Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Ce spune Biblia despre homosexualitate?

Ce spune Biblia despre homosexualitate?

RECENT, Curtea Supremă a Statelor Unite a legalizat căsătoriile între homosexuali pe tot cuprinsul țării. În unele țări din Europa, astfel de căsătorii sunt recunoscute legal, iar în altele, constituie încă subiectul dezbaterilor. Prin urmare, unii s-ar putea întreba: „Ce spune Biblia despre căsătoria între homosexuali?”.

Biblia nu conține mențiuni specifice cu privire la drepturile legale privind căsătoria între persoane de același sex. O întrebare mai importantă este: „Ce spune Biblia despre homosexualitate?”.

Fără să examineze îndeaproape Biblia, multe persoane consideră că știu răspunsul, însă răspunsurile acestora sunt contradictorii! Unii spun că Biblia este, fără doar și poate, împotriva homosexualității, în timp ce alții consideră că porunca biblică de ‘a-ți iubi aproapele’ susține orice orientare sexuală și stil de viață aferent acesteia (Romani 13:9).

CE SPUNE BIBLIA?

Care dintre următoarele afirmații consideri că este adevărată?

  1. Biblia condamnă actele homosexuale.

  2. Biblia tolerează actele homosexuale.

  3. Biblia promovează homofobia (ura sau prejudecățile față de homosexuali).

RĂSPUNSURI:

  1. ADEVĂRAT. Biblia spune: „Bărbații care se culcă cu bărbați . . . nu vor moșteni regatul lui Dumnezeu” (1 Corinteni 6:9, 10). Același lucru este valabil și în cazul femeilor (Romani 1:26).

  2. FALS. Biblia învață că relațiile sexuale trebuie întreținute doar de un bărbat și o femeie căsătoriți unul cu celălalt (Geneza 1:27, 28; Proverbele 5:18, 19).

  3. FALS. Deși Biblia condamnă actele homosexuale, ea nu promovează prejudecățile, infracțiunile motivate de ură sau alt gen de maltratare a homosexualilor (Romani 12:18). [1]

 Ce cred Martorii lui Iehova?

Martorii lui Iehova cred că normele morale trasate de Biblie sunt cele mai bune norme după care cineva se poate ghida în viață, iar ei aleg să le respecte (Isaia 48:17). [2] Prin urmare, Martorii lui Iehova resping orice fel de conduită sexuală nepotrivită, inclusiv homosexualitatea (1 Corinteni 6:18). [3] Acesta este stilul de viață ales de Martori, și au tot dreptul să îl aleagă.

Martorii lui Iehova se străduiesc să urmeze Regula de aur tratându-i pe alții așa cum și-ar dori ei să fie tratați

În același timp, ei se străduiesc ‘să urmărească pacea cu toți oamenii’ (Evrei 12:14). Deși resping actele homosexuale, ei nu-și impun punctul de vedere, nu comit infracțiuni motivate de ură față de homosexuali și nici nu se bucură când aud despre astfel de acțiuni. Martorii lui Iehova se străduiesc să urmeze Regula de aur tratându-i pe alții așa cum și-ar dori ei să fie tratați (Matei 7:12).

Promovează Biblia prejudecățile?

Unii oameni ar putea spune totuși că Biblia promovează prejudecățile împotriva homosexualilor și că persoanele care aderă la normele morale ale Bibliei sunt intolerante. „Biblia a fost scrisă într-o perioadă când oamenii erau înguști la minte”, susțin aceștia. „În prezent, acceptăm oameni de orice rasă, naționalitate și cu orice orientare sexuală.” Pentru ei, a respinge homosexualitatea e același lucru cu a respinge oamenii de altă culoare. Dar este această comparație întemeiată? Nu. De ce?

Deoarece există o diferență între respingerea conduitei homosexuale și respingerea homosexualilor. Biblia îi îndeamnă pe creștini să arate respect față de orice fel de oameni (1 Petru 2:17). [4] Dar aceasta nu înseamnă că ei trebuie să accepte orice fel de conduită.

Să ne gândim la o comparație. Să presupunem că, pentru tine, fumatul este dăunător, ba chiar respingător. Dar ce se întâmplă dacă ai un coleg de muncă fumător? Ai fi considerat îngust la minte doar pentru că părerea ta despre fumat diferă de a lui? Dacă el fumează și tu nu, ar însemna asta că ai prejudecăți față de el? Dacă colegul tău ți-ar pretinde să-ți schimbi părerea cu privire la fumat, nu ar fi el îngust la minte și intolerant?

Martorii lui Iehova aleg să trăiască după normele morale stabilite în Biblie. Ei nu aprobă acțiunile pe care Biblia le interzice, însă nu îi batjocoresc și nici nu îi maltratează pe oamenii care au un mod de viață diferit.

Vădește cruzime ce spune Biblia?

