Citirea Bibliei — o activitate utilă şi plăcută

„Trebuie să o citeşti . . . zi şi noapte.“ — IOSUA 1:8, NW.

1. Care sunt unele foloase pe care le obţinem în urma lecturii în general şi a citirii Bibliei în special?

CITIREA unor materiale valoroase este o activitate utilă. Filozoful politic francez Montesquieu (Charles-Louis de Secondat) a scris: „Pentru mine, studiul a fost întotdeauna remediul suveran la dezamăgirile vieţii. Nu am avut niciodată vreo supărare care să nu fi trecut în urma unei ore de lectură“. Aceste cuvinte se potrivesc foarte bine citirii Bibliei. Psalmistul inspirat a spus: „Legea DOMNULUI este desăvârşită şi înviorează sufletul. Mărturia DOMNULUI este trainică şi dă înţelepciune celui neştiutor. Orânduirile DOMNULUI sunt drepte şi înveselesc inima“. — Psalmul 19:7, 8.

2. De ce a avut Iehova grijă ca Biblia să se păstreze de-a lungul veacurilor, şi ce aşteaptă el să facă poporul său cu privire la Biblie?

2 În calitate de Autor, Iehova Dumnezeu a avut grijă ca Biblia să se păstreze de-a lungul secolelor în pofida opoziţiei virulente din partea duşmanilor ei, atât religioşi, cât şi laici. Întrucât voinţa sa este ca „orice fel de oameni să fie salvaţi şi să ajungă la o cunoştinţă exactă a adevărului“, el s-a îngrijit ca Cuvântul său să fie pus la dispoziţia tuturor oamenilor (1 Timotei 2:4). Conform estimărilor, aproximativ 80 la sută din populaţia globului vorbeşte în total 100 de limbi. Textul integral al Bibliei este disponibil în 370 de limbi, iar părţi din Scripturi pot fi citite în alte 1 860 de limbi şi dialecte. Iehova doreşte ca poporul său să citească Cuvântul său. El îi binecuvântează pe slujitorii lui care acordă atenţie Cuvântului său, da, care îl citesc în fiecare zi. — Psalmul 1:1, 2.

Citirea Bibliei: o cerinţă pentru supraveghetori

3, 4. Ce anume le cerea Iehova regilor Israelului, şi ce motive care stau la baza acestei cerinţe se aplică şi la bătrânii creştini de azi?

3 Vorbind în mod anticipat despre timpul când naţiunea Israel urma să aibă un rege uman, Iehova a spus: „Când se va aşeza pe scaunul de domnie al împărăţiei lui, să-şi scrie într-o carte, o copie a acestei legi care este înaintea preoţilor, a leviţilor. Va trebui s-o aibă cu el şi s-o citească în toate zilele vieţii lui, ca să înveţe să se teamă de DOMNUL Dumnezeul lui, să păzească şi să împlinească toate cuvintele din legea aceasta şi toate rânduielile acestea, pentru ca inima lui să nu se înalţe mai presus de fraţii lui şi să nu se abată de la poruncă nici la dreapta nici la stânga“. — Deuteronomul 17:18–20.

4 Să remarcăm motivele pentru care Iehova le cerea tuturor viitorilor regi ai Israelului să citească din cartea legii divine în fiecare zi: 1) „ca să înveţe să se teamă de DOMNUL Dumnezeul lui, să păzească şi să împlinească toate cuvintele din legea aceasta şi toate rânduielile acestea“; 2) „pentru ca inima lui să nu se înalţe mai presus de fraţii lui“; 3) „să nu se abată de la poruncă nici la dreapta nici la stânga“. Nu trebuie supraveghetorii creştini de azi să se teamă de Iehova, să respecte legile sale, să evite să se înalţe mai presus de fraţii lor şi să aibă grijă să nu devieze de la poruncile  lui Iehova? Cu siguranţă, citirea Bibliei în fiecare zi nu este mai puţin importantă pentru ei decât era pentru regii Israelului.

5. Ce anume le-a scris recent Corpul de Guvernare membrilor comitetelor de filială privitor la citirea Bibliei, şi de ce ar fi bine ca toţi bătrânii creştini să urmeze acest sfat?

