Să fim întăriţi prin iubire

„Să-l iubeşti pe Iehova Dumnezeul tău cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău şi cu toată mintea ta.“ — MATEI 22:37.

1. a) Care sunt unele calităţi pe care le cultivă un creştin? b) Care este cea mai importantă calitate creştină, şi de ce?

UN CREŞTIN cultivă multe calităţi pentru a fi un ministru eficient. Cartea Proverbele scoate în evidenţă valoarea cunoştinţei, a înţelegerii şi a înţelepciunii (Proverbele 2:1–10). Apostolul Pavel a vorbit despre necesitatea de a avea o credinţă solidă şi o speranţă puternică (Romani 1:16, 17; Coloseni 1:5; Evrei 10:39). Perseverenţa şi stăpânirea de sine sunt şi ele esenţiale (Faptele 24:25; Evrei 10:36). Însă există un element fără de care celelalte calităţi îşi pierd din valoare, ba chiar ajung lipsite de valoare. Acesta este iubirea. — 1 Corinteni 13:1–3, 13.

2. Cum a arătat Isus cât de importantă este iubirea, şi, prin urmare, ce întrebări se pun?

2 Isus a arătat cât de importantă este iubirea când a spus: „Prin aceasta toţi vor şti că sunteţi discipolii mei, dacă aveţi iubire între voi“ (Ioan 13:35). Întrucât iubirea este semnul de identificare a unui creştin adevărat, trebuie să ne punem întrebări cum ar fi: Ce este iubirea? De ce este atât de important faptul că Isus a spus că aceasta, mai presus de orice altă calitate, îi caracterizează pe discipolii săi? Cum putem cultiva iubire? Pe cine ar trebui să iubim? În continuare vom primi răspuns la aceste întrebări.

Ce este iubirea?

3. Cum poate fi definită iubirea, şi de ce se poate spune că ea are legătură atât cu mintea, cât şi cu inima?

3 Iubirea este definită drept „sentiment de ataşament călduros sau afecţiune profundă; atracţie puternică sau simpatie faţă de cineva“. Este o calitate care îi îndeamnă pe oameni să le facă bine altora, uneori cu preţul unor mari sacrificii personale. Iubirea, aşa cum este descrisă în Biblie, are legătură atât cu mintea, cât şi cu inima. Mintea, sau raţiunea, joacă un rol în acest sens întrucât cineva care iubeşte o face în cunoştinţă de cauză, recunoscând că el şi alţi oameni pe care el îi iubeşte au cu toţii atât slăbiciuni, cât şi calităţi atrăgătoare. De asemenea, iubirea are legătură cu raţiunea întrucât creştinul iubeşte unele persoane — uneori, probabil, contrar înclinaţiilor sale fireşti — deoarece ştie, în urma citirii Bibliei, că Dumnezeu doreşte ca el să facă acest lucru (Matei 5:44; 1 Corinteni 16:14). Totuşi, iubirea provine în primul rând din inimă. Iubirea autentică, aşa cum este prezentată în Biblie, în nici un caz nu ţine doar de raţiune. Ea presupune sinceritate profundă şi un deplin angajament emoţional. — 1 Petru 1:22.

4. În ce fel este iubirea o legătură puternică?

4 Oamenii cu o inimă egoistă sunt rareori în stare să cultive relaţii bazate într-adevăr pe iubire. Lucrurile stau astfel deoarece cineva care iubeşte este gata să pună interesele altuia mai presus de ale sale (Filipeni 2:2–4). Cuvintele lui Isus „este mai multă fericire în a da decât în a primi“ se adeveresc îndeosebi atunci când acţiunea de a da are la bază iubirea (Faptele 20:35). Iubirea este o legătură puternică (Coloseni 3:14). Ea include  deseori prietenia, însă legăturile de iubire sunt mai puternice decât legăturile de prietenie. Relaţia romantică dintre un soţ şi soţia lui este numită uneori iubire; totuşi, iubirea pe care Biblia ne îndeamnă să o cultivăm este mai durabilă decât atracţia fizică. Dacă un soţ şi o soţie se iubesc cu adevărat unul pe celălalt, ei vor rămâne împreună chiar dacă o relaţie fizică nu mai este posibilă din cauza vârstei înaintate sau a neputinţei unuia dintre ei.

