„Veți vedea . . . deosebirea dintre cel drept și cel rău.” (MAL. 3:18)

CÂNTĂRILE: 61, 53

1, 2. La ce pericol sunt expuși slujitorii lui Dumnezeu din prezent? (Vezi imaginile de la începutul articolului.)

MULȚI medici și asistenți lucrează cu pacienți care suferă de boli contagioase. Ei se îngrijesc de aceștia deoarece doresc să-i ajute. Totuși, este necesar ca ei să-și ia unele măsuri de protecție, astfel încât să nu se contamineze cu bolile pe care vor să le trateze. În mod asemănător, mulți dintre noi trăiesc sau lucrează alături de oameni cu atitudini și trăsături opuse calităților divine. De aceea suntem expuși pericolului de a fi „contaminați” cu ele.

2 În zilele din urmă, în lume domnește haosul moral. În A doua scrisoare către Timotei, apostolul Pavel descrie caracteristicile oamenilor înstrăinați de Dumnezeu și arată că ele vor fi tot mai pronunțate pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul acestui sistem. (Citește 2 Timotei 3:1-5, 13.) Deși ne șochează amploarea pe care a luat-o răutatea, am putea ajunge să fim influențați de cei care manifestă trăsături negative. (Prov. 13:20) În continuare vom vedea ce contrast izbitor există între trăsăturile oamenilor din zilele din urmă și calitățile slujitorilor lui Dumnezeu. De asemenea, vom vedea ce putem face  pentru a nu ne lăsa influențați de trăsăturile negative ale lumii în timp ce-i ajutăm pe alții pe plan spiritual.

3. La cine se face referire în 2 Timotei 3:2-5?

3 Apostolul Pavel a scris că „în zilele din urmă vor fi timpuri critice, cărora cu greu li se va face față”. El a enumerat 19 trăsături negative ce aveau să-i caracterizeze pe oamenii din această perioadă. O enumerare similară găsim și în Romani 1:29-31. Însă, în cea din cartea Timotei apar termeni care nu mai sunt folosiți în alte părți ale Scripturilor grecești creștine. Pavel își începe enumerarea prin cuvintele „căci oamenii vor fi . . .”, prin această formulare generică, el făcând referire la bărbați și femei deopotrivă. Însă nu toți oamenii manifestă aceste trăsături negative. Creștinii sunt caracterizați de alte trăsături. (Citește Maleahi 3:18.)

CUM NE PRIVIM PE NOI ÎNȘINE

4. Cum i-ați descrie pe cei „umflați de mândrie”?

4 După ce a arătat că mulți vor fi iubitori de sine și iubitori de bani, Pavel a scris că oamenii vor fi aroganți, trufași și umflați de mândrie, trăsături care deseori trădează un sentiment de superioritate dobândit ca urmare a unor aptitudini, a înfățișării, a situației materiale sau a statutului social. Astfel de oameni tânjesc să fie admirați și adulați. Iată cum l-a descris un biblist pe cel dominat de mândrie: „În inima sa, el și-a făcut un altar, astfel că se închină în fața propriei persoane”. Unii au spus că mândria este atât de respingătoare, încât până și cel mândru o detestă când o vede la altul.

5. Cum au căzut pradă mândriei chiar și unii slujitori fideli ai lui Iehova?

5 Iehova urăște mândria, sau „ochii semeți”. (Prov. 6:16, 17) Mândria ne împiedică să ne apropiem de Dumnezeu. (Ps. 10:4) Este o trăsătură a Diavolului. (1 Tim. 3:6) Din nefericire, chiar și unii slujitori loiali ai lui Iehova s-au „contaminat” cu ea. Ozia, unul dintre regii lui Iuda, a fost fidel ani la rând. Totuși, Biblia spune că atunci „când a devenit puternic, inima i s-a umplut de trufie, spre propria-i distrugere, astfel că i-a fost infidel lui Iehova, Dumnezeul său, și a intrat în templul lui Iehova ca să ardă tămâie pe altarul tămâiei”. Mai târziu, și regele Ezechia a căzut pradă trufiei, chiar dacă numai pentru un timp. (2 Cron. 26:16; 32:25, 26)

