Vă amintiţi?

V-au plăcut ultimele numere ale Turnului de veghere? Dacă da, încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:

De ce putem fi siguri că împlinirea profeţiei din Isaia 65:17–19 despre „ceruri noi şi un pământ nou“ nu se referă numai la întoarcerea evreilor din captivitate?

Deoarece apostolii Petru şi Ioan, care au scris în secolul I e.n., au îndreptat atenţia spre o împlinire viitoare, care include binecuvântări ce vor veni în curând (2 Petru 3:13; Apocalipsa 21:1–4). — 15/4, paginile 10–12.

Ce anume a stat, după cât se pare, la baza miturilor greceşti antice despre semizeii violenţi?

E posibil să fi fost vorba despre înflorituri sau denaturări ale faptului că, înainte de Potop, unii îngeri şi-au luat corpuri omeneşti şi au dus pe pământ o viaţă violentă şi imorală (Geneza 6:1, 2). — 15/4, pagina 27.

Care sunt câteva pericole pe care creştinii maturi le vor evita la nunţi?

Este important să evităm chefurile gălăgioase, care ar putea avea loc dacă se consumă alcool fără nici o reţinere şi dacă se dansează într-un stil frenetic pe o muzică dată la volum ridicat. Dacă nu se specifică în mod clar că la o petrecere de nuntă poate veni oricine, persoanele neinvitate nu trebuie să participe. Mirele trebuie să se asigure că creştinii care primesc anumite responsabilităţi la nuntă vor rămâne până la terminarea petrecerii, care se va încheia la o oră rezonabilă. — 1/5, paginile 19–22.

Ce vrea să sugereze Psalmul 128:3 când spune că fiii sunt „ca nişte lăstari de măslin“ în jurul mesei?

De la baza trunchiului unui măslin apar în permanenţă mlădiţe noi. Când trunchiul principal nu mai produce roade ca înainte din cauză că este bătrân, mlădiţele noi care cresc în jurul său pot deveni trunchiuri viguroase. În mod asemănător, părinţii sunt bucuroşi să aibă copii care produc roade slujindu-i lui Iehova alături de ei. — 15/5, pagina 27.

Care sunt unele foloase pe care le pot trage copiii când în familie domneşte o atmosferă sănătoasă?

O atmosferă sănătoasă pune temelia unui punct de vedere corespunzător în ce priveşte autoritatea, aprecierii adevăratelor valori şi relaţiilor bune cu alţii. O astfel de atmosferă îi poate ajuta şi să dezvolte relaţii de prietenie cu Dumnezeu. — 1/6, pagina 18.

Ce s-a făcut într-o ţară din Orientul Îndepărtat pentru a întări ideea că toţi creştinii sunt fraţi?

Toate congregaţiile au fost îndemnate să nu li se adreseze anumitor fraţi cu termeni onorifici, ci tuturor să li se adreseze la fel, cu termenul frate. — 15/6, paginile 21, 22.

Acceptă Martorii lui Iehova medicamente derivate din sânge?

Noi credem că porunca Bibliei de a ne ‘abţine de la sânge’ (NW) interzice transfuziile cu sânge integral sau cu componentele sale primare (plasmă, globule roşii, globule albe şi trombocite) (Faptele 15:28, 29). În ce priveşte fracţiunile derivate din componentele primare, fiecare creştin decide personal, ţinând seama de ceea ce spune Biblia, precum şi de relaţiile sale cu Dumnezeu. — 15/6, paginile 29–31.

Este într-adevăr posibil să găsim pace sufletească în zilele de azi?

Da. Prin intermediul Bibliei, Isus Cristos îi îndrumă pe oameni spre calea închinării pure şi a păcii descrise în Isaia 32:18. În plus, cei ce dobândesc această pace au perspectiva de a se bucura de o pace permanentă pe pământ, ca împlinire a Psalmului 37:11, 29. — 1/7, pagina 7.

Ce rol a avut George Young în istoria teocratică modernă?

Din 1917, el s-a dovedit a fi un purtător de lumină al veştii bune despre Regat în multe ţări. El şi-a desfăşurat ministerul în Canada, în insulele din Marea Caraibilor, în Brazilia şi în alte ţări ale Americii Centrale şi de Sud, în Spania, în Portugalia, în fosta Uniune Sovietică şi în Statele Unite. — 1/7, paginile 22–27.

La ce se referă 1 Corinteni 15:29 când spune că unele persoane sunt ‘botezate pentru a fi moarte’ (NW)?

Ideea transmisă este aceea că, atunci când creştinii sunt unşi cu spirit sfânt, ei sunt cufundaţi într-un mod de viaţă care duce la moartea lor şi, ulterior, la învierea lor la viaţă cerească. — 15/7, pagina 17.

Ce a făcut apostolul Pavel în perioada numită „anii necunoscuţi“ ai vieţii sale?

Este posibil ca el să fi contribuit la fondarea sau întărirea congregaţiilor din Siria şi Cilicia. De multe dintre suferinţele menţionate în 2 Corinteni 11:23–27 trebuie să fi avut parte în această perioadă, ceea ce arată că el desfăşura un minister activ. — 15/7, paginile 26, 27.

Ce ne poate ajuta să fim rezonabili în ce priveşte aşteptările noastre?

Să nu uităm că Iehova este înţelegător. Rugându-ne lui, putem fi ajutaţi să dobândim un mod de gândire echilibrat, iar aceasta arată că suntem modeşti. De ajutor este şi faptul de a afla un alt punct de vedere într-o anumită chestiune vorbind cu un prieten matur. — 1/8, paginile 29, 30.