Iubirea: o calitate esenţială

5. De ce este iubirea o calitate esenţială pentru un creştin?

5 De ce este iubirea o calitate esenţială pentru un creştin? În primul rând, deoarece Isus le-a poruncit continuatorilor lui să se iubească unii pe alţii. El a spus: „Voi sunteţi prietenii mei dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. Aceste lucruri vi le poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii“ (Ioan 15:14, 17). În al doilea rând, deoarece Iehova este personificarea iubirii, iar noi, ca închinători ai săi, trebuie să-l imităm (Efeseni 5:1; 1 Ioan 4:16). Biblia spune că asimilarea cunoştinţei despre Iehova şi Isus înseamnă viaţă veşnică. Cum am putea spune că îl cunoaştem pe Dumnezeu dacă nu încercăm să fim ca el? Apostolul Ioan a prezentat următorul raţionament: „Cine nu iubeşte n-a ajuns să-l cunoască pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire“. — 1 Ioan 4:8.

6. Cum poate iubirea să realizeze un echilibru între diferitele aspecte ale vieţii noastre?

6 În al treilea rând, iubirea este importantă deoarece ea ne ajută să realizăm un echilibru între diferitele aspecte ale vieţii noastre şi să cultivăm o motivaţie corectă pentru tot ceea ce facem. De exemplu, este esenţial să asimilăm în permanenţă cunoştinţă din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru un creştin, această cunoştinţă este ca hrana deoarece îl ajută să se maturizeze şi să acţioneze în armonie cu voinţa lui Dumnezeu (Psalmul 119:105; Matei 4:4; 2 Timotei 3:15, 16). Totuşi, Pavel a avertizat: „Cunoştinţa îngâmfă, însă iubirea zideşte“ (1 Corinteni 8:1). Nu, problema nu are legătură cu cunoştinţa exactă, ci cu noi, deoarece avem înclinaţii păcătoase (Geneza 8:21). Dacă nu este echilibrată de iubire, cunoştinţa îl poate face pe cineva să se îngâmfe, gândindu-se că este mai bun decât alţii. Aşa ceva nu se va întâmpla dacă motivaţia lui principală este iubirea. „Iubirea . . . nu se laudă, nu se îngâmfă“ (1 Corinteni 13:4). Creştinul care are ca forţă motrice iubirea nu devine mândru, chiar dacă acumulează o cunoştinţă vastă. Iubirea îl ajută să rămână umil şi să nu dorească să-şi facă un renume. — Psalmul 138:6; Iacov 4:6.

7, 8. Cum ne ajută iubirea să ne concentrăm asupra lucrurilor mai importante?

7 Pavel le-a scris filipenilor: „Iată ce continuu să cer în rugăciunile mele: ca iubirea voastră să abunde din ce în ce mai mult în cunoştinţă exactă şi în discernământ deplin; ca să vă asiguraţi de lucrurile mai importante“ (Filipeni 1:9, 10). Iubirea creştină ne va ajuta să dăm ascultare acestui îndemn de a ne asigura de lucrurile mai importante. De exemplu, să ne gândim la următoarele cuvinte adresate de Pavel lui Timotei: „Dacă cineva aspiră la o sarcină de supraveghetor, doreşte o lucrare excelentă“ (1 Timotei 3:1). Pe parcursul anului de serviciu 2000, numărul congregaţiilor de pe glob a crescut cu 1 502, ajungându-se la un total de 91 487 de congregaţii. Prin urmare, este mare nevoie de bătrâni de congregaţie. De aceea, fraţii care aspiră la acest privilegiu sunt demni de laudă.

8 Totuşi, cei care aspiră la privilegiul de supraveghetor îşi vor menţine echilibrul dacă păstrează viu în minte scopul acestui privilegiu. Simplul fapt de a avea autoritate sau de a fi mai cunoscut nu este un lucru important. Bătrânii care-i sunt plăcuţi lui Iehova au ca motivaţie iubirea pentru el şi pentru fraţii lor. Ei nu caută prestigiu sau autoritate. După ce i-a sfătuit pe bătrânii de congregaţie să păstreze o atitudine corespunzătoare, apostolul Petru a accentuat necesitatea ‘umilinţei minţii’. El le-a dat tuturor membrilor congregaţiei următorul sfat: „Umiliţi-vă . . . sub mâna cea tare a lui Dumnezeu“ (1 Petru 5:1–6). Ar fi bine ca toţi cei ce aspiră la un privilegiu de serviciu să reflecteze la exemplul de conştiinciozitate şi de umilinţă pe care îl dau pe tot globul nenumăraţi bătrâni, care sunt în acest fel o binecuvântare pentru congregaţiile lor. — Evrei 13:7.