Dar ce se poate spune despre persoanele cu înclinații homosexuale? S-au născut ele astfel? Dacă da, nu ar fi o dovadă de cruzime să spunem că e greșit să acționeze potrivit dorințelor lor?

Deși nu vorbește despre factorii biologici care determină apariția homosexualității, Biblia recunoaște că anumite trăsături umane sunt adânc înrădăcinate. Totuși, Biblia arată că trebuie să respingem anumite fapte – inclusiv actele homosexuale – dacă vrem să îi fim plăcuți lui Dumnezeu (2 Corinteni 10:4, 5).

Unii ar spune că poziția adoptată de Biblie vădește cruzime. Dar această afirmație pleacă de la premisa că trebuie să dăm curs impulsurilor sau că impulsurile sexuale sunt atât de importante, încât pur și simplu nu ar trebui și nici nu pot fi controlate. Biblia le conferă însă demnitate oamenilor, arătând că pot rezista impulsurilor lor. Spre deosebire de animale, ei pot alege să nu le dea curs (Coloseni 3:5). [5]

Să ne gândim la o comparație. Unii specialiști afirmă că anumite trăsături de comportament, precum agresivitatea, ar putea avea cauze biologice. Biblia nu vorbește despre factorii biologici care determină  apariția agresivității, însă recunoaște că unii oameni sunt ‘iuți la mânie’ și „se înfurie repede”, adică au înclinații agresive (Proverbele 22:24; 29:22). Totuși, Biblia mai spune: „Lasă mânia și părăsește furia” (Psalmul 37:8; Efeseni 4:31).

Puțini sunt cei care nu ar fi de acord cu acest sfat sau ar spune că el vădește cruzime față de cei care au înclinații agresive. De fapt, chiar și specialiștii care cred că mânia își are rădăcinile în structura genetică a indivizilor se străduiesc să îi ajute pe acești oameni să-și țină sub control astfel de înclinații.

Martorii lui Iehova adoptă o poziție similară față de orice conduită care nu este în armonie cu normele biblice, inclusiv față de relațiile sexuale între persoane de sex opus care nu sunt căsătorite una cu cealaltă. În toate cazurile se aplică sfatul Bibliei: „Fiecare dintre voi să știe cum să-și stăpânească [corpul] în sfințenie și onoare, nu în pofte sexuale lacome” (1 Tesaloniceni 4:4, 5).

„Așa erați unii dintre voi”

Cei ce doreau să devină creștini în secolul I proveneau din diferite medii și avuseseră diferite stiluri de viață, iar unii dintre ei au făcut schimbări majore în viață. De exemplu, Biblia vorbește despre ‘fornicatori, idolatri, adulteri, bărbați care se culcă cu bărbați’, iar apoi adaugă: „Așa erați unii dintre voi” (1 Corinteni 6:9-11).

Se înțelege oare din expresia „așa erați unii dintre voi” că cei care au încetat să comită acte homosexuale nu au mai simțit niciodată vreo dorință homosexuală? Foarte puțin probabil, întrucât Biblia oferă și următorul îndemn: „Umblați întotdeauna prin spirit și nu veți îndeplini nicio dorință carnală” (Galateni 5:16).

Demn de remarcat este că Biblia nu spune că un creștin nu va simți niciodată vreo dorință greșită, ci că el va alege ‘să nu îndeplinească’ acea dorință. Creștinii învață să-și țină sub control astfel de dorințe; ei nu stăruie cu mintea asupra lor până într-acolo încât să le dea curs (Iacov 1:14, 15). [6]

Așadar, Biblia face o diferență între înclinații și acțiuni (Romani 7:16-25). O persoană cu înclinații homosexuale își poate ține sub control gândurile, așa cum ar acționa în cazul oricărei alte dorințe greșite, inclusiv în cazul înclinațiilor spre mânie, adulter și lăcomie (1 Corinteni 9:27; 2 Petru 2:14, 15).

Deși Martorii lui Iehova susțin și respectă normele morale stabilite în Biblie, ei nu își impun punctul de vedere și nici nu încearcă să schimbe legile care protejează drepturile celor ce au un stil de viață diferit. Mesajul pe care îl transmit Martorii lui Iehova este pozitiv, ei fiind dornici să-l împărtășească tuturor celor interesați (Faptele 20:20).

^ 1. Romani 12:18: „Fiți în pace cu toți oamenii”.

^ 2. Isaia 48:17: „Eu, Iehova, sunt Dumnezeul tău, Cel care te învață ce-ți este de folos”.

^ 3. 1 Corinteni 6:18: „Fugiți de fornicație!”.

^ 4. 1 Petru 2:17: „Onorați oameni de orice fel”.

^ 5. Coloseni 3:5: „Omorâți deci mădularele corpului vostru care sunt pe pământ în ce privește fornicația, necurăția, pofta sexuală”.

^ 6. Iacov 1:14, 15: „Fiecare este încercat, fiind atras și ademenit de propria lui dorință. Apoi dorința, când devine roditoare, dă naștere păcatului”.