Paginile istoriei umane sunt pline de violenţă. Se va pune capăt vreodată violenţei?

Cum priveşte Dumnezeu violenţa?

CE SPUN OAMENII

Multe persoane, inclusiv unele religioase, consideră că violenţa este o reacţie justificată la provocare. Milioane de oameni văd în violenţa prezentată în media o formă acceptabilă de divertisment.

CE SPUNE BIBLIA

În apropiere de oraşul Mosul, din nordul Irakului, se află ruinele unei metropole cândva măreţe: Ninive, capitala Imperiului Asirian. În perioada de glorie şi de prosperitate a acestui oraş, Biblia a prezis că Dumnezeu avea să facă „din Ninive o întindere pustie” (Ţefania 2:13). „Te voi face o pricină de groază”, a spus Dumnezeu. Motivul? Ninive era ‘o cetate care vărsa sânge’ (Naum 1:1; 3:1, 6). Iar „Iehova îl urăşte pe omul care varsă sânge” (Psalmul 5:6). Dumnezeu s-a ţinut de cuvânt, ruinele cetăţii stând mărturie acestui lucru.

La originea violenţei stă cel mai aprig duşman al lui Dumnezeu şi al omului, Satan Diavolul, pe care Isus l-a numit „un ucigaş” (Ioan 8:44). Întrucât „întreaga lume zace în puterea celui rău”, trăsăturile lui se reflectă în atitudinea oamenilor faţă de violenţă, inclusiv în fascinaţia faţă de violenţa prezentată în mass-media (1 Ioan 5:19). Pentru a-i fi plăcuţi lui Dumnezeu, trebuie să cultivăm ură faţă de violenţă şi iubire faţă de ceea ce iubeşte el. * Este posibil acest lucru?

„Iehova . . . îl urăşte negreşit pe cel ce iubeşte violenţa.” (Psalmul 11:5)

Se pot schimba oamenii violenţi?

CE SPUN OAMENII

Violenţa este pur şi simplu o reflectare a naturii umane, care nu se schimbă.

CE SPUNE BIBLIA

Înlăturaţi „mânia, furia, răutatea, vorbirea jignitoare şi cuvintele obscene”. Ea mai spune: „Dezbrăcaţi-vă de vechea personalitate cu practicile ei şi îmbrăcaţi-vă cu noua personalitate” (Coloseni 3:8-10). Cere Dumnezeu prea mult de la noi? Nu. Oamenii se pot schimba. * Cum?

Primul pas constă în dobândirea cunoştinţei  exacte despre Dumnezeu (Coloseni 3:10). Când o persoană cu inima receptivă învaţă despre calităţile atrăgătoare şi normele Creatorului nostru, ea începe să-l iubească, se apropie de el şi doreşte să-i fie plăcută (1 Ioan 5:3).

Al doilea pas ţine de alegerea tovărăşiilor. „Nu te întovărăşi cu cel iute la mânie şi nu umbla cu omul care se înfurie mereu, ca să nu-ţi însuşeşti căile lui şi să întinzi astfel o cursă sufletului tău.” (Proverbele 22:24, 25)

Al treilea pas are o strânsă legătură cu discernământul. Trebuie să vedeţi în înclinaţia spre violenţă ceea ce este ea în realitate: o slăbiciune gravă ce reflectă lipsa stăpânirii de sine. Cei paşnici însă au putere interioară. „Cine este încet la mânie valorează mai mult decât un om puternic”, se spune în Proverbele 16:32.

„Urmăriţi pacea cu toţi oamenii.” (Evrei 12:14)

Se va sfârşi vreodată violenţa?

CE SPUN OAMENII

Violenţa a existat dintotdeauna şi va continua să existe.

CE SPUNE BIBLIA

„Încă puţin şi cel rău nu va mai fi . . . Cei smeriţi vor stăpâni pământul şi îşi vor găsi desfătarea în belşug de pace.” (Psalmul 37:10, 11) Da, pentru a-i salva pe cei smeriţi şi paşnici, Dumnezeu le va face celor ce iubesc violenţa exact ce a făcut cetăţii antice Ninive. După aceea, violenţa nu va mai tulbura niciodată pacea de pe pământ! (Psalmul 72:7)

„Cei blânzi . . . vor moşteni pământul!” (Matei 5:5)

Aşadar, acum este timpul să căutăm aprobarea lui Dumnezeu devenind paşnici. Iată ce citim în 2 Petru 3:9: „Iehova . . . este răbdător cu voi, fiindcă nu doreşte ca vreunul să fie distrus, ci doreşte ca toţi să ajungă la căinţă”.

„Din săbiile lor vor făuri brăzdare şi din suliţele lor, cosoare.” (Isaia 2:4)

^ par. 7 Dumnezeu a permis Israelului antic să ia parte la războaie pentru a-şi apăra teritoriul (2 Cronici 20:15, 17). Însă situaţia s-a schimbat când Dumnezeu a rupt legământul cu Israelul şi a înfiinţat congregaţia creştină, care nu are graniţe fizice.

^ par. 11 Exemple de oameni care şi-au schimbat conduita se găsesc în seria de articole „Biblia schimbă viaţa oamenilor” din revista Turnul de veghe.