Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

 POTRIVIT BIBLIEI

Animale

Animale

Într-un fel sau altul, aproape orice om interacţionează cu animalele. Suntem răspunzători de modul în care le tratăm?

Cum ar trebui oamenii să trateze animalele?

CE SPUN OAMENII

Unii cred că animalele pot fi folosite după bunul plac al omului. Alţii însă consideră că animalele trebuie tratate cum sunt trataţi oamenii.

  • Un cunoscut activist pentru drepturile animalelor susţine că animalele trebuie să se bucure de „dreptul fundamental de a nu fi tratate exclusiv ca resurse sau bunuri economice”. El adaugă: „Nu mai trebuie să tratăm animalele non-umane ca pe un bun personal”.

  • Un caz considerat de mulţi extremist a fost cel al miliardarei Leona Helmsley. Ea i-a lăsat moştenire câinelui ei suma de 12 milioane de dolari şi a dispus, prin testament, ca rămăşiţele acestuia să fie înmormântate lângă ale ei.

Gândiţi-vă: Cum credeţi că ar trebui să tratăm animalele?

CE SPUNE BIBLIA

Creatorul vieţii, Iehova Dumnezeu, le-a spus oamenilor ‘să stăpânească peste peştii mării, peste creaturile zburătoare ale cerurilor şi peste orice creatură vie care se mişcă pe pământ’ (Geneza 1:28). Este logic să tragem concluzia că Dumnezeu îi consideră pe oameni superiori animalelor.

Această concluzie este susţinută şi de o afirmaţie făcută exact înainte de versetul tocmai citat. Biblia spune că „Dumnezeu a creat omul după chipul său, l-a creat după chipul lui Dumnezeu; i-a creat de sex bărbătesc şi de sex femeiesc” (Geneza 1:27).

Întrucât am fost creaţi „după chipul lui Dumnezeu”, înseamnă că noi, oamenii, suntem unici în ce priveşte modul în care manifestăm calităţi divine precum înţelepciunea, dreptatea şi iubirea. În plus, oamenii au înclinaţia înnăscută spre moralitate şi spiritualitate. Animalelor le lipsesc însă astfel de trăsături umane, tocmai pentru că nu au fost create „după chipul lui Dumnezeu”. Ele sunt inferioare omului şi nu au fost create cu scopul de a fi tratate la fel ca oamenii.

Înseamnă aceasta că omul are dreptul să maltrateze animalele? Nicidecum.

  • În legea pe care le-a dat-o israeliţilor, Dumnezeu a luat măsuri ca animalelor să li se asigure hrană, odihnă, ajutor în caz de nevoie şi chiar ocrotire pentru a nu se răni (Exodul 23:4, 5; Deuteronomul 22:10; 25:4).

„Şase zile să-ţi faci munca, dar în a şaptea zi să încetezi orice lucrare, pentru ca taurul şi măgarul tău să se odihnească.” (Exodul 23:12)

 Este greşit să ucidem animale?

CE SPUN OAMENII

Unii vânători şi pescari ucid animale de dragul sportului, trăind la maximum emoţia generată de urmărirea şi doborârea prăzii. Alţii sunt de acord cu scriitorul rus Lev Tolstoi, care a spus că a ucide şi a mânca animale „este imoral”.

CE SPUNE BIBLIA

Dumnezeu le-a permis oamenilor să ucidă animale pentru a-şi proteja viaţa ori pentru a-şi asigura îmbrăcămintea (Exodul 21:28; Marcu 1:6). Biblia arată că oamenii pot ucide animale şi pentru a-şi asigura hrana. „Toate creaturile vii, care se mişcă, să vă servească drept hrană”, se spune în Geneza 9:3. Chiar şi Isus şi-a ajutat discipolii să prindă peşte, pe care apoi l-au consumat (Ioan 21:4-13).

Cu toate acestea, Biblia spune că Dumnezeu „îl urăşte negreşit pe cel ce iubeşte violenţa” (Psalmul 11:5). E logic, aşadar, să conchidem că Dumnezeu nu doreşte să le facem rău animalelor sau să le ucidem doar de plăcere sau de dragul sportului.

Biblia dezvăluie că Dumnezeu pune mare preţ pe viaţa animalelor.

  • Biblia arată că, atunci când a creat toate lucrurile, „Dumnezeu a făcut animalele sălbatice ale pământului după specia lor, animalele domestice după specia lor şi toate celelalte creaturi care se mişcă pe pământ, după specia lor. Şi Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun” (Geneza 1:25).

  • Despre Iehova, Biblia afirmă: „El le dă hrană animalelor” (Psalmul 147:9). Dumnezeu a creat ecosisteme care le asigură animalelor hrană şi adăpost mai mult decât suficiente.

  • Regele David al Israelului a spus în rugăciune: „O, Iehova, tu salvezi pe om şi pe animal!” (Psalmul 36:6). De exemplu, în timpul Potopului, când i-a distrus pe cei răi, Iehova a păstrat în viaţă opt persoane şi toate speciile de animale (Geneza 6:19).

Este evident, aşadar, că Iehova îşi găseşte plăcerea în creaţia animală şi se aşteaptă ca oamenii să trateze animalele cu consideraţia cuvenită.

‘Cel drept are grijă de animalul său domestic.’ (Proverbele 12:10)