În curând, o lume în care nimeni nu va mai fi cuprins de disperare

VIAŢA este din ce în ce mai grea, iar motivele de disperare sunt multiple. Când suntem descumpăniţi, constatăm, probabil, că este greu să ne ţinem sub control sentimentele. Chiar şi oamenii care iubesc viaţa pot deveni foarte nefericiţi! Să luăm câteva exemple.

În timpurile antice, profetul Moise a devenit atât de descurajat, încât i-a spus lui Dumnezeu: „Mai bine omoară-mă, Te rog, dacă am găsit favoare în ochii Tăi, ca să nu-mi văd nenorocirea!“ (Numeri 11:15). Fugind de duşmanii săi, profetul Ilie a exclamat: „Destul! Acum, DOAMNE, ia-mi sufletul [viaţa]“ (1 Împăraţi 19:4). Iar profetul Iona a spus: „DOAMNE, Te rog ia-mi viaţa, căci mai bine este pentru mine să mor decât să trăiesc!“ (Iona 4:3). Dar nici Moise, nici Ilie şi nici Iona nu s-au sinucis. Toţi aceştia cunoşteau porunca lui Dumnezeu: „Să nu ucizi“ (Exodul 20:13). Având o puternică credinţă  în Dumnezeu, ei erau conştienţi că nici o situaţie nu este fără ieşire şi că viaţa e un dar de la Dumnezeu.

Ce putem spune despre problemele cu care ne confruntăm noi în prezent? Pe lângă suferinţa emoţională sau problemele fizice, uneori trebuie să suportăm un tratament dur din partea membrilor familiei, a vecinilor sau a colegilor de muncă. Biblia vorbeşte despre oameni care sunt plini „de orice nedreptate, ticăloşie, aviditate, răutate, plini de invidie, de asasinat, de ceartă, de înşelăciune, de maliţiozitate, fiind şoptitori, bârfitori, cu ură faţă de Dumnezeu, insolenţi, orgolioşi, aroganţi, născocitori de lucruri dăunătoare, neascultători de părinţi, fără pricepere, falşi în acorduri, fără afecţiune naturală, neîndurători“ (Romani 1:28–31). Trăind zilnic în mijlocul unor astfel de oameni, viaţa poate părea o povară. Cum îi putem ajuta pe cei ce au nevoie de mângâiere şi alinare?

Dispoziţia de a asculta

Necazurile şi suferinţa o pot face pe o persoană să-şi piardă echilibrul mintal. Înţeleptul Solomon a spus: „Asuprirea înnebuneşte pe cel înţelept“ (Eclesiastul 7:7). Aşadar, o persoană care vorbeşte despre sinucidere trebuie luată în serios. Problemele pe care le are, indiferent că sunt de natură emoţională, fizică, mintală sau spirituală, necesită o atenţie imediată. Tratamentele de specialitate sunt, bineînţeles, variate şi fiecare trebuie să decidă personal pe care dintre ele îl va folosi. — Galateni 6:5.

Indiferent care sunt cauzele apariţiei gândurilor sinucigaşe, faptul de a te putea destăinui unei persoane care manifestă discernământ, înţelegere şi răbdare poate schimba cu mult situaţia. Membrii familiei şi prietenii care sunt dispuşi să asculte pot fi în măsură să acorde ajutor. Pe lângă empatia şi bunătatea celor din jur, ideile ziditoare din Cuvântul lui Dumnezeu pot fi de foarte mare ajutor pentru cei ce şi-au pierdut orice speranţă.

