Să stăm în picioare compleţi şi cu o convingere fermă

Traducerea lumii noi este apreciată de milioane de oameni din întreaga lume

AU FOST necesari 12 ani, 3 luni şi 11 zile de muncă asiduă. Însă, la 13 martie 1960, ultima parte a textului unei noi traduceri a Bibliei era terminată. Această versiune a fost numită Sfintele Scripturi — Traducerea lumii noi.

Un an mai târziu, Martorii lui Iehova au publicat această traducere într-un singur volum. Ediţia din 1961 a avut un tiraj de un milion de exemplare. În prezent, numărul de exemplare tipărite a depăşit o sută de milioane, Traducerea lumii noi fiind astfel una dintre cele mai răspândite versiuni ale Bibliei. Însă ce i-a îndemnat pe Martori să realizeze această traducere?

De ce a fost necesară o nouă traducere a Bibliei?

Pentru a înţelege şi a proclama mesajul Sfintelor Scripturi, Martorii lui Iehova au folosit de-a lungul anilor mai multe traduceri ale Bibliei în limba engleză. Deşi aceste traduceri aveau calităţile lor, pe alocuri ele reflectau influenţa tradiţiilor religioase şi a preceptelor creştinătăţii (Matei 15:6). Prin urmare, Martorii lui Iehova au înţeles că era nevoie de o traducere a Bibliei care să prezinte cu exactitate conţinutul scrierilor originale inspirate.

Primul pas în direcţia satisfacerii acestei necesităţi s-a făcut în octombrie 1946, când Nathan H. Knorr, membru al Corpului de Guvernare al Martorilor lui Iehova, a propus realizarea unei traduceri a Bibliei. La 2 decembrie 1947, Comitetul de Traducere a Bibliei Lumii Noi a început să lucreze la o versiune care să fie fidelă textului original, să ţină cont de ultimele concluzii la care ajunseseră erudiţii în urma cercetărilor asupra manuscriselor descoperite recent şi să folosească un limbaj accesibil cititorilor moderni.

În 1950, când a fost publicată prima parte, Scripturile greceşti creştine Traducerea lumii noi, nu a existat nici o umbră de îndoială că traducătorii îşi atinseseră obiectivele. Textele biblice care înainte erau înţelese doar în parte au devenit deosebit de clare. De exemplu, să ne gândim la textul atât de derutant din Matei 5:3: „Ferice de cei săraci în duh“ (Biblia Cornilescu). El a fost redat prin: „Fericiţi sunt cei conştienţi de necesităţile lor spirituale“. Expresia „semnul venirii Tale“ din Matei 24:3 (Biblia Cornilescu) a fost redată prin „semnul prezenţei tale“. În loc de „taina evlaviei“, cum apărea în versetul din 1 Timotei 3:16 (Biblia Cornilescu), cuvintele lui Pavel au fost redate prin „secretul sacru al devoţiunii sfinte“. În mod clar, Traducerea lumii noi a deschis orizontul înţelegerii.

Numeroşi erudiţi au fost impresionaţi. De exemplu, biblistul britanic Alexander Thomson a afirmat că Traducerea lumii noi se remarcă prin faptul că redă cu exactitate timpul verbal prezent din limba greacă. De pildă, în Efeseni 5:25 citim „Soţilor, continuaţi să vă iubiţi  soţiile“, în loc de a spune doar „Soţilor, iubiţi-vă soţiile“ (Biblia Cornilescu). „Se pare că este singura traducere care prezintă această particularitate într-un mod atât de complet şi atât de consecvent“, a spus Thomson despre Traducerea lumii noi.

O altă caracteristică deosebită a Traducerii lumii noi este folosirea numelui personal al lui Dumnezeu, Iehova, atât în Scripturile ebraice, cât şi în cele greceşti. Întrucât numele ebraic al lui Dumnezeu apare de aproape 7 000 de ori numai în aşa-numitul Vechi Testament, este clar că Marele nostru Creator doreşte ca închinătorii lui să-i folosească numele şi să-i cunoască personalitatea (Exodul 34:6, 7). Traducerea lumii noi a ajutat milioane de oameni în acest sens.

