Motive de bucurie pentru cei ce umblă în lumină

„Veniţi . . . să umblăm în lumina DOMNULUI!“ — ISAIA 2:5.

1, 2. a) Cât de importantă este lumina? b) De ce este atât de serios avertismentul că întunericul va acoperi pământul?

IEHOVA este Izvorul luminii. Biblia spune că el „a dat soarele ca să lumineze ziua . . . [şi] a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea“ (Ieremia 31:35; Psalmul 8:3). El este Cel care a creat soarele nostru — un enorm reactor nuclear ce degajă în spaţiu uriaşe cantităţi de energie, o parte din această energie fiind sub formă de lumină şi căldură. Din această energie, infima cantitate ce ajunge la noi sub forma luminii solare întreţine viaţa pe pământ. Fără lumina soarelui, nu am putea trăi. Pământul ar fi o planetă lipsită de viaţă.

2 Având în vedere acest lucru, putem să înţelegem gravitatea situaţiei descrise de profetul Isaia, care a spus: „Iată, întunericul va acoperi pământul şi negură mare popoarele“ (Isaia 60:2). Desigur, nu este vorba despre un întuneric fizic. Isaia nu a vrut să spună că într-o anumită zi soarele, luna şi stelele vor înceta să mai lumineze (Psalmii 89:36, 37; 136:7–9). El se referea mai degrabă la un întuneric spiritual. Dar acest întuneric este ucigător. La urma urmei, aşa cum nu putem trăi fără lumină fizică, tot aşa nu putem trăi fără lumină spirituală. — Luca 1:79.

3. Ţinând cont de cuvintele lui Isaia, ce ar trebui să facă creştinii?

3 Ţinând cont de aceste lucruri, este deosebit de important să remarcăm că, deşi s-au împlinit cu privire la naţiunea antică Iuda, cuvintele lui Isaia cunosc o împlinire mai mare în prezent. Da, actualmente lumea este cufundată în întuneric spiritual. În această situaţie periculoasă, lumina spirituală este de maximă importanţă. Iată de ce creştinii ar trebui să dea ascultare îndemnului lui Isus: „Să strălucească . . . lumina voastră înaintea oamenilor“ (Matei 5:16). Creştinii fideli pot lumina în întuneric pentru cei blânzi, dându-le astfel posibilitatea să obţină viaţa. — Ioan 8:12.

Timpuri întunecate în Israel

4. Când s-au împlinit prima dată cuvintele profetice ale lui Isaia, însă ce situaţie exista deja pe vremea sa?

4 Cuvintele lui Isaia despre întunericul care acoperă pământul s-au împlinit prima dată când ţara lui Iuda era pustie şi locuitorii ei se aflau în exil în Babilon. Însă chiar şi înainte, pe vremea lui Isaia, o mare parte a naţiunii era cufundată în întuneric spiritual, fapt care l-a îndemnat pe profet să le adreseze conaţionalilor lui următorul îndemn: „Veniţi, casă a lui Iacov, să umblăm în lumina DOMNULUI!“ — Isaia 2:5; 5:20.

5, 6. Care au fost cauzele întunericului pe timpul lui Isaia?

5 Isaia a profeţit în Iuda „pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, împăraţi ai lui Iuda“ (Isaia 1:1). Atunci erau vremuri tulburi, marcate de instabilitate politică, ipocrizie religioasă, coruperea justiţiei şi asuprirea celor săraci. Chiar şi în timpul domniei unor regi fideli, cum a fost Iotam, altarele dumnezeilor falşi puteau fi văzute pe vârfurile multor dealuri. În timpul domniei regilor infideli, situaţia a fost şi mai rea. De exemplu, răul rege Ahaz a mers până acolo încât l-a jertfit pe fiul său în cadrul  unui ritual în cinstea zeului Moloh. Domnea într-adevăr întunericul! — 2 Împăraţi 15:32–34; 16:2–4.

