„[Am] gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță.” (Ieremia 29:11)

 „FĂRĂ SPERANȚĂ, SPIRITUALITATEA NOASTRĂ AR MURI”, se spune în cartea Hope in the Age of Anxiety. „Speranța este cel mai bun medicament în lupta cu sentimentele de teamă, singurătate și deznădejde.”

Și Biblia accentuează necesitatea de a avea speranță, dar ne și avertizează în legătură cu speranțele deșarte. În Psalmul 146:3 se spune: „Nu vă puneți încrederea în nobili, nici în fiul omului pământean, în care nu este salvare”. Este înțelept, așadar, să nu ne punem speranța în oameni, ci să ne încredem în Creatorul nostru, care își poate îndeplini toate promisiunile. Să vedem câteva dintre ele.

RĂUTATEA SE VA SFÂRȘI; CEI DREPȚI SE VOR BUCURA DE PACE ETERNĂ: „Încă puțin și cel rău nu va mai fi. . . . Dar cei smeriți vor stăpâni pământul și își vor găsi desfătarea în belșug de pace”, se afirmă în Psalmul 37:10, 11. În versetul 29 se mai spune că „cei drepți . . . vor locui pentru totdeauna” pe pământ.

NU VOR MAI FI RĂZBOAIE: „Iehova . . . face să înceteze războaiele până la marginile pământului. Frânge arcul, face bucăți sulița și arde în foc carele”. (Psalmul 46:8, 9)

NU VOR MAI FI BOLI, SUFERINȚĂ SAU MOARTE: „[Dumnezeu] va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nici jale, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi”. (Revelația 21:3, 4)

VA FI HRANĂ DIN BELȘUG PENTRU TOȚI: „Va fi bogăție de grâne pe pământ, pe vârful munților va fi belșug mare”. (Psalmul 72:16)

LUMEA VA FI CONDUSĂ DE UN SINGUR GUVERN DREPT, REGATUL LUI CRISTOS: „[Lui Isus Cristos] i s-a dat stăpânire, demnitate și un regat, pentru ca popoarele, națiunile și oamenii de toate limbile să-i slujească cu toții. Stăpânirea lui este o stăpânire de durată indefinită, care nu va trece, și regatul lui este un regat care nu va fi nimicit”. (Daniel 7:14)

Putem fi siguri că aceste promisiuni se vor împlini? Când a fost pe pământ, Isus a dovedit că era calificat pentru a fi învestit ca Rege. A vindecat bolnavi, a hrănit săraci și a înviat morți. Mai mult, învățăturile sale conțin principii care îi ajută pe oameni să trăiască împreună în pace și unitate pentru totdeauna. Isus a prezis evenimente din viitor, cum ar fi cele care vor marca zilele din urmă ale lumii din prezent.

FURTUNA DE DINAINTEA LINIȘTII

Isus a prezis că zilele din urmă nu vor fi caracterizate nicidecum prin pace și securitate! Semnul complex „al încheierii acestui sistem”, menționat de Isus, include războaie pe tot globul, lipsuri de alimente, epidemii și cutremure mari. (Matei 24:3, 7; Luca 21:10, 11; Revelația 6:3-8) Isus a mai menționat: „Din cauza înmulțirii nelegiuirii, iubirea celor mai mulți se va răci”. (Matei 24:12)

Lipsa iubirii va îmbrăca diverse forme, așa cum arată alt scriitor al Bibliei. În 2 Timotei 3:1-5 se spune că, în „zilele din urmă”, oamenii vor fi obsedați de propria persoană, de bani și de plăceri. Ei vor fi aroganți și cruzi. În familii va lipsi afecțiunea naturală, iar copiii vor fi neascultători de părinți. Ipocrizia religioasă va fi la ordinea zilei.

Situația furtunoasă din prezent confirmă că ne aflăm în zilele din urmă. Ea mai confirmă că Regatul va aduce, în curând, o viață cu adevărat liniștită. În profeția privitoare la zilele din urmă, Isus a dat următoarea asigurare: „Această veste bună despre regat va fi predicată pe tot pământul locuit ca mărturie pentru toate națiunile. Și atunci va veni sfârșitul”. (Matei 24:14)

Vestea bună constituie un avertisment pentru cei răi și o speranță pentru cei drepți, care primesc asigurarea că binecuvântările promise vor deveni, în curând, realitate. Dorești să afli mai multe despre aceste binecuvântări? Te rugăm să citești ultima pagină a acestei reviste.