Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Martorii lui Iehova

Română

Turnul de veghe (ediția de studiu)  |  15 octombrie 2000

Ce va înfăptui Regatul lui Dumnezeu

Ce va înfăptui Regatul lui Dumnezeu

„Să vină regatul tău. Să se facă voinţa ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.“ — MATEI 6:10.

1. Ce va însemna venirea Regatului lui Dumnezeu?

CÂND şi-a învăţat continuatorii să se roage pentru Regatul lui Dumnezeu, Isus ştia că venirea acestuia avea să însemne sfârşitul miilor de ani de guvernare umană independentă de Dumnezeu. În general, pe parcursul acestor mii de ani, pe pământ nu a fost înfăptuită voinţa lui Dumnezeu (Psalmul 147:19, 20). Însă, acum, după instaurarea Regatului în cer, voinţa lui Dumnezeu urmează să fie înfăptuită pretutindeni. Timpul când va avea loc impresionanta schimbare de la guvernarea umană la guvernarea Regatului ceresc al lui Dumnezeu este foarte aproape.

2. Ce anume va marca schimbarea de la guvernarea umană la guvernarea Regatului?

 2 Perioada numită de Isus ‘marele necaz, cum nu a mai avut loc de la începutul lumii până acum, nu, nici nu va mai avea loc’, va marca această schimbare (Matei 24:21). Biblia nu spune cât va dura această perioadă, însă necazurile care trebuie să aibă loc pe parcursul ei vor fi mai mari decât tot ce a cunoscut vreodată omenirea. La începutul marelui necaz se va întâmpla ceva care va constitui un puternic şoc pentru majoritatea oamenilor de pe pământ: distrugerea tuturor religiilor false. Însă acest eveniment nu îi va şoca pe Martorii lui Iehova, deoarece ei l-au anticipat de mult timp (Revelaţia 17:1, 15–17; 18:1–24). Marele necaz se va sfârşi la Armaghedon, când Regatul lui Dumnezeu va zdrobi întregul sistem satanic. — Daniel 2:44; Revelaţia 16:14, 16.

3. Cum descrie Ieremia viitorul celor neascultători?

3 Ce se va întâmpla atunci cu oamenii ‘care nu-l cunosc pe Dumnezeu şi cu cei care nu ascultă de vestea bună’ despre Regatul său ceresc condus de Cristos (2 Tesaloniceni 1:6–9)? Profeţia biblică ne spune: „Iată, nenorocirea merge din popor în popor şi o mare furtună se ridică de la marginile pământului. Cei pe care-i va ucide DOMNUL în ziua aceea vor fi întinşi de la un capăt al pământului până la celălalt; nu vor fi nici jeliţi, nici adunaţi, nici îngropaţi, ci vor fi un gunoi pe faţa pământului“. — Ieremia 25:32, 33.

Sfârşitul răutăţii

4. De ce este Iehova îndreptăţit să pună capăt acestui sistem rău?

4 De mii de ani, Iehova Dumnezeu permite răutatea — suficient timp pentru ca oamenii animaţi de dreptate să înţeleagă că guvernarea umană este un fiasco. De exemplu, potrivit unei surse, numai în secolul al XX-lea peste 150 de milioane de oameni au fost ucişi în războaie, în revoluţii şi în alte tulburări civile. Răutatea omului a fost evidentă îndeosebi pe parcursul celui de-al doilea război mondial, în care au fost ucişi aproximativ 50 de milioane de oameni, mulţi dintre ei având parte de o moarte oribilă în lagărele de concentrare naziste. Exact aşa cum s-a profeţit în Biblie, în timpul nostru ‘oamenii ticăloşi şi impostorii au înaintat din rău în mai rău’ (2 Timotei 3:1–5, 13). În prezent, imoralitatea, criminalitatea, violenţa, corupţia şi dispreţul faţă de normele lui Dumnezeu sunt larg răspândite. Prin urmare, Iehova este pe deplin îndreptăţit să pună capăt acestui sistem rău.

5, 6. Descrieţi răutatea care a existat în Canaanul antic.

5 Situaţia din prezent este asemănătoare celei existente în Canaan în urmă cu aproximativ 3 500 de ani. Biblia spune: „Ele au făcut pentru dumnezeii lor, lucruri grozav de urâte DOMNULUI, pe care El le urăşte, şi au ars în foc chiar pe fiii şi pe fiicele lor pentru dumnezeii lor“ (Deuteronomul 12:31). Iehova i-a adus la cunoştinţă naţiunii Israel următoarele: „Din cauza răutăţii acestor popoare le izgoneşte DOMNUL Dumnezeul tău dinaintea ta“ (Deuteronomul 9:5). Henry H. Halley, specialist în istoria biblică, a făcut următoarea remarcă: „Închinarea adusă lui Baal, lui Aştoret şi altor zeităţi canaanite consta în cele mai dezmăţate orgii; templele lor erau centre de depravare“.

