Întrebări de la cititori

Ce înseamnă a ne închina lui Iehova „cu spirit“?

Depunându-i mărturie unei femei samaritene care venise să ia apă de la izvorul lui Iacov, izvor aflat în apropierea oraşului Sihar, Isus Cristos a spus: „Dumnezeu este un Spirit, şi cei care i se închină trebuie să i se închine cu spirit şi adevăr“ (Ioan 4:24). Închinarea adevărată trebuie adusă ‘cu adevăr’ în sensul că ea trebuie să fie în conformitate cu ceea ce a dezvăluit Iehova Dumnezeu în Biblie despre sine şi despre scopurile sale. Serviciul pe care i-l aducem lui Dumnezeu trebuie, de asemenea, să fie efectuat cu însufleţire, sau cu zel, dintr-o inimă plină de iubire şi credinţă (Tit 2:14). Însă contextul arată că declaraţia lui Isus de ‘a-i sluji lui Dumnezeu cu spirit’ implică mult mai mult decât dispoziţia mintală cu care îi slujim lui Iehova.

La izvor, Isus nu a vorbit cu femeia respectivă despre a manifesta sau nu zel în închinare. Chiar şi închinarea falsă poate fi adusă cu zel şi devoţiune. Însă, după ce a afirmat că Tatălui nu i se va aduce închinare nici pe un munte în Samaria, nici în templul de la Ierusalim — adică în nişte locuri fizice —, Isus a scos în evidenţă un nou mod de a ne închina, având la bază adevărata natură a lui Dumnezeu (Ioan 4:21). El a spus: „[Dumnezeu] este o fiinţă nematerială“ (Ioan 4:24, Noul Testament tradus de Emil Pascal). Adevăratul Dumnezeu nu este de natură materială; el nu este vizibil sau palpabil. Iar închinarea adevărată nu depinde de un templu sau de un munte fizic. De aceea, Isus s-a referit la un aspect al închinării care depăşeşte sfera lucrurilor vizibile.

Pe lângă faptul că este adusă cu adevăr, închinarea acceptată trebuie, de asemenea, să fie îndrumată de spiritul sfânt — forţa activă şi invizibilă a lui Dumnezeu. „Spiritul [sfânt] cercetează toate lucrurile“, a scris apostolul Pavel, „chiar şi lucrurile profunde ale lui Dumnezeu“. Apoi a adăugat: „Noi am primit nu spiritul lumii, ci spiritul care vine de la Dumnezeu, ca să cunoaştem lucrurile care ne-au fost date cu bunătate de Dumnezeu“ (1 Corinteni 2:8–12). Pentru a ne închina lui Dumnezeu într-un mod plăcut lui, trebuie să avem spiritul său şi să fim îndrumaţi de el. Mai mult decât atât, este esenţial ca spiritul nostru, sau dispoziţia noastră mintală, să fie adus în armonie cu spiritul lui Dumnezeu prin studierea şi aplicarea Cuvântului său.

[Legenda ilustraţiei de la pagina 28]

Să ne închinăm lui Dumnezeu „cu spirit şi adevăr“