 O motivaţie corectă ne ajută să perseverăm

9. De ce creştinii păstrează în minte binecuvântările promise de Iehova?

9 Să vedem un alt aspect care arată că este important să avem ca motivaţie iubirea. Celor care urmăresc devoţiunea sfântă animaţi de iubire Biblia le promite bogate binecuvântări în prezent şi binecuvântări extraordinare în viitor (1 Timotei 4:8). Un creştin care crede cu tărie aceste promisiuni şi care este convins că Iehova „devine răsplătitorul celor care îl caută stăruitor“ este ajutat să rămână ferm în credinţă (Evrei 11:6). Cei mai mulţi dintre noi tânjesc după împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu şi se fac ecoul cuvintelor apostolului Ioan: „Amin! Vino, Doamne Isus!“ (Revelaţia 22:20). Da, meditarea la binecuvântările pe care le vom primi în curând dacă rămânem fideli ne întăreşte ca să perseverăm, aşa cum şi Isus a fost ajutat să persevereze deoarece a păstrat în minte „bucuria care îi era pusă înainte“. — Evrei 12:1, 2.

10, 11. În ce fel ne ajută să perseverăm faptul de a avea ca motivaţie iubirea?

10 Dar ce s-ar putea întâmpla dacă singurul motiv pentru care îi slujim lui Iehova este dorinţa de a trăi în lumea nouă? În acest caz, am putea deveni cu uşurinţă nerăbdători sau nemulţumiţi când trecem prin dificultăţi ori când anumite evenimente nu au loc în modul sau în momentul în care ne-am aşteptat noi. Am putea fi în mare pericol de a merge în derivă (Evrei 2:1; 3:12). Pavel a vorbit despre un fost însoţitor al său numit Dima, care l-a părăsit deoarece „a iubit actualul sistem de lucruri“ (2 Timotei 4:10). Toţi cei care slujesc cu motivaţii egoiste se află în pericolul de a proceda la fel. Ei ar putea fi atraşi de posibilităţile imediate pe care le oferă lumea şi s-ar putea să nu mai dorească să facă sacrificii acum în vederea binecuvântărilor viitoare.

11 Deşi este potrivit şi normal să ne dorim să primim binecuvântările viitoare şi să ni se împlinească speranţa de a fi eliberaţi de încercări, iubirea ne sporeşte aprecierea pentru ceea ce ar trebui să constituie cel mai important lucru în viaţa noastră: voinţa lui Iehova, nu voinţa noastră (Luca 22:41, 42). Da, iubirea ne întăreşte. Ea ne ajută să fim dispuşi să-l aşteptăm pe Dumnezeul nostru, fiind satisfăcuţi cu orice binecuvântări pe care ni le dă şi, în acelaşi timp, având încredere că, la momentul stabilit de el, vom primi tot ceea ce a promis, ba chiar mai mult (Psalmul 145:16; 2 Corinteni 12:8, 9). Între timp, iubirea ne ajută să continuăm să-l slujim în mod neegoist, deoarece „iubirea . . . nu îşi caută propriile interese“. — 1 Corinteni 13:4, 5.

Pe cine trebuie să iubească creştinii?

12. Potrivit cuvintelor lui Isus, pe cine trebuie să iubim?

12 Pe cine trebuie să iubim? Isus a formulat o regulă generală când a citat două declaraţii din Legea mozaică. El a spus: „Să-l iubeşti pe Iehova Dumnezeul tău cu toată inima ta şi cu tot sufletul  tău şi cu toată mintea ta“ şi „Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi“. — Matei 22:37–39.