6. Ce motive ar fi avut David să se îngâmfe, dar ce l-a ajutat să rămână umil?

6 Unii devin mândri din cauza înfățișării, a popularității, a talentului muzical, a aptitudinilor fizice sau a unei poziții înalte. Însă, David, deși a avut toate aceste avantaje, a rămas umil. După ce l-a ucis pe Goliat și a primit-o de soție pe fiica regelui Saul, David a spus: „Cine sunt eu și cine sunt rudele mele, familia tatălui meu, în Israel, ca să devin ginerele regelui?”. (1 Sam. 18:18) Ce l-a ajutat pe David să rămână umil? El era conștient că aptitudinile, calitățile și privilegiile lui i se datorau lui Dumnezeu, care „a coborât”, sau s-a umilit, ca să-i acorde atenție. (Ps. 113:5-8) David știa că orice lucru bun pe care îl avea era de la Iehova. (Compară cu 1 Corinteni 4:7.)

7. Ce ne poate ajuta să manifestăm umilință?

7 Asemenea lui David, slujitorii lui Iehova se străduiesc să manifeste umilință. Suntem profund impresionați de faptul că Iehova, cea mai importantă Persoană din univers, manifestă umilință. (Ps. 18:35) Dorim să ținem cont de următorul sfat inspirat: „Îmbrăcați-vă cu tandră afecțiune și cu compasiune, cu bunătate, cu umilință, cu blândețe și cu îndelungă răbdare”. (Col. 3:12) De asemenea, știm  că iubirea „nu se laudă, nu se îngâmfă”. (1 Cor. 13:4) Când manifestăm umilință, unii oamenii s-ar putea simți îndemnați să învețe despre Iehova. Așa cum soții pot fi câștigați fără cuvinte prin conduita soțiilor lor, tot așa unii oameni pot fi atrași la Dumnezeu datorită umilinței manifestate de slujitorii săi. (1 Pet. 3:1)

CUM NE PURTĂM CU ALȚII

8. a) Cum este privită de unii neascultarea de părinți? b) Ce îi îndeamnă Scripturile pe copii să facă?

8 Pavel a descris modul în care oamenii din zilele din urmă aveau să se poarte unii cu alții. De exemplu, el a scris despre copii că aveau să fie neascultători de părinți. Cu toate că un astfel de comportament este uneori acceptat și chiar încurajat în cărți, filme și programe de televiziune, neascultarea subminează stabilitatea familiei, celula de bază a societății. Acest adevăr a fost înțeles de mult timp. De pildă, în Grecia antică, un om care își lovea părinții își pierdea toate drepturile civile, iar sub legea romană, lovirea părintelui era considerată o faptă la fel de gravă ca omuciderea. Atât Scripturile ebraice, cât și Scripturile grecești creștine îi îndeamnă pe copii să-și onoreze părinții. (Ex. 20:12; Ef. 6:1-3)

9. Ce îi va ajuta pe tineri să fie ascultători de părinți?

9 Ce pot face copiii pentru a nu se contamina cu spiritul neascultării? Ei pot reflecta la tot ce au făcut părinții pentru ei. Copiii vor arăta și mai multă recunoștință dacă înțeleg că ascultarea este o cerință din partea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, al tuturor. Vorbind pozitiv despre părinții lor, tinerii îi pot ajuta și pe alții de vârsta lor să aibă respect față de părinți. Desigur, dacă părinții nu au afecțiune naturală pentru copiii lor, ar putea fi dificil pentru aceștia să asculte din inimă de ei. În schimb, când un tânăr vede iubirea sinceră a părinților săi, el se simte îndemnat să asculte de ei chiar și când îi este greu să facă acest lucru. Austin spune: „Deși am fost tentat de multe ori să încerc să scap de consecințele faptelor mele, părinții mi-au oferit îndrumări rezonabile, mi-au explicat motivul pentru care mi-au impus anumite reguli și au păstrat căile de comunicare deschise. Acest lucru m-a ajutat să fiu ascultător. Știind că le pasă de mine, mi-am dorit să le aduc bucurie”.

