Ocrotiţi-vă conştiinţa

NE ÎNSPĂIMÂNTĂ gândul de a zbura cu un avion al cărui computer de bord este programat greşit, nu-i aşa? Imaginaţi-vă acum că cineva a sabotat sistemul de orientare al avionului sau că i-a introdus în mod intenţionat date eronate. În sens figurat, tocmai acest lucru încearcă cineva să facă cu conştiinţa voastră. El este hotărât să vă saboteze sistemul de orientare morală. Obiectivul lui este să vă facă să mergeţi într-o direcţie greşită care să vă ducă la o „coliziune“ cu Dumnezeu! — Iov 2:2–5; Ioan 8:44.

Cine este acest sabotor maliţios? În Biblie, el este numit „şarpele originar, cel numit Diavol şi Satan, care induce în eroare întregul pământ locuit“ (Revelaţia 12:9). În grădina Edenului, printr-un raţionament amăgitor, el a îndemnat-o pe Eva să ignore ceea ce ştia că era bine şi să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu (Geneza 3:1–6, 16–19). De atunci încoace, Satan a conceput adevărate instituţii ale înşelăciunii pentru a aduce întreaga omenire în opoziţie cu Dumnezeu. Cea mai vinovată dintre acestea este religia falsă. — 2 Corinteni 11:14, 15.

Religia falsă corupe conştiinţa

În cartea biblică Revelaţia, religia falsă este înfăţişată în mod simbolic ca o prostituată numită Babilonul cel Mare. Învăţăturile ei au denaturat simţul moral al multor oameni, determinându-i să cultive ură şi chiar să acţioneze violent împotriva celor care au convingeri diferite de ale lor. De fapt, potrivit cu ceea ce se spune în Revelaţia, Dumnezeu consideră că religia falsă este principala vinovată de sângele „tuturor acelora care au fost înjunghiaţi pe pământ“, inclusiv al închinătorilor lui Dumnezeu. — Revelaţia 17:1–6; 18:3, 24.

Isus şi-a avertizat discipolii asupra măsurii în care religia falsă va deregla busola morală a unor oameni, spunându-le: „Vine ceasul când oricine vă va omorî îşi va imagina că i-a adus un serviciu sacru lui Dumnezeu“. Cât de orbi din punct de vedere moral sunt aceşti oameni violenţi! Isus a spus: „[Ei] nu au ajuns să-l cunoască nici pe Tatăl, nici pe mine“ (Ioan 16:2, 3). La puţin timp după ce a rostit aceste cuvinte, Isus însuşi a fost ucis din ordinul unor conducători religioşi, a căror conştiinţă s-a împăcat cu ideea crimei comise (Ioan 11:47–50). Isus a spus că, în contrast cu aceştia, adevăraţii săi continuatori sunt identificaţi prin iubirea pe care o au unii faţă de alţii. Însă iubirea lor este mult mai cuprinzătoare, incluzându-i chiar şi pe duşmanii lor. — Matei 5:44–48; Ioan 13:35.

Religia falsă a sabotat conştiinţa multora şi prin faptul că a încurajat adoptarea oricăror concepţii la modă despre moralitate, sau mai bine zis despre imoralitate. Apostolul Pavel a prezis  aceasta zicând: „Va exista o perioadă de timp în care nu vor suporta învăţătura sănătoasă, ci, conform propriilor lor dorinţe, vor acumula pentru ei înşişi învăţători ca să le fie gâdilate urechile“. — 2 Timotei 4:3.

În prezent, unii lideri religioşi gâdilă urechile oamenilor spunându-le că relaţiile sexuale în afara căsătoriei ar putea fi acceptate de Dumnezeu. Alţii scuză relaţiile homosexuale. De fapt, unii clerici practică ei înşişi homosexualitatea. Un articol din ziarul britanic The Times a afirmat că „treisprezece clerici care se declarau în mod deschis homosexuali“ au fost aleşi în Sinodul General al Bisericii Anglicane. Când capii bisericeşti abandonează moralitatea biblică, iar bisericile lor nu întreprind mai nimic pentru a o susţine, ce norme ar putea adopta enoriaşii lor? Nu este de mirare că milioane de oameni sunt complet dezorientaţi.

