Ce este „cuvântul lui Dumnezeu” despre care Evrei 4:12 spune că „este viu și puternic”?

Contextul versetului arată că apostolul Pavel se referea la mesajul lui Dumnezeu privind scopul său, care, în parte, a fost consemnat în Biblie.

Evrei 4:12 este menționat deseori în publicațiile noastre pentru a arăta că Biblia are puterea de a schimba viața oamenilor, iar această aplicare este cât se poate de potrivită. Totuși, este util să analizăm Evrei 4:12 în contextul său larg. Pavel îi îndemna pe creștinii evrei să acționeze în armonie cu scopurile lui Dumnezeu. Multe dintre acestea erau dezvăluite în scrierile sfinte. Pavel a folosit exemplul israeliților care fuseseră eliberați din Egipt. Ei aveau perspectiva de a intra în Țara Promisă, ‘în care curgea lapte și miere’ și în care puteau să se bucure de adevărata odihnă (Ex. 3:8; Deut. 12:9, 10).

Acesta era scopul lui Dumnezeu. Însă, mai târziu, israeliții și-au împietrit inima și n-au manifestat credință, motiv pentru care majoritatea n-au intrat în acea odihnă (Num. 14:30; Ios. 14:6-10). Totuși, Pavel a adăugat că ‘promisiunea de a intra în odihna lui Dumnezeu rămâne’ (Evr. 3:16-19; 4:1). Evident, acea ‘promisiune’ este o parte a scopului revelat al lui Dumnezeu. Asemenea creștinilor evrei, și noi putem să citim despre acest scop și să acționăm în armonie cu el. Pentru a sublinia că această promisiune se bazează pe Scripturi, Pavel a citat din Geneza 2:2 și din Psalmul 95:11.

Cu siguranță, ne bucurăm mult că ‘promisiunea de a intra în odihna lui Dumnezeu rămâne’. Avem încredere că perspectiva de a intra în odihna lui Dumnezeu este reală și am făcut pași concreți pentru a intra în ea. Nu am făcut aceasta străduindu-ne să respectăm Legea mozaică sau să obținem aprobarea lui Iehova prin alte lucrări bune. Mai degrabă, dând dovadă de credință, am acționat și continuăm să acționăm în armonie cu scopul revelat al lui Dumnezeu. Mii de oameni din lumea întreagă au început și ei să studieze Biblia și să învețe ce a dezvăluit Dumnezeu despre scopul său. Mulți se simt îndemnați să-și schimbe modul de viață, să manifeste credință și să se boteze. Schimbările făcute de ei sunt o dovadă că, într-adevăr, „cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic”. Mesajul lui Dumnezeu privind scopul său, așa cum este consemnat în Biblie, ne-a influențat deja viața și va continua să exercite putere în viața noastră.