ORICE OM TÂNJEȘTE DUPĂ IUBIRE. Nicio căsnicie, familie sau prietenie nu poate prospera fără iubire. Prin urmare, iubirea este esențială pentru o bună sănătate mintală și pentru a fi fericiți. Dar despre ce iubire este vorba?

Bineînțeles, iubirea romantică își are rolul ei. Însă aici nu ne referim la acest gen de iubire, ci la o formă de iubire superioară, care determină persoana să arate interes sincer față de binele altora, ba chiar să pună interesele acestora mai presus de ale ei. Deși e o iubire motivată de principiile divine, nu e rece, lipsită de sentimente.

Iată o frumoasă descriere a iubirii: „Iubirea este îndelung răbdătoare și bună. Iubirea nu este geloasă, nu se laudă, nu se îngâmfă, nu se comportă necuviincios, nu își caută propriile interese, nu se irită. Nu ține cont de răul suferit. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură cu adevărul. Îndură totul, . . . speră totul, suportă totul. Iubirea nu se termină niciodată”. (1 Corinteni 13:4-8)

O astfel de iubire nu numai că „nu se termină”, ba chiar crește odată cu trecerea timpului. Și, întrucât este îndelung răbdătoare, bună și iartă totul, ea este „o legătură perfectă a unității”. (Coloseni 3:14) Relațiile cimentate printr-o asemenea iubire oferă siguranță și procură fericire, în pofida imperfecțiunilor umane. Să vedem efectul iubirii asupra legăturii conjugale.

 UNIȚI PRIN „LEGĂTURA PERFECTĂ A UNITĂȚII”

Isus Cristos ne-a învățat principii importante privitoare la căsnicie. De exemplu, el a spus: „«De aceea va lăsa bărbatul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de soția sa și cei doi vor fi o singură carne». . . . Deci ce a pus Dumnezeu în același jug omul să nu despartă”. (Matei 19:5, 6) De aici se desprind cel puțin două principii importante.

„CEI DOI VOR FI O SINGURĂ CARNE.” Legătura conjugală este cea mai intimă relație dintre două persoane, iar iubirea o poate ocroti de infidelitate, act prin care partenerul infidel devine „un singur corp” cu altcineva, care nu este partenerul conjugal. (1 Corinteni 6:16; Evrei 13:4) Infidelitatea duce la pierderea încrederii și chiar la ruinarea căsniciei. Dacă în familie există și copii, ei vor suferi mult pe plan afectiv și se vor simți neiubiți, nesiguri, ba chiar vor avea resentimente.

‘DUMNEZEU I-A PUS ÎN ACELAȘI JUG.’ În plus, căsnicia este o legătură sacră. Cuplurile care au acest punct de vedere se străduiesc să-și întărească legătura conjugală și nu caută să pună capăt căsniciei când întâmpină probleme. Iubirea lor este puternică și trainică. O astfel de iubire „îndură totul” și contribuie la rezolvarea problemelor și la păstrarea armoniei conjugale.

Când între părinți există iubire altruistă, copiii au numai de câștigat. O tânără pe nume Jessica a spus: „Părinții mei se iubesc cu adevărat și se respectă mult. Când o văd pe mama cum îi arată respect tatălui meu, mai ales în prezența noastră, îmi doresc să fiu ca ea”.

Iubirea este principala calitate a lui Dumnezeu. De fapt, Biblia spune: „Dumnezeu este iubire”. (1 Ioan 4:8) De aceea, nu ne surprinde că Iehova este numit și ‘fericitul Dumnezeu’. (1 Timotei 1:11) Și noi vom fi fericiți dacă ne vom strădui să imităm calitățile Creatorului nostru, mai ales iubirea sa. În Efeseni 5:1, 2 se spune: „Fiți deci imitatori ai lui Dumnezeu, ca niște copii iubiți, și umblați mereu în iubire”.