6 Halley a arătat cât de crasă ajunsese răutatea lor, deoarece, într-una din multele zone de acest fel, arheologii „au scos la lumină un mare număr de vase care conţineau rămăşiţe ale copiilor sacrificaţi lui Baal“. El a spus: „Întreaga zonă s-a dovedit a fi un cimitir pentru nou-născuţi. . . . Canaaniţii se închinau zeilor lor practicând în faţa lor acte imorale ca ritual religios şi asasinându-şi copiii întâi-născuţi, pe care îi ofereau ca jertfă aceloraşi zei. Se pare că, în mare măsură, ţara Canaanului ajunsese un fel de Sodoma şi Gomora la scară naţională. . . . Mai avea o civilizaţie atât de dezgustătoare şi de barbară dreptul să existe? . . . Arheologii care fac săpături printre ruinele oraşelor canaanite se miră că Dumnezeu nu le-a distrus mai devreme“.

 Pământul va fi moştenit

7, 8. Cum va curăţa Dumnezeu pământul?

7 Aşa cum a curăţat Canaanul, în curând Dumnezeu va curăţa tot pământul şi îl va da în stăpânire celor care înfăptuiesc voinţa sa. „Oamenii drepţi vor locui ţara şi oamenii integri vor rămâne în ea; dar cei răi vor fi nimiciţi din ţară“ (Proverbele 2:21, 22). Iar psalmistul spune: „Încă puţin timp şi cel rău nu va mai fi . . . Cei blânzi moştenesc pământul şi se vor desfăta în belşug de pace“ (Psalmul 37:10, 11). De asemenea, Satan va fi înlăturat, ca să „nu mai inducă în eroare naţiunile până când nu se vor fi sfârşit cei o mie de ani“ (Revelaţia 20:1–3). Da, „lumea trece, şi dorinţa ei la fel, dar cine face voinţa lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna“. — 1 Ioan 2:17.

8 Rezumând speranţa minunată a celor care doresc să trăiască pentru totdeauna pe pământ, Isus a spus: „Fericiţi sunt cei cu un temperament blând, deoarece ei vor moşteni pământul“ (Matei 5:5). Probabil că el a făcut referire la textul din Psalmul 37:29, care prezice: „Cei drepţi vor stăpâni pământul şi îl vor locui pe vecie“. Isus ştia că scopul lui Iehova este ca oamenii animaţi de dreptate să trăiască pentru totdeauna într-un paradis terestru. Iehova spune:  „Eu am făcut pământul, pe oameni şi animalele care sunt pe pământ, cu puterea Mea cea mare . . ., şi le dau cui Îmi place“. — Ieremia 27:5.

O minunată lume nouă

9. Ce fel de lume va instaura Regatul lui Dumnezeu?

9 După Armaghedon, Regatul lui Dumnezeu va face loc unui splendid „pământ nou“ în care „va locui dreptatea“ (2 Petru 3:13). Ce uşurare extraordinară vor simţi supravieţuitorii Armaghedonului când vor fi eliberaţi de actualul sistem de lucruri rău şi opresiv! Şi ce fericiţi vor fi ei să intre în dreapta lume nouă sub guvernarea Regatului ceresc, având perspectiva vieţii veşnice şi a unor minunate binecuvântări! — Revelaţia 7:9–17.

10. Ce lucruri rele nu vor mai exista sub domnia Regatului?

10 Oamenii nu vor mai fi ameninţaţi de războaie, criminalitate, foamete şi nici chiar de animalele de pradă. „Voi încheia cu [poporul meu] un legământ de pace şi voi îndepărta din ţară toate fiarele sălbatice; . . . Pomul de pe câmp îşi va da roada şi pământul îşi va da roadele. Ele vor fi în siguranţă în ţara lor.“ „Din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug şi din suliţele lor cosoare; nici un popor nu va mai ridica sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa să facă război; ci fiecare va locui sub viţa lui şi sub smochinul lui şi nimeni nu-l va mai tulbura.“ — Ezechiel 34:25–28; Mica 4:3, 4.