5 Bătrânii creştini de azi au un program foarte încărcat, ceea ce face ca citirea Bibliei în fiecare zi să constituie o provocare. De exemplu, membrii Corpului de Guvernare al Martorilor lui Iehova şi membrii comitetelor de filială din toată lumea sunt foarte ocupaţi. Totuşi într-o scrisoare recentă din partea Corpului de Guvernare către toate comitetele de filială se sublinia necesitatea de a citi din Biblie în fiecare zi şi de a avea bune obiceiuri de studiu. Scrisoarea scotea în evidenţă faptul că aceste lucruri ne vor adânci iubirea pentru Iehova şi pentru adevăr şi „ne vor ajuta să ne păstrăm credinţa, bucuria şi perseverenţa până la gloriosul sfârşit“. Toţi bătrânii din congregaţiile Martorilor lui Iehova sunt conştienţi de această necesitate. Citirea Scripturilor în fiecare zi îi va ajuta să ‘acţioneze cu înţelepciune’ (Iosua 1:7, 8, NW). Îndeosebi în cazul lor, citirea Bibliei este „folositoare pentru învăţătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire care este în dreptate“. — 2 Timotei 3:16, Noul Testament şi Psalmii, GBV 1998.

O necesitate pentru tineri şi vârstnici

6. De ce a citit Iosua cu voce tare toate cuvintele legii lui Iehova înaintea adunării formate din triburile lui Israel şi locuitorii străini?

6 În antichitate nu erau disponibile pentru uz personal copii ale Scripturilor. Prin urmare, Biblia era citită înaintea mulţimii adunate. După ce Iehova i-a dat victoria asupra cetăţii Ai, Iosua a adunat triburile Israelului în faţa muntelui Ebal şi a muntelui Garizim. Relatarea ne spune ce s-a întâmplat în continuare: „Iosua a citit apoi toate cuvintele legii, binecuvântarea şi blestemul, după cum este scris în cartea legii. N-a rămas cuvânt din tot ce poruncise Moise, pe care să nu-l fi citit Iosua în faţa întregii adunări a lui Israel, în faţa femeilor, copiilor şi străinilor [locuitorilor străini, NW] care mergeau în mijlocul lor“ (Iosua 8:34, 35). Tineri şi vârstnici, israeliţi şi locuitori străini, cu toţii trebuiau să aibă întipărit în minte şi în inimă ce conduită urma să aducă binecuvântarea din partea lui Iehova şi ce conduită avea să atragă dezaprobarea sa. Cu siguranţă, citirea cu regularitate a Bibliei ne va ajuta şi pe noi în această privinţă.

7, 8. a) Cine sunt în prezent asemenea „locuitorilor străini“, şi de ce trebuie ei să citească din Biblie în fiecare zi? b) Cum pot „copiii“ din poporul lui Iehova să urmeze exemplul lui Isus?

7 Astăzi, milioane de slujitori ai lui Iehova sunt, în sens spiritual, asemenea „locuitorilor străini“. Odinioară, ei trăiau potrivit normelor lumii, însă ulterior şi-au schimbat viaţa (Efeseni 4:22–24; Coloseni 3:7, 8). Ei au în permanenţă nevoie să-şi amintească normele lui Iehova în ce priveşte binele şi răul (Amos 5:14, 15). Citirea din Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi îi ajută să facă acest lucru. — Evrei 4:12; Iacov 1:25.