Cu cât mai bine este să fim îndrumaţi de adevărurile morale şi spirituale prezentate în Biblie, care sunt asemenea unor semnale luminoase (Psalmul 43:3; Ioan 17:17)! De exemplu, Biblia învaţă că nici fornicatorii, nici adulterii „nu vor moşteni regatul lui Dumnezeu“ (1 Corinteni 6:9, 10). Ea ne spune că bărbaţii şi femeile care îşi schimbă „întrebuinţarea naturală în una contrară naturii“ fac „ceea ce este obscen“ în ochii lui Dumnezeu (Romani 1:26, 27, 32). Aceste adevăruri morale nu sunt idei ale unor oameni imperfecţi, ci sunt norme inspirate de Dumnezeu, care nu au fost abrogate niciodată (Galateni 1:8; 2 Timotei 3:16). Dar Satan mai are şi alte metode de a sabota conştiinţa.

Fiţi selectivi în ce priveşte divertismentele

Este destul de grav să forţezi un om să comită o faptă rea, dar a-l face să-şi dorească să o comită este şi mai grav. Chiar acesta este obiectivul ‘conducătorului lumii’, Satan. Pentru a imprima modul său de gândire corupt în mintea şi inima celor nesăbuiţi sau naivi — cei mai vulnerabili fiind tinerii —, el se foloseşte de mijloace cum ar fi publicaţiile, filmele, muzica şi jocurile pe computer dubioase, precum şi site-urile pornografice de pe Internet. — Ioan 14:30; Efeseni 2:2.

„Tinerii [din Statele Unite] vizionează circa 10 000 de scene de violenţă pe an“, s-a spus într-un comunicat din revista Pediatrics, „cele mai pline de violenţă emisiuni TV fiind cele pentru copii“. Revista a arătat, de asemenea, că, „în fiecare an, tinerii vizionează aproape 15 000 de scene ce fac referiri şi aluzii la sex sau conţin glume obscene“. Potrivit comunicatului, chiar emisiunile de la orele de maximă audienţă „includ mai mult de 8 scene sexuale pe oră, de peste patru ori mai multe decât în 1976“. În urma studiului s-a constatat totodată că „se foloseşte tot mai frecvent un limbaj vulgar“, lucru deloc surprinzător. Însă atât Biblia, cât şi numeroase studii ştiinţifice avertizează că hrănirea regulată cu  asemenea materiale îi influenţează pe oameni în rău. Aşadar, dacă vreţi cu adevărat să-i fiţi plăcuţi lui Dumnezeu şi să prosperaţi în viaţă, acordaţi atenţie cuvintelor din Proverbele 4:23, unde se spune: „Păzeşte-ţi inima . . ., căci din ea ies izvoarele vieţii“. — Isaia 48:17.

O mare parte din muzica în vogă corupe şi ea conştiinţa. Un cântăreţ ale cărui melodii au ajuns pe primele locuri în topurile din multe ţări occidentale face „eforturi speciale pentru a şoca“, avertizează ziarul australian The Sunday Mail. În articolul respectiv se afirmă că „piesele lui glorifică drogurile, incestul şi violul“ şi că acest bărbat „cântă despre uciderea soţiei sale şi aruncarea trupului ei într-un lac“. Alte versuri menţionate sunt prea vulgare pentru a fi reproduse. Totuşi, muzica lui i-a adus un mare premiu. Aţi dori să semănaţi în mintea şi inima voastră asemenea gânduri nocive, chiar dacă sunt „îndulcite“ de muzică? Sperăm că nu, întrucât cei care acţionează în acest mod îşi murdăresc conştiinţa, iar, în cele din urmă, în interiorul lor se dezvoltă „o inimă rea“, care-i face să devină duşmani ai lui Dumnezeu. — Evrei 3:12; Matei 12:33–35.

Aşadar, fiţi înţelepţi în ce priveşte alegerea divertismentelor. Biblia ne îndeamnă: „Toate lucrurile care sunt adevărate, toate lucrurile care sunt de un interes serios, toate lucrurile care sunt drepte, toate lucrurile care sunt caste, toate lucrurile care merită să fie îndrăgite, toate lucrurile care au o bună reputaţie, dacă există vreo virtute şi dacă există vreun lucru demn de laudă, continuaţi să reflectaţi la aceste lucruri“. — Filipeni 4:8.