11. De ce putem avea încredere că afecţiunile fizice vor lua sfârşit?

11 Bolile, necazurile şi chiar moartea vor fi eradicate. „Nici un locuitor nu va zice: «Sunt bolnav». Poporul care locuieşte în ţară va fi iertat de eroarea sa“ (Isaia 33:24NW). „[Dumnezeu] va şterge orice lacrimă din ochii lor, şi moartea nu va mai fi; nici jale, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi. Lucrurile anterioare au trecut. . . . «Iată! Eu fac toate lucrurile noi»“ (Revelaţia 21:4, 5). Când a fost pe pământ, Isus şi-a demonstrat capacitatea de a înfăptui astfel  de lucruri prin puterea dată de Dumnezeu. Cu ajutorul spiritului sfânt, Isus a străbătut ţara vindecându-i pe şchiopi şi însănătoşindu-i pe bolnavi. — Matei 15:30, 31.

12. Ce speranţă există pentru cei morţi?

12 Ba mai mult, Isus a înviat morţi. Cum au reacţionat oamenii cu spirit umil? Când Isus a înviat o fetiţă de 12 ani, părinţii ei „au fost copleşiţi de o mare exaltare“ (Marcu 5:42). Astfel Isus a demonstrat un alt lucru pe care îl va face la scară mondială sub domnia Regatului, deoarece atunci „va fi o înviere atât a celor drepţi, cât şi a celor nedrepţi“ (Faptele 24:15). Imaginaţi-vă marea exaltare care va fi simţită când, grup după grup, cei morţi vor reveni la viaţă şi se vor reîntâlni cu cei dragi ai lor! Fără îndoială că sub supravegherea Regatului se va desfăşura o vastă lucrare de instruire, astfel încât „pământul va fi plin de cunoştinţa DOMNULUI, ca fundul mării de apele care-l acoperă“. — Isaia 11:9.

„Va fi o înviere atât a celor drepţi, cât şi a celor nedrepţi“

Suveranitatea lui Iehova va fi justificată

13. Cum va fi demonstrată legitimitatea guvernării lui Dumnezeu?

13 Până la sfârşitul celor o mie de ani de guvernare a Regatului, familia umană va fi restabilită la starea de perfecţiune mintală şi fizică. Pământul va fi o grădină a Edenului mondială, un paradis. Pacea, fericirea, siguranţa şi o societate umană iubitoare vor fi fost realizate. Înainte de guvernarea Regatului, niciodată în istoria umană nu s-a văzut aşa ceva. Ce contrast mare va fi fost stabilit între guvernarea deplorabilă a oamenilor, care a existat mii de ani, şi măreaţa guvernare de o mie de ani a Regatului ceresc al lui Dumnezeu! Guvernarea lui Dumnezeu exercitată prin intermediul Regatului său se va fi dovedit net superioară în toate privinţele. Dreptul lui Dumnezeu de a guverna, sau suveranitatea sa, va fi fost pe deplin justificat.

14. Ce se va întâmpla la sfârşitul celor o mie de ani cu cei rebeli?

14 La sfârşitul celor o mie de ani, Iehova le va permite oamenilor perfecţi să-şi exercite liberul arbitru pentru a decide cui doresc să-i slujească. Biblia arată că „Satan va fi dezlegat din închisoarea lui“. El va încerca din nou să-i inducă în eroare pe oameni. Unii vor alege calea independenţei de Dumnezeu. Nepermiţând ca ‘strâmtorarea să se ridice a doua oară’, Iehova îi va distruge pe Satan, pe demonii săi şi pe toţi cei ce se vor răzvrăti împotriva suveranităţii sale. Nimeni nu va putea obiecta că celor care atunci vor fi distruşi pentru totdeauna nu li s-a dat o şansă sau că atitudinea lor greşită a fost o consecinţă a imperfecţiunii. Nu, atunci ei vor fi la fel ca oamenii perfecţi Adam şi Eva, care au ales de bunăvoie să se răzvrătească împotriva guvernării drepte a lui Iehova. — Revelaţia 20:7–10; Naum 1:9, NW.

Cei loiali vor ajunge să se bucure din nou de relaţii bune cu Iehova

15. În ce relaţii se vor afla cei loiali cu Iehova?

15 Însă probabil că marea majoritate a oamenilor vor alege să susţină suveranitatea lui Iehova. Când toţi rebelii vor fi distruşi, cei drepţi vor rămâne înaintea lui Iehova, deoarece au trecut testul final al loialităţii. Apoi, cei loiali vor fi recunoscuţi de Iehova ca fii şi fiice ale sale. Drept urmare, ei vor ajunge să se bucure de aceleaşi relaţii cu Dumnezeu ca Adam şi Eva înainte de a se răzvrăti. Atunci se va împlini textul din Romani 8:21: „Creaţia însăşi [omenirea] va fi eliberată din sclavia descompunerii şi va avea glorioasa libertate a copiilor lui Dumnezeu“. Profetul Isaia prezice următoarele: „[Dumnezeu] nimiceşte moartea pe vecie: Stăpânul, DOMNUL va şterge lacrimile de pe toate feţele“. — Isaia 25:8.

