Vă amintiţi?

V-au plăcut ultimele numere ale Turnului de veghere? Dacă da, încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:

De ce întrebările puse în Iov capitolul 38 merită atenţie chiar şi în prezent?

Multe dintre lucrările minunate spre care a îndreptat Dumnezeu atenţia nu pot fi înţelese pe deplin nici chiar de oamenii de ştiinţă din zilele noastre. Printre acestea pot fi enumerate modul în care gravitaţia menţine pământul pe orbită, ce este, de fapt, lumina, de ce există infinita varietate a fulgilor de zăpadă, cum se formează picăturile de ploaie şi ce legătură există între energie şi furtunile însoţite de descărcări electrice. — 15/4, paginile 4–11.

Ce exemple biblice ne pot ajuta să învingem sentimentele negative?

Asaf, Baruc şi Naomi s-au confruntat cu descurajare şi cu sentimente negative. Relatările din Scripturi care arată cum au reuşit ei să facă faţă cu succes acestor situaţii ne pot fi de folos. — 15/4, paginile 22–24.

Care sunt câteva modalităţi practice de a le ajuta pe văduvele creştine?

Prietenii le pot oferi cu amabilitate ajutor practic. Poate că membrii familiei sau alţii au posibilitatea să o ajute din punct de vedere financiar sau material pe o văduvă nevoiaşă. Şi colaboratorii creştini pot fi de ajutor dovedindu-se prieteni iubitori şi oferind sprijin spiritual şi mângâiere. — 1/5, paginile 5–7.

De ce este important pentru creştini să se căsătorească „numai în Domnul“, aşa cum suntem sfătuiţi în 1 Corinteni 7:39?

De cele mai multe ori, căsătoriile cu necredincioşi s-au dovedit dezastruoase. În plus, ţinând cont de acest sfat divin, ne demonstrăm loialitatea faţă de Iehova Dumnezeu. Dacă respectăm Cuvântul lui Dumnezeu, inima nu ne va condamna (1 Ioan 3:21, 22). — 15/5, paginile 20–21.

Din moment ce Iehova este cel care ne poate ierta păcatele, de ce creştinii îşi mărturisesc păcatele grave bătrânilor de congregaţie?

Într-adevăr, un creştin care a comis un păcat grav trebuie să caute iertarea lui Iehova (2 Samuel 12:13). Însă, aşa cum profetul Natan l-a ajutat pe David, şi bătrânii de congregaţie, care sunt bărbaţi maturi, îi pot ajuta pe păcătoşii cuprinşi de remuşcări. Faptul de a-i aborda pe bătrâni este în armonie cu directiva din Iacov 5:14, 15. — 1/6, pagina 31.

Ce dovezi arată că ar trebui să avem grijă de orfanii şi văduvele care au nevoie de ajutor?

Consemnările istorice arată că oferirea acestui ajutor era o caracteristică a închinării adevărate practicate atât de evreii din antichitate, cât şi de creştinii din secolul I (Exodul 22:22, 23; Galateni 2:9, 10; Iacov 1:27). În Scripturi, apostolul Pavel le-a dat instrucţiuni clare creştinilor cu privire la ajutorarea văduvelor nevoiaşe (1 Timotei 5:3–16). — 15/6, paginile 9–11.

Care este secretul unei vieţi fericite şi pline de sens?

Trebuie să cultivăm relaţii bune cu Iehova, Tatăl nostru ceresc, şi să le menţinem. Studierea Bibliei ne este de mare folos în acest sens. — 1/7, paginile 4–5.

Au oamenii un spirit nemuritor care supravieţuieşte morţii?

Biblia nu susţine credinţa unora în existenţa unui spirit — diferit de suflet — care este nemuritor. Ea arată că, atunci când moare, omul se întoarce în ţărână, într-o stare de nonexistenţă. Însă Dumnezeu are capacitatea de a-l readuce la viaţă, astfel că orice speranţă ca acel om să fie înviat şi să trăiască din nou depinde în totalitate de Dumnezeu (Eclesiastul 12:7). — 15/7, paginile 3–6.

Unde era Daniel când celor trei evrei le-a fost pusă la încercare integritatea în câmpia Dura?

Biblia nu spune acest lucru. S-ar putea ca, datorită rangului său, lui Daniel să nu i se fi cerut să meargă acolo sau să fi fost plecat într-o misiune oficială. Însă putem fi siguri că el nu a făcut compromis şi i-a rămas fidel lui Iehova. — 1/8, pagina 31.