Ajutor spiritual pentru cei deprimaţi

Aţi putea fi surprinşi să aflaţi ce izvor de încurajare poate fi citirea Bibliei. Deşi nu este un manual pentru dobândirea sănătăţii mintale, Biblia ne poate ajuta să preţuim viaţa. Iată ce a spus regele Solomon: „Ştiu că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure şi să facă bine în viaţa lor; dar şi faptul că un om mănâncă şi bea şi vede binele în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu“ (Eclesiastul 3:12, 13). În afară de munca satisfăcătoare care dă sens vieţii, lucrurile pe care le trecem cu vederea — cum ar fi aerul proaspăt, lumina soarelui, florile, copacii şi păsările — sunt daruri din partea lui Dumnezeu care ne aduc bucurie.

Asigurarea pe care ne-o dă Biblia că Iehova Dumnezeu şi Fiul său, Isus Cristos, se îngrijesc de noi este şi mai înălţătoare (Ioan 3:16; 1 Petru 5:6, 7). Iată ce a spus psalmistul într-un mod cât se poate de potrivit: „Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu care este mântuirea noastră!“ (Psalmul 68:19). Deşi ne simţim, probabil, lipsiţi de importanţă şi nedemni, Dumnezeu ne invită să ne rugăm lui. Fiţi siguri că nimeni care cere ajutorul lui cu umilinţă şi sinceritate nu va fi dispreţuit.

În ziua de azi, nimeni nu poate să se aştepte pe bună dreptate să ducă o viaţă lipsită de probleme (Iov 14:1). Cu toate acestea, adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu le-a arătat multora că sinuciderea nu este modalitatea corectă de a-şi rezolva problemele. Să vedem cum l-a ajutat apostolul Pavel pe un temnicer cuprins de disperare care, „trezindu-se din somn şi văzând că uşile închisorii erau deschise, şi-a scos sabia şi era pe punctul de a-şi lua viaţa, imaginându-şi că deţinuţii scăpaseră“. Imediat, temnicerul a ajuns la concluzia că sinuciderea era mai bună decât o moarte umilitoare şi, probabil, lentă pentru greşeala sa. Apostolul a strigat: „Să nu-ţi faci vreun rău, căci toţi suntem aici!“ Pavel nu s-a limitat la această afirmaţie. De fapt, el şi Sila l-au consolat pe temnicer şi i-au răspuns la întrebarea pusă de el: „Domnilor, ce trebuie să fac pentru a fi salvat?“ Ei i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus şi vei fi salvat, tu şi casa ta“. Apoi ei le-au spus atât lui, cât şi celor din casa lui cuvântul lui Iehova, astfel că „au fost botezaţi toţi, el şi ai lui, fără întârziere“. Temnicerul şi toţi din casa lui s-au bucurat foarte mult şi au găsit un nou sens în viaţă. — Faptele 16:27–35.

Ce mângâiere este pentru noi azi să ştim că Dumnezeu nu e vinovat de răutatea existentă!  Cuvântul său spune că un spirit rău, „cel numit Diavol şi Satan“, „induce în eroare întregul pământ locuit“. Dar timpul lui este pe punctul de a expira (Revelaţia 12:9, 12). În curând, toată suferinţa pe care Satan şi demonii săi le-au cauzat-o locuitorilor pământului va lua sfârşit în urma intervenţiei divine. Apoi, promisa lume nouă şi dreaptă a lui Dumnezeu va elimina pentru totdeauna cauzele care se află în spatele disperării şi al sinuciderilor. — 2 Petru 3:13.

Consolare pentru cei ce strigă după ajutor

Chiar şi în prezent, persoanele disperate pot găsi mângâiere în Scripturi (Romani 15:4). Psalmistul David a cântat: „Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită“ (Psalmul 51:17). Este adevărat că ne confruntăm în mod inevitabil cu unele încercări şi simţim efectele imperfecţiunii. Totuşi, acumulând cunoştinţă exactă despre bunul, iubitorul şi rezonabilul nostru Tată ceresc, vom obţine asigurarea că suntem preţioşi în ochii săi. Dumnezeu poate deveni cel mai bun Prieten şi Instructor al nostru. Dacă cultivăm relaţii intime cu Iehova Dumnezeu, el nu ne va dezamăgi niciodată. „Eu, DOMNUL Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos şi te conduc pe calea pe care trebuie să mergi.“ — Isaia 48:17.

