicaţie?

A doua zi — Calificaţi în mod corespunzător să-i învăţăm pe alţii

În cea de-a doua zi, după discutarea textului zilei, am putut urmări cu viu interes al doilea simpozion al congresului, „Miniştri prin care alţii devin credincioşi“. Vorbitorii care au prezentat cele trei părţi ale simpozionului au scos în evidenţă fiecare dintre cele trei etape prin care oamenii sunt ajutaţi să devină credincioşi — răspândirea mesajului despre Regat, cultivarea interesului manifestat şi instruirea celor interesaţi de adevăr pentru a respecta poruncile lui Isus. Din interviurile şi demonstraţiile prezentate am putut observa în mod concret cum putem să-i ajutăm pe alţii să devină discipoli.

Următoarea temă a fost „Adăugaţi la perseverenţa voastră devoţiunea sfântă“. Vorbitorul a subliniat că ceea ce contează în final este ‘perseverenţa  noastră până la sfârşit’ (Matei 24:13). Pentru a cultiva devoţiunea sfântă, trebuie să ne folosim de toate mijloacele puse la dispoziţie de Dumnezeu: rugăciunea, studiul personal, întrunirile şi ministerul. Trebuie să luăm măsuri dinainte, pentru ca dorinţele şi activităţile lumeşti să nu ne submineze sau chiar să ne distrugă devoţiunea sfântă.

Cum pot în prezent oamenii trudiţi şi împovăraţi să găsească înviorare? Cuvântarea „Să găsim înviorare sub jugul lui Cristos“ a răspuns la această întrebare. Isus şi-a invitat cu amabilitate continuatorii să intre sub jugul său şi să înveţe de la el (Matei 11:28–30). Putem intra sub jugul lui Isus dacă îl imităm îndeaproape ducând o viaţă simplă şi echilibrată. Ideile principale ale acestei teme au fost accentuate de interviuri luate unor persoane care şi-au simplificat viaţa.

Un moment important al congreselor Martorilor lui Iehova este botezul slujitorilor lui Dumnezeu care i s-au dedicat de curând. Fratele care a prezentat discursul „Botezul conduce spre privilegii mai mari în ce priveşte predarea“ le-a urat un călduros bun venit candidaţilor la botez şi i-a invitat să urmărească privilegii de serviciu mai mari. Învăţătorii nou-botezaţi ai Cuvântului lui Dumnezeu care îndeplinesc cerinţele biblice pot aspira la diferite responsabilităţi în congregaţie.

„Să-l imităm pe Marele Învăţător“ a fost tema primei cuvântări de după-amiază. Fiind timp de milenii în ceruri, Isus l-a observat cu atenţie pe Tatăl său şi l-a imitat, devenind astfel Marele Învăţător. În timpul vieţii sale pământeşti, Isus a folosit metode de predare eficiente, cum ar fi întrebările profunde şi ilustrările simple, dar sugestive. Isus şi-a bazat învăţăturile pe Cuvântul lui Dumnezeu şi a vorbit cu autoritate, entuziasm şi căldură. Nu-i aşa că ne simţim îndemnaţi să-l imităm pe Marele Învăţător?

O altă cuvântare însufleţitoare, „Sunteţi dispuşi să le slujiţi altora?“, ne-a încurajat să-l imităm pe Isus slujindu-le altora (Ioan 13:12–15). Vorbitorul i-a îndemnat în mod direct pe bărbaţii calificaţi să fie asemenea lui Timotei profitând de orice ocazie de a-i ajuta pe alţii (Filipeni 2:20, 21). Părinţii au fost îndemnaţi să-i imite pe Elcana şi pe Ana ajutându-şi copiii să facă o carieră din ministerul cu timp integral. Iar tinerii au fost îndemnaţi să imite exemplul lui Isus Cristos şi pe cel al tânărului Timotei punându-se la dispoziţie pentru a le sluji altora (1 Petru 2:21). Tot în cadrul acestei teme, am fost impresionaţi de cuvintele celor care au profitat de orice ocazie pentru a le sluji altora.

