Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Răscumpărarea, un „cadou perfect” de la Tatăl nostru

Răscumpărarea, un „cadou perfect” de la Tatăl nostru

„Orice dar bun și orice cadou perfect este . . . de la Tatăl.” (IAC. 1:17)

CÂNTĂRILE: 148, 109

1. Ce binecuvântări vor fi posibile datorită răscumpărării?

JERTFA de răscumpărare a lui Isus Cristos aduce omenirii multe binecuvântări. Răscumpărarea le oferă tuturor urmașilor lui Adam care iubesc dreptatea perspectiva de a face parte, în cele din urmă, din familia lui Dumnezeu și de a trăi fericiți pentru totdeauna. Totuși, răscumpărarea înseamnă mult mai mult. Întrucât Isus a murit susținând legitimitatea guvernării lui Iehova, sacrificiul său vizează chestiuni de importanță universală. (Evr. 1:8, 9)

2. a) Ce chestiuni de importanță universală a menționat Isus în rugăciunea sa? (Vezi imaginea de la începutul articolului.) b) Ce vom analiza în acest articol?

2 Cu aproximativ doi ani înainte de moartea sa de jertfă, Isus și-a învățat discipolii să se roage astfel: „Tatăl nostru care ești în ceruri, să fie sfințit numele tău. Să vină regatul tău. Să se facă voința ta, precum în cer, așa și pe pământ”. (Mat. 6:9, 10) În continuare vom vedea ce legătură există între  răscumpărare și sfințirea numelui divin, domnia Regatului lui Dumnezeu și realizarea scopului lui Dumnezeu. Această analiză ne va spori aprecierea pentru darul răscumpărării.

„SĂ FIE SFINȚIT NUMELE TĂU”

3. Ce exprimă numele lui Iehova și cum a defăimat Satan acest nume?

3 În rugăciunea-model, Isus a arătat că trebuie să ne rugăm în primul rând pentru sfințirea numelui lui Dumnezeu. Numele lui Iehova exprimă supremația, grandoarea și sfințenia sa. Într-o altă rugăciune, Isus l-a numit pe Iehova „Tată sfânt”. (Ioan 17:11) Întrucât Iehova este sfânt, toate principiile și legile sale sunt sfinte. Cu toate acestea, în Eden, Satan a contestat cu viclenie dreptul lui Dumnezeu de a le stabili norme oamenilor. Spunând minciuni despre Iehova, Satan a defăimat numele sfânt al lui Dumnezeu. (Gen. 3:1-5)

4. Cum a contribuit Isus la sfințirea numelui lui Dumnezeu?

4 Isus a prețuit nespus de mult numele lui Iehova. (Ioan 17:25, 26) El a contribuit la sfințirea lui. (Citește Psalmul 40:8-10.) Prin conduita și învățăturile lui, Isus a arătat că normele stabilite de Iehova pentru creaturile sale inteligente sunt drepte și rezonabile. Isus i-a rămas loial Tatălui său ceresc chiar și atunci când Satan l-a făcut să sufere și să îndure o moarte chinuitoare. Astfel, Isus a demonstrat că un om perfect poate să respecte în mod absolut normele drepte ale lui Dumnezeu.

5. Cum putem contribui la sfințirea numelui lui Dumnezeu?

5 Prin conduita noastră, și noi putem arăta că prețuim numele divin. Iehova ne cere să fim sfinți. (Citește 1 Petru 1:15, 16.) Aceasta înseamnă să-i aducem închinare numai lui și să ascultăm de el din toată inima. Chiar și atunci când suntem persecutați, noi ne străduim să trăim potrivit principiilor și legilor sale drepte. Trăind la înălțimea normelor lui Iehova, facem să strălucească lumina noastră și glorificăm numele său. (Mat. 5:14-16) Ca popor sfânt, dovedim prin modul nostru de viață că legile lui Iehova sunt drepte și că acuzațiile lui Satan sunt false. Cu toții facem greșeli, dar ne căim cu sinceritate și renunțăm la practicile care îl dezonorează pe Iehova. (Ps. 79:9)

6. De ce putem fi considerați drepți de Iehova, deși suntem imperfecți?

6 Iehova le iartă păcatele celor ce manifestă credință în jertfa lui Cristos. El îi acceptă ca închinători ai săi pe cei ce i se dedică. Pe creștinii unși, Iehova îi consideră drepți ca fii ai săi, iar pe membrii ‘altor oi’ îi consideră drepți ca prieteni ai săi. (Ioan 10:16; Rom. 5:1, 2; Iac. 2:21-25) Așadar, încă de pe acum, răscumpărarea ne oferă posibilitatea să fim considerați drepți de Iehova și să luăm parte la sfințirea numelui său.