Mulţi oameni au fost ajutaţi de faptul că s-au bizuit pe Dumnezeu. Să exemplificăm acest lucru: Mara * era deja sub efectul debilitant al unei depresii prelungite când singurul ei fiu a murit într-un accident de maşină. Cuprinsă de panică, ea a încercat să-şi ia viaţa. Totuşi, acum ea se scoală devreme în fiecare zi ca să se îngrijească de treburile gospodăreşti. Ei îi place să asculte muzică şi să-i ajute pe alţii. Speranţa că „va fi o înviere atât a celor drepţi, cât şi a celor nedrepţi“ i-a alinat o parte din durerea cauzată de moartea tragică a fiului ei drag şi i-a întărit credinţa în Dumnezeu (Faptele 24:15). Întrucât Mara nu dorea niciodată să ajungă asemenea unui înger din cer, următoarele cuvinte din Psalmul 37:11 i-au atins inima: „Cei blânzi moştenesc pământul şi se vor desfăta în belşug de pace“.

O altă braziliancă, pe nume Sandra, se străduia din răsputeri să fie o mamă ideală pentru cei trei copii ai ei. Ea a mărturisit: „Eram atât de ocupată, încât, atunci când tatăl meu a murit pe neaşteptate, iar în acea perioadă am descoperit că soţul meu  avea o relaţie cu altă femeie, nici măcar nu m-am gândit să mă rog lui Dumnezeu pentru ajutor“. În disperarea ei, Sandra a încercat să se sinucidă. Ce a ajutat-o să-şi revină? Aprecierea pe care o avea pentru lucrurile spirituale. „În fiecare noapte, înainte de a merge la culcare, citesc din Biblie şi încerc să mă pun în situaţia celor despre care citesc. De asemenea, citesc revistele Turnul de veghere şi Treziţi-vă! şi îmi plac îndeosebi relatările autobiografice deoarece ele mă ajută să fiu mulţumită cu viaţa mea.“ Ştiind că Iehova este prietenul ei cel mai bun, ea a învăţat să fie concretă în rugăciunile ei.

Un viitor în care nimeni nu va mai fi cuprins de disperare

Ce mângâiere este să ştim că suferinţa oamenilor e temporară! Sub domnia Regatului lui Dumnezeu, copiii şi adulţii care în prezent sunt victime ale nelegiuirii, ale nedreptăţii sau ale prejudecăţilor vor tresălta de bucurie. Aşa cum s-a prezis într-un psalm profetic, Regele numit de Iehova, Isus Cristos, „va scăpa pe săracul care strigă şi pe cel necăjit care n-are nici un ajutor“. Mai mult decât atât, el „va avea milă de cel sărman şi lipsit şi va scăpa viaţa săracilor“. Într-adevăr, „va răscumpăra sufletele lor din apăsare şi din asuprire şi sângele lor va fi scump înaintea lui“. — Psalmul 72:12–14.

Timpul când se vor împlini aceste cuvinte profetice este aproape. Aţi dori să vă bucuraţi de viaţă veşnică pe pământ în astfel de condiţii? Dacă da, aveţi motive să fiţi bucuroşi şi să preţuiţi viaţa ca pe un dar din partea lui Dumnezeu. Şi, dacă le împărtăşiţi şi altora aceste promisiuni scripturale mângâietoare, veţi aduce o mare fericire în viaţa celor ce strigă după ajutor în această lume insensibilă şi neiubitoare.

[Notă de subsol]

^ par. 15 Unele nume au fost schimbate.

[Legenda fotografiei de la pagina 6]

Astăzi există nenumărate ocazii care ne produc fericire

[Legenda fotografiei de la pagina 7]

Tânjiţi după o lume în care nimeni nu va mai fi cuprins de disperare?