Sunt greşite relaţiile sexuale preconjugale?

„Iată care este voinţa lui Dumnezeu: . . . să vă abţineţi de la fornicaţie.“ (1 Tesaloniceni 4:3)

CE SPUN OAMENII

În unele culturi, relaţiile sexuale consimţite între două persoane adulte necăsătorite sunt tolerate. În alte zone este considerat ceva acceptabil ca doi adolescenţi necăsătoriţi să-şi permită intimităţi sexuale.

CE SPUNE BIBLIA

Biblia foloseşte cuvântul „fornicaţie“ cu referire la practici sexuale în afara căsătoriei. Dumnezeu aşteaptă ca închinătorii lui ‘să se abţină de la fornicaţie’ (1 Tesaloniceni 4:3). Fornicaţia este considerată un păcat grav, la fel ca adulterul, spiritismul, beţia, idolatria, omuciderea şi hoţia (1 Corinteni 6:9, 10; Revelaţia 21:8).

DE CE ARE IMPORTANŢĂ

Un motiv ar fi avertismentul Bibliei: „Dumnezeu îi va judeca pe fornicatori“ (Evrei 13:4). Un motiv şi mai important însă este că, prin respectarea legilor divine privitoare la moralitatea sexuală, ne dovedim iubirea faţă de Iehova Dumnezeu (1 Ioan 5:3). La rândul lui, el îi binecuvântează pe cei ce respectă poruncile sale (Isaia 48:18).

 Este imoral ca două persoane necăsătorite să-şi permită intimităţi sexuale?

„Fornicaţia şi necurăţia de orice fel sau lăcomia nici să nu fie amintite printre voi.“ (Efeseni 5:3)

CE SPUN OAMENII

Mulţi oameni cred că, exceptând raportul sexual propriu-zis, nu e nimic greşit ca două persoane necăsătorite să-şi permită intimităţi sexuale.

CE SPUNE BIBLIA

Când face referire la practici sexuale imorale, Biblia menţionează nu doar fornicaţia, ci şi „necurăţia“ sexuală şi „conduita libertină“ (2 Corinteni 12:21). Categoric, intimităţile sexuale de orice fel — chiar dacă nu are loc un raport sexual propriu-zis — între două persoane necăsătorite sunt o insultă la adresa lui Dumnezeu.

Ideea pe care o transmite Biblia privitor la relaţiile sexuale este că intimităţile sexuale, sub orice formă, sunt permise doar între un soţ şi soţia lui. Biblia dezaprobă şi ‘poftele sexuale lacome’ (1 Tesaloniceni 4:5). Ce înseamnă aceasta? Să ne gândim la un exemplu care li se aplică bărbaţilor şi femeilor în egală măsură: S-ar putea ca o femeie să fie hotărâtă să nu aibă raport sexual cu prietenul ei. Totuşi, îşi permite alte intimităţi sexuale cu acesta. Printr-un asemenea comportament, ei poftesc ori doresc în mod pătimaş ceva ce nu le aparţine. Prin urmare, se fac vinovaţi de „pofte sexuale lacome“. O asemenea lăcomie sexuală este condamnată în Biblie (Efeseni 5:3–5).

Cum puteţi evita imoralitatea sexuală?

„Fugiţi de fornicaţie!“ (1 Corinteni 6:18)

DE CE ARE IMPORTANŢĂ

Potrivit Bibliei, cei care au relaţii sexuale preconjugale riscă să-şi piardă prietenia cu Dumnezeu (Coloseni 3:5, 6).

CE SPUNE BIBLIA

Biblia ne sfătuieşte ‘să fugim de fornicaţie’ (1 Corinteni 6:18). Aceasta înseamnă că trebuie să stăm cât mai departe posibil de orice ne-ar putea atrage spre imoralitate sexuală (Proverbele 22:3). De pildă, pentru a rămâne curaţi pe plan moral este vital să evităm asocierea strânsă cu persoane care ignoră principiile lui Dumnezeu referitoare la relaţiile sexuale. Biblia avertizează: „Cine umblă cu înţelepţii devine înţelept, dar cine se întovărăşeşte cu cei fără minte o duce rău“ (Proverbele 13:20).

O persoană care îşi hrăneşte mintea cu gânduri imorale poate ajunge să aibă o conduită sexuală greşită (Romani 8:5, 6). Prin urmare, este înţelept să evităm muzica, materialele video, cele tipărite şi orice alt fel de materiale ce prezintă greşit relaţii şi practici sexuale sau promovează o conduită sexuală care îl ofensează pe Dumnezeu (Psalmul 101:3).