6 Situaţia era tulbure şi pe plan mondial. Moabul, Edomul şi Filistia reprezentau o ameninţare la graniţele lui Iuda. Regatul de nord al lui Israel era un duşman declarat al lui Iuda, deşi între locuitorii celor două regate existau legături de sânge. Mai la nord, pacea lui Iuda era ameninţată de Siria. Însă şi mai periculoasă era cruda Asirie, care căuta mereu ocazii de a-şi extinde dominaţia. În perioada în care a profeţit Isaia, Asiria a şters Israelul de pe hartă şi aproape că a distrus Iuda. La un moment dat, toate cetăţile fortificate din Iuda, cu excepţia Ierusalimului, erau în mâinile asirienilor. — Isaia 1:7, 8; 36:1.

7. Ce cale au ales Iuda şi Israelul, şi cum a reacţionat Iehova?

7 Aceste necazuri au venit peste poporul de legământ al lui Dumnezeu deoarece locuitorii Israelului şi ai lui Iuda nu i-au fost loiali. Asemenea celor menţionaţi în cartea Proverbele, ei ‘au părăsit cărările dreptăţii, ca să umble pe drumuri întunecoase’ (Proverbele 2:13). Totuşi, deşi era supărat pe poporul său, Iehova nu l-a abandonat complet. El i-a ridicat pe Isaia şi pe alţi profeţi ca să furnizeze lumină spirituală pentru toţi membrii naţiunii care se străduiau încă să-i slujească cu fidelitate. Lumina furnizată de Iehova prin intermediul acestor profeţi a fost cu adevărat preţioasă. Ea a însemnat viaţă.

Timpuri de întuneric în prezent

8, 9. Care sunt cauzele întunericului în care este cufundată lumea în prezent?

8 Situaţia de astăzi este foarte asemănătoare cu cea din zilele lui Isaia. În timpul nostru, conducătorii umani i-au întors spatele lui Iehova şi Regelui întronat de el, Isus Cristos (Psalmul 2:2, 3). Conducătorii religioşi ai creştinătăţii şi-au indus în eroare turmele. Ei pretind că îi slujesc lui Dumnezeu, dar, în realitate, cei mai mulţi dintre ei, pe lângă faptul că predau doctrine păgâne, susţin dumnezeii acestei lumi: naţionalismul, militarismul, bogăţia şi unele personalităţi marcante.

9 Dintr-un loc în altul, religiile creştinătăţii s-au implicat în războaie şi conflicte civile ale căror caracteristici sunt epurarea etnică şi alte orori. În plus, în loc să ia poziţie de partea moralităţii bazate pe Biblie, multe biserici fie ignoră, fie susţin în mod activ practici imorale ca fornicaţia şi homosexualitatea. Ca urmare a respingerii normelor biblice, turmele creştinătăţii sunt asemenea oamenilor despre care psalmistul antic a spus: „Ei nu cunosc, nici nu înţeleg; umblă în întuneric“ (Psalmul 82:5). Într-adevăr, asemenea anticei Iuda, creştinătatea se află într-un întuneric dens. — Revelaţia 8:12.

10. Cum străluceşte lumina în întunericul din prezent, şi cum trag foloase cei blânzi?

10 În acest întuneric, Iehova face să strălucească lumina de dragul celor blânzi. Pentru aceasta, el îi foloseşte pe slujitorii săi unşi de pe pământ, „sclavul fidel şi prevăzător“; ei ‘strălucesc ca surse de lumină în lume’ (Matei 24:45; Filipeni 2:15). Clasa sclavului, sprijinită de milioane de însoţitori, „alte oi“, reflectă lumina spirituală bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia  (Ioan 10:16). În actuala lume cufundată în întuneric, această lumină le dă speranţă celor blânzi şi îi ajută să lege relaţii strânse cu Dumnezeu şi să evite capcanele spirituale. Această lumină este preţioasă. Ea înseamnă viaţă.

„Laud numele tău“

11. Ce informaţii a furnizat Iehova în zilele lui Isaia?

11 Ce fel de îndrumare a furnizat Iehova în zilele întunecate în care a trăit Isaia şi în zilele şi mai întunecate care au urmat, când babilonienii au dus poporul lui Iehova în captivitate? Pe lângă faptul că a furnizat îndrumare morală, el a arătat clar cum avea să-şi îndeplinească scopurile cu privire la poporul său. Să analizăm, de exemplu, minunatele profeţii consemnate în capitolele de la 25 la 27 ale cărţii Isaia. Aceste capitole arată cum a procedat Iehova în acele timpuri şi cum procedează el în prezent.

