De ce trebuie să ne rugăm?

„CEREŢI, şi totuşi nu primiţi, pentru că cereţi cu un scop rău . . . Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi el se va apropia de voi“ (Iacov 4:3, 8). Aceste cuvinte ale lui Iacov, un discipol al lui Isus, ne pot determina pe bună dreptate să reflectăm asupra motivelor pe care le avem pentru a ne ruga.

Rugăciunea nu este doar un mijloc de a-i vorbi lui Dumnezeu despre nevoile noastre. În celebra sa Predică de pe munte, Isus a spus: „Tatăl vostru ştie de ce lucruri aveţi nevoie, înainte chiar să i le cereţi“. Totuşi, el a adăugat: „Continuaţi să cereţi, şi vi se va da“ (Matei 6:8; 7:7). Aşadar, Iehova vrea într-adevăr să-i spunem ceea ce considerăm că avem nevoie. Cu toate acestea, rugăciunea presupune mult mai mult decât atât.

Adevăraţii prieteni nu comunică numai atunci când au nevoie de ceva. Ei se interesează unul de altul, iar prietenia lor se întăreşte atunci când aceştia îşi exprimă sentimentele. În mod asemănător, scopul rugăciunii nu se rezumă la simplul fapt de a spune de ce anume avem nevoie. Ea ne oferă posibilitatea să ne consolidăm relaţiile cu Iehova exprimându-ne devoţiunea sinceră faţă de el.

Da, motivul pentru care Dumnezeu ne-a acordat privilegiul de a ne ruga este acela de a ne putea apropia de el. Acest lucru poate avea loc numai dacă îi dezvăluim propriile sentimente, nu dacă rostim rugăciuni învăţate pe de rost. Ce plăcut este să vorbim cu Iehova în rugăciune! Mai  mult decât atât, un proverb biblic spune: „Rugăciunea celor drepţi Îi este plăcută“. — Proverbele 15:8.

„Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu“, a cântat psalmistul Asaf (Psalmul 73:28). Dar, pentru a ne apropia de Dumnezeu, nu trebuie să ne limităm la a ne ruga. Să observăm cum reiese acest lucru din următoarea relatare:

„Unul dintre discipolii săi [ai lui Isus] i-a zis: «Doamne, învaţă-ne cum să ne rugăm»“. Drept răspuns, Isus a spus: „Când vă rugaţi, să spuneţi: «Tată, să fie sfinţit numele tău. Să vină regatul tău»“ (Luca 11:1, 2). Aşadar, pot avea sens rugăciunile noastre dacă nu cunoaştem mai întâi numele lui Dumnezeu şi modul în care va fi el sfinţit? Ne putem ruga în armonie cu aceste cuvinte ale lui Isus dacă nu am înţeles ce este Regatul lui Dumnezeu? Aceste lucruri le putem înţelege dacă cercetăm Biblia cu atenţie. Cunoştinţa dobândită astfel ne va ajuta să-l cunoaştem pe Dumnezeu şi să-i înţelegem căile. Mai mult decât atât, faptul de a-l cunoaşte mai bine pe Iehova Dumnezeu ne va ajuta să ne simţim mai aproape de el şi să-i fim mai devotaţi. La rândul său, acest lucru ne va ajuta să-i vorbim cu mai multă uşurinţă prin intermediul rugăciunii.

Rugăciunea poate rezolva probleme

Cultivarea unor relaţii strânse cu Iehova ne va ajuta să ne rezolvăm problemele. Adevărul acestor cuvinte poate fi observat în fiecare dintre următoarele situaţii. Ele arată că cei ce s-au rugat au putut să-şi întărească relaţiile cu Iehova.

O femeie din Brazilia pe nume Maria s-a rugat lui Dumnezeu pentru ajutor. Ea a vrut să protesteze împotriva normelor de conduită acceptate în societate, în parte din cauza ipocriziei pe care o văzuse în mijlocul acesteia. Maria a mers până acolo încât şi-a părăsit soţul, copiii şi casa. De asemenea, a început să se drogheze. Dar, când a constatat că eforturile ei de a găsi fericirea erau zadarnice, şi-a deschis inima în faţa lui Dumnezeu şi s-a rugat pentru ajutor.

La puţin timp după aceea, doi Martori ai lui Iehova au vizitat-o şi i-au lăsat un număr al revistei Turnul de veghere în care se vorbea despre importanţa faptului de a accepta îndrumarea divină. Acest material i-a atins inima şi ea a început să studieze Biblia cu Martorii chiar în acea zi. În cele din urmă, acest lucru a ajutat-o să-şi refacă viaţa de familie. În timp ce învăţa despre Iehova, Maria a simţit nevoia să-şi exprime iubirea faţă de el. „Am făcut schimbări în bine“, a spus ea. „La început, soţul şi familia mea nu au fost de acord să studiez Biblia, dar, când au văzut ce schimbări făceam, au început să mă încurajeze.“ Ulterior, Maria şi-a dedicat viaţa Ascultătorului rugăciunii pentru a-i sluji.