Tema celui de-al treilea simpozion a fost „Cum să tragem mai multe foloase din instruirea teocratică“. Primul vorbitor a subliniat importanţa faptului de a ne îmbunătăţi capacitatea de concentrare. Pentru a atinge acest obiectiv, am putea să studiem la început doar puţin timp, iar apoi să încercăm să prelungim durata studiului. El i-a mai îndemnat pe cei din auditoriu să caute textele biblice şi să-şi ia notiţe la întruniri. Cel de-al doilea vorbitor ne-a atras atenţia că trebuie să ţinem ferm la „modelul cuvintelor sănătoase“ (2 Timotei 1:13, 14). Pentru a ne păzi de comportamentul imoral promovat prin mass-media, de filozofiile umane, de Înaltul Criticism şi de învăţăturile apostate, trebuie să cumpărăm timp ca să studiem personal şi să asistăm la întruniri (Efeseni 5:15, 16). Ultimul vorbitor din cadrul simpozionului a accentuat necesitatea de a aplica lucrurile învăţate pentru a beneficia pe deplin de instruirea teocratică. — Filipeni 4:9.

Cât de încântaţi am fost de cuvântarea „Măsuri noi menite să ne dezvolte spiritualitatea“! Ne-am bucurat să aflăm că în curând va fi publicată o nouă carte, intitulată Să tragem foloase din  cursurile Şcolii de Minister Teocratic. Scurta prezentare a noului manual ne-a stârnit tuturor curiozitatea. Referindu-se la secţiunea ce tratează numeroasele calităţi oratorice la care se vor da sfaturi, vorbitorul a spus: „Acest nou manual abordează cele 53 de sfaturi pentru predare, oratorie şi citire nu în stilul laic, ci în lumina principiilor biblice“. Cartea va arăta cum au dat dovadă profeţii, Isus şi discipolii săi de bune deprinderi de predare. Într-adevăr, acest manual şi noua programă a Şcolii de Minister Teocratic ne vor ajuta cu siguranţă să fim învăţători mai buni ai Cuvântului lui Dumnezeu.

A treia zi — Fiţi învăţători având în vedere timpul

În cea de-a treia zi, după discutarea textului zilei, toţi am acordat o atenţie deosebită ultimului simpozion al congresului, „Profeţia lui Maleahi ne pregăteşte pentru ziua lui Iehova“. Maleahi a profeţit după aproximativ o sută de ani de la întoarcerea evreilor din Babilon. Aceştia începuseră să alunece din nou pe panta apostaziei şi a răutăţii. Ei dezonorau numele lui Iehova ignorând legile sale drepte şi aducând ca jertfă animale oarbe, şchioape şi bolnave. Mai mult decât atât, ei divorţau de soţia tinereţii lor, probabil pentru a se căsători cu femei străine.

Primul capitol al profeţiei lui Maleahi ne asigură de iubirea lui Iehova pentru poporul său. El scoate în evidenţă necesitatea de a avea o teamă reverenţioasă faţă de Dumnezeu şi apreciere pentru lucrurile sacre. Iehova aşteaptă de la noi să-i oferim ceea ce avem mai bun, aducându-i închinare animaţi de o iubire neegoistă. Serviciul nostru sacru nu trebuie să fie formal. În plus, trebuie să-i dăm socoteală lui Dumnezeu pentru faptele noastre.

Aplicând la zilele noastre ceea ce se spune în capitolul 2 al cărţii lui Maleahi, cel de-al doilea vorbitor din cadrul simpozionului a pus întrebarea: „Suntem noi atenţi «să nu se găsească nimic nedrept pe buzele noastre»?“ (Maleahi 2:6). Cei care sunt în fruntea lucrării de predare trebuie să se asigure că ceea ce spun este temeinic fondat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să urâm actele de trădare, cum ar fi divorţul nejustificat. — Maleahi 2:14–16.

