Întrebări de la cititori

Când a fost unsă „Sfânta Sfintelor“ (NW), aşa cum este profeţit în Daniel 9:24?

În Daniel 9:24–27 este consemnată o profeţie referitoare la apariţia lui „Mesia, Prinţul“ — Cristos. Aşadar, ungerea ‘Sfintei Sfintelor’ profeţită de Daniel nu se referă la ungerea compartimentului numit Locul Preasfânt care se afla în templul din Ierusalim. Mai degrabă, expresia „Sfânta Sfintelor“ se referă la sanctuarul ceresc al lui Dumnezeu — Locul Preasfânt ceresc — din marele templu spiritual al lui Iehova. *Evrei 8:1–5; 9:2–10, 23.

Când a început să funcţioneze templul spiritual al lui Dumnezeu? În acest sens, să analizăm ce s-a întâmplat în anul 29 e.n., când Isus s-a prezentat pentru a fi botezat. Din acel moment, Isus a împlinit cuvintele din Psalmul 40:6–8. Mai târziu, apostolul Pavel a dat de înţeles că Isus s-a rugat lui Dumnezeu în felul următor: „Jertfă şi ofrandă nu ai vrut, ci mi-ai pregătit un corp“ (Evrei 10:5). Isus ştia că Dumnezeu ‘nu voia’ să mai fie aduse jertfe de animale în templul din Ierusalim. În schimb, Iehova pregătise pentru Isus un corp uman perfect care să fie oferit ca jertfă. Exprimându-şi dorinţa sinceră, Isus a mai spus: „Iată! Am venit (în sulul cărţii este scris despre mine) să fac voinţa ta, o, Dumnezeule!“ (Evrei 10:7). Care a fost răspunsul lui Iehova? În Evanghelia lui Matei se spune: „După ce a fost botezat, Isus imediat a ieşit din apă; şi iată, cerurile s-au deschis, şi el a văzut coborând ca un porumbel spiritul lui Dumnezeu care venea peste el. Iată! A fost, de asemenea, o voce din ceruri, care zicea: «Acesta este Fiul meu, cel iubit, pe care l-am aprobat»“. — Matei 3:16, 17.

Faptul că Iehova acceptase prezentarea corpului lui Isus ca jertfă indica venirea în existenţă a unui altar superior altarului propriu-zis aflat în templul din Ierusalim. El reprezenta „voinţa“ lui Dumnezeu, respectiv dispoziţia de a accepta jertfirea vieţii umane a lui Isus (Evrei 10:10). Ungerea lui Isus cu spirit sfânt a însemnat că Dumnezeu făcuse acum toate demersurile în vederea aducerii în existenţă a templului său spiritual. * Aşadar, în momentul botezului lui Isus, locuinţa cerească a lui Dumnezeu a fost unsă, sau pusă deoparte, ca „Sfânta Sfintelor“ a marelui templu spiritual.

[Note de subsol]

^ par. 3 Pentru o analiză a diferitelor aspecte ale templului spiritual al lui Dumnezeu, vezi Turnul de veghere din 1 iulie 1996, paginile 14–19.

^ par. 5 Acest subiect este abordat în cartea Să acordăm atenţie profeţiei lui Daniel!, la pagina 195.

[Legenda ilustraţiei de la pagina 27]

„Sfânta Sfintelor“ a fost unsă la botezul lui Isus