12. Ce cuvinte sincere rosteşte Isaia?

12 Mai întâi, Isaia declară: „O, Iehova, tu eşti Dumnezeul meu. Eu te înalţ, eu laud numele tău“. Ce cuvinte de laudă sincere! Dar ce anume l-a îndemnat pe profet să rostească această rugăciune? Un motiv important este arătat în partea a doua a versetului, unde citim: „Căci tu [Iehova] ai făcut lucruri minunate, decizii din timpurile de la început, în fidelitate, în lealitate“. — Isaia 25:1, NW.

13. a) Ce cunoştinţă i-a sporit lui Isaia aprecierea faţă de Iehova? b) Ce putem învăţa din exemplul lui Isaia?

13 Până în zilele lui Isaia, Iehova făcuse multe lucruri minunate pentru Israel, iar acestea fuseseră aşternute în scris. Cu siguranţă, Isaia cunoştea scrierile respective. De exemplu, el ştia că Iehova îşi eliberase poporul din sclavia egipteană şi îl ocrotise de furia armatei lui Faraon la Marea Roşie. El ştia că Iehova îşi condusese slujitorii prin pustie şi îi adusese în Ţara Promisă (Psalmul 136:1, 10–26). Astfel de relatări istorice au demonstrat că Iehova Dumnezeu este fidel şi demn de încredere. ‘Deciziile’ sale — toate lucrurile pe care şi le propune — devin realitate. Cunoştinţa exactă furnizată de Dumnezeu l-a întărit pe Isaia pentru a continua să umble în lumină. Astfel, el este un excelent exemplu pentru noi. Dacă studiem cu atenţie Cuvântul scris al lui Dumnezeu şi îl aplicăm, şi noi vom rămâne în lumină. — Psalmul 119:105; 2 Corinteni 4:6.

O cetate este distrusă

14. Ce s-a profeţit despre o cetate, şi, după cât se pare, despre care cetate este vorba?

14 O astfel de decizie a lui Dumnezeu este consemnată în Isaia 25:2, unde citim următoarele: „Ai prefăcut cetatea într-un morman de pietre, cetăţuia cea fortificată într-o ruină; dintr-un palat al străinilor, nu va mai fi un oraş şi niciodată nu va mai fi zidit“. Despre ce oraş, sau cetate, este vorba? Se pare că Isaia se referea în mod profetic la Babilon. Într-adevăr, a sosit timpul ca şi Babilonul să ajungă doar un morman de pietre.

15. Ce ‘mare cetate’ există în prezent, şi ce se va întâmpla cu ea?

15 Are cetatea la care s-a referit Isaia un corespondent în zilele noastre? Desigur. Cartea Revelaţia vorbeşte despre „cetatea cea mare care are un regat peste regii pământului“ (Revelaţia 17:18). Această cetate mare este „Babilonul cel Mare“, imperiul mondial al religiei false (Revelaţia 17:5). În prezent, principala componentă a Babilonului cel Mare este creştinătatea, ai cărei clerici sunt primii care se opun lucrării de predicare a Regatului efectuate de poporul lui Iehova (Matei 24:14). Însă, la fel ca Babilonul antic, în curând Babilonul cel Mare va fi distrus şi nu se va mai ridica niciodată.

16, 17. În ce fel a fost Iehova glorificat de duşmanii săi în antichitate şi în epoca modernă?

16 Ce a mai profeţit Isaia despre „cetăţuia cea fortificată“? Adresându-se lui Iehova, Isaia spune: „Poporul cel puternic Te va preamări şi cetăţile popoarelor înspăimântătoare [oraşul naţiunilor tiranice, NW] se vor teme de Tine“ (Isaia 25:3). Cum ar putea acest oraş ostil, „oraşul naţiunilor tiranice“, să-l glorifice pe Iehova? Să ne amintim ce i s-a întâmplat lui Nebucadneţar,  cel mai puternic rege al Babilonului. În urma unui episod care i-a dat de gândit şi i-a arătat cât de slab era, el a fost obligat să recunoască măreţia lui Iehova şi atotputernicia Sa (Daniel 4:34, 35). Când Iehova îşi va folosi puterea, chiar şi duşmanii săi, cu toate că vor ezita, vor fi obligaţi, în cele din urmă, să recunoască lucrările sale puternice.

