Proclamatorii Regatului relatează

„Ştiţi atâtea lucruri despre Biblie“

LA VÂRSTA de 12 ani, când Isus le-a vorbit plin de curaj conducătorilor religioşi din Ierusalim, „toţi care-L auzeau rămâneau uimiţi de priceperea şi de răspunsurile Lui“ (Luca 2:47). În mod asemănător, azi, mulţi slujitori tineri ai lui Iehova îşi adună tot curajul pentru a le vorbi profesorilor şi colegilor de şcoală despre Dumnezeu şi Biblie, iar deseori rezultatele pline de satisfacţii sunt pe măsura eforturilor.

Tiffany, în vârstă de 14 ani, era la o oră de curs în cadrul căreia se vorbea, printre altele, despre profeţia biblică referitoare la cele 70 de săptămâni de ani, profeţie consemnată în Daniel 9:24–27. Profesorul a spus câteva lucruri despre aceste versete şi le-a dezbătut cu superficialitate.

La început, Tiffany a ezitat să ridice mâna. „Dar“, spune ea, „efectiv m-a deranjat că versetele nu fuseseră explicate în detaliu. Şi, imediat am ridicat mâna“. Profesorul a fost uimit că era cineva care avea într-adevăr ceva de spus pe marginea acestui subiect, întrucât majoritatea elevilor nu îl înţelegeau.

Dându-i-se posibilitatea să explice profeţia, Tiffany s-a ridicat în picioare şi a explicat profeţia fără să se fi pregătit pentru acest lucru. Când a terminat, în clasă era o linişte deplină. Tiffany era puţin neliniştită. Apoi clasa a izbucnit într-un ropot prelung de aplauze.

„Excelent, Tiffany, excelent“, a spus profesorul de câteva ori. El a recunoscut că ar fi trebuit spuse mai multe lucruri pe marginea acelor versete şi că Tiffany era prima persoană care i le explicase atât de clar. La sfârşitul orei, el a întrebat-o pe Tiffany cum de ştia atâtea lucruri despre Biblie.

„Pentru că sunt o Martoră a lui Iehova“, a răspuns ea. „Părinţii mei au trebuit să-mi explice această profeţie de câteva ori până să o înţeleg.“

Şi colegii de clasă au fost uimiţi de cunoştinţele ei biblice. O elevă i-a spus lui Tiffany: „Acum ştiu de ce voi, Martorii lui Iehova, mergeţi de la uşă la uşă; pentru că ştiţi atâtea lucruri despre Biblie“. Alţi colegi i-au promis că niciodată nu o vor mai şicana din cauza convingerilor ei.

Când Tiffany le-a povestit părinţilor ei această întâmplare, ei i-au sugerat să-i ofere profesorului cartea Cunoştinţa care conduce la viaţă veşnică. Când Tiffany i-a dat cartea şi i-a arătat porţiunea care explică profeţia lui Daniel, profesorul a acceptat-o fără să stea pe gânduri şi i-a mulţumit.

Într-adevăr, când tinerii creştini vorbesc plini de curaj despre ceea ce i-au învăţat părinţii cu privire la Dumnezeu şi Biblie, ei îi aduc lui Iehova laude şi onoare, iar ei primesc binecuvântări. — Matei 21:15, 16.