Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Turnul de veghe (ediția de studiu)  |  Mai 2017

Să nu permitem ca iubirea noastră să se răcească!

Să nu permitem ca iubirea noastră să se răcească!

„Din cauza înmulțirii nelegiuirii, iubirea celor mai mulți se va răci.” (MAT. 24:12)

CÂNTĂRILE: 60, 135

1, 2. a) La cine s-au aplicat inițial cuvintele lui Isus din Matei 24:12? b) Cum reiese din cartea Faptele că majoritatea primilor creștini nu încetau să-și arate iubirea? (Vezi imaginea de la începutul articolului.)

REFERINDU-SE la semnul care avea să marcheze încheierea prezentului sistem, Isus a spus printre altele că „iubirea celor mai mulți se va răci”. (Mat. 24:3, 12) Aceste cuvinte s-au aplicat inițial la evreii din secolul I, care pretindeau că erau poporul lui Dumnezeu, dar a căror iubire față de el se răcise.

2 Spre deosebire de ei, majoritatea creștinilor de atunci „nu încetau . . . să anunțe vestea bună despre Cristos” și să-și arate iubirea față de Dumnezeu, față de colaboratorii creștini și față de cei din afara congregației. (Fap. 2:44-47; 5:42) Totuși, unii continuatori ai lui Isus din secolul I au permis ca iubirea lor să se răcească.

3. De ce iubirea unor creștini din secolul I s-a răcit?

3 După învierea sa, Isus Cristos i-a spus congregației din Efes: „Iată ce am împotriva ta: că ai părăsit iubirea pe care o aveai la început”. (Rev. 2:4) Se pare că acei discipoli ai lui  Cristos se lăsaseră influențați de gândirea carnală a societății în mijlocul căreia trăiau. (Ef. 2:2, 3) La fel ca multe orașe de astăzi, Efesul din secolul I era foarte depravat. Locuitorii acestui oraș extrem de bogat duceau o viață de huzur și de lux. Preocuparea pentru satisfacerea dorințelor egoiste nu lăsa loc iubirii neegoiste pentru Dumnezeu și pentru aproapele. În plus, nerușinarea și imoralitatea crasă erau foarte răspândite.

4. a) De ce se poate spune că iubirea multor oameni de astăzi s-a răcit? b) În ce domenii trebuie să ne păstrăm iubirea puternică?

4 Cuvintele lui Isus referitoare la răcirea iubirii se aplică și în prezent. Oamenii de astăzi au din ce în ce mai puțină iubire pentru Dumnezeu. Milioane dintre ei i-au întors spatele și cred că organizațiile umane vor rezolva problemele omenirii. Drept urmare, iubirea oamenilor care nu i se închină lui Iehova Dumnezeu se răcește încontinuu. Totuși, așa cum s-a întâmplat în congregația din Efes, și unii creștini adevărați din prezent ar putea deveni mulțumiți de situația lor, iar iubirea lor s-ar putea răci. În continuare vom analiza trei domenii în care trebuie să ne păstrăm iubirea puternică: 1) iubirea pentru Iehova, 2) iubirea pentru adevărul Bibliei și 3) iubirea pentru frații noștri.

IUBIREA PENTRU IEHOVA

5. De ce trebuie să-l iubim pe Dumnezeu?

5 Înainte de a avertiza cu privire la pierderea iubirii, Isus a arătat pe cine trebuie să iubim cel mai mult. El a spus: „«Să-l iubești pe Iehova, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta». Aceasta este cea mai mare și cea dintâi poruncă”. (Mat. 22:37, 38) Într-adevăr, o iubire profundă pentru Dumnezeu ne ajută să-i respectăm poruncile, să perseverăm și să urâm răul. (Citește Psalmul 97:10.) Totuși, Satan și lumea lui vor să ne slăbească iubirea pentru Iehova.

