Întrebări de la cititori

Unde era Daniel când celor trei evrei le-a fost pusă la încercare integritatea în faţa imaginii uriaşe înălţate de Nebucadneţar în câmpia Dura?

Biblia nu spune acest lucru; prin urmare, nimeni nu poate stabili în prezent unde se afla Daniel în timpul acelui test al integrităţii.

Unii au emis ipoteza că rangul lui Daniel sau privilegiile pe care le primise din partea lui Nebucadneţar erau mai mari decât cele ale lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego şi, din acest motiv, lui nu i s-a cerut să meargă în câmpia Dura. Într-adevăr, textul din Daniel 2:49 arată că el a ocupat pentru un timp o poziţie mai înaltă decât cea deţinută de cei trei tovarăşi ai săi. Însă nu se poate dovedi că acest lucru l-a scutit de îndatorirea de a fi prezent împreună cu ceilalţi în faţa imaginii.

Încercând să explice absenţa lui Daniel, alţii au afirmat că probabil era plecat într-o misiune oficială sau era bolnav şi, astfel, nu a putut să se prezinte. Însă Biblia nu spune aşa ceva. Cu toate acestea, modul de a proceda al lui Daniel probabil că nu a putut fi criticat. Altminteri, invidioşii funcţionari babilonieni s-ar fi folosit fără îndoială de această ocazie pentru a-l acuza (Daniel 3:8). Atât înainte, cât şi după acest episod, Daniel s-a dovedit un om integru, loial lui Dumnezeu, indiferent de încercările cu care s-a confruntat (Daniel 1:8; 5:17; 6:4, 10, 11). Astfel, chiar dacă Biblia nu spune de ce Daniel nu a fost prezent în câmpia Dura, putem fi siguri că el i-a rămas fidel lui Iehova Dumnezeu şi nu a făcut compromis. — Ezechiel 14:14; Evrei 11:33.