De ce există atât de multe religii?

„Voi respectaţi cu stricteţe tradiţia oamenilor, lăsând la o parte porunca lui Dumnezeu.” (Marcu 7:8)

CE SPUNE BIBLIA

Oamenii au ‘necesităţi spirituale’ înnăscute, pe care nu şi le pot satisface decât dacă i se închină lui Dumnezeu (Matei 5:3). În încercarea de a-şi satisface aceste necesităţi, ei au creat multe religii ce au la bază mai degrabă idei omeneşti decât gândurile lui Dumnezeu.

Iată ce spune Biblia, de pildă, despre membrii unei grupări religioase din secolul I: „Au zel pentru Dumnezeu, dar nu potrivit cunoştinţei exacte, fiindcă n-au cunoscut dreptatea lui Dumnezeu, ci au căutat să şi-o stabilească pe-a lor şi astfel nu s-au supus dreptăţii lui Dumnezeu” (Romani 10:2, 3). Şi azi, un mare număr de religii „îi învaţă pe oameni doctrine care sunt porunci omeneşti” (Marcu 7:7).

 Este necesar să aparţinem unei religii?

„Să ne interesăm unii de alţii ca să ne îndemnăm la iubire şi la fapte bune, fără să neglijăm întrunirea noastră.” (Evrei 10:24, 25)

CE SPUNE BIBLIA

În Evrei 10:25 se spune ‘să nu neglijăm întrunirea noastră’. Aceste cuvinte arată că Dumnezeu doreşte ca oamenii să i se închine în cadrul unui grup organizat. Dar înseamnă oare că fiecare membru al acestui grup poate să explice după bunul plac cine este Dumnezeu şi ce pretinde el de la noi? Nu. Biblia spune că cei ce i se închină lui Dumnezeu într-o manieră aprobată de el trebuie ‘să vorbească toţi în acelaşi fel’ şi ‘să fie strâns uniţi în acelaşi gând şi aceeaşi opinie’ (1 Corinteni 1:10). Ea mai spune că aceştia urmau să fie organizaţi în congregaţii şi ‘să iubească întreaga comunitate a fraţilor’ (1 Petru 2:17; 1 Corinteni 11:16). Doar o astfel de formă de închinare, adusă în mod unit şi organizat, primeşte favoarea lui Dumnezeu.

Poate fi identificată religia adevărată?

„Prin aceasta vor şti toţi că sunteţi discipolii mei: dacă aveţi iubire între voi.” (Ioan 13:35)

CE SPUNE BIBLIA

Ilustrând modul în care pot fi identificaţi cei ce practică religia adevărată, Biblia spune: „După roadele lor îi veţi recunoaşte. Se culeg vreodată struguri din spini sau smochine din mărăcini?” (Matei 7:16). Nu trebuie să fii botanist ca să faci deosebirea dintre un smochin şi un mărăcine. În mod asemănător, nu trebuie să fii specialist în religie ca să poţi deosebi religia adevărată de cea falsă. Care sunt unele roade, sau aspecte distinctive, ale religiei adevărate?

  • Religia adevărată învaţă adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia (Ioan 4:24; 17:17). Ea nu se bazează pe filozofii umane.

  • Religia adevărată îi ajută pe oameni să-l cunoască pe Dumnezeu şi, implicit, numele lui, Iehova (Ioan 17:3, 6).

  • Religia adevărată se concentrează asupra Regatului lui Dumnezeu, nu asupra guvernelor umane, considerându-l unica speranţă pentru omenire (Matei 10:7; 24:14).

  • Religia adevărată promovează iubirea neegoistă (Ioan 13:35). Îi învaţă pe oameni să respecte toate grupurile etnice, să-şi folosească timpul şi resursele pentru a-i ajuta pe alţii şi să nu ia parte la războaiele dintre naţiuni (Mica 4:1-4).

  • Religia adevărată este un mod de viaţă, nu doar un ritual sau o formalitate. Membrii ei practică ceea ce predică (Romani 2:21; 1 Ioan 3:18).

Martorii lui Iehova, editorii acestei reviste, se străduiesc să-l onoreze pe Dumnezeu prin vorbirea şi conduita lor. Vă invităm să asistaţi la o întrunire la sala Regatului şi să vă convingeţi singuri că aşa stau lucrurile.