Acesta este ultimul articol al seriei alcătuite din opt părţi în care revista „Treziţi-vă!“ a analizat o caracteristică remarcabilă a Bibliei: profeţiile ei. Articolele v-au ajutat să răspundeţi la următoarea întrebare: Sunt profeţiile biblice născociri ale unor minţi luminate sau poartă ele pecetea inspiraţiei divine? Vă invităm să examinaţi dovezile.

DE APROAPE două milenii, cei ce se declară creştini se roagă pentru venirea Regatului lui Dumnezeu. Acest obicei se bazează pe înseşi cuvintele lui Isus, care şi-a învăţat discipolii să se roage astfel: „Să vină regatul tău. Să se facă voinţa ta, precum în cer, aşa şi pe pământ“ (Matei 6:10).

Ce este Regatul pentru care se roagă atât de mulţi oameni? Este guvernul ceresc al lui Dumnezeu, care va înlocui toate celelalte guverne. În calitate de rege numit al acestui Regat, Isus Cristos îndeplineşte voinţa lui Dumnezeu în cer şi pe pământ (Daniel 2:44; 7:13, 14). La momentul stabilit, Dumnezeu va răspunde la această rugăciune-model punând capăt răutăţii şi suferinţei şi asigurând salvarea unei ‘mari mulţimi’ de slujitori loiali, ce nu poate fi numărată (Revelaţia 7:9, 10, 13–17). Apoi, „cei drepţi vor moşteni pământul şi vor locui pentru totdeauna pe el“ (Psalmul 37:29).

Putem afla ce condiţii vor exista sub domnia lui Cristos? Cu siguranţă! Când a fost pe pământ, Isus a dovedit că are nu numai dorinţa, ci şi puterea de a rezolva problemele omenirii. În acest sens, vom examina în continuare patru profeţii biblice şi vom observa cum a arătat Isus la scară mică ce va face la  scară mondială în calitate de Rege al Regatului ceresc al lui Dumnezeu.

Prima profeţie:

„Iehova . . . face să înceteze războaiele până la marginile pământului. Frânge arcul, face bucăţi suliţa şi arde în foc carele“ (Psalmul 46:8, 9).

Împlinire: Isus Cristos, ‘Prinţul Păcii’, va aduce pe pământ o pace fără sfârşit. Prin intermediul unui program global de instruire şi de dezarmare cu caracter paşnic, Regatul lui Dumnezeu îi va uni pe toţi oamenii, aceştia ajungând să formeze o adevărată familie internaţională (Isaia 2:2–4; 9:6, 7; 11:9).

Ce dezvăluie istoria:

Isus şi-a învăţat continuatorii să nu pună mâna pe arme, ci să trăiască în pace cu semenii lor. Când unul dintre discipolii săi i-a sărit în apărare având o armă în mână, Isus i-a spus: „Pune-ţi sabia la loc, pentru că toţi cei care iau sabia de sabie vor pieri“ (Matei 26:51, 52). Isus a arătat că adevăraţii creştini urmau să se identifice prin iubirea pe care aveau să o manifeste unii faţă de alţii (Ioan 13:34, 35).

A doua profeţie:

„Va fi bogăţie de grâne pe pământ, pe vârful munţilor va fi belşug mare“ (Psalmul 72:16).

Împlinire: Regatul lui Dumnezeu va pune capăt malnutriţiei, lipsurilor de alimente şi foametei. Toţi oamenii vor avea parte de hrană sănătoasă din abundenţă.

Ce dezvăluie istoria:

Compasiunea sinceră a lui Isus pentru cei flămânzi nu a putut trece neobservată, iar capacitatea sa miraculoasă de a hrăni mulţimi mari de oameni a fost cu adevărat impresionantă! Iată ce a declarat un martor ocular: „[Isus] le-a poruncit mulţimilor să se întindă pe iarbă, a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti şi, ridicându-şi privirea spre cer, a rostit o binecuvântare, apoi a frânt pâinile şi le-a împărţit discipolilor, iar discipolii, mulţimilor. Au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns bucăţile rămase: douăsprezece coşuri pline. Cei care mâncaseră erau aproximativ cinci mii de bărbaţi, în afară de femei şi copii“ (Matei 14:14, 19–21).

A treia profeţie:

„Niciun locuitor nu va spune: «Sunt bolnav».“ (Isaia 33:24). „Ochii orbilor se vor deschide şi urechile surzilor se vor destupa. Atunci şchiopul va sări ca un cerb şi limba mutului va striga de veselie.“ (Isaia 35:5, 6)

 Împlinire: Regatul lui Dumnezeu va înlătura orice fel de boală şi infirmitate. Orbii vor vedea, iar surzii vor auzi şi vor vorbi. Nimeni va mai avea nevoie de medicamente, spitale sau doctori.

Ce dezvăluie istoria:

Isus i-a învăţat pe oameni despre Regatul lui Dumnezeu, dar i-a şi vindecat cu bucurie de toate bolile şi dizabilităţile lor. Astfel, Isus a demonstrat la o scară mică ce va face pe întregul pământ în calitate de Rege al Regatului ceresc al lui Dumnezeu (Luca 7:22; 9:11).

A patra profeţie:

„[Dumnezeu] va înghiţi moartea pentru totdeauna“ (Isaia 25:8).

Împlinire: În timpul domniei regale a lui Cristos, „cei din mormintele de amintire“ vor fi înviaţi pe un pământ transformat în paradis (Ioan 5:28, 29). Isus va învinge moartea, acest duşman necruţător al omului, permiţându-ne astfel să ne bucurăm de viaţă veşnică (Psalmul 37:29).

Ce dezvăluie istoria:

În cel puţin trei ocazii, Isus şi-a demonstrat puterea readucând la viaţă persoane care muriseră (Luca 7:11–15; 8:41–55; Ioan 11:38–44). Mai târziu, după ce el însuşi a murit, aproximativ 500 de martori oculari au putut confirma că Isus a fost sculat din morţi (1 Corinteni 15:3–8).

Această serie de opt articole a analizat numeroase profeţii biblice care s-au împlinit. Toate aceste profeţii, alături de multe altele, demonstrează că Biblia nu este produsul unor minţi luminate, ci poartă pecetea inspiraţiei divine. Nu există nicio fărâmă de îndoială că „toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu“ (2 Timotei 3:16).

Întrucât Biblia este o carte de profeţii infailibile, aveţi toate motivele să credeţi că şi această promisiune se va împlini: „Încă puţin şi cel rău nu va mai fi, te vei uita la locul unde era şi nu va mai fi. Dar cei smeriţi vor stăpâni pământul şi îşi vor găsi desfătarea în belşug de pace“ (Psalmul 37:10, 11).