„SĂ VINĂ REGATUL TĂU”

7. Ce binecuvântări vor fi posibile sub domnia Regatului datorită răscumpărării?

7 Următoarea cerere menționată de Isus în rugăciunea-model este: „Să vină regatul tău”. Ce legătură există între răscumpărare și Regatul lui Dumnezeu? Răscumpărarea face posibilă strângerea celor 144 000, care vor sluji ca regi și preoți cu Cristos în cer. (Rev. 5:9, 10; 14:1) Pe parcursul a o mie de ani, Isus și coregenții săi, care, împreună, alcătuiesc Regatul lui Dumnezeu, vor revărsa asupra oamenilor ascultători binecuvântările  pe care le aduce răscumpărarea. Pământul va fi transformat în paradis, iar oamenii fideli vor ajunge la perfecțiune. Slujitorii lui Iehova din cer și de pe pământ vor fi, în sfârșit, o familie. (Rev. 5:13; 20:6) Isus va zdrobi capul șarpelui și va înlătura din univers toate problemele cauzate de răzvrătirea lui Satan. (Gen. 3:15)

8. a) Cum i-a ajutat Isus pe discipoli să înțeleagă importanța Regatului lui Dumnezeu? b) Cum arătăm că suntem supuși loiali ai Regatului?

8 În timp ce se afla pe pământ, Isus i-a ajutat pe discipoli să înțeleagă importanța Regatului lui Dumnezeu. Imediat după botez, Isus a început să predice „vestea bună despre regatul lui Dumnezeu”. El anunța vestea bună oriunde mergea. (Luca 4:43) Chiar înainte de a se întoarce la cer, Isus le-a încredințat discipolilor săi misiunea de a-i fi martori „până în cea mai îndepărtată parte a pământului”. (Fap. 1:6-8) În prezent, prin intermediul lucrării de predicare a Regatului, oameni de pe tot pământul au posibilitatea să învețe despre răscumpărare și să devină supuși ai Regatului lui Dumnezeu. Arătăm că suntem supuși loiali ai Regatului dacă îi ajutăm pe creștinii unși să-și ducă la îndeplinire sarcina de a predica vestea bună despre Regat pe tot pământul. (Mat. 24:14; 25:40)

„SĂ SE FACĂ VOINȚA TA”

9. De ce putem fi siguri că Iehova își va duce la îndeplinire scopul cu privire la oameni?

9 În continuarea rugăciunii-model, Isus a spus: „Să se facă voința ta”. Ce a vrut el să spună prin aceste cuvinte? Întrucât este Creatorul, Iehova realizează tot ce își propune. (Is. 55:11) El nu va permite ca răzvrătirea lui Satan să-i zădărnicească scopul pe care îl are cu omenirea. Iehova a vrut ca pământul să se umple cu urmașii perfecți ai lui Adam și ai Evei. (Gen. 1:28) Dacă Adam și Eva ar fi murit fără să aibă copii, scopul lui Dumnezeu de a umple pământul cu urmașii lor nu s-ar fi împlinit. De aceea, Iehova le-a permis să aibă copii. Prin intermediul răscumpărării, Dumnezeu le dă tuturor celor ce manifestă credință posibilitatea să devină perfecți și să trăiască pentru totdeauna. Iehova iubește omenirea și vrea ca oamenii ascultători să aibă o viață minunată, așa cum a stabilit la început.

10. Ce perspectivă există pentru cei morți datorită răscumpărării?

10 Dar ce putem spune despre miliardele de oameni care au murit fără a avea ocazia să-l cunoască pe Iehova și să-i slujească? Răscumpărarea face posibilă învierea morților. Iubitorul nostru Tată ceresc îi va readuce la viață pe cei care au murit și le va da posibilitatea să învețe despre scopul său și să dobândească viață veșnică. (Fap. 24:15) Iehova vrea ca oamenii să trăiască, nu să moară. Fiind Izvorul vieții, el va deveni Tatăl fiecărei persoane înviate. (Ps. 36:9) Așadar, este cât se poate de potrivit că Isus ne-a învățat să ne adresăm lui Iehova astfel: „Tatăl nostru care ești în ceruri”. (Mat. 6:9) Iehova i-a dat lui Isus un rol foarte important în învierea morților. (Ioan 6:40, 44) Isus a spus: „Eu sunt învierea și viața”. (Ioan 11:25)

11. Care este voința lui Dumnezeu cu privire la ‘marea mulțime’?

11 Iehova nu își manifestă generozitatea doar față de câțiva oameni privilegiați,  întrucât Isus a spus: „Cine face voința lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră și mamă”. (Mar. 3:35) Iehova vrea ca oameni din toate națiunile, triburile și limbile să devină închinători ai săi. Aceștia sunt numiți ‘o mare mulțime, pe care nimeni nu poate s-o numere’. Ei manifestă credință în răscumpărare și fac voința lui Dumnezeu. De asemenea, îi aduc laude lui Iehova și spun: „Salvarea o datorăm Dumnezeului nostru, care stă pe tron, și Mielului!”. (Rev. 7:9, 10)