13. Cum putem învăţa să-l iubim pe Iehova, chiar dacă nu-l putem vedea?

13 Din cuvintele lui Isus reiese clar că în primul rând trebuie să-l iubim pe Iehova. Însă noi nu ne naştem cu o iubire faţă de Iehova complet dezvoltată. Ea trebuie cultivată. Când am auzit prima dată despre el, ne-am simţit atraşi spre el datorită lucrurilor auzite. Puţin câte puţin, am aflat cum a pregătit el pământul pentru oameni (Geneza 2:5–23). Am învăţat cum a tratat el cu omenirea: El nu ne-a abandonat când păcatul a pus stăpânire pe familia umană, ci a luat măsuri să ne răscumpere (Geneza 3:1–5, 15). El a manifestat bunătate faţă de cei fideli, iar în cele din urmă l-a dat pe Fiul său unic-născut pentru iertarea păcatelor noastre (Ioan 3:16, 36). Această cunoştinţă tot mai mare ne-a făcut să-l apreciem pe Iehova din ce în ce mai mult (Isaia 25:1). Regele David a spus că îl iubea pe Iehova datorită grijii Sale iubitoare (Psalmul 116:1–9). În prezent, Iehova are grijă de noi, ne îndrumă, ne întăreşte şi ne încurajează. Cu cât învăţăm mai multe despre el, iubirea noastră devine mai profundă. — Psalmul 31:23; Ţefania 3:17; Romani 8:28.

Cum ne putem demonstra iubirea?

14. Cum putem demonstra că iubirea noastră pentru Dumnezeu este autentică?

14 Desigur, mulţi oameni din toată lumea spun că îl iubesc pe Dumnezeu, însă faptele lor dovedesc contrariul. Cum putem şti dacă îl iubim cu adevărat pe Iehova? Putem să-i vorbim în rugăciune şi să-i spunem ce simţim. De asemenea, putem să dovedim prin fapte că îl iubim. Apostolul Ioan a spus: „Cine respectă cuvântul [lui Dumnezeu], într-adevăr în acest om iubirea de Dumnezeu a fost făcută perfectă. Prin aceasta ştim că suntem în comuniune cu el“ (1 Ioan 2:5; 5:3). Printre altele, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să ne asociem unii cu alţii şi să ducem o viaţă curată, morală. Noi evităm ipocrizia, spunem adevărul şi ne păstrăm curăţenia mintală (2 Corinteni 7:1; Efeseni 4:15; 1 Timotei 1:5; Evrei 10:23–25). Noi arătăm iubire prin faptul că le oferim ajutor material celor ce sunt în nevoie (1 Ioan 3:17, 18). În plus, noi nu ne reţinem să le vorbim altora despre Iehova, ci participăm la predicarea mondială a veştii bune despre Regat (Matei 24:14; Romani 10:10). Respectarea Cuvântului lui Dumnezeu cu privire la aceste lucruri este o dovadă că iubirea noastră faţă de Iehova este autentică.

15, 16. Ce înrâurire a avut iubirea pentru Iehova asupra multor vieţi anul trecut?

15 Iubirea faţă de Iehova îi ajută pe oameni să ia decizii înţelepte. Anul trecut, aceasta i-a îndemnat pe 288 907 oameni să-şi dedice viaţa lui şi să-şi simbolizeze dedicarea prin botezul în apă (Matei 28:19, 20). Dedicarea lor a fost plină de sens. Ea a marcat o schimbare în viaţa lor. De exemplu, Gazmend era unul dintre cei mai buni baschetbalişti din Albania. Timp de câţiva ani, el şi soţia lui au studiat Biblia şi, în pofida obstacolelor, în cele din urmă au devenit vestitori ai Regatului. Anul trecut, Gazmend s-a botezat, fiind una dintre cele 366 de persoane care s-au botezat în Albania în anul de serviciu 2000. Un ziar care a publicat un articol despre el consemna: „Viaţa  lui are un scop şi, din acest motiv, el şi familia lui se bucură de cea mai frumoasă perioadă din viaţa lor. Pentru el nu mai este important să vadă cât de mult poate câştiga pentru sine, ci, dimpotrivă, cât de mult poate da ca să-i ajute pe alţii“.