8 În poporul lui Iehova există, de asemenea, mulţi „copii“ care au învăţat normele lui Iehova de la părinţii lor, dar care trebuie să se convingă personal de justeţea voinţei sale (Romani 12:1, 2). Cum pot să facă acest lucru? În Israel, preoţii şi bătrânii au primit următoarea poruncă: „Să citeşti legea aceasta înaintea întregului Israel, în auzul lor. Să strângi poporul, bărbaţii, femeile,  copiii şi străinul care va fi în cetăţile tale, ca să audă şi să înveţe să se teamă de DOMNUL Dumnezeul vostru, să ia seama să împlinească toate cuvintele legii acesteia, pentru ca şi copiii lor, care nu o vor cunoaşte, s-o audă şi să înveţe să se teamă de DOMNUL Dumnezeul vostru“ (Deuteronomul 31:11–13). Trăind sub Lege, Isus, la frageda vârstă de 12 ani, a demonstrat că era profund interesat să înţeleagă legile Tatălui său (Luca 2:41–49). Mai târziu, faptul de a asculta şi de a participa la citirea Scripturilor în sinagogă constituia un obicei pentru Isus (Luca 4:16; Faptele 15:21). Tinerii de azi sunt îndemnaţi să urmeze exemplul lui Isus citind din Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi şi participând cu regularitate la întruniri, unde se citeşte şi se studiază Biblia.

Citirea Bibliei — o prioritate

9. a) De ce trebuie să fim selectivi în privinţa lecturii? b) Ce a declarat fondatorul acestei reviste cu privire la auxiliarele de studiere a Bibliei?

9 Înţeleptul rege Solomon a scris: „Ţine seama de avertismentul: pentru facerea multor cărţi nu există sfârşit, iar a te dedica mult lor este obositor pentru carne“ (Eclesiastul 12:12, NW). S-ar mai putea adăuga că citirea multor cărţi editate în prezent nu numai că este obositoare pentru carne, dar, spunând lucrurilor pe nume, este şi periculoasă pentru minte. Aşadar, este important să fim selectivi. Pe lângă publicaţiile noastre ce analizează Biblia, noi trebuie să citim şi Biblia. Fondatorul acestei reviste a scris cititorilor săi următoarele: „Să nu uităm niciodată că Biblia este Standardul nostru şi că oricare ar fi auxiliarele pe care ni le dă Dumnezeu ele nu sunt decât «auxiliare», nu înlocuitoare ale Bibliei“. * Prin urmare, deşi nu neglijăm publicaţiile bazate pe Biblie, trebuie să citim şi Biblia.

10. Cum a subliniat „sclavul fidel şi prevăzător“ importanţa citirii Bibliei?

10 Fiind conştient de această necesitate, cu ani în urmă „sclavul fidel şi prevăzător“ a inclus citirea Bibliei în programul Şcolii de Minister Teocratic  care se desfăşoară în toate congregaţiile (Matei 24:45). Conform programului actual de citire a Bibliei, întreaga Biblie este parcursă în aproximativ şapte ani. Acest program este util pentru toţi, dar îndeosebi pentru cei noi care nu au citit niciodată Biblia în întregime. Cursanţilor Şcolii Biblice Galaad a Societăţii Watchtower, şcoală care formează misionari, celor care urmează cursurile Şcolii de Instruire Ministerială, precum şi noilor membri ai familiei Betel li se cere să citească întreaga Biblie într-un an. Indiferent de programul pe care îl urmaţi, individual sau ca familie, pentru a ţine pasul cu el trebuie să acordaţi prioritate citirii Bibliei.

Ce dezvăluie obiceiurile voastre de lectură?

11. Cum şi de ce trebuie să ne hrănim în fiecare zi cu declaraţiile lui Iehova?

11 Dacă vă este greu să ţineţi pasul cu programul vostru de citire a Bibliei, poate că ar fi bine să vă întrebaţi: Ce impact au obiceiurile mele în ce priveşte vizionarea emisiunilor TV şi în ce priveşte lectura asupra dispoziţiei mele de a citi din Cuvântul lui Iehova? Să ne amintim că Moise a scris — iar Isus a repetat — că „omul trebuie să trăiască nu numai cu pâine, ci cu orice declaraţie care iese din gura lui Iehova“ (Matei 4:4; Deuteronomul 8:3). Aşa cum în fiecare zi avem nevoie să mâncăm pâine sau alte alimente pentru a ne întreţine corpul fizic, tot aşa noi trebuie să asimilăm în fiecare zi gândurile lui Iehova pentru a ne păstra spiritualitatea. Putem avea acces în fiecare zi la gândurile lui Dumnezeu prin citirea Scripturilor.

