Depăşiţi obstacolele din calea progresului vostru!

IMAGINAŢI-VĂ că vă aflaţi la volan. Porniţi motorul, băgaţi în viteză, dar maşina nu pleacă de pe loc. Vreo problemă tehnică? Nu, în faţa unei roţi se află o piatră mare. Tot ceea ce trebuie să faceţi pentru a pune maşina în mişcare este să daţi la o parte piatra respectivă.

În mod asemănător, unii dintre cei ce studiază Biblia cu Martorii lui Iehova întâmpină obstacole care le pot împiedica progresul spiritual. De exemplu, Isus a avertizat că unele lucruri cum ar fi ‘îngrijorările acestui sistem şi puterea amăgitoare a bogăţiilor’ pot ‘înăbuşi cuvântul’ adevărului şi-i pot împiedica creşterea. — Matei 13:22.

Altora, obiceiurile sau slăbiciunile adânc înrădăcinate le pot stopa progresul. Unui japonez pe nume Yutaka îi plăcea mesajul Bibliei, totuşi avea o problemă serioasă cu jocurile de noroc. A încercat de mai multe ori să învingă acest obicei rău, dar fără succes. Din cauza dependenţei sale a cheltuit mulţi bani şi a pierdut trei case, iar odată cu acestea respectul din partea familiei şi propria-i demnitate. Putea oare să înlăture această piatră de poticnire şi să devină creştin?

 Să luăm şi cazul lui Keiko. Cu ajutorul Bibliei, ea s-a debarasat de unele vicii, cum ar fi idolatria, imoralitatea şi ghicirea viitorului. Însă Keiko recunoaşte: „Pentru mine, cel mai mare obstacol a fost fumatul. Am încercat de mai multe ori să mă las de acest viciu, dar nu reuşeam“.

Probabil că şi în cazul vostru există ceva ce pare a fi un obstacol de netrecut care stă în calea progresului. Oricare ar fi acesta, fiţi siguri că el poate fi depăşit cu ajutorul lui Dumnezeu.

Amintiţi-vă de cuvintele adresate de Isus discipolilor săi după ce a scos un demon dintr-un om epileptic, lucru pe care ei nu reuşiseră să-l facă. Isus le-a spus: „Dacă veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: «Mută-te de aici acolo», şi se va muta; şi nimic nu vă va fi imposibil“ (Matei 17:14–20; Marcu 9:17–29). Da, o problemă care pentru noi pare un munte insurmontabil este măruntă şi lipsită de importanţă pentru atotputernicul nostru Creator. — Geneza 18:14; Marcu 10:27.

Identificaţi piedicile din calea progresului vostru

Pentru a depăşi obstacolele pe care le întâmpinaţi, trebuie mai întâi să le identificaţi. Cum puteţi face acest lucru? Uneori, un membru al congregaţiei, de exemplu, un bătrân sau persoana care studiază Biblia cu voi, vă va atrage atenţia asupra unui lucru. În loc să respingeţi acel sfat iubitor, ar trebui să manifestaţi umilinţă şi să „ascultaţi învăţătura, ca să vă faceţi înţelepţi“ (Proverbele 8:33). Alteori, aţi putea deveni conştienţi de slăbiciunile voastre în timp ce studiaţi Biblia. Da, Cuvântul lui Dumnezeu este „viu şi exercită putere“ (Evrei 4:12). Citirea Bibliei şi a publicaţiilor bazate pe Biblie poate scoate la lumină cele mai adânci gânduri, sentimente şi motivaţii ale voastre. Ea vă ajută să vă evaluaţi pe baza normelor înalte ale lui Iehova. Ea dezvăluie lucrurile care vă pot împiedica să progresaţi spiritualiceşte. — Iacov 1:23–25.

De pildă, să presupunem că o persoană care studiază Biblia are obiceiul de a-şi ocupa mintea cu fantezii imorale. Poate că ea consideră că nu e nimic rău în acest lucru, gândindu-se că, de fapt, nu face nimic greşit. Pe parcursul studiului, ajunge să citească cuvintele din Iacov 1:14, 15: „Fiecare este încercat fiind atras şi ademenit de propria lui dorinţă. Apoi dorinţa, când a devenit fecundă, dă naştere păcatului; la rândul lui, păcatul, când a fost săvârşit, aduce în existenţă moartea“. Abia acum îşi dă ea seama cât de mult îi va împiedica progresul continuarea acestei practici! Cum poate trece peste această piedică? — Marcu 7:21–23.

Depăşiţi obstacolele

Probabil, cu ajutorul unui creştin matur, cel care studiază Biblia poate face unele cercetări suplimentare în Cuvântul lui Dumnezeu, folosind Indexul publicaţiilor Watch Tower *. De exemplu, cuvântul-titlu „Gânduri“ îl îndrumă pe cititor spre numeroase articole care arată cum putem învinge fanteziile dăunătoare. Aceste articole scot în evidenţă texte biblice folositoare, cum ar fi cel din Filipeni 4:8, unde citim: „Toate lucrurile care sunt adevărate, toate lucrurile care sunt de un interes serios, toate lucrurile care sunt drepte, toate lucrurile care sunt caste, toate lucrurile care merită să fie îndrăgite, toate lucrurile care au o bună reputaţie, dacă există vreo virtute şi dacă există vreun lucru demn de laudă, continuaţi să reflectaţi la aceste lucruri“. Într-adevăr, gândurile imorale trebuie înlocuite cu gânduri caste, ziditoare!

