Cum să ai o tinereţe încununată de succes

LOCUITORILOR dintr-o ţară europeană li s-a cerut să aleagă între frumuseţe, bogăţie şi tinereţe. Cei mai mulţi au ales tinereţea. Da, oameni din toate categoriile de vârstă consideră anii tinereţii ca fiind o perioadă deosebită din viaţă. În plus, oricine doreşte să treacă cu bine de la copilărie la maturitate! Dar cum?

Poate Biblia să ofere ajutor? Răspunsul este, fără îndoială, afirmativ. Să examinăm două domenii în care Cuvântul lui Dumnezeu le poate fi deosebit de util tinerilor. Probabil, în aceste domenii Biblia le este de un mai mare ajutor tinerilor decât oricărei alte categorii de vârstă.

Relaţiile cu alţii

Jugend 2000 este un raport referitor la rezultatele unui studiu foarte cuprinzător făcut în Germania pe un lot de peste 5 000 de tineri. Studiul se concentra asupra atitudinilor, a valorilor şi a comportamentului tinerilor. Rezultatele studiului arată că, în majoritatea cazurilor, tinerii îşi petrec timpul liber împreună cu alţii — indiferent că fac sport, ascultă muzică sau, pur şi simplu, se plimbă. Probabil mai mult decât oricare altă categorie de vârstă, tinerii caută să fie împreună cu cei de-o seamă cu ei. Prin urmare, bunele relaţii cu ceilalţi constituie unul dintre secretele unei tinereţi fericite.

Însă nu întotdeauna este uşor să ne înţelegem bine cu ceilalţi. Într-adevăr, tinerii recunosc că relaţiile interumane constituie un domeniu în care au adesea probleme. În această privinţă, Biblia poate fi de un real folos. Cuvântul lui Dumnezeu conţine principii fundamentale care îi pot ajuta pe tineri să lege relaţii echilibrate. Ce anume spune Biblia?

Unul dintre cele mai importante principii în relaţiile interumane este numit Regula de aur: „Tot ceea ce vreţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel“. Dacă îi tratăm pe alţii cu respect, cu demnitate şi cu amabilitate, şi ei se vor simţi îndemnaţi să ne trateze la fel. O conduită amabilă poate preîntâmpina fricţiunile sau o atmosferă încordată. Dacă îţi câştigi reputaţia de persoană plină de consideraţie faţă de alţii, probabil că vei câştiga respectul celor din jur şi vei fi acceptat în mijlocul lor. Nu-i aşa că ţi-ar plăcea să fii acceptat de ceilalţi? — Matei 7:12.

Biblia ne îndeamnă să ‘ne iubim aproapele ca pe noi înşine’. Trebuie să ne iubim propria persoană în sensul că trebuie să ne îngrijim de noi înşine şi să avem respect de sine într-o măsură  sănătoasă, echilibrată. Cum ne ajută acest lucru? Dacă nu avem respect de sine, am putea fi peste măsură de critici cu ceilalţi, ceea ce ne poate împiedica să fim în relaţii bune cu ei. Însă un respect de sine echilibrat este o bază pe care putem clădi prietenii strânse. — Matei 22:39.

Odată ce legăm o prietenie, ea trebuie consolidată prin eforturi din ambele părţi. Faptul de a investi timp într-o prietenie ar trebui să ne facă fericiţi, deoarece „este mai multă fericire în a da decât în a primi“. O modalitate prin care putem dărui este iertarea, care înseamnă a trece cu vederea greşelile minore şi a nu pretinde perfecţiune din partea altora. Iată ce ne spune Biblia: „Rezonabilitatea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii“. Într-adevăr, „atât cât depinde de voi, fiţi în pace cu toţi oamenii“. Cum ar trebui să reacţionăm dacă un prieten ne arată că avem o anumită slăbiciune? Să luăm în considerare următorul sfat practic pe care ni-l dă Biblia: „Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău“ deoarece „rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui“. Nu-i aşa că prietenii pe care-i avem ne influenţează modul de a gândi, de a vorbi şi de a ne comporta? Biblia ne avertizează: „Asocierile rele strică obiceiurile folositoare“. Însă „cine umblă cu înţelepţii se face înţelept“. — Faptele 20:35; Filipeni 4:5; Romani 12:17, 18; Eclesiastul 7:9; Proverbele 13:20; 27:6; 1 Corinteni 15:33.