12. Ce învățăm din rugăciunea-model despre scopul lui Iehova?

12 Din rugăciunea-model învățăm multe lucruri despre Iehova și despre scopul pe care îl are cu omenirea ascultătoare. În armonie cu această rugăciune, ne străduim să sfințim numele lui Iehova și să-l onorăm. (Is. 8:13) Numele lui Isus înseamnă „Iehova este salvare”, iar salvarea noastră, posibilă datorită răscumpărării, onorează numele lui Iehova. Prin intermediul Regatului său, Iehova va revărsa asupra omenirii ascultătoare binecuvântările pe care le aduce răscumpărarea. Într-adevăr, rugăciunea-model ne dă asigurarea că nimic nu poate sta în calea îndeplinirii voinței lui Dumnezeu. (Ps. 135:6; Is. 46:9, 10)

SĂ MANIFESTĂM RECUNOȘTINȚĂ PENTRU RĂSCUMPĂRARE

13. Ce arătăm când ne botezăm?

13 Arătăm că suntem recunoscători pentru răscumpărare dedicându-ne viața lui Iehova, în baza credinței în răscumpărare, și botezându-ne. Botezul demonstrează că „suntem ai lui Iehova” și reprezintă „cererea făcută lui Dumnezeu pentru o conștiință bună”. (Rom.  14:8; 1 Pet. 3:21) Iehova ne răspunde la această cerere aplicând valoarea sângelui vărsat de Cristos în favoarea noastră. Suntem ferm convinși că el ne va da tot ce a promis. (Rom. 8:32)

Cum putem arăta recunoștință pentru răscumpărare? (Vezi paragrafele 13, 14)

14. De ce ne-a poruncit Iehova să ne iubim aproapele?

14 Tot ce face Iehova are la bază iubirea, de aceea, el vrea ca principala calitate a tuturor închinătorilor lui să fie iubirea. (1 Ioan 4:8-11) Iubindu-ne semenii, arătăm că suntem recunoscători pentru răscumpărare și că vrem să fim ‘fii ai Tatălui nostru care este în ceruri’. (Mat. 5:43-48) Cea mai importantă poruncă este să-l iubim pe Iehova, iar a doua, să ne iubim aproapele. (Mat. 22:37-40) Demonstrăm că ne iubim aproapele respectând porunca de a predica vestea bună despre Regatul lui Dumnezeu. Manifestând iubire față de alții, reflectăm gloria lui Dumnezeu. De fapt, iubirea pentru Dumnezeu „este făcută perfectă în noi” când respectăm porunca de a-i iubi pe alții, îndeosebi pe frații de credință. (1 Ioan 4:12, 20)

RĂSCUMPĂRAREA ADUCE „TIMPURI DE ÎNVIORARE” DE LA IEHOVA

15. a) Ce binecuvântări primim în prezent de la Iehova? b) Ce binecuvântări ne așteaptă în viitor?

15 Iehova ne dă asigurarea că, dacă manifestăm credință în răscumpărare, păcatele noastre sunt ‘șterse’. El poate să ne ierte complet păcatele. (Citește Faptele 3:19-21.) Așa cum am văzut deja, în baza răscumpărării, Iehova îi adoptă ca fii pe slujitorii săi unși cu spirit. (Rom. 8:15-17) În ceea ce-i privește pe membrii clasei „alte oi”, Iehova a întocmit, figurativ vorbind, un certificat de adopție pe care este scris numele lor. După ce vor ajunge la perfecțiune și vor trece testul final, Iehova va semna acest certificat de adopție, astfel că ei vor deveni copiii săi pământești. (Rom. 8:20, 21; Rev. 20:7-9) Iehova îi va iubi mereu pe toți copiii săi. Darul răscumpărării va aduce binecuvântări eterne. (Evr. 9:12) Acest dar nu-și va pierde niciodată valoarea și nimeni nu ni-l va putea lua.

16. Cum ne ajută răscumpărarea să fim cu adevărat liberi?

16 Dacă ne căim sincer de păcate, Diavolul nu ne va putea împiedica să devenim, în cele din urmă, membri ai familiei lui Iehova. Isus a venit pe pământ și a murit, plătind astfel prețul răscumpărării „o dată pentru totdeauna”. (Evr. 9:24-26) Răscumpărarea anulează condamnarea pe care am moștenit-o de la Adam și ne poate elibera din sclavia lumii lui Satan, precum și de „teama morții”. (Evr. 2:14, 15)

17. Ce înseamnă pentru tine iubirea lui Iehova?

17 Promisiunile lui Dumnezeu sunt demne de încredere. Așa cum legile stabilite de Iehova în natură nu se vor schimba niciodată, nici Iehova nu se va schimba niciodată. (Mal. 3:6) Iehova ne oferă nu numai darul vieții, ci și iubirea sa. Biblia spune: „Noi înșine am ajuns să cunoaștem și am crezut iubirea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este iubire”. (1 Ioan 4:16) Întregul pământ va deveni un paradis încântător, iar locuitorii lui vor reflecta iubirea lui Dumnezeu. Atunci, toți slujitorii săi din cer și de pe pământ vor spune: „A Dumnezeului nostru să fie binecuvântarea, gloria, înțelepciunea, mulțumirile, onoarea, puterea și tăria pentru totdeauna și veșnic! Amin!”. (Rev. 7:12)