Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Iehova își conduce poporul

Iehova își conduce poporul

„Iehova te va călăuzi neîncetat.” (IS. 58:11)

CÂNTĂRILE: 152, 22

1, 2. a) Prin ce se deosebesc cei din fruntea poporului lui Iehova de cei aflați în fruntea altor religii? b) Ce vom analiza în acest articol și în următorul?

DESEORI, oamenii ne întreabă: „Cine este conducătorul vostru?”. Această întrebare nu ne surprinde deoarece multe organizații religioase au ca lider, sau conducător, fie un bărbat, fie o femeie. Noi însă suntem mândri să spunem că cel care ne conduce nu este un om imperfect, ci Isus Cristos, care, la rândul lui, se supune conducerii Tatălui său, Iehova. (Mat. 23:10)

2 Cu toate acestea, pe pământ există un grup de bărbați, „sclavul fidel și prevăzător”, care se află în fruntea poporului lui Dumnezeu. (Mat. 24:45) Atunci, de unde știm că Iehova este, de fapt, Cel care ne conduce prin intermediul Fiului său? În acest articol și în următorul, vom analiza modul în care, de-a lungul secolelor, Iehova a îndrumat anumiți bărbați ca să-i conducă poporul. Vom analiza trei argumente care arată că acei bărbați au fost călăuziți de Iehova și, prin urmare, că El a fost și este adevăratul Conducător al poporului său. (Is. 58:11)

AU PRIMIT SPIRIT SFÂNT

3. Ce l-a ajutat pe Moise să-i conducă pe israeliți?

3 Reprezentanții lui Dumnezeu au primit spirit sfânt. Să ne gândim la Moise, căruia i s-a dat misiunea de a-i conduce pe israeliți. Ce l-a ajutat să se achite de această însărcinare importantă?  Biblia spune că Iehova „a pus spiritul Său sfânt în el”. (Citește Isaia 63:11-14.) Așadar, întrucât Moise era ajutat de spiritul sfânt, Cel care conducea poporul era, în realitate, Iehova.

4. Cum își puteau da seama israeliții că Moise avea spiritul lui Dumnezeu? (Vezi imaginea de la începutul articolului.)

4 Dar cum își puteau da seama israeliții că spiritul sfânt acționa asupra lui Moise, având în vedere că spiritul este o forță invizibilă? Cu ajutorul spiritului sfânt, Moise a înfăptuit miracole și a făcut cunoscut numele lui Dumnezeu înaintea faraonului. (Ex. 7:1-3) Tot cu ajutorul spiritului sfânt, el a cultivat calități precum iubirea, blândețea și răbdarea, calități care l-au ajutat să fie un bun conducător. Cât de mult se deosebea Moise de conducătorii egoiști și tiranici ai celorlalte popoare! (Ex. 5:2, 6-9) Era clar că Iehova îl alesese ca să-i conducă poporul.

5. Cui i-a mai dat Iehova spirit sfânt pentru a-i conduce poporul?

5 Mai târziu, Iehova le-a dat spirit sfânt și altor bărbați pe care i-a ales ca să-i conducă poporul. În Biblie citim că „Iosua, fiul lui Nun, era plin de spirit de înțelepciune”, că „spiritul lui Iehova l-a învăluit pe Ghedeon” și că „spiritul lui Iehova a început să acționeze asupra lui David”. (Deut. 34:9; Jud. 6:34; 1 Sam. 16:13) Toți acești bărbați s-au bizuit pe ajutorul spiritului lui Dumnezeu. Spiritul le-a dat putere să înfăptuiască lucrări pe care nu le-ar fi putut face prin propriile forțe. (Ios. 11:16, 17; Jud. 7:7, 22; 1 Sam. 17:37, 50) Drept urmare, laudele și gloria pentru acele fapte de putere i-au revenit, pe bună dreptate, lui Iehova.

6. De ce a vrut Iehova ca israeliții să-i respecte pe cei aflați în fruntea lor?

6 Ce ar fi trebuit să facă israeliții când au văzut clar că spiritul sfânt acționa asupra acelor bărbați? Ar fi trebuit să-i respecte. Când israeliții s-au plâns de conducerea lui Moise, Iehova a întrebat: „Până când va disprețui poporul acesta?”. (Num. 14:2, 11) Într-adevăr, Iehova i-a ales pe Moise, pe Iosua, pe Ghedeon și pe David să conducă poporul în calitate de reprezentanți ai săi. Așadar, când ascultau de acești oameni, israeliții ascultau, de fapt, de Conducătorul lor, Iehova.