Cuvintele lui Marco reflectă punctul de vedere al multor tineri: „Principiile biblice te ajută foarte mult să te înţelegi bine cu alţii. Unii oameni pe care îi cunosc trăiesc doar pentru ei înşişi, încercând să obţină tot ce pot de la viaţă. Biblia ne învaţă să nu ne gândim prea mult la noi înşine, ci să ne gândim şi la alţii. Pot spune din experienţă că aceasta este cea mai bună modalitate de a te înţelege bine cu ceilalţi“.

Principiile pe care le-au învăţat din Biblie tinerii asemenea lui Marco sunt de folos nu numai în tinereţe, ci şi în anii de mai târziu. Biblia poate fi deosebit de utilă tinerei generaţii şi în privinţa viitorului.

Teama de viitor

Mulţi tineri au o minte iscoditoare. Probabil mai mult decât oricare altă categorie de vârstă, ei vor să ştie ce se întâmplă în lume şi de ce. Biblia explică cel mai bine cauzele situaţiei mondiale şi ne spune la ce trebuie să ne aşteptăm în viitor. Tocmai acest lucru doresc tinerii să afle. De unde ştim că e aşa?

Deşi este larg răspândită ideea că tinerii trăiesc doar pentru prezent, unele sondaje arată că lucrurile stau puţin altfel. Ele dezvăluie că de multe ori tinerii sunt atenţi la ceea ce se petrece în jurul lor, iar apoi trag propriile concluzii despre ce va fi, probabil, în viitor. O dovadă în acest sens este faptul că 3 din 4 tineri se gândesc „des“ sau „foarte des“ la viitor. Deşi tinerii sunt în general optimişti, majoritatea dintre ei privesc viitorul cu o oarecare îngrijorare.

De ce această îngrijorare? Mulţi dintre adulţii de mâine au deja probleme cu drogurile, comit infracţiuni şi sunt violenţi. Din cauza  concurenţei acerbe promovate de societate, tinerii sunt îngrijoraţi că nu vor putea găsi un loc de muncă stabil. Pe ei îi stresează faptul că trebuie să ia note bune la şcoală sau să obţină rezultate deosebite la locul de muncă. „Societatea în care trăim e ca o junglă. Fiecare încearcă să facă ce-i place. Întotdeauna trebuie să dovedeşti ce eşti în stare să faci, iar asta mă dezgustă“, s-a plâns o tânără de 17 ani. Un tânăr de 22 de ani a spus: „Cei competitivi reuşesc în viaţă şi o duc bine. Cei mai puţin norocoşi, care dintr-un motiv sau altul nu pot să ţină pasul, sunt pur şi simplu lăsaţi în urmă“. De ce e viaţa atât de dură? Va fi întotdeauna aşa?

O explicaţie realistă

Indiferent că sunt sau nu conştienţi de acest lucru, tinerii care privesc societatea cu nelinişte ori îngrijorare subscriu la declaraţiile Bibliei. Cuvântul lui Dumnezeu arată că actuala ‘societate asemănătoare unei jungle’ este un semn al timpurilor. Într-o scrisoare adresată unui tânăr pe nume Timotei, apostolul Pavel a scris despre zilele noastre următoarele: „Vor fi timpuri critice, cărora cu greu li se va face faţă“. De ce sunt numite critice şi de ce li se face greu faţă? Deoarece,  aşa cum a scris Pavel în continuare, oamenii aveau să fie „iubitori de sine, iubitori de bani, aroganţi, orgolioşi, . . . nerecunoscători, neloiali, . . . cruzi“. Nu este aceasta o descriere exactă a trăsăturilor manifestate de mulţi oameni în prezent? — 2 Timotei 3:1–3.

Biblia afirmă că aceste timpuri critice vor fi „în ultimele zile“, înainte de a se produce schimbări majore în societatea umană. Aceste schimbări îi vor afecta în egală măsură pe tineri şi pe bătrâni. Despre ce fel de schimbări este vorba? În curând, un guvern ceresc va prelua conducerea omenirii, iar supuşii lui se vor bucura pretutindeni de „belşug de pace“. „Cei drepţi vor stăpâni pământul şi îl vor locui pe vecie.“ Sentimentele de nelinişte şi de teamă vor aparţine trecutului. — Psalmul 37:11, 29.