6. Ce consecințe suportă cei ce nu-l iubesc pe Dumnezeu?

6 Lumea din jurul nostru are un punct de vedere deformat cu privire la iubire. În loc să manifeste iubire față de Creator, oamenii sunt „iubitori de sine”. (2 Tim. 3:2) Lumea condusă de Satan încurajează satisfacerea ‘dorinței cărnii, a dorinței ochilor și etalarea ostentativă a mijloacelor de existență’. (1 Ioan 2:16) Apostolul Pavel și-a avertizat colaboratorii creștini cu privire la satisfacerea dorințelor cărnii prin cuvintele: „A îndrepta mintea spre carne înseamnă moarte . . . fiindcă a îndrepta mintea spre carne înseamnă dușmănie cu Dumnezeu”. (Rom. 8:6, 7) Într-adevăr, cei care urmăresc să agonisească lucruri materiale sau să-și satisfacă dorințele sexuale sfârșesc prin a fi dezamăgiți și răniți profund. (1 Cor. 6:18; 1 Tim. 6:9, 10)

7. Cu ce pericole se confruntă continuatorii de astăzi ai lui Cristos?

7 În unele țări, ateii, agnosticii și evoluționiștii promovează fără nicio reținere idei care subminează nu doar iubirea pentru Dumnezeu, ci și credința în el. Acești oameni i-au convins pe mulți că doar cei naivi sau lipsiți de inteligență cred într-un Creator. În timp ce savanții sunt elogiați, Creatorul este ignorat complet. (Rom. 1:25) Dacă ne lăsăm influențați de asemenea concepții, ne-am putea îndepărta de Iehova, iar iubirea noastră s-ar putea răci. (Evr. 3:12)

8. a) Prin ce situații descurajatoare trec mulți slujitori ai lui Iehova? b) Ce asigurare găsim în Psalmul 136?

8 Descurajarea este o altă cauză care poate duce la slăbirea credinței și la răcirea iubirii pentru Dumnezeu. În acest sistem rău, controlat de Satan, cu toții trecem,  la un moment dat, prin situații care ne descurajează. (1 Ioan 5:19) Probabil că în prezent ne confruntăm cu probleme cauzate de bătrânețe, de o sănătate precară sau de lipsuri financiare. Sau poate că ne luptăm cu sentimente de incompetență, cu dezamăgiri sau cu eșecuri personale. Totuși, n-ar trebui niciodată să permitem ca aceste situații sau sentimente să ne determine să credem că Iehova ne-a părăsit. Să medităm, mai degrabă, la iubirea pe care ne-o arată el. În Psalmul 136:23 se spune: „Și-a adus aminte de noi când eram umiliți: căci bunătatea sa iubitoare este veșnică”. Într-adevăr, bunătatea iubitoare a lui Iehova, sau iubirea sa loială, este statornică. De aceea, putem fi siguri că el ne aude „implorările” și răspunde la ele. (Ps. 116:1; 136:24-26)

9. De unde a primit Pavel putere pentru a-și păstra iubirea față de Dumnezeu?

9 Asemenea psalmistului, Pavel s-a simțit întărit după ce a meditat la ajutorul permanent pe care l-a primit de la Iehova. El a scris: „Iehova este ajutorul meu, nu mă voi teme! Ce poate să-mi facă omul?”. (Evr. 13:6) Această încredere fermă în grija iubitoare a lui Iehova l-a ajutat pe Pavel să lupte cu problemele vieții. El nu s-a lăsat doborât de situațiile dificile. De fapt, când s-a aflat în detenție, el a scris mai multe scrisori încurajatoare. (Ef. 4:1; Filip. 1:7; Filim. 1) Chiar și când a trecut prin încercări extrem de grele, Pavel și-a păstrat iubirea pentru Dumnezeu. De unde a primit el putere? El s-a bazat mereu pe „Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre”. (2 Cor. 1:3, 4) Cum putem imita exemplul lui Pavel, a cărui iubire pentru Iehova a rămas puternică?