Editarea Traducerii lumii noi în multe limbi

Încă de când a apărut în limba engleză, Martorii lui Iehova din lumea întreagă doreau cu ardoare să primească Traducerea lumii noi în limba lor maternă — şi aceasta din motive întemeiate. În unele ţări era dificil să obţii traduceri ale Bibliei în limba locală, deoarece reprezentanţii societăţilor biblice care le distribuiau nu erau încântaţi să-şi vadă Bibliile ajungând în mâna Martorilor lui Iehova. Mai mult decât atât, aceste Biblii în limba locală puneau, adesea, în umbră învăţături esenţiale. Un exemplu tipic este versiunea într-o limbă din sudul Europei care scoate o referinţă importantă la numele lui Dumnezeu înlocuind cuvintele lui Isus „Să fie sfinţit numele tău“ cu „Fie ca oamenii să te onoreze“. — Matei 6:9.

Încă din 1961, traducătorii au început să lucreze la traducerea textului englez al Traducerii lumii noi în alte limbi. Doar doi ani mai târziu, Scripturile greceşti creştine — Traducerea lumii noi erau disponibile în alte şase limbi. La acea vreme, la nivel mondial, 3 din 4 Martori puteau citi această Biblie în propria lor limbă. Totuşi, dacă doreau ca milioane de persoane să intre în posesia unui exemplar al ei, Martorii aveau încă mult de lucru.

În 1989 s-a ajuns mai aproape de obiectiv prin înfiinţarea, la sediul mondial al Martorilor lui Iehova, a departamentului de servicii pentru traducere. Acesta a pus la punct o metodă de traducere care îmbină studiul asupra cuvintelor din Biblie cu tehnologia informatică. Folosirea acestui sistem a făcut posibilă traducerea Scripturilor greceşti creştine în alte câteva limbi într-un an şi a Scripturilor ebraice în doi ani — un timp mult mai scurt decât în mod obişnuit pentru un proiect de traducere. Întrucât această metodă a fost îmbunătăţită, 29 de ediţii ale Traducerii lumii noi au fost traduse din engleză şi lansate în limbi vorbite de peste două miliarde de oameni. În prezent se lucrează la traducerea în alte 12 limbi. Până în momentul de faţă, ediţia engleză a Traducerii lumii noi a fost tradusă, complet sau parţial, în 41 de limbi.

Au trecut peste 50 de ani de la lansarea, la 3 august 1950, a primei părţi a Traducerii lumii noi, lansare ce a avut loc la congresul „Creşterea teocraţiei“ ţinut de Martorii lui Iehova la New York. Cu acea ocazie, Nathan H. Knorr i-a îndemnat pe delegaţi: „Luaţi această traducere. Citiţi-o de la un capăt la altul, lucru ce vă va face multă plăcere. Studiaţi-o, deoarece ea vă va ajuta să înţelegeţi mai bine Cuvântul lui Dumnezeu, şi distribuiţi-o“.  Vă îndemnăm să citiţi zilnic Biblia, deoarece mesajul ei vă poate ajuta să „staţi în picioare compleţi şi cu o convingere fermă în ce priveşte toată voinţa lui Dumnezeu“. — Coloseni 4:12.

[Graficul/Fotografiile de la paginile 8, 9]

(Pentru modul în care textul apare în pagină, vezi publicaţia)

„Lansarea Traducerii lumii noi“

Publicată mai întâi în engleză, Traducerea lumii noi este acum disponibilă complet sau parţial în alte 41 de limbi

Scripturile greceşti creştine Biblia completă

1950 1

1960–1969  6 5

1970–1979  4 2

1980–1989  2 2

din 1990 până azi 29  19