Numai Biblia ne poate oferi informaţii demne de încredere despre viitor. Când tinerii ştiu la ce să se aştepte în anii care urmează, ei au un sentiment de siguranţă şi de control asupra propriei vieţi şi se pot pregăti în vederea evenimentelor viitoare. Acest sentiment reduce stresul şi îngrijorarea. Aşadar, Biblia acordă atenţie necesităţii deosebite pe care o are generaţia tânără — de a înţelege ce se întâmplă în societate şi de a cunoaşte ce îi va aduce viitorul.

Tinereţe încununată de succes

Ce anume atestă succesul unui tânăr? O instruire superioară, lucruri materiale şi mulţi prieteni? Mulţi gândesc astfel. Anii tinereţii trebuie să-i asigure unei persoane un bun început în viaţă. Cu alte cuvinte, faptul că cineva are o tinereţe încununată de succes poate servi ca indiciu al felului de viaţă pe care-l va avea în viitor.

Aşa cum am văzut, Biblia poate ajuta o persoană să aibă o tinereţe încununată de succes. Mulţi tineri au constatat deja acest lucru din proprie experienţă. Ei citesc zilnic din Cuvântul lui Dumnezeu şi aplică ceea ce învaţă (vezi chenarul „Sugestii utile din partea unui slujitor tânăr al lui Iehova“, pagina 6). Biblia este cu adevărat o carte pentru tinerii de azi, deoarece îi poate ajuta să ‘fie pe deplin competenţi, complet echipaţi pentru orice lucrare bună’. — 2 Timotei 3:16, 17.

[Text generic pe pagina 5]

Bunele relaţii cu ceilalţi constituie unul dintre secretele unei tinereţi fericite

[Text generic pe pagina 6]

Probabil mai mult decât oricare altă categorie de vârstă, tinerii vor să ştie ce se întâmplă în lume şi de ce

[Chenarul de la paginile 6, 7]

Sugestii utile din partea unui slujitor tânăr al lui Iehova

Alexander are 19 ani. El a crescut într-o familie de Martori ai lui Iehova şi găseşte o deosebită bucurie în faptul de a-şi practica din toată inima credinţa. Însă nu întotdeauna a fost aşa. Alexander explică:

„Poate că nu vă vine să credeţi: şapte ani m-am asociat cu Martorii lui Iehova, însă fără să mă botez. În acea perioadă, închinarea mea a fost fără tragere de inimă, era pur şi simplu ceva mecanic. Cred că nu aveam curajul să mă analizez cu sinceritate“.

Apoi atitudinea lui Alexander s-a schimbat. Iată ce spune el în continuare:

„Părinţii şi prietenii din congregaţie mă îndemnau mereu să citesc în fiecare zi din Biblie pentru a ajunge să-l cunosc mai îndeaproape pe Iehova. În cele din urmă, m-am hotărât să încerc. Astfel, am redus din timpul pe care îl petreceam în faţa televizorului şi mi-am făcut un obicei din a citi Biblia dimineaţa devreme. În final am început să înţeleg mesajul Bibliei. Am ajuns să observ cum mă poate ajuta în viaţă. În plus — lucrul cel mai important —, am înţeles că Iehova doreşte să-l cunosc. Din momentul în care am luat în serios acest lucru, relaţiile mele cu el au început să devină mai strânse şi m-am apropiat şi mai mult de cei din congregaţie. Cât de mult mi-a schimbat Biblia viaţa! Le recomand tuturor tinerilor care-i slujesc lui Iehova să citească din Biblie în fiecare zi“.

Pe întregul pământ există milioane de tineri care se asociază cu Martorii lui Iehova. Eşti şi tu unul dintre ei? Ai vrea să tragi foloase din citirea cu regularitate a Bibliei? De ce să nu urmezi exemplul lui Alexander? Dacă vei reduce din timpul acordat activităţilor mai puţin importante şi vei include citirea Bibliei în programul tău zilnic, vei trage, fără îndoială, foloase.