Să manifestăm iubire pentru Iehova (Vezi paragraful 10)

10. Cum putem să ne păstrăm puternică iubirea pentru Iehova?

10 O modalitate importantă prin care putem să ne păstrăm iubirea puternică față de Iehova este menționată de Pavel însuși. El le-a scris fraților săi de credință: „Rugați-vă neîncetat!”. Mai târziu, tot el a scris: „Perseverați în rugăciune”. (1 Tes. 5:17; Rom. 12:12) Faptul de a-i vorbi lui Iehova prin intermediul rugăciunii este esențial pentru a avea o relație strânsă cu el. (Ps. 86:3) Când ne rezervăm suficient timp pentru a-i face cunoscute lui Iehova cele mai profunde gânduri și sentimente, ne apropiem de Tatăl nostru ceresc, ‘Ascultătorul rugăciunii’. (Ps. 65:2) Iar când discernem răspunsul lui Iehova, iubirea noastră pentru el crește. Ne convingem personal că „Iehova este aproape de toți cei ce-l cheamă”. (Ps. 145:18) Această încredere în sprijinul iubitor al lui Iehova ne va ajuta să trecem cu bine și peste alte încercări ale credinței.

IUBIREA PENTRU ADEVĂRUL BIBLIEI

11, 12. Cum putem cultiva o iubire profundă pentru adevărul Bibliei?

11 În calitate de creștini, noi acceptăm adevărul și-l prețuim. Cuvântul lui Dumnezeu este sursa adevărului. Într-o rugăciune adresată Tatălui său, Isus a spus: „Cuvântul tău este adevărul”. (Ioan 17:17) Prin urmare, pentru a ajunge să iubim adevărul, trebuie ca, mai întâi, să dobândim cunoștință din Cuvântul lui Dumnezeu. (Col. 1:10) Totuși, nu este suficient să acumulăm informații. Să remarcăm cum ne ajută scriitorul inspirat al Psalmului 119 să înțelegem ce înseamnă să iubim adevărul Bibliei. (Citește Psalmul 119:97-100.) Ne facem timp să medităm la unele pasaje biblice pe parcursul zilei? Vom iubi și mai mult adevărul biblic dacă ne gândim la foloasele pe care le avem dacă îl aplicăm în viața de zi cu zi.

 12 Psalmistul a spus în continuare: „Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea pentru gura mea!”. (Ps. 119:103) Și noi putem savura hrana spirituală delicioasă bazată pe Biblie, pe care o primim de la organizația lui Dumnezeu. Dacă ne rezervăm suficient timp pentru a studia, ne vom aminti mai ușor ‘cuvintele plăcute’ ale adevărului și le vom putea folosi pentru a-i ajuta pe alții. (Ecl. 12:10)

13. Ce l-a ajutat pe Ieremia să iubească adevărul din Biblie și ce efect a avut asupra lui lucrul acesta?

13 Profetul Ieremia a iubit adevărul Bibliei. Să remarcăm ce efect au avut asupra inimii sale cuvintele lui Dumnezeu. „Cuvintele tale au ajuns la mine și eu le-am mâncat. Cuvântul tău este exultarea și bucuria inimii mele, căci numele tău este chemat peste mine, o, Iehova, Dumnezeul armatelor!”. (Ier. 15:16) Figurativ vorbind, Ieremia a mâncat și a digerat cuvintele prețioase ale lui Dumnezeu meditând la ele. Astfel, el a cultivat o apreciere profundă pentru privilegiul de a purta numele lui Dumnezeu. Iubim și noi adevărul biblic atât de mult, încât să apreciem privilegiul unic pe care îl avem de a purta numele lui Dumnezeu și de a proclama Regatul în acest timp al sfârșitului?