Asocierile influenţează conştiinţa

În copilărie, Neil şi Franz * s-au bucurat de compania sănătoasă a unor creştini adevăraţi. Însă, relatează Neil, cu timpul „am început să am prieteni nepotriviţi“. În cele din urmă, spre marele său regret, a ajuns să comită infracţiuni şi să fie închis. Povestea lui Franz este asemănătoare. „Am crezut că puteam să stau în compania tinerilor din lume fără să fiu influenţat negativ“, spune el cu părere de rău. „Dar, aşa cum se spune în Galateni 6:7, «Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Fiindcă ce seamănă omul, aceea va şi secera». Din trista experienţă pe care am avut-o mi-am dat seama că cel care avea dreptate era Iehova şi că eu mă înşelasem. Pentru răul pe care l-am făcut, trebuie să-mi petrec tot restul vieţii în închisoare.“

În mod normal, oamenii asemenea lui Neil şi Franz nu devin infractori peste noapte; la început aşa ceva nici măcar nu le-ar trece prin minte. Ei alunecă treptat, primul pas fiind adesea asocierile rele (1 Corinteni 15:33). Următorul ar putea fi consumul de droguri sau abuzul de alcool. De fapt, conştiinţa a fost descrisă în mod potrivit ca fiind „partea personalităţii care este solubilă în alcool“. De aici până la infracţiuni sau imoralitate mai este doar un pas.

 Atunci de ce să faceţi acel prim pas? Nu ar fi mai bine să vă asociaţi cu oameni înţelepţi care-l iubesc cu adevărat pe Dumnezeu? Ei vă vor ajuta să vă fortificaţi conştiinţa, care să vă îndrume într-un mod corespunzător, scutindu-vă de multe dureri (Proverbele 13:20). Deşi se află încă în închisoare, Neil şi Franz îşi consideră acum conştiinţa un dar divin care trebuie instruit cum se cuvine şi care trebuie cu adevărat preţuit. Mai mult decât atât, ei depun mari eforturi ca să-şi clădească relaţii bune cu Dumnezeul lor, Iehova. Dovediţi-vă înţelepţi învăţând din greşelile lor. — Proverbele 22:3.

Ocrotiţi-vă conştiinţa

Putem demonstra că vrem să ne ocrotim conştiinţa cultivând iubire pentru Dumnezeu şi credinţă în el, precum şi o teamă sănătoasă faţă de el (Proverbele 8:13; 1 Ioan 5:3). Biblia arată că o conştiinţă care nu este influenţată de aceste calităţi e lipsită adesea de stabilitate morală. De exemplu, în Psalmul 14:1 se vorbeşte despre cei care spun în inima lor: „Nu există Dumnezeu“. Cum se reflectă lipsa de credinţă în conduita lor? Versetul spune în continuare: „S-au stricat oamenii, au făcut lucruri urâcioase“.

Oamenii care nu au o credinţă autentică în Dumnezeu nu pot aştepta cu încredere un viitor mai bun. De aceea ei tind să trăiască pentru prezent, satisfăcându-şi dorinţele carnale. Deviza lor este „Să mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri“ (1 Corinteni 15:32). Însă cei care au ochii aţintiţi asupra premiului vieţii eterne nu sunt atraşi în cursă de plăcerile trecătoare ale lumii. Asemenea unui computer de bord bine programat, conştiinţa lor instruită îi menţine pe direcţia ascultării loiale de Dumnezeu. — Filipeni 3:8.

Pentru a-şi păstra tăria şi precizia, conştiinţa voastră are nevoie să primească cu regularitate îndrumare din Cuvântul lui Dumnezeu. Folosind un limbaj sugestiv, Biblia ne spune că putem beneficia de această îndrumare: „Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: «Iată drumul, mergeţi pe el!», când veţi voi să vă mai întoarceţi la dreapta sau la stânga“ (Isaia 30:21). Prin urmare, faceţi-vă timp pentru a citi zilnic din Biblie. Acest lucru vă va întări şi vă va încuraja în străduinţa voastră de a face ceea ce este drept, susţinându-vă când norii negri ai îngrijorărilor se vor aduna deasupra voastră. Fiţi siguri că Iehova vă va îndruma pe plan moral şi spiritual dacă vă veţi încrede pe deplin în el. Da, imitaţi-l pe psalmist, care a scris: „Am necurmat pe DOMNUL înaintea mea; pentru că El este la dreapta mea, nu mă voi clătina“. — Psalmii 16:8; 55:22.

[Notă de subsol]

^ par. 16 Numele au fost schimbate.

[Legenda fotografiilor şi ilustraţiilor de la pagina 5]

Religia falsă, pe care Biblia o numeşte „Babilonul cel Mare“, este vinovată de insensibilitatea conştiinţei multor oameni

[Provenienţa unei fotografii]

Preot binecuvântând soldaţi: foto U.S. Army

[Legenda fotografiilor de la pagina 6]

Vizionarea unor materiale cu caracter imoral sau violent vă va afecta conştiinţa

[Legenda fotografiei de la pagina 7]

Lăsându-vă îndrumaţi cu regularitate de Cuvântul lui Dumnezeu, vă ocrotiţi conştiinţa