12, 13. a) Cum a ilustrat apostolul Petru dorinţa fierbinte pe care ar trebui să o nutrim pentru Cuvântul lui Dumnezeu? b) Spre deosebire de Petru, cum a folosit Pavel ilustrarea despre lapte?

12 Dacă apreciem Biblia „nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum este într-adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu“, ne vom simţi atraşi spre ea la fel cum un copil tânjeşte după laptele mamei lui (1 Tesaloniceni 2:13). Apostolul Petru a făcut această comparaţie consemnând următoarele: „Ca nişte prunci nou-născuţi, nutriţi o dorinţă fierbinte pentru laptele nefalsificat al cuvântului, pentru ca prin intermediul lui să creşteţi spre salvare, cu condiţia să fi gustat că Domnul este bun“ (1 Petru 2:2, 3). Dacă într-adevăr am gustat, prin experienţă personală, că „Domnul este bun“, vom cultiva un mare apetit pentru citirea Bibliei.

13 Este demn de remarcat că, în acest pasaj, Petru a folosit analogia cu laptele altfel decât apostolul Pavel. Pentru un nou-născut, laptele conţine toate elementele nutritive de care are nevoie. Ilustrarea lui Petru arată că Cuvântul lui Dumnezeu conţine tot ce avem nevoie pentru a „creşte spre salvare“. În schimb, Pavel foloseşte nevoia de lapte pentru a ilustra obiceiurile necorespunzătoare de hrănire ale celor ce se pretind adulţi din punct de vedere spiritual. În scrisoarea adresată creştinilor evrei, Pavel a scris: „Deşi ar trebui să fiţi învăţători, având în vedere timpul, aveţi iarăşi nevoie de cineva ca să vă înveţe de la început lucrurile elementare ale declaraţiilor sacre ale lui Dumnezeu; şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană solidă. Căci oricine are parte de lapte nu este familiarizat cu cuvântul dreptăţii, fiindcă este un copil mic. Însă hrana solidă este pentru oamenii maturi, pentru cei care, prin folosire, şi-au exersat facultăţile de percepţie ca să deosebească atât binele, cât şi răul“ (Evrei 5:12–14). Citirea cu atenţie a Bibliei poate contribui mult la dezvoltarea facultăţilor noastre de percepţie şi la stimularea apetitului nostru pentru lucrurile spirituale.

Cum să citim Biblia

14, 15. a) Ce privilegiu ne oferă Autorul Bibliei? b) Cum putem trage foloase din înţelepciunea divină? (Daţi exemple.)

14 Pentru a ne bucura de cele mai mari foloase, este bine ca, înainte de a începe să citim din Biblie, să ne rugăm. Rugăciunea este un privilegiu deosebit. Este ca şi cum am începe să citim o carte pe o temă foarte profundă cerându-i autorului să ne ajute să înţelegem ceea ce urmează să citim. Ce avantaj extraordinar poate fi acesta! Iehova, Autorul Bibliei, ne oferă acest privilegiu. Un membru al corpului de guvernare din  secolul I le-a scris fraţilor săi: „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, să i-o ceară neîncetat lui Dumnezeu, căci el le dă tuturor cu generozitate şi fără să reproşeze; şi ea îi va fi dată. Dar să i-o ceară neîncetat cu credinţă, fără să se îndoiască deloc“ (Iacov 1:5, 6). Corpul de Guvernare din zilele noastre ne îndeamnă cu regularitate să citim Biblia sub rugăciune.

15 Înţelepciunea este punerea în practică a cunoştinţei. Aşadar, înainte de a deschide Biblia, rugaţi-l pe Iehova să vă ajute să sesizaţi din citirea voastră ideile pe care trebuie să le aplicaţi în viaţă. Corelaţi ideile noi cu ceea ce ştiţi deja. Potriviţi-le în „modelul cuvintelor sănătoase“ pe care aţi ajuns să vi-l însuşiţi (2 Timotei 1:13). Meditaţi asupra episoadelor din viaţa slujitorilor lui Iehova din trecut şi întrebaţi-vă cum aţi fi acţionat în împrejurări similare. — Geneza 39:7–9; Daniel 3:3–6, 16–18; Faptele 4:18–20.