Să manifestăm iubire pentru adevărul Bibliei (Vezi paragraful 14)

14. Cum putem cultiva o iubire profundă pentru adevărul Bibliei?

14 În afară de citirea Bibliei și a publicațiilor noastre bazate pe Biblie, asistarea cu regularitate la întrunirile congregației ne poate ajuta să cultivăm o iubire profundă pentru adevărul biblic. Studierea săptămânală a Bibliei prin intermediul Turnului de veghe este o modalitate importantă prin care suntem învățați. Pentru a înțelege subiectul analizat, este necesar să ne pregătim temeinic pentru fiecare întrunire la care se studiază Turnul de veghe, de exemplu citind fiecare verset biblic menționat. În prezent, revista Turnul de veghe poate fi descărcată de pe site-ul jw.org. În plus, ea este disponibilă în multe limbi în aplicația JW Library. Unele formate electronice ne ajută să deschidem repede versetele indicate. Indiferent de  formatul în care alegem să studiem, tipărit sau electronic, citirea cu atenție a versetelor și meditarea la ele ne vor ajuta să cultivăm o iubire profundă pentru adevărul Bibliei. (Citește Psalmul 1:2.)

IUBIREA PENTRU FRAȚII NOȘTRI

15, 16. a) Potrivit cu Ioan 13:34, 35, ce obligație avem? b) Ce legătură există între iubirea pentru frații noștri și iubirea pentru Dumnezeu și pentru Biblie?

15 În ultima sa noapte pe pământ, Isus le-a spus discipolilor: „Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții; așa cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor ști toți că sunteți discipolii mei: dacă aveți iubire între voi”. (Ioan 13:34, 35)

16 Iubirea pentru colaboratorii în credință este strâns legată de iubirea pe care o avem pentru Iehova. Dacă nu-l iubim pe Dumnezeu, nu putem să ne iubim frații. Și, dacă nu ne iubim frații, nu putem să-l iubim pe Dumnezeu. Apostolul Ioan a scris: „Cine nu-și iubește fratele, pe care l-a văzut, nu-l poate iubi pe Dumnezeu, pe care nu l-a văzut”. (1 Ioan 4:20) Mai mult decât atât, iubirea pentru Iehova și pentru frați este strâns legată de iubirea pentru Biblie. Iubirea pentru adevărul biblic ne îndeamnă să respectăm din inimă porunca Bibliei de a-l iubi pe Dumnezeu și de a ne iubi frații. (1 Pet. 1:22; 1 Ioan 4:21)

Să manifestăm iubire pentru frații de credință (Vezi paragraful 17)

17. Menționați câteva modalități prin care putem manifesta iubire.

17 Citește 1 Tesaloniceni 4:9, 10. Care sunt câteva modalități practice prin care putem să ne manifestăm iubirea în congregație? Cineva în vârstă din congregație ar putea avea nevoie să fie dus cu mașina la întruniri. Poate că o soră văduvă are nevoie de unele reparații în casă. (Iac. 1:27) Indiferent de vârsta pe care o au, surorile și frații descurajați, deprimați sau copleșiți de necazuri au nevoie de atenția, încurajarea și mângâierea noastră. (Prov. 12:25; Col. 4:11) Dovedim că îi iubim cu adevărat pe „cei înrudiți cu noi în credință” dacă le arătăm prin cuvinte și fapte că ne preocupăm în mod sincer de ei. (Gal. 6:10)

18. Ce ne va ajuta să rezolvăm neînțelegerile minore dintre noi?

18 Biblia a prezis că „zilele din urmă” ale acestui sistem rău se vor caracteriza prin egoism și lăcomie. (2 Tim. 3:1, 2) În calitate de creștini, trebuie să ne străduim să cultivăm o iubire profundă pentru Dumnezeu, pentru adevărul Bibliei și pentru frații de credință. Este adevărat, uneori ar putea apărea neînțelegeri minore între noi. Dar, întrucât ne iubim unii pe alții, încercăm să rezolvăm cu amabilitate și cât mai repede orice neînțelegere. (Ef. 4:32; Col. 3:14) Așadar, să avem grijă ca iubirea noastră să nu se răcească niciodată. Să manifestăm mereu o iubire profundă pentru Iehova, pentru Cuvântul său și pentru frații noștri!