10, 11. a) Ce trăsături negative trădează lipsă de iubire față de semeni? b) Cât de cuprinzătoare este iubirea adevăraților creștini?

10 Pavel menționează și alte trăsături negative ce trădează lipsă de iubire față de semeni. În mod firesc, după ‘neascultarea de părinți’, el menționează lipsa de recunoștință, întrucât cei nerecunoscători nu apreciază bunătatea care li se arată. Oamenii aveau să fie și neloiali. Ei aveau să fie refractari la orice acord, nefiind dispuși să facă pace cu alții. Unii aveau să fie blasfematori și trădători, vorbind în mod jignitor și injurios despre semenii lor, precum și despre Dumnezeu. Apoi, Pavel scrie că oamenii aveau să fie calomniatori, adică aveau să spună minciuni grosolane cu scopul de a distruge reputația altora. *

11 În contrast cu oamenii care nu manifestă iubire, închinătorii lui Iehova manifestă o iubire autentică față de semeni. Lucrurile au stat mereu așa. Isus a spus că porunca de a ne iubi aproapele, o formă a termenului agápe, era a doua ca importanță în Legea mozaică, după porunca de a-l iubi pe Dumnezeu.  (Mat. 22:37-39) În plus, el a arătat că iubirea avea să fie semnul de identificare al adevăraților creștini. (Citește Ioan 13:34, 35.) Creștinii aveau să manifeste această iubire nu numai între ei, ci și față de dușmani. (Mat. 5:43, 44)

12. În ce fel a arătat Isus iubire față de oameni?

12 Isus a arătat multă iubire față de oameni. El a mers din oraș în oraș, anunțându-le oamenilor vestea bună despre Regatul lui Dumnezeu. A vindecat orbi, șchiopi, surzi și leproși și a înviat morți. (Luca 7:22) Isus și-a dat viața în folosul omenirii, cu toate că mulți l-au urât. Iubirea perfectă a lui Isus a fost o reflectare a iubirii Tatălui său. Martorii lui Iehova din întreaga lume urmează exemplul lui Isus manifestând iubire față de semeni.

13. Cum poate iubirea pe care o manifestăm față de semeni să-i ajute pe alții să se apropie de Iehova?

13 Iubirea de semeni pe care o manifestăm îi atrage pe oameni la Tatăl nostru ceresc. De exemplu, un bărbat din Thailanda a fost mișcat de iubirea pe care a remarcat-o la un congres regional. Când s-a întors acasă, el a cerut să studieze Biblia de două ori pe săptămână. Le-a predicat tuturor rudelor sale și, după doar șase luni de la congres, a ținut prima lui temă la sala Regatului: citirea din Biblie. Pentru a vedea în ce măsură manifestăm iubire față de semeni, ne-am putea întreba: Fac tot ce îmi stă în putință pentru a-i ajuta pe membrii familiei mele, pe frații din congregație și pe oamenii din teritoriu? Mă străduiesc să-i văd pe alții așa cum îi vede Iehova?

LUPI ȘI MIEI

14, 15. Ce trăsături animalice manifestă mulți oameni, dar cum s-au schimbat unii dintre ei?

14 În zilele din urmă, oamenii manifestă și alte trăsături pe care trebuie să le evităm. De exemplu, mulți sunt neiubitori de bine, sau, după cum au redat expresia unii traducători, sunt oameni care „urăsc binele” ori „se împotrivesc oricărui lucru bun”. Aceștia sunt fără stăpânire de sine și cruzi. Unii sunt încăpățânați,  acționând fără să gândească și fără să le pese de consecințele acțiunilor lor asupra altora.

