Vă amintiţi?

V-au plăcut ultimele numere ale Turnului de veghere? Dacă da, încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:

De ce a ales Pavel ca „speranţa“ să fie cel din urmă termen în enumerarea din Romani 5:3–5?

Pavel a enumerat o serie de elemente care marchează viaţa unui creştin: necazuri, perseverenţă, stare aprobată şi speranţă. Această „speranţă“ nu este speranţa pe care cineva o dobândeşte din Biblie la început, ci acea speranţă mai solidă şi mai profundă pe care un creştin o poate căpăta în timp. — 15/12, paginile 22–23.

De ce ar trebui să-l intereseze pe un creştin întrecerile sportive din Grecia antică?

Dacă înţelegem modul în care se desfăşurau acele jocuri şi unele obiceiuri aferente, putem să înţelegem mai bine multe versete biblice. Unele dintre aceste versete se referă la ‘a concura potrivit regulilor’, ‘a ne debarasa de orice greutate şi a privi la exemplul dat de Isus’, ‘a alerga cursa până la capăt’ şi a obţine coroana, sau premiul (2 Timotei 2:5; 4:7, 8; Evrei 12:1, 2; 1 Corinteni 9:24, 25; 1 Petru 5:4). — 1/1, paginile 28–30.

Ce modalitate nouă de anunţare a veştii bune a fost introdusă în ianuarie 1914?

Atunci a fost lansată „Foto-Drama Creaţiunii“. Ea era alcătuită din patru părţi şi includea imagini filmate şi sute de diapozitive color, multe dintre acestea fiind sincronizate cu explicaţii înregistrate pe discuri fonografice. Pentru a le preda oamenilor mesajul Bibliei, au fost pregătite şi utilizate pe scară largă 20 de seturi ale acestei Drame. — 15/1, paginile 8–9.

În ce fel se deosebeşte Corpul de Guvernare de o asociaţie?

În timp ce membrii consiliului de administraţie al unei asociaţii sunt votaţi în funcţia lor de către membrii asociaţiei, Corpul de Guvernare nu este numit de vreun om, ci de Isus Cristos. Nu este neapărat necesar ca membrii consiliului de administraţie al vreunei asociaţii folosite de Martorii lui Iehova să fie membri ai Corpului de Guvernare. La recenta întrunire anuală a Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, membrii Corpului de Guvernare care făceau parte din consiliul de administraţie şi din comitetul director al acesteia s-au retras voluntar din funcţiile lor. Locurile lor au fost ocupate de fraţi maturi dintre „alte oi“ (Ioan 10:16). Astfel, Corpul de Guvernare poate să aloce mai mult timp pregătirii hranei spirituale şi satisfacerii sub alte forme a necesităţilor spirituale ale fraternităţii mondiale. — 15/1, paginile 29, 31.

Care sunt două exemple biblice pe care le-am putea analiza pentru a şti cum să învingem descurajarea?

Unul dintre acestea este Ana, mama lui Samuel. În loc să se lase pradă descurajării când o acţiune a ei a fost interpretată greşit de Eli, marele preot al Israelului, ea i-a spus în mod deschis şi cu respect acestuia cum stăteau lucrurile în realitate. În plus, Ana nu a nutrit resentimente faţă de Eli. Al doilea exemplu este Marcu, care trebuie să se fi descurajat când apostolul Pavel nu a dorit să-l ia într-un tur misionar. Însă el nu s-a lăsat copleşit de descurajare când a pierdut acest privilegiu, ci a continuat să fie activ în serviciul său, însoţindu-l pe Barnaba. — 1/2, paginile 20–22.

Care este punctul de vedere al lui Dumnezeu cu privire la homosexualitate?

Legea dată de Dumnezeu naţiunii Israel prevedea ca homosexualii „să fie pedepsiţi negreşit cu moartea“ (Leviticul 20:13). Legea pe care Dumnezeu le-a dat-o creştinilor arată că el nu şi-a schimbat punctul de vedere. „Homosexualii“ sunt puşi în rândul celor ce „nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu“. Însă homosexualii se pot căi şi, astfel, pot obţine aprobarea lui Dumnezeu (1 Corinteni 6:9, 10, Biblia Cornilescu revizuită în 1991). — 15/2, pagina 31.

Cine au fost Chiril şi Metodiu şi cum au facilitat ei studierea Bibliei?

Ei au fost doi fraţi născuţi în Tesalonic (Grecia), în secolul al IX-lea, care au creat un alfabet pentru limbile slave şi au tradus în slavonă o mare parte a Bibliei. — 1/3, paginile 28–29.

Ce înseamnă expresia ‘a-ţi îndrepta mintea spre spirit’? — Romani 8:6.

Înseamnă a fi condus, dominat şi impulsionat de forţa activă a lui Iehova. Noi lăsăm spiritul lui Dumnezeu să acţioneze asupra noastră dacă citim şi studiem Biblia, dacă ascultăm din inimă de legea lui Dumnezeu şi dacă cerem în rugăciune spiritul său. — 15/3, pagina 15.

Ce putem face dacă suntem de părere că am fost greşit înţeleşi?

Este important să ne străduim să clarificăm problema în spiritul iubirii. Dacă se pare că nu avem succes, să nu disperăm. Să ne rugăm lui Iehova, „Cel ce cântăreşte inimile“, cerându-i să ne acorde înţelegere şi ajutor (Proverbele 21:2; 1 Samuel 16:7). — 1/4, paginile 21–23.