Deşi avea o soţie frumoasă şi conducea o afacere înfloritoare, José, din Bolivia, era nefericit. Din cauza legăturii lui extraconjugale, soţia l-a părăsit. El obişnuia să consume alcool în exces şi se simţea inutil. Iată ce a spus José: „Am început să mă rog din toată inima lui Dumnezeu, întrebându-l ce trebuia să fac ca să-i fiu plăcut. Nu peste mult timp, la firma mea au venit nişte Martori ai lui Iehova, oferind studii biblice gratuite la domiciliu, însă eu i-am refuzat. Aceasta s-a întâmplat de trei ori. De fiecare dată când mă rugam pentru ajutor veneau şi Martorii. În cele din urmă m-am hotărât ca data următoare să-i ascult. Citisem Biblia de la un capăt la celălalt şi aveam o mulţime de întrebări, iar ei îmi dădeau întotdeauna răspunsuri care mă satisfăceau. Faptul de a învăţa despre Iehova mi-a oferit un nou scop în viaţă, iar prietenii pe care mi i-am făcut în rândul Martorilor erau exemple foarte încurajatoare! Mi-am lăsat prietena şi am renunţat la tovarăşii de pahar. În scurtă vreme eram din nou cu soţia şi copiii mei. M-am botezat la începutul anului 1999“.

Căsnicia Tamarei, din Italia, trecea printr-o perioadă de criză. Din acest motiv, ea s-a rugat pentru înţelepciune. Fiind bătută şi alungată de acasă la vârsta de 14 ani, Tamara dezvoltase o atitudine agresivă. Iată ce a spus ea: „Am găsit o Biblie şi am început s-o citesc. Într-o seară am citit că «găsirea înţelepciunii este ca găsirea unei comori ascunse». M-am rugat pentru această înţelepciune (Proverbele 2:1–6). A doua zi dimineaţă m-au vizitat Martorii lui Iehova. Am început să studiez  Biblia cu ei, dar mi-a trebuit ceva timp până am reuşit să pun în practică ceea ce învăţam. În cele din urmă m-am hotărât să urmez modul de viaţă creştin şi m-am botezat. Acum, împreună cu soţul meu, îi ajut şi pe alţii să tragă foloase din înţelepciunea lui Dumnezeu“.

Beatriz făcea parte din înalta societate a Caracasului (Venezuela). Cu toate acestea, era divorţată şi se simţea nefericită. Odată, cuprinsă de disperare, s-a rugat câteva ore. A doua zi dimineaţă a sunat soneria. Iritată, s-a uitat pe vizor şi a văzut doi oameni cu serviete. S-a prefăcut că nu este acasă, dar, înainte de a pleca, cuplul căsătorit care o vizitase a băgat o invitaţie sub uşă. „Studiaţi Biblia“, se spunea pe invitaţie. Exista oare vreo legătură între vizita lor şi rugăciunile ei din noaptea precedentă? Beatriz i-a rugat să revină. Nu după mult timp, ea a început să studieze Biblia, iar mai târziu s-a botezat. În sfârşit fericită, Beatriz îi învaţă acum pe alţii despre modul în care pot găsi fericirea.

Carmen s-a rugat în legătură cu lupta ei împotriva sărăciei. Ea are zece copii şi un soţ beţiv, pe nume Rafael. „Am încercat să câştig bani spălând rufe“, a spus Carmen. Dar Rafael se afunda tot mai mult în băutură. „Soţul meu a făcut schimbări numai după ce am început să studiem Biblia cu Martorii lui Iehova. Am învăţat despre promisiunea referitoare la Regat — că Iehova va elibera în curând lumea de sărăcie şi opresiune. Rugăciunile mele adresate lui Dumnezeu primiseră în sfârşit răspuns!“ Faptul de a învăţa despre căile lui Iehova l-a ajutat pe Rafael să renunţe la băutură, el îmbrăcând „noua personalitate“ (Efeseni 4:24). Rafael şi familia sa au putut să-şi îmbunătăţească nivelul de trai. Iată ce a spus el: „Deşi nu suntem bogaţi şi nu avem casa noastră, dispunem de cele necesare vieţii şi suntem fericiţi“.

Când toate rugăciunile vor primi răspuns

I-a ajutat cu ceva rugăciunea pe aceşti oameni? Bineînţeles! Aţi remarcat că, în majoritatea situaţiilor, rugăciunile lor au primit răspuns când cineva din congregaţia creştină i-a ajutat să se apropie de Iehova Dumnezeu studiind Biblia? — Faptele 9:11.

Aşadar, avem motive întemeiate să ne rugăm. În curând va primi răspuns rugăciunea în care cerem să vină Regatul lui Dumnezeu şi să se înfăptuiască voinţa Sa pe pământ (Matei 6:10). După ce Dumnezeu va fi curăţat pământul de cei ce i se împotrivesc, „pământul va fi plin de cunoştinţa DOMNULUI“ (Isaia 11:9). Apoi toţi cei ce îl iubesc pe Iehova se vor bucura de „glorioasa libertate a copiilor lui Dumnezeu“ — iar rugăciunile lor vor fi primit cu siguranţă răspuns. — Romani 8:18–21.

[Legenda fotografiei de la pagina 7]

Ştiţi de ce trebuie să ne rugăm?