AJUTAȚI DE ÎNGERI

7. Cum l-au ajutat îngerii pe Moise?

7 Reprezentanții lui Dumnezeu au fost ajutați de îngeri. (Citește Evrei 1:7, 14.) Dumnezeu s-a folosit de îngeri pentru a-l îndruma pe Moise. Mai întâi, un înger ‘i s-a arătat într-o tufă de mărăcini’ și i-a dat sarcina de a-i elibera și de a-i conduce pe israeliți. (Fap. 7:35) Apoi, tot prin intermediul îngerilor, Dumnezeu i-a dat lui Moise Legea prin care să-i instruiască pe israeliți. (Gal. 3:19) Ulterior, Iehova i-a zis: „Condu poporul acolo unde ți-am spus. Iată că îngerul meu va merge înaintea ta”. (Ex. 32:34) Biblia nu spune că israeliții au văzut vreun înger materializat făcând aceste lucruri. Însă modul în care erau instruiți și îndrumați de Moise demonstra că acesta era ajutat de îngeri.

8. Cum au fost Iosua și Ezechia ajutați de îngeri?

8 Încurajat de „căpetenia armatei lui Iehova”, Iosua, succesorul lui Moise, a condus poporul lui Dumnezeu în lupta împotriva canaaniților și a ieșit victorios. (Ios. 5:13-15; 6:2, 21) Mai târziu, regele Ezechia a fost amenințat de uriașa armată asiriană, care voia să cucerească Ierusalimul. Dar, într-o singură noapte, „îngerul lui Iehova a ieșit și a ucis o sută optzeci și cinci de mii de oameni din tabăra asirienilor”. (2 Regi 19:35)

9. Erau imperfecțiunile reprezentanților lui Dumnezeu o scuză pentru israeliți ca să nu asculte de ei? Explicați.

 9 Îngerii sunt perfecți, însă oamenii pe care i-au ajutat erau imperfecți. Cu o anumită ocazie, Moise nu l-a onorat pe Iehova. (Num. 20:12) Iosua nu a căutat îndrumarea lui Dumnezeu înainte de a încheia un legământ cu gabaoniții. (Ios. 9:14, 15) Și, pentru un timp, lui Ezechia ‘i s-a umplut inima de trufie’. (2 Cron. 32:25, 26) Însă, cu toate că acești bărbați erau imperfecți și făceau greșeli, israeliții trebuiau să asculte de ei, deoarece vedeau că Iehova îi sprijinea prin intermediul îngerilor. Era clar că Iehova își conducea poporul.

ÎNDRUMAȚI DE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

10. În ce fel a fost Moise îndrumat de Legea lui Dumnezeu?

10 Reprezentanții lui Dumnezeu au fost îndrumați de Cuvântul Său. În Biblie, Legea dată Israelului este numită și „legea lui Moise”. (1 Regi 2:3) Totuși, Biblia arată cu claritate că Iehova era cel care dăduse Legea. În plus, și Moise trebuia să se supună ei. (2 Cron. 34:14) După ce Iehova i-a explicat cum trebuia construit tabernacolul, Moise „a făcut potrivit cu tot ce-i poruncise Iehova. A făcut întocmai”. (Ex. 40:1-16)

11, 12. a) Ce li s-a cerut lui Iosua și regilor care au condus poporul lui Dumnezeu? b) Ce efect a avut Cuvântul lui Dumnezeu asupra conducătorilor poporului Său?

11 Când a devenit conducător, Iosua avea cartea Legii. Iehova i-a poruncit: „Să citești din ea în șoaptă zi și noapte și să ai grijă să faci potrivit cu tot ce este scris în ea”. (Ios. 1:8) Ulterior, și regii care au condus poporul lui Dumnezeu au avut obligația să citească zilnic Legea, să-și facă o copie a ei și ‘să respecte toate cuvintele legii și dispozițiile, împlinindu-le’. (Citește Deuteronomul 17:18-20.)