17 A fost Babilonul cel Mare obligat vreodată să recunoască lucrările puternice ale lui Iehova? Desigur. În timpul primului război mondial, slujitorii unşi ai lui Iehova au predicat în mijlocul necazurilor. În 1918, ei au ajuns în captivitate spirituală când membrii Comitetului Executiv al Societăţii Watch Tower au fost închişi. Lucrarea de predicare organizată aproape a încetat. Apoi, în 1919, Iehova i-a restabilit şi i-a reînsufleţit cu spiritul său. Apoi, ei au început imediat să ducă la îndeplinire misiunea de a predica vestea bună pe tot pământul locuit (Marcu 13:10). Toate aceste evenimente, precum şi efectul lor asupra celor ce li se împotriveau, au fost profeţite în cartea Revelaţia. Opozanţii „s-au înspăimântat şi i-au dat glorie Dumnezeului cerului“ (Revelaţia 11:3, 7, 11–13). Aceasta nu înseamnă că s-au convertit cu toţii, ci înseamnă că au fost obligaţi să recunoască lucrarea puternică înfăptuită de Iehova cu acea ocazie, exact aşa cum profeţise Isaia.

„O fortăreaţă pentru cel umil“

18, 19. a) De ce nu reuşesc împotrivitorii să ştirbească integritatea poporului lui Iehova? b) Cum va fi stinsă „melodia celor tiranici“?

18 Isaia îşi îndreaptă acum atenţia spre bunătatea pe care o arată Iehova faţă de cei ce umblă în lumină. El îi spune lui Iehova: „Ai devenit o fortăreaţă pentru cel umil, o fortăreaţă pentru cel sărac în strâmtorarea în care se află, un refugiu în faţa furtunii, o umbră în faţa arşiţei, atunci când suflarea celor tiranici este ca o furtună împotriva unui zid. Ca arşiţa într-un ţinut arid, tu reprimi vacarmul străinilor, arşiţa cu umbra unui nor. Melodia celor tiranici se stinge“. — Isaia 25:4, 5, NW.

 19 Din 1919, tiranii fac tot posibilul să ştirbească integritatea adevăraţilor închinători, dar eforturile lor sunt zadarnice. De ce? Deoarece Iehova este fortăreaţa şi refugiul poporului său. El îl scapă de arşiţa persecuţiei şi stă ca un zid puternic în calea opoziţiei asemănătoare unei furtuni. Noi care umblăm cu încredere în lumina lui Dumnezeu aşteptăm cu nerăbdare timpul când ‘melodia celor tiranici se va stinge’. Da, noi aşteptăm cu nerăbdare ziua în care duşmanii lui Iehova vor dispărea.

20, 21. Ce ospăţ dă Iehova, şi ce va include acest ospăţ în lumea nouă?

20 Ca Tată iubitor, Iehova nu numai că îşi ocroteşte slujitorii, dar şi le furnizează cele necesare. După ce şi-a eliberat poporul din Babilonul cel Mare în 1919, el l-a aşezat la un ospăţ al biruinţei, dându-i hrană spirituală din belşug. Lucrul acesta a fost profeţit în Isaia 25:6, unde citim: „DOMNUL oştirilor pregăteşte tuturor popoarelor pe muntele acesta, un ospăţ de mâncăruri gustoase, un ospăţ de vinuri vechi, de lucruri grase, pline de măduvă, de vinuri vechi şi limpezite“. Ce binecuvântaţi suntem să participăm la acest banchet (Matei 4:4)! „Masa lui Iehova“ este cu adevărat plină de bunătăţi (1 Corinteni 10:21). Prin intermediul „sclavului fidel şi prevăzător“, nouă ni se dă tot ce avem nevoie din punct de vedere spiritual.

21 Acest ospăţ dat de Dumnezeu mai include ceva. Banchetul spiritual de care ne bucurăm în prezent ne aminteşte de belşugul de hrană materială care va exista în lumea nouă promisă de Dumnezeu. Atunci ‘ospăţul de lucruri grase’ va însemna şi hrană materială din abundenţă. Nimeni nu va mai fi flămând în sens fizic sau spiritual. Ce uşurare va fi aceasta pentru iubiţii noştri fraţi fideli care suferă din cauza prezisei ‘lipse de alimente’ — o componentă a ‘semnului’ prezenţei lui Isus (Matei 24:3, 7)! Cât de încurajatoare sunt pentru ei cuvintele psalmistului, care a spus: „Va fi belşug de grâne în ţară până pe vârful munţilor“! — Psalmul 72:16.

22, 23. a) Ce ‘învelitoare’, sau ‘văl’, va fi înlăturată, şi cum? b) Cum va fi înlăturat ‘dispreţul poporului lui Iehova’?

22 Să dăm ascultare acum unei promisiuni şi mai minunate. Comparând păcatul şi moartea cu o ‘învelitoare’, sau cu un ‘văl’, Isaia spune: „Pe muntele acesta, [Iehova] înlătură vălul care acoperă toate popoarele şi învelitoarea care înfăşoară toate neamurile“ (Isaia 25:7). Gândiţi-vă! Păcatul şi moartea, care apasă omenirea ca o pătură sufocantă, nu vor mai exista. Cât de mult tânjim după ziua în care jertfa de răscumpărare a lui Isus va fi aplicată în mod complet în folosul oamenilor fideli şi ascultători! — Revelaţia 21:3, 4.

 23 Vorbind sub inspiraţie divină despre acel timp glorios, profetul ne dă următoarea asigurare: „[Dumnezeu] nimiceşte moartea pe vecie: Stăpânul, DOMNUL va şterge lacrimile de pe toate feţele şi va îndepărta de pe tot pământul dispreţul poporului Său; căci DOMNUL a vorbit“ (Isaia 25:8). Nimeni nu va mai muri de moarte naturală şi nimeni nu va mai plânge pierderea unei fiinţe dragi. Ce binecuvântare! Mai mult decât atât, nicăieri pe pământ nu se vor mai auzi învinuirile şi propaganda mincinoasă pe care le-au suportat atâta timp Dumnezeu şi slujitorii săi. De ce? Deoarece Iehova va înlătura sursa acestora — tatăl minciunii, Satan Diavolul, şi sămânţa lui. — Ioan 8:44.

24. Cum reacţionează cei ce umblă în lumină la acţiunile puternice întreprinse de Iehova în folosul lor?

24 Când meditează la aceste manifestări ale puterii lui Iehova, cei ce umblă în lumină se simt îndemnaţi să exclame: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este DOMNUL, pe El Îl aşteptam; acum să ne înveselim şi să ne bucurăm de mântuirea Lui!“ (Isaia 25:9). În curând, oamenii drepţi vor avea toate motivele să se bucure. Întunericul va fi complet risipit, iar oamenii fideli se vor scălda pentru eternitate în lumina lui Iehova. Ar putea exista vreo speranţă mai glorioasă decât aceasta? Nicidecum!

Puteţi să explicaţi?

• De ce este esenţial în prezent să umblăm în lumină?

• De ce a lăudat Isaia numele lui Iehova?

• De ce nu vor reuşi niciodată duşmanii să ştirbească integritatea poporului lui Dumnezeu?

• Ce binecuvântări bogate le sunt rezervate celor ce umblă în lumină?

[Întrebări de studiu]

[Legenda ilustraţiei de la paginile 12, 13]

Locuitorii din Iuda aduceau copii ca jertfă lui Moloh

[Legenda ilustraţiilor de la pagina 15]

Cunoştinţa despre actele puternice ale lui Iehova l-a îndemnat pe Isaia să laude numele Său

[Legenda fotografiei de la pagina 16]

Cei drepţi se vor scălda pentru totdeauna în lumina lui Iehova