Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Treziţi-vă!  |  Mai 2013

 POTRIVIT BIBLIEI

Natura lui Dumnezeu

Natura lui Dumnezeu

Ce fel de corp are Dumnezeu?

„Dumnezeu este Spirit.“ (Ioan 4:24)

CE SPUNE BIBLIA

Biblia îl prezintă pe Dumnezeu drept o fiinţă spirituală (2 Corinteni 3:17). Prin urmare, el ne este net superior şi nu poate fi perceput cu ajutorul simţurilor noastre fizice. El este ‘Regele eternităţii, nepieritor şi nevăzut’, după cum se arată în 1 Timotei 1:17. Tot Biblia spune: „Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu“ (1 Ioan 4:12).

Creatorul nostru este atât de diferit de noi, încât nici măcar nu putem să ne imaginăm cum arată. „Cu cine îl puteţi asemăna pe Dumnezeu şi cu ce îl puteţi compara?“, citim în Isaia 40:18. Până şi impresionantele ceruri fizice pălesc în comparaţie cu Cel Atotputernic (Isaia 40:22, 26).

Există însă creaturi inteligente care îl pot vedea pe Dumnezeu şi care i se pot adresa direct, iar aceasta deoarece şi ele sunt spirite şi trăiesc în cer (1 Regi 22:21; Evrei 1:7). Referitor la aceste fiinţe superioare omului, numite şi îngeri, Isus Cristos a spus: „[Ele] văd întotdeauna faţa Tatălui meu care este în cer“ (Matei 18:10).

 Este Dumnezeu omniprezent?

„Voi aşa să vă rugaţi: «Tatăl nostru care eşti în ceruri, să fie sfinţit numele tău».“ (Matei 6:9)

CE SPUNE BIBLIA

Biblia nu învaţă că Dumnezeu este omniprezent, cu alte cuvinte că este prezent în orice loc şi în orice moment, asemenea unei forţe impersonale. Dimpotrivă, aşa cum reiese din cuvintele lui Isus consemnate în Matei 6:9 şi 18:10, Dumnezeu este o persoană, un „Tată“, iar potrivit cu 1 Regi 8:43, cerul este ‘locul stabil în care locuieşte’.

Spre sfârşitul vieţii sale pământeşti, Isus a spus: „Las lumea şi mă duc la Tatăl“ (Ioan 16:28). După moartea sa în carne şi învierea sa ca spirit, Cristos a urcat la „cer, ca să se înfăţişeze . . . înaintea persoanei lui Dumnezeu“ (Evrei 9:24).

Toate aceste adevăruri despre Dumnezeu sunt importante. De ce? Mai întâi de toate, întrucât Dumnezeu este o persoană, îl putem cunoaşte şi ne putem apropia de el (Iacov 4:8). În plus, adevărul despre Dumnezeu ne ocroteşte de închinarea falsă precum închinarea la imagini şi obiecte lipsite de viaţă. „Copilaşilor, păziţi-vă de idoli!“, se spune în 1 Ioan 5:21.

În ce sens au fost făcuţi oamenii după chipul lui Dumnezeu?

„Dumnezeu a creat omul după chipul său, l-a creat după chipul lui Dumnezeu; i-a creat de sex bărbătesc şi de sex femeiesc.“ (Geneza 1:27)

CE SPUNE BIBLIA

Ca oameni, avem capacitatea de a reflecta trăsăturile de personalitate ale lui Dumnezeu, cum sunt iubirea, dreptatea şi înţelepciunea. De fapt, Biblia ne îndeamnă: „Fiţi . . . imitatori ai lui Dumnezeu, ca nişte copii iubiţi, şi umblaţi mereu în iubire“ (Efeseni 5:1, 2).

În plus, Dumnezeu ne-a creat cu liber arbitru, ceea ce ne permite să alegem între bine şi rău şi să ne exprimăm iubirea faţă de alţii în diverse moduri (1 Corinteni 13:4–7). De asemenea, avem capacitatea de a fi creativi, de a aprecia frumosul şi de a admira splendorile lumii ce ne înconjoară. Mai presus de toate, am fost înzestraţi cu înclinaţii spirituale, cu dorinţa firească de a învăţa despre Creatorul nostru şi despre voinţa sa cu privire la noi (Matei 5:3).

Cum ne poate ajuta adevărul biblic. Cu cât învăţăm mai mult despre Dumnezeu şi îl imităm într-o măsură mai mare, cu atât trăim aşa cum a dorit el să trăim. Ca urmare, avem parte de mai multă bucurie în viaţă, dar şi de un sentiment autentic de satisfacţie, pace lăuntrică şi mulţumire (Isaia 48:17, 18). Într-adevăr, Dumnezeu ştie că frumoasele lui calităţi sensibilizează inima oamenilor, atrăgându-i pe cei sinceri la el şi îndrumându-le paşii pe calea care duce la viaţă veşnică (Ioan 6:44; 17:3).