12 Ce efect a avut Cuvântul lui Dumnezeu asupra bărbaților aflați în fruntea poporului? Să analizăm exemplul regelui Iosia. După ce a fost găsită Legea lui Moise, secretarul lui Iosia a început să i-o citească. * Cum a reacționat acesta? „Când a auzit cuvintele cărții legii, regele și-a sfâșiat veșmintele.” Mai mult decât atât, îndrumat de Cuvântul lui Dumnezeu, Iosia a început o amplă campanie de îndepărtare a idolatriei și a organizat cea mai mare sărbătoare a Paștelui de până atunci. (2 Regi 22:11; 23:1-23) Fiind călăuziți de Cuvântul lui Dumnezeu, Iosia și alți conducători fideli au fost gata să schimbe și să clarifice direcția pe care o trasau poporului lui Dumnezeu. Datorită acelor schimbări, poporul a putut acționa în armonie cu voința divină.

13. Cum se deosebeau conducătorii poporului lui Dumnezeu de conducătorii națiunilor păgâne?

13 Ce contrast izbitor între acei regi fideli și conducătorii celorlalte națiuni, care se bazau pe gândirea umană limitată! Sub conducerea canaanită, oamenii practicau lucruri detestabile, precum incestul, homosexualitatea, bestialitatea, sacrificarea copiilor și idolatria crasă. (Lev. 18:6, 21-25) În plus, conducătorii babilonieni și egipteni nu aveau reguli de igienă corecte din punct de vedere medical, precum cele date de Dumnezeu Israelului. (Num. 19:13) În schimb, membrii poporului lui Dumnezeu vedeau cum conducătorii lor fideli promovau curățenia spirituală, morală și fizică. Era clar că Iehova îi conducea.

14. De ce i-a disciplinat Iehova pe unii dintre conducătorii poporului său?

 14 Nu toți conducătorii poporului lui Dumnezeu din vechime au urmat instrucțiunile divine. Cei care n-au ascultat de Iehova au refuzat să se lase îndrumați de spiritul sfânt, de îngeri și de Cuvântul lui Dumnezeu. În unele cazuri, Iehova i-a disciplinat sau i-a înlocuit. (1 Sam. 13:13, 14) La timpul stabilit, Iehova a numit un conducător superior tuturor conducătorilor folosiți de el până atunci.

IEHOVA NUMEȘTE UN CONDUCĂTOR PERFECT

15. a) Cum au arătat profeții că avea să vină un conducător perfect? b) Cine era conducătorul despre care se profețise?

15 Secole la rând, Iehova a promis că avea să numească un conducător perfect peste poporul său. Moise le-a spus israeliților: „Iehova, Dumnezeul tău, îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un profet ca mine – de el să ascultați!”. (Deut. 18:15) Isaia a prezis că acesta avea să devină „conducător și comandant”. (Is. 55:4) Și Daniel a fost inspirat să scrie despre venirea lui „Mesia, Conducătorul”. (Dan. 9:25) În cele din urmă, Isus Cristos a spus că el este „Conducătorul” poporului lui Dumnezeu. (Citește Matei 23:10.) Discipolii l-au urmat pe Isus de bunăvoie și și-au exprimat încrederea că el era alesul lui Dumnezeu. (Ioan 6:68, 69) Ce anume i-a convins că Isus Cristos era cel prin care Iehova își conducea poporul?

16. Ce anume dovedea că Isus avea spirit sfânt?

16 Isus a primit spirit sfânt. La botezul lui Isus, Ioan Botezătorul „a văzut cerurile deschizându-se și spiritul, ca un porumbel, coborând peste el”. După aceea, „spiritul l-a făcut [pe Isus] să se ducă în pustiu”. (Mar. 1:10-12) Pe parcursul serviciului pământesc al lui Isus, spiritul sfânt l-a ajutat să facă miracole și să vorbească cu autoritatea primită de la Dumnezeu. (Fap. 10:38) În plus, spiritul sfânt a produs în Isus un rod perfect, ajutându-l să manifeste iubire, bucurie și o credință de neclintit. (Ioan 15:9; Evr. 12:2) Niciun conducător nu a arătat într-un mod atât de convingător că are spirit sfânt. Evident, Isus era cel ales de Iehova să fie conducător.