Ultima temă a simpozionului, intitulată „Cine va supravieţui zilei lui Iehova?“, ne-a ajutat să ne pregătim pentru ziua lui Iehova. „Cât de mângâietor este pentru slujitorii lui Iehova să ştie că în persoana lor îşi găsesc împlinirea principală cuvintele din Maleahi capitolul 3, versetul 17!“, a exclamat vorbitorul. „Iată ce se spune aici: «„Ei vor fi ai Mei,“ zice DOMNUL oştirilor, „Îmi vor  fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care-i slujeşte“».“

Un alt moment deosebit al congresului a fost drama în costume de epocă, intitulată „Să respectăm autoritatea lui Iehova“. Printre personajele acesteia au fost fiii lui Core. Chiar dacă tatăl lor s-a răzvrătit împotriva lui Moise şi a lui Aaron, ei i-au rămas loiali lui Iehova şi reprezentanţilor săi. Deşi Core şi cei care l-au urmat au murit, fiii lui Core au rămas în viaţă. Cuvântarea următoare, „Să ne supunem cu loialitate autorităţii divine“, a arătat cum se aplică mesajul dramei la fiecare dintre noi. Vorbitorul a punctat şase domenii în care Core şi cei care l-au urmat au dat greş: nu au susţinut în mod loial autoritatea lui Iehova, s-au lăsat stăpâniţi de mândrie, ambiţie şi invidie, s-au concentrat asupra imperfecţiunilor celor numiţi de Iehova, au cultivat un spirit de nemulţumire, au devenit nemulţumiţi de privilegiile de serviciu şi au permis ca legăturile de prietenie şi cele familiale să devină mai importante decât loialitatea faţă de Iehova.

Discursul public s-a intitulat: „Cine predă adevărul la toate naţiunile?“ Această temă nu s-a concentrat asupra adevărului în sens generic, ci asupra adevărului privitor la scopul lui Iehova, despre care a depus mărturie Isus Cristos. Vorbitorul a analizat legătura care există între adevăr, pe de o parte, şi convingeri, mod de închinare şi conduită, pe de altă parte. Comparaţia care s-a făcut între creştinii din secolul I şi Martorii lui Iehova din prezent ne-a întărit într-adevăr convingerea că ‘Dumnezeu este în mijlocul nostru’. — 1 Corinteni 14:25.

După rezumatul articolului de studiu din Turnul de veghere pentru săptămâna respectivă, toţi învăţătorii Cuvântului lui Dumnezeu prezenţi au fost îndemnaţi la acţiune prin cuvântarea de încheiere „Să ne îndeplinim cu sentimentul urgenţei misiunea de a-i învăţa pe alţii“. O scurtă trecere în revistă a programului a scos în evidenţă importanţa faptului de a folosi Scripturile în predare, modalităţile prin care putem deveni învăţători calificaţi şi necesitatea de a fi convinşi de adevărul pe care-l predăm altora. Vorbitorul ne-a îndemnat să facem ca ‘progresul nostru să fie evident’ şi să ‘fim atenţi la noi înşine şi la predare’. — 1 Timotei 4:15, 16.

Cât de bogat a fost banchetul spiritual de care ne-am bucurat la Congresul de District „Învăţători ai Cuvântului lui Dumnezeu“! Să-i imităm deci pe Marele nostru Instructor, Iehova, şi pe Marele nostru Învăţător, Isus Cristos, când îi învăţăm pe alţii din Cuvântul lui Dumnezeu.

[Chenarul/Fotografiile de la pagina 28]

Noi publicaţii pentru necesităţi speciale

Delegaţii de la Congresul de District „Învăţători ai Cuvântului lui Dumnezeu“ au primit cu entuziasm două publicaţii care vor fi de mare ajutor în predarea adevărului biblic oamenilor din anumite părţi ale lumii. Tractul Avem un spirit nemuritor? va fi un instrument util în iniţierea de conversaţii cu cei ce trăiesc în ţările unde în limba locală nu există termeni diferiţi pentru „suflet“ şi „spirit“. Noul tract arată cu claritate că este o diferenţă între spirit, sau forţa de viaţă, şi o fiinţă spirituală şi că, la moarte, oamenii nu devin fiinţe spirituale.

Broşura Cum putem avea o viaţă plină de satisfacţii a fost lansată la sfârşitul celei de-a doua zile de congres. Această broşură a fost pregătită în vederea iniţierii de studii biblice cu cei ce nu cred că există un Creator care este o persoană şi nici că există o carte inspirată de Dumnezeu. Aţi reuşit să folosiţi aceste noi publicaţii în ministerul vostru?

[Legenda fotografiilor de la pagina 26]

La Milano (Italia), ca şi la alte congrese din întreaga lume, s-au botezat sute de persoane

[Legenda fotografiei de la pagina 29]

Cei prezenţi au fost mişcaţi de drama „Să respectăm autoritatea lui Iehova“