16. Ce sugestii practice ni se dau pentru a trage mai multe foloase din citirea Bibliei?

16 Nu citiţi doar pentru a parcurge paginile planificate. Rezervaţi-vă suficient timp în acest scop. Meditaţi la ceea ce citiţi. Când sunteţi nedumeriţi cu privire la o idee, consultaţi referinţele marginale, dacă Biblia voastră conţine aşa ceva. Dacă tot nu v-aţi lămurit, notaţi-vă să faceţi cercetări suplimentare mai târziu. Când citiţi, însemnaţi-vă textele pe care doriţi în mod deosebit să vi le amintiţi sau copiaţi-le. Puteţi, de asemenea, să adăugaţi pe margine unele idei sau referinţe. Când întâlniţi versete de care consideraţi că veţi avea nevoie în lucrarea de predicare şi de predare, notaţi-vă cuvântul-cheie şi consultaţi indexul cuvintelor biblice, care se află la sfârşitul Bibliei. *

Să facem din citirea Bibliei o desfătare

17. De ce ar trebui să considerăm citirea Bibliei o desfătare?

17 Psalmistul a vorbit despre un om fericit a cărui „desfătare . . . este în legea lui Iehova, şi în legea sa el citeşte în şoaptă zi şi noapte“ (Psalmul 1:2, NW). Citirea Bibliei în fiecare zi nu ar trebui să fie o corvoadă, ci o adevărată desfătare. O modalitate de a face din citirea Bibliei o plăcere este aceea de a fi mereu conştienţi de valoarea lucrurilor învăţate. Înţeleptul rege Solomon a scris: „Ferice de omul care găseşte înţelepciune . . . Căile ei sunt nişte căi plăcute şi toate cărările ei sunt paşnice. Ea este un pom al vieţii pentru cei ce o apucă şi cei ce o au sunt fericiţi“ (Proverbele 3:13, 17, 18). Cu siguranţă, merită să depunem eforturi pentru a dobândi înţelepciune, deoarece căile ei sunt căile desfătării, ale păcii, ale fericirii şi, în final, căile vieţii.

18. Ce mai este nevoie pe lângă citirea Bibliei, şi ce vom analiza în articolul următor?

18 Citirea Bibliei este, într-adevăr, atât utilă, cât şi plăcută. Însă este suficient să citim Biblia? Membrii bisericilor creştinătăţii citesc Biblia de secole, ‘învăţând mereu, şi totuşi nefiind niciodată în stare să ajungă la o cunoştinţă exactă a adevărului’ (2 Timotei 3:7). Pentru a culege roade în urma citirii Bibliei, trebuie să citim cu obiectivul de a aplica în viaţă cunoştinţa dobândită şi de a folosi această cunoştinţă în lucrarea de predicare şi de predare (Matei 24:14; 28:19, 20). Pentru aceasta trebuie să depunem eforturi şi să avem bune metode de studiu. Studiul poate fi şi el plăcut şi recompensator, aşa cum vom vedea în articolul următor.

[Note de subsol]

^ par. 9 Vezi cartea Martorii lui Iehova — Proclamatori ai Regatului lui Dumnezeu, publicată de Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., pagina 241.

^ par. 16 Vezi Turnul de veghere din 1 mai 1995, paginile 16, 17, „Să tragem foloase mai mari din citirea Bibliei“.

Întrebări recapitulative

• Ce sfat dat regilor Israelului se aplică în prezent supraveghetorilor, şi de ce?

• Cine sunt în prezent asemenea „locuitorilor străini“ şi asemenea ‘copiilor’, şi de ce trebuie ei să citească Biblia în fiecare zi?

• În ce moduri practice ne ajută „sclavul fidel şi prevăzător“ să citim cu regularitate din Biblie?

• Cum putem avea parte de foloase reale şi de plăcere în urma citirii Bibliei?

[Întrebări de studiu]

[Legenda fotografiei de la pagina 9]

Îndeosebi bătrânii trebuie să citească Biblia în fiecare zi

[Legenda ilustraţiei de la pagina 10]

Participarea la citirea Scripturii în sinagogă constituia un obicei pentru Isus