Pe parcursul cercetărilor sale, fără îndoială că cel ce studiază Biblia va descoperi şi alte principii biblice care îl vor ajuta să evite agravarea problemei. De exemplu, textele din Proverbele 6:27 şi Matei 5:28 avertizează asupra faptului de a ne hrăni mintea cu materiale care stârnesc dorinţele sexuale. „Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deşarte“, s-a rugat psalmistul (Psalmul 119:37). Desigur, simpla citire a acestor texte biblice nu este suficientă. „Inima celui drept se gândeşte“, spune înţeleptul (Proverbele 15:28). Dacă meditează nu numai la ceea ce ne porunceşte Dumnezeu, ci şi la motivele pentru care ne porunceşte un anumit lucru, cel ce studiază Biblia poate dobândi o înţelegere  profundă a înţelepciunii şi a rezonabilităţii căilor lui Iehova.

Pe lângă toate acestea, cel care se străduieşte să depăşească piedicile ce stau în calea progresului său trebuie să caute fără ezitare ajutorul lui Iehova. La urma urmei, Dumnezeu cunoaşte foarte bine constituţia noastră — ştie că suntem imperfecţi, făcuţi din ţărână (Psalmul 103:14). Dacă îi cerem încontinuu ajutor lui Dumnezeu şi depunem eforturi viguroase pentru a nu ceda fanteziilor imorale, vom obţine în cele din urmă un rezultat excelent — o conştiinţă curată, liniştită. — Evrei 9:14.

Nu renunţaţi

Indiferent cu ce dificultate vă confruntaţi, nu trebuie să uitaţi că uneori pot apărea recidive. Când se întâmplă acest lucru, este normal să vă simţiţi descurajaţi şi dezamăgiţi. Însă amintiţi-vă cuvintele din Galateni 6:9: „Să nu renunţăm deci să facem ce este excelent, căci la timpul cuvenit vom secera, dacă nu ne extenuăm“. Unii slujitori devotaţi ai lui Dumnezeu ca David şi Petru au suferit eşecuri umilitoare. Însă ei nu s-au dat bătuţi. Au acceptat cu umilinţă sfaturile, au făcut schimbările necesare şi au continuat să se dovedească slujitori remarcabili ai lui Dumnezeu (Proverbele 24:16). Deşi David a făcut greşeli, Iehova l-a numit un „om după inima mea, care va face toate lucrurile pe care le doresc“ (Faptele 13:22). Şi Petru s-a restabilit după greşelile sale şi a devenit un stâlp în congregaţia creştină.

Mulţi oameni din prezent s-au bucurat de succese asemănătoare în depăşirea obstacolelor. Yutaka, menţionat mai devreme, a acceptat să studieze Biblia. Iată ce povesteşte el: „Sprijinul şi binecuvântarea pe care le-am primit din partea lui Iehova la fiecare pas făcut înainte m-au ajutat să depăşesc problema jocurilor de noroc. Găsesc multă bucurie în a trăi cuvintele lui Isus — cu credinţă, chiar «munţii» pot fi mutaţi“. Cu timpul, Yutaka a devenit slujitor ministerial în congregaţie.

Ce s-a întâmplat cu Keiko, care era dependentă de tutun? Sora care studia cu Keiko i-a sugerat să citească diverse articole din revista Treziţi-vă! ce abordau problema dependenţei de tutun. Keiko chiar a afişat cuvintele din 2 Corinteni 7:1 în automobilul ei ca să-i amintească zilnic să rămână curată în ochii lui Iehova. Totuşi, nu a reuşit să se lase de fumat. „Eram atât de dezamăgită de mine însămi“, îşi aminteşte Keiko. „Aşa că am început să mă întreb ce voiam cu adevărat — să-i slujesc lui Iehova sau lui Satan?“ Odată ce a ajuns la concluzia că dorea să-i slujească lui Iehova, ea s-a rugat fierbinte pentru ajutor. „Spre surprinderea mea“, îşi aminteşte ea, „am reuşit să mă las de fumat fără să sufăr prea mult. Îmi pare rău doar că nu am acţionat mai devreme“.

Şi voi puteţi avea succes în depăşirea obstacolelor ce stau în calea progresului vostru. Cu cât vă armonizaţi mai mult gândurile, dorinţele, cuvintele şi acţiunile cu normele Bibliei, cu atât veţi dobândi mai mult respect şi încredere de sine. Fraţii şi surorile voastre spirituale, precum şi membrii familiei se vor simţi reconfortaţi şi încurajaţi când vor fi în compania voastră. Însă, lucrul cel mai important, relaţiile voastre cu Iehova vor deveni mai strânse. El a promis că va ‘lua orice piedică din calea poporului său’ dacă acesta va fugi de influenţa lui Satan (Isaia 57:14). Şi puteţi fi siguri că, dacă veţi depune eforturi pentru a înlătura şi depăşi obstacolele ce stau în calea progresului vostru spiritual, Iehova vă va binecuvânta din abundenţă.

[Notă de subsol]

^ par. 12 Publicat în mai multe limbi de Martorii lui Iehova.

[Legenda fotografiei de la pagina 28]

Isus a promis că, dacă avem credinţă, vom putea depăşi obstacole asemănătoare munţilor

[Legenda fotografiei de la pagina 30]

Citirea Bibliei ne determină să depunem mai multe eforturi pentru a învinge slăbiciunile spirituale