Speranţa vieţii veşnice

16. De ce este potrivit să aşteptăm cu nerăbdare ca răsplată viaţa veşnică?

16 Ce perspectivă minunată au cei fideli: Dumnezeu va revărsa peste ei un şuvoi nesfârşit de binecuvântări de ordin spiritual şi material! Pe bună dreptate, psalmistul a spus: „Tu îţi deschizi mâna şi satisfaci dorinţa [corectă] a tot ce este viu“ (Psalmul 145:16, NW). Iehova îi îndeamnă pe membrii clasei pământeşti să facă  din speranţa vieţii în Paradis o parte a credinţei lor în El. Deşi controversa referitoare la suveranitatea sa este mai importantă, Iehova nu le cere oamenilor să-i slujească fără să aibă în vedere perspectiva unei răsplăţi. În toată Biblia, loialitatea faţă de Dumnezeu şi speranţa vieţii eterne sunt indisolubil legate ca părţi necesare ale credinţei în Dumnezeu pe care trebuie să o aibă un creştin. „Cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el există şi că devine răsplătitorul celor care îl caută stăruitor.“ — Evrei 11:6.

17. Cum a arătat Isus că a fi susţinuţi de speranţa noastră este un lucru potrivit?

17 Isus a spus: „Aceasta înseamnă viaţă veşnică: ca ei să asimileze cunoştinţă despre tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi despre acela pe care l-ai trimis tu, Isus Cristos“ (Ioan 17:3). Când a rostit aceste cuvinte, Isus a pus în legătură cunoaşterea lui Dumnezeu şi a scopurilor sale cu răsplata pe care o aduce aceasta. De exemplu, când un răufăcător l-a rugat să-şi amintească de el după ce Isus urma să vină în Regatul său, Isus i-a răspuns: „Vei fi cu mine în Paradis“ (Luca 23:43). El nu i-a spus acelui om să aibă credinţă chiar dacă nu va avea o răsplată. El ştia că Iehova doreşte ca slujitorii săi să aibă speranţa vieţii veşnice într-un paradis terestru, speranţă care să-i susţină când se confruntă cu diferite încercări în această lume. Astfel, faptul de a aştepta cu nerăbdare răsplata este de mare ajutor pentru a persevera în cursa creştină.

Ce se va întâmpla cu Regatul?

18, 19. Ce se va întâmpla cu Regele şi Regatul la sfârşitul Domniei Milenare?

18 Întrucât Regatul este un guvern auxiliar folosit de Iehova pentru a aduce pământul şi pe locuitorii lui la starea de perfecţiune şi pentru a-i împăca cu el, ce rol vor avea Regele Isus Cristos şi cei 144 000 de regi şi preoţi după Mileniu? „După aceea, sfârşitul, când el îi va preda Dumnezeului şi Tatălui său regatul, când va fi redus la nimic orice guvernare şi orice autoritate şi putere. Căci el trebuie să domnească în calitate de rege până când Dumnezeu îi va fi pus pe toţi duşmanii sub picioarele sale.“ — 1 Corinteni 15:24, 25.

19 Din moment ce Cristos îi predă lui Dumnezeu Regatul, cum trebuie să înţelegem versetele care spun că Regatul va dăinui pentru totdeauna? Realizările Regatului vor dura pentru totdeauna. Cristos va fi onorat pentru eternitate datorită rolului său în justificarea suveranităţii lui Dumnezeu. Însă, întrucât păcatul şi moartea vor fi atunci complet înlăturate, iar omenirea va fi fost răscumpărată, nu va mai fi necesar ca el să slujească în calitate de Răscumpărător. Domnia Milenară a Regatului îşi va fi atins în mod deplin scopul; prin urmare, nu va mai fi necesară existenţa unui regat auxiliar între Iehova şi omenirea ascultătoare. Astfel, ‘Dumnezeu va fi toate lucrurile pentru toţi’. — 1 Corinteni 15:28.

20. Cum putem afla ce anume le rezervă viitorul lui Cristos şi celor 144 000?

20 Ce rol vor îndeplini Cristos şi coregenţii săi după ce Domnia Milenară va lua sfârşit? Biblia nu spune. Totuşi putem fi siguri că Iehova le va acorda multe alte privilegii de serviciu cu privire la toată creaţia. Fie ca, în prezent, cu toţii să susţinem suveranitatea lui Iehova şi să beneficiem de posibilitatea de a primi viaţă eternă, astfel încât în viitor să fim în viaţă pentru a afla ce anume le-a rezervat Iehova Regelui şi regilor-preoţi asociaţi lui, precum şi întregului său univers impresionant!