Cum l-au ajutat îngerii pe Isus la scurt timp după botez? (Vezi paragraful 17)

17. Cum l-au ajutat îngerii pe Isus?

17 Isus a fost ajutat de îngeri. La scurt timp după botezul lui Isus, „niște îngeri au venit și au început să-i slujească”. (Mat. 4:11) Cu câteva ore înainte ca Isus să moară, ‘un înger din cer i-a apărut și l-a întărit’. (Luca 22:43) Isus a avut convingerea că, ori de câte ori ar fi avut nevoie, Iehova i-ar fi trimis îngeri care să-l ajute să îndeplinească voința Sa. (Mat. 26:53)

18, 19. Cum a arătat Isus prin modul său de viață și prin învățăturile sale că era îndrumat de Cuvântul lui Dumnezeu?

 18 Isus a fost îndrumat de Cuvântul lui Dumnezeu. Chiar de la începutul serviciului său, Isus s-a lăsat îndrumat de Scripturi. (Mat. 4:4) De fapt, el a ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu, acceptând chiar să moară pe un stâlp de tortură. Înainte de a muri, el a făcut referire la unele profeții mesianice. (Mat. 27:46; Luca 23:46) Ce contrast între Isus și conducătorii religioși din timpul acela, care nesocoteau Cuvântul lui Dumnezeu când acesta nu era în concordanță cu tradițiile lor! Citând cuvintele lui Iehova rostite prin intermediul profetului Isaia, Isus a spus despre ei: „Poporul acesta mă onorează cu buzele, dar inima lor este departe de mine. În zadar mi se închină ei, fiindcă îi învață pe oameni doctrine care sunt porunci omenești”. (Mat. 15:7-9) Iehova n-ar fi putut alege niciodată asemenea oameni ca să-i conducă poporul!

19 Isus a arătat că s-a lăsat îndrumat de Cuvântul lui Dumnezeu nu numai prin acțiunile sale, ci și prin învățăturile sale. Când conducătorii religioși au vrut să-l pună la încercare, Isus nu le-a răspuns bazându-se pe vasta sa înțelepciune sau pe incomparabila sa experiență, ci a apelat la Scripturi, considerându-le autoritatea supremă. (Mat. 22:33-40) În loc să-și impresioneze ascultătorii cu relatări despre viața sa preumană sau despre crearea universului, „el le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile”. (Luca 24:32, 45) Isus a iubit Cuvântul lui Dumnezeu și a fost dornic să-l împărtășească altora.

20. a) Cum a arătat Isus că îi era supus lui Dumnezeu? b) Ce deosebiri au existat între Isus și Irod Agripa I?

20 Deși Isus și-a uimit ascultătorii prin ‘cuvintele sale pline de farmec’, el i-a atribuit toate meritele Învățătorului său, Iehova. (Luca 4:22) Când un om bogat a vrut să-l onoreze spunându-i „Bunule învățător”, Isus a răspuns cu modestie: „De ce mă numești bun? Nimeni nu este bun, în afară de unul singur: Dumnezeu”. (Mar. 10:17, 18) O atitudine complet diferită a manifestat Irod Agripa I, care a devenit rege, sau conducător, al Iudeii la aproximativ opt ani după moartea lui Isus! Cu ocazia unei adunări publice, el s-a îmbrăcat cu „veșmintele regale” și a ținut un discurs. Mulțimea l-a ovaționat spunând: „Glas de dumnezeu, nu de om!”. Se pare că Irod s-a simțit flatat de reacția mulțimii. Biblia spune ce s-a întâmplat apoi: „Îngerul lui Iehova l-a lovit imediat, pentru că nu-i dăduse glorie lui Dumnezeu. Și a fost mâncat de viermi și și-a dat ultima suflare”. (Fap. 12:21-23) Cu siguranță, toți cei prezenți au înțeles că Irod nu era conducătorul ales de Iehova. În schimb, Isus a demonstrat că era alesul lui Dumnezeu. El l-a glorificat mereu pe Iehova, Conducătorul Suprem al poporului său.

21. Ce vom analiza în articolul următor?

21 Isus nu a fost ales conducător doar pentru câțiva ani. După ce a fost înviat ca spirit, el a spus: „Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. . . . Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la încheierea sistemului”. (Mat. 28:18-20) Dar cum avea Isus să conducă din cer poporul lui Dumnezeu de pe pământ? Pe cine avea Iehova să aleagă pe pământ ca să-i conducă poporul și, totodată, să respecte autoritatea lui Cristos? Cum urmau creștinii să-i recunoască pe reprezentanții lui Dumnezeu? În articolul următor se va răspunde la aceste întrebări.

^ par. 12 Este posibil să fi fost manuscrisul original, întocmit de Moise.