15 Mulți oameni care au manifestat în trecut astfel de trăsături animalice au făcut schimbări. Această transformare uluitoare a fost profețită în Biblie. (Citește Isaia 11:6, 7.) Aici citim despre animale sălbatice, precum lupii și leii, care trăiesc în pace cu animale domestice, precum mieii și vițeii. Să remarcăm că acest climat pașnic va exista deoarece „pământul va fi plin de cunoștința lui Iehova”. (Is. 11:9) Întrucât animalele nu pot învăța despre Iehova, înseamnă că această profeție face referire în mod simbolic la schimbările pe care oamenii le fac în personalitatea lor.

Aplicarea principiilor biblice schimbă vieți! (Vezi paragraful 16)

16. Cum îi ajută Biblia pe oameni să-și schimbe personalitatea?

16 Mulți care în trecut erau fioroși ca lupii, ca să spunem așa, trăiesc astăzi în pace cu alții. Putem citi experiențele lor în seria de articole „Biblia schimbă viața oamenilor”, apărută pe site-ul jw.org. Cei care au ajuns să-l cunoască pe Iehova și să-i slujească nu sunt asemenea celor care ‘au o formă de devoțiune sfântă, dar îi neagă puterea’. Cu alte cuvinte, ei nu pretind că i se închină lui Dumnezeu, dar infirmă acest lucru prin faptele lor. Din contră, ei ‘se îmbracă cu noua personalitate care a fost creată după voința lui Dumnezeu, în adevărată dreptate și loialitate’. (Ef. 4:23, 24) Pe măsură ce învață despre Dumnezeu, unii înțeleg că trebuie să se conformeze normelor sale. Astfel, ei se simt îndemnați să-și schimbe convingerile, modul de gândire și conduita. Deși nu le este ușor să facă astfel de schimbări, cei ce doresc cu sinceritate să facă voința lui Dumnezeu reușesc să se schimbe cu ajutorul spiritului său sfânt.

„DE ACEȘTIA DEPĂRTEAZĂ-TE”

17. Ce putem face pentru a nu ne lăsa influențați de cei care manifestă trăsături negative?

17 Deosebirea dintre cei ce îi slujesc lui Dumnezeu și cei ce nu-i slujesc este tot mai evidentă. În calitate de slujitori ai lui Dumnezeu, trebuie să fim atenți să nu ne lăsăm influențați de trăsăturile negative ale celorlalți oameni. Dăm dovadă de înțelepciune dacă urmăm sfatul inspirat de a ne depărta de cei descriși în 2 Timotei 3:2-5. Desigur, nu-i putem evita complet pe cei ce manifestă trăsături rele. Probabil că trebuie să muncim alături de ei, să mergem la școală cu ei sau să trăim sub același acoperiș. Dar asta nu înseamnă că trebuie să adoptăm modul lor de gândire sau să le imităm comportamentul. Pentru a nu ne lăsa influențați de ei, trebuie să ne întărim pe plan spiritual studiind Biblia și legând prietenii strânse cu cei ce îl iubesc pe Dumnezeu.

18. Cum putem prin ceea ce spunem și facem să-i ajutăm pe alții pe plan spiritual?

18 De asemenea, trebuie să ne străduim să-i ajutăm și pe alții pe plan spiritual. Să căutăm modalități de a depune mărturie, cerându-i lui Iehova să ne ajute să spunem lucrul potrivit la momentul potrivit! Să le facem cunoscut altora faptul că suntem Martori ai lui Iehova. În felul acesta, conduita noastră bună îi va aduce glorie lui Dumnezeu, nu nouă. Iehova ne-a învățat „să respingem tot ce este lipsit de pietate și dorințele lumești și să trăim cu judecată sănătoasă, cu dreptate și cu devoțiune sfântă în actualul sistem”. (Tit 2:11-14) Dacă îl vom imita pe Iehova și vom face voința sa, ceilalți vor observa acest lucru, iar unii poate că vor spune: „Vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi”. (Zah. 8:23)

^ par. 10 Termenul grecesc pentru „calomniator” sau „acuzator” este diábolos, un cuvânt folosit în Biblie ca titlu pentru Satan, cel care îl calomniază cu răutate pe Dumnezeu.