Care este scopul lui Dumnezeu privitor la pământ?

„Iată ce a spus Iehova, . . . Cel ce a întocmit pământul, . . . care nu l-a creat în zadar, care l-a întocmit să fie locuit.” (Isaia 45:18)

CE SPUN OAMENII

Mulţi susţin că pământul a apărut printr-un proces pur întâmplător. Unele religii învaţă că pământul este un loc temporar unde Dumnezeu îi supune pe oameni la probe pentru a stabili dacă merită să fie luaţi la cer sau pedepsiţi într-un iad de foc.

CE SPUNE BIBLIA

Biblia spune că „Dumnezeu a creat cerurile şi pământul” (Geneza 1:1). El i-a spus primei perechi umane: „Fiţi roditori, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul, supuneţi-l şi stăpâniţi peste peştii mării, peste creaturile zburătoare ale cerurilor şi peste orice creatură vie care se mişcă pe pământ” (Geneza 1:28). Singura menţiune referitoare la moarte a fost pusă în legătură cu neascultarea (Geneza 2:17). Prin urmare, Dumnezeu a dorit ca pământul să fie locuinţa eternă a oamenilor. Acesta trebuia populat cu oameni ascultători care aveau să-l îngrijească şi să trăiască veşnic pe el.

 Va fi pământul distrus?

„Tu ai aşezat pământul pe temeliile lui şi el nu se va clătina pe timp indefinit, da, niciodată.” (Psalmul 104:5)

CE SPUN OAMENII

Oamenii de ştiinţă au elaborat diverse scenarii potrivit cărora pământul va fi distrus sau va rămâne nelocuit. Printre cauzele ipotetice, unele fiind numite riscuri existenţiale, se numără dezastrele naturale – precum impactul cu un asteroid sau cu o cometă, supervulcanii, moartea soarelui sau încălzirea globală – şi catastrofele provocate de om – precum războaiele nucleare sau bioterorismul.

CE SPUNE BIBLIA

Scopul lui Dumnezeu privitor la pământ nu s-a schimbat. Cuvântul lui Dumnezeu spune clar: „Pământul rămâne pentru totdeauna” (Eclesiastul 1:4). Mai mult decât atât, va fi veşnic locuit: „Cei drepţi vor moşteni pământul şi vor locui pentru totdeauna pe el” (Psalmul 37:29).

DE CE ARE IMPORTANŢĂ?

Întrucât cred că pământul va fi în cele din urmă distrus, unii oameni au început să exploateze în mod abuziv preţioasele resurse ale pământului. Alţii şi-au pierdut speranţa cu privire la viitor şi trăiesc doar pentru prezent, ducând o viaţă lipsită de sens. Însă, dacă acceptăm ideea că putem trăi pentru totdeauna pe pământ, vom lua decizii care să ne aducă foloase atât nouă, cât şi membrilor familiei – şi nu doar pe termen scurt.

Toţi oamenii vor ajunge, în cele din urmă, în cer?

„Cerurile sunt cerurile lui Iehova, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.” (Psalmul 115:16)

CE SPUN OAMENII

Mulţi cred că toţi oamenii buni merg la cer.

CE SPUNE BIBLIA

Cerurile îi aparţin lui Dumnezeu, însă pământul le-a fost dat oamenilor. Biblia vorbeşte despre „viitorul pământ locuit” (Evrei 2:5). Isus a fost primul om care a urcat la cer, iar Biblia arată că alţi oameni aleşi vor merge şi ei la cer cu un scop anume. Alături de Isus, aceştia „vor domni ca regi peste pământ” (Revelaţia 5:9, 10; Luca 12:32; Ioan 3:13).

DE CE ARE IMPORTANŢĂ?

Concepţia potrivit căreia toţi oamenii buni merg la cer nu este în armonie cu ceea ce învaţă în realitate Biblia. Dacă Dumnezeu i-ar lua pe toţi oamenii buni la cer, aceasta ar însemna că el nu a reuşit să-şi ducă la îndeplinire scopul privitor la pământ şi că promisiunile sale referitoare la viaţa veşnică sunt o minciună. Cuvântul lui Dumnezeu însă promite: „Speră în Iehova, respectă calea sa şi el te va înălţa ca să iei în stăpânire pământul” (Psalmul 37:34).