16 În mod similar, o soră recent botezată, care lucrează la o companie de petrol din Guam, a primit o ofertă tentantă. După ce de-a lungul anilor urcase pe scara ierarhică, ei i s-a oferit în sfârşit posibilitatea de a deveni prima femeie-vicepreşedinte din istoria companiei. Însă acum ea îşi dedicase viaţa lui Iehova. Prin urmare, după ce a discutat situaţia cu soţul ei, noua soră a respins oferta şi a aranjat, în schimb, să lucreze cu jumătate de normă, astfel încât să poată progresa pentru a deveni pionieră, adică ministru cu timp integral. Iubirea pentru Iehova a îndemnat-o să dorească să-i slujească în calitate de pionieră în loc să urmărească interesele financiare ale acestei lumi. De fapt, la nivel mondial, această iubire i-a îndemnat pe 805 205 Martori să ia parte pe parcursul anului de serviciu 2000 la diferite forme ale serviciului de pionier. Ce dovadă de iubire şi de credinţă din partea acestor pionieri!

Ne simţim îndemnaţi să-l iubim pe Isus

17. Ce exemplu excelent de iubire ne-a oferit Isus?

17 Isus este un minunat exemplu de persoană care are ca motivaţie iubirea. În existenţa sa preumană, el i-a iubit pe Tatăl său şi pe oameni. Ca personificare a înţelepciunii, el a spus: „Eu eram maestrul Lui, la lucru lângă [Iehova], şi în toate zilele eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui, jucând pe rotocolul pământului Său şi găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor“ (Proverbele 8:30, 31). Iubirea l-a îndemnat pe Isus să-şi părăsească locuinţa cerească pentru a se naşte ca om, un copil lipsit de apărare. El i-a tratat cu răbdare şi bunătate pe cei blânzi şi umili şi a avut de suferit din cauza duşmanilor lui Iehova. În final, el a murit pentru întreaga omenire pe un stâlp de tortură (Ioan 3:35; 14:30, 31; 15:12, 13; Filipeni 2:5–11). Ce exemplu excelent de persoană cu motivaţie corectă!

18. a) Cum putem cultiva iubire pentru Isus? b) În ce fel putem demonstra că îl iubim pe Isus?

18 Când cei ce au o dispoziţie corectă a inimii citesc relatările despre viaţa lui Isus consemnate în Evanghelii şi meditează la multitudinea de binecuvântări  pe care le-au primit datorită fidelităţii sale, iubirea lor pentru Isus devine mai profundă. Noi astăzi suntem asemenea celor cărora li s-a adresat Petru când a spus: „Deşi niciodată nu l-aţi văzut [pe Isus], îl iubiţi“ (1 Petru 1:8). Noi ne manifestăm iubirea prin faptul că exercităm credinţă în el şi imităm viaţa sa de sacrificiu (1 Corinteni 11:1; 1 Tesaloniceni 1:6; 1 Petru 2:21–25). La 19 aprilie 2000, 14 872 086 de persoane au avut ocazia să-şi amintească motivele de a-l iubi pe Isus când au asistat la Comemorarea anuală a morţii sale. Ce mare număr de persoane! Şi cât de încurajator este să ştim că atât de mulţi oameni doresc să fie salvaţi prin intermediul jertfei lui Isus! Suntem cu adevărat întăriţi prin iubirea lui Iehova şi a lui Isus faţă de noi şi prin iubirea noastră pentru ei.

19. La ce întrebări despre iubire se va răspunde în articolul următor?

19 Isus a spus că trebuie să-l iubim pe Iehova cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată mintea şi cu toată forţa noastră. Dar el a spus şi că trebuie să ne iubim aproapele ca pe noi înşine (Marcu 12:29–31). La cine se referă termenul „aproapele“? Şi în cel fel ne ajută iubirea faţă de aproapele nostru să ne păstrăm echilibrul şi o motivaţie corectă? La aceste întrebări se va răspunde în articolul următor.

Vă amintiţi?

• De ce este iubirea o calitate esenţială?

• Cum putem învăţa să-l iubim pe Iehova?

• Cum putem demonstra prin conduita noastră că îl iubim pe Iehova?

• Cum ne putem demonstra iubirea pentru Isus?

[Întrebări de studiu]

[Legenda fotografiilor de la paginile 10, 11]

Iubirea ne ajută să aşteptăm cu răbdare eliberarea noastră

[Legenda ilustraţiei de la pagina 12]

Marele sacrificiu făcut de Isus ne îndeamnă să-l iubim