Anunţ special

LA ÎNCHEIEREA întrunirii anuale a Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ţinută la 7 octombrie 2000, preşedintele întrunirii, John E. Barr, membru al Corpului de Guvernare, a făcut un anunţ special. Acest anunţ s-a bazat pe discursurile ţinute mai înainte în acea zi de Theodore Jaracz şi Daniel Sydlik. — Vezi paginile 12–16 şi 28–31 ale acestei reviste.

Aducând în atenţia auditoriului o idee importantă, fratele Barr a spus: „«Sclavului fidel şi prevăzător» şi Corpului său de Guvernare li s-au încredinţat responsabilităţi mult mai mari şi mai cuprinzătoare decât cele acordate asociaţiilor. Prevederile statutului fiecăreia dintre aceste instrumente juridice au un caracter limitat. Totuşi, Stăpânul nostru, Isus Cristos, a numit clasa sclavului fidel peste toate «bunurile» sale, sau interesele Regatului, de aici, de pe pământ“. — Matei 24:45–47.

În ce priveşte asociaţia din Pennsylvania, fratele Barr a spus: „De la fondarea ei, în 1884, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania a jucat un rol important în istoria noastră contemporană. Totuşi, este doar un instrument juridic ce poate fi folosit de «sclavul fidel şi prevăzător» când e nevoie“.

În discursurile lor, fratele Sydlik şi fratele Jaracz au explicat că, deşi ‘sclavului fidel şi prevăzător’ i s-au încredinţat toate bunurile pământeşti ale Domnului, acest lucru nu îi împiedică pe membrii clasei sclavului să le permită unor bărbaţi calificaţi din rândul ‘altor oi’ să se achite de anumite responsabilităţi administrative curente (Ioan 10:16). Nu există nici un motiv bazat pe Scripturi pentru ca toţi sau vreunul dintre membrii consiliilor de administraţie ale acestor instrumente juridice folosite de Martorii lui Iehova să fie creştini unşi.

Fratele Barr le-a spus celor prezenţi că, recent, anumiţi membri ai Corpului de Guvernare al Martorilor lui Iehova s-au retras voluntar din consiliile de administraţie ale tuturor instrumentelor juridice folosite de „sclavul fidel şi prevăzător“ în Statele Unite. În locul acestora au fost aleşi fraţi de încredere din clasa altor oi.

Această decizie a Corpului de Guvernare este într-adevăr benefică. Ea le permite membrilor Corpului de Guvernare să aloce mai mult timp pregătirii hranei spirituale şi satisfacerii sub alte forme a necesităţilor spirituale ale fraternităţii mondiale.

În încheiere, preşedintele întrunirii a adresat auditoriului entuziasmat următoarele cuvinte: „Deşi le-au fost încredinţate diverse însărcinări de natură juridică şi administrativă unor supraveghetori cu experienţă, . . . toţi slujesc sub îndrumarea spirituală a Corpului de Guvernare. . . . Toţi ne bizuim pe Iehova, rugându-ne să binecuvânteze eforturile conjugate pe care le depunem pentru a înfăptui voinţa lui